Åtminstone fyra av Borgå stifts sju platser i kyrkomötet står lediga inför kyrkovalet i februari 2024.
Åtminstone fyra av Borgå stifts sju platser i kyrkomötet står lediga inför kyrkovalet i februari 2024.

Många stolar lediga när nytt kyrkomöte väljs i vinter

KYRKOMÖTET.

I ett konservativt kyrkomöte fick Borgå stift en övervägande liberal grupp i valet för fyra år sedan. Nu slutar många ombud. Valet av nytt kyrkomöte i vinter förrättas från rätt så tomt bord.

24.10.2023 kl. 14:04

Ulla Maj Wideroos från Närpes: Lägger av som lekmannaombud.
Albert Häggblom från Pedersöre: Avvaktar som prästkandidat.
Martina Harms-Aalto från Helsingfors: Redo inför nominering som lekmannakandidat.

När kyrkomötet har samlats för sista gången för mandatperioden i Åbo i november står många stolar lediga på Borgå stifts bänkrad.

Av de sex svenska ombuden har ingen så här långt gett besked om att ställa upp på nytt.

Ex-rikspolitikern Ulla-Maj Wideroos slutar som lekmannaombud. Det gör också Ålands numera emerituslandshövding, juristen Peter Lindbäck och likaså teologen Patrik Hagman.

Hagman bor numera i Sverige, Lindbäck är nyvald lagtingspolitiker på Åland och Wideroos drar sig tillbaka av hälso­skäl.

Också präst­ombudet Rolf Steffansson har flyttat utom­lands och jobbar numera som präst för Finlands sjömanskyrka i Spanien.

Därefter återstår bara stiftsdekanen och präst­ombudet Mia Anderssén-Löf samt förre SLEF-verksamhetsledaren och lekmannaombudet Göran Stenlund. Ingendera har så här långt bestämt om de ska kandidera för en period till.

Samma falanger som förra gången

Startfältet ser ut att bli det samma som för fyra år med två huvudlistor med olika teologisk profil.

Listan För Kristi kyrka samlade senaste gång väckelserörelsernas kandidater kring mera traditionella teologiska betoningar. Den bildas på nytt också i år för lekmannamandaten.

– Vi hoppas nå hela Svenskfinland. Alla som kan omfatta våra värderingar är välkomna att höra av sig, säger listans ombud Krister Mård i Pedersöre.

Några konkreta skrivningar i kyrkans större knäckfrågor har listan inte i sitt program. Det har kompletterats något, men kärnan står kvar om "aktning för Gud och hans ord [...] för att så många som möjligt i vårt land och i vår värld ska få del av allt det goda som Kristus genom sin kyrka kan ge".

– De flesta vet vilka vi är och vad vi menar med de här skrivningarna, säger Krister Mård.

I valet 2020 fick listan in kyrkomötesveteranen Göran Stenlund på en av de fyra lekmanna­ombudsplatserna.

Liberala listan har kommit längst

Kyrkomötet har i allmänhet kritiserats för att genom sitt valsätt bli konservativare än kyrkfolket i gemen.

I valet 2020 fick Borgå stifts grupp där­emot en tydlig liberal övervikt. De båda prästombuden och tre av lekmannaombuden ställde sig liberalt till exempel i frågan om sam­könade äktenskap. Det gör också biskop Bo-Göran Åstrand, som automatiskt är medlem av kyrkomötet.

Max Mannola i Vanda är vid Kyrkpressens svep över kandidatnomineringen längst med listan En kyrka för alla. Den står för liberala samhälleliga värderingar som miljöfrågor, en generösare invandring och också uttalat för att kyrkan ska införa samkönat äktenskap.

På e-postlistan där nomineringarna diskuteras är slutliga namn inte ännu spikade. Stiftsfullmäktige verkar vara en språngbräda till kyrkomötet. Många som kandiderade inom stiftet för fyra år sedan är nu intresserade av kyrkomötet.

– Vi skulle behöva flera namn från Åbotrakten och från Österbotten. Och kanske gärna lite fler män, säger Max Mannola.

Ett av de starka namnen på listan blir sannolikt Martina Harms-Aalto, svensk förtroendevald från Johannes församling i Helsingfors; hon står i så fall på listan En kyrka för alla.

Andra starka kandidater i senaste val har tackat nej i år, bland dem Jakobstadsborna Annette Kronholm och Marcus Henricson; han har gått över till en frikyrka.

Som potentiell stark prästkandidat har verksamhetsledaren för evangeliska SLEF Albert Häggblom ännu inte bestämt sig.

"En jättestor besvikelse"

Det nya kyrkomötet kommer sannolikt att inleda en större reform av hur församling, samfällighet, stift och domkapitel fungerar.

Där behöver vi ju se till vilka förändringarna blir i Borgå stift, säger Berndt Berg i Replot, som koordinerar prästkandidater till en lista i valet.

Hans lista bär devisen Tillsammans för kyrkan och karaktäriseras som liberal.

Under den gångna valperioden anses bland annat den nyreviderade kyrkolagen ha varit en av de största kraftansträngningarna i kyrkomötet.

För att jobba med det övertalades den ålänningen och juristen Peter Lindbäck att ställa upp i kyrkomötet ännu för de gångna fyra åren. Men allmänt taget lämnar han plenisalen i Åbo i höst besviken.

– Jag har varit frustrerad. Det är en jättestor besvikelse att man inte har ändrat lagstiftningen om äktenskap mellan personer av samma kön. Och fortfarande kan någon bondpräst stå upp i plenisalen och tala emot kvinnor i prästämbetet, och gå emot hela biskopsmötet.

FAKTA


Kyrkoval i vinter

  • Kyrkomöte och stiftsfullmäktige väljs den 13 feb­ruari 2024 för en fyraårsperiod.
  • Valet är inte ett direkt medlemsval. De som röstar är församlingarnas förtroendevalda i församlingsråd och kyrkofullmäktigen.
  • Kyrkomötet med 109 delegater är den nationella kyrkans högsta beslutande organ.
Jan-Erik Andelin


Marika Westerling förknippar julen med barndomens julgudstjänst i Nordsjö kyrka 
i Helsingfors.

GÅ I KYRKAN. I år bestämde skådespelaren och sångaren Marika Westerling att hon gör något alldeles nytt för att få tag på julstämningen: Hon börjar gå i kyrkan. 7.12.2023 kl. 08:00
Majla Ståhls följer noggrant med vad som händer i världen. ”Det är inte första gången vi haft problem med Ryssland", säger hon efter en nyhetssändning.

LIVSBERÄTTELSE. Majla Ståhls blir 90 år i januari. Hon minns när bomberna föll över Vasa, hon minns klasskamraterna som förlorade sina föräldrar och hon minns kärleken. Den stora och stillsamma. 7.12.2023 kl. 10:24
– Jag kände i många år att jag höll på med något som jag egentligen inte ska göra, säger Ester Rudnäs.

Personligt. Ester Rudnäs önskar att någon berättat för henne att det hör till att det kommer jobbiga perioder i ett äktenskap. Efter snart nio år som gift och sedan hon hittat rätt i yrkeslivet valde hon att berätta om utmaningarna för att hjälpa andra. 5.12.2023 kl. 18:00
 – Jag klarar mig utan julklappar. Det låter klyschigt att säga så, men det är faktiskt sant, säger Kajsa Sjöström.

jul. 19-åriga Kajsa Sjöström från Mariehamn älskar julen så mycket att hon lyssnar på julmusik året om och gläds över att den affär hon jobbar i inleder julen i oktober. 4.12.2023 kl. 14:29
FMS arbetar bland annat i Mauretanien.

FMS. Finska Missionssällskapets omställningsförhandlingar innebär att personalstyrkan minskar med 42 årsverken genom uppsägningar och pensioneringar. Den svenska verksamheten påverkas också, men det är ännu oklart i vilken mån. 1.12.2023 kl. 14:23
Emma Audas, Göran Stenlund, Gun Geisor, Stefan Myrskog och Jan-Erik Lindqvist har förlänats Mikael Agricola-medaljen.

MIKAEL AGRICOLA MEDALJEN. I samband med Borgå domkapitels jubileumssammanträde förlänade biskop Bo-Göran Åstrand Mikael Agricola-medaljen åt fem personer; Emma Audas, Gun Geisor, Jan-Erik Lindqvist, Stefan Myrskog och Göran Stenlund. Medaljen är avsedd att ges som hedersbetygelse och gåva åt personer som verkat i Mikael Agricolas anda. 1.12.2023 kl. 16:59
Vid det Borgå domkapitels första möte den 1 december år 1923 var det dåvarande biskopen Max von Bonsdorff som svingade ordförandeklubban. År 2023 var det nuvarande biskopen Bo-Göran Åstrand som skötte det uppdraget.

BORGÅ STIFT 100 ÅR. Borgå stift har sedan årsskiftet firat att det i år gått 100 år sedan stiftet grundades. Idag, den 1 december, är ändå det närmaste en officiell födelsedag man kan komma, eftersom det första domkapitelsmötet de facto hölls den 1 december år 1923. Dagen till ära hölls ett jubileumssammanträde i exakt samma rum där det första mötet gick av stapeln för 100 år sedan. 1.12.2023 kl. 16:31
Lucas Snellman tror valet blir spännande.

KYRKOMÖTET. Borgå stift har sex ombud i kyrkomötet: två präster, tre lekmän och ett ombud från Åland. Fyra av de tidigare ombuden ställer inte upp för omval. Det innebär ett spännande val för Borgå stift. 29.11.2023 kl. 16:48
Ifjol deltog 47 488 unga i konfirmandundervisningen.

KONFIRMANDTIDEN. Ungefär 68 procent av unga som konfirmerades i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland under 2023 tycker att konfirmandtiden har påverkat deras psykiska välbefinnande på ett positivt sätt. Det här kommer fram i kyrkans nationella självutvärdering för konfirmander. 29.11.2023 kl. 08:00
Församlingsförbundets  verksamhetsledare Kalle Sällström, pristagaren Stefan Härus och biskop Bo-Göran Åstrand.

kulturpris. I trettio år var Stefan Härus redaktör för programmet Tack och lov i Yle Vega. Programmet presenterade andlig musik enligt lyssnarnas önskemål, och präglades starkt av Härus röst, personlighet, närvaro och kunskap. Dessa motiveringar lyftes fram när Stefan Härus fick Församlingsförbundets kulturpris år 2023. 28.11.2023 kl. 15:33

NYTT FRÅN DOMKAPITLET. Vem har sökt tjänsten som ledande kaplan i Väståbolands svenska församling? Vem blir citykaplan i Johannes församling? Läs mera i notisen från domkapitels senaste sammanträde. 28.11.2023 kl. 13:58
När Torsten Sandell tar emot gäster hemma i Helsingfors bjuder han ofta på turkiskt te.

KORANFORSKARE. Många muslimer upplever pressen från västvärlden som outhärdlig, säger Torsten Sandell, som bott länge i Turkiet och forskat i Koranen. 23.11.2023 kl. 08:00
För Mari Koli blev utmattningen och den påföljande pilgrimsvandringen den livsförändring hon behövde.

livskris. När hon var fem år hittade Mari Koli sin pappa död. Det är egentligen där berättelsen om krig, en utbränd vd och att vandra sig frisk börjar. – Jag hörde en röst som sa: Du måste gå till Santiago de Compostela. 22.11.2023 kl. 13:01
Mikael Nylund har hållit i trådarna för projektet från början, men hela församlingen har stått bakom projektet.

EKENÄS. I tider när kyrkobyggnader blir nattklubbar eller bostäder går Betesdaförsamlingen i Ekenäs mot strömmen. Frikyrkan har köpt och renoverar den mer än 150 år gamla träbyggnaden Ekenäs seminarium. 21.11.2023 kl. 18:19
Patrik Hagman är besviken efter sin senaste period som ombud.

KYRKOMÖTET. Ombuden Ulla-Maj Wideroos, Patrik Hagman och Rolf Steffansson har meddelat att de inte ställer upp för omval när ett nytt kyrkomöte ska väljas i februari. Kyrkpressen bad dem sammanfatta de senaste fyra åren och slutsatsen blev – det går kanske framåt, men framför allt går det långsamt. 20.11.2023 kl. 13:11

Marika Westerling förknippar julen med barndomens julgudstjänst i Nordsjö kyrka 
i Helsingfors.

GÅ I KYRKAN. I år bestämde skådespelaren och sångaren Marika Westerling att hon gör något alldeles nytt för att få tag på julstämningen: Hon börjar gå i kyrkan. 7.12.2023 kl. 08:00
Majla Ståhls följer noggrant med vad som händer i världen. ”Det är inte första gången vi haft problem med Ryssland", säger hon efter en nyhetssändning.

LIVSBERÄTTELSE. Majla Ståhls blir 90 år i januari. Hon minns när bomberna föll över Vasa, hon minns klasskamraterna som förlorade sina föräldrar och hon minns kärleken. Den stora och stillsamma. 7.12.2023 kl. 10:24
– Jag kände i många år att jag höll på med något som jag egentligen inte ska göra, säger Ester Rudnäs.

Personligt. Ester Rudnäs önskar att någon berättat för henne att det hör till att det kommer jobbiga perioder i ett äktenskap. Efter snart nio år som gift och sedan hon hittat rätt i yrkeslivet valde hon att berätta om utmaningarna för att hjälpa andra. 5.12.2023 kl. 18:00
 – Jag klarar mig utan julklappar. Det låter klyschigt att säga så, men det är faktiskt sant, säger Kajsa Sjöström.

jul. 19-åriga Kajsa Sjöström från Mariehamn älskar julen så mycket att hon lyssnar på julmusik året om och gläds över att den affär hon jobbar i inleder julen i oktober. 4.12.2023 kl. 14:29
FMS arbetar bland annat i Mauretanien.

FMS. Finska Missionssällskapets omställningsförhandlingar innebär att personalstyrkan minskar med 42 årsverken genom uppsägningar och pensioneringar. Den svenska verksamheten påverkas också, men det är ännu oklart i vilken mån. 1.12.2023 kl. 14:23