Ingrid Björklöf tyckte om församlingens konfirmandläger, i höst konfirmeras hon i Åbo domkyrka.
Ingrid Björklöf tyckte om församlingens konfirmandläger, i höst konfirmeras hon i Åbo domkyrka.

”Det handlar om hur man behandlar andra människor”

konfirmand.

Ingrid Björklöf blir konfirmerad i Åbo svenska församling i år. – Konfirmandtiden har öppnat min syn på tro,
säger hon.

15.6.2023 kl. 19:00

Under sportlovet deltog Ingrid Björklöf i ett konfirmandläger, ordnat av Åbo svenska församling. I en vecka vistades ungdomarna vid lägerområdet Kuntenniemi i Nådendal. I Åbo ordnar man läger först, sedan följer det andra som hör konfirmandtiden till. I början av september konfirmeras Ingrid Björklöf i Åbo domkyrka.

Vad tyckte du om lägret?

–Det var jättekiva! Det var mycket snö och trevliga människor. Jag fick många nya kompisar, speciellt bland hjälpisarna. Det var ganska kaotiskt, men ett helt bra gäng.

– Vi hade snöbollskrig, lite undervisning med grundkunskap om Bibeln, vi pratade mycket om tron och livet, sjöng och lekte. Nu efteråt har vi haft träffar där vi haft en andakt, ätit, pratat, lekt lite och dramatiserat något stycke från Bibeln.

Vad tycker du att du lärt dig av den här tiden?

– Kanske att mycket det jag hört om en konservativ syn på kristendom och tro inte alltid stämmer. Jag tycker det har varit väldigt öppet, och det har öppnat min syn på tro. Vi har inte fått lära oss fasta regler; gör så här så kommer du till himlen!

Vad betyder tro för dig?

– Det handlar kanske om hur man behandlar andra människor, helt enkelt om att vara en god människa. Och så älskar jag jul, i jultid kommer jag att tänka mer på historien bakom nu.

Hurdan är Gud, tror du?

– Snäll, god och förlåtande. Men om du gjort något riktigt hemskt så är han inte bara så där: det är helt okej. Man får kanske lära sig något av det så man inte gör det på nytt.

Varför vill du konfirmera dig?

– För att få bli fadder, och för att få gå en hjälpisutbildning. Det är också en tradition i familjen.

Vad tänker du om själva konfirmationen i kyrkan, finns det något du spänner dig för?

– Jag tror det blir riktigt roligt, kanske lite pirrigt. Jag har tidigare varit med och planerat gudstjänster, så jag tycker det är jätteroligt att tåga in i kyrkan.

Hur kommer du att ordna konfirmandfest?

– Vi har bokat ett utrymme i en kyrka nära där vi bor. Det ryms bra med människor så där ordnar vi fest för släkt och vänner.

Har du varit intresserad av församlingens verksamhet redan före konfirmandtiden?

– Jag har alltid varit med i körer i församlingen, men inte varit speciellt aktiv annars. Nu går jag varje vecka till Ungdomshålan som Åbo svenska församling har. Där finns lite mat och så kan man hänga med kompisar och nya människor och spela brädspel, en vardagskväll i veckan.

Har du märkt någon uppdelning bland ungdomarna, att vissa tycker det är töntigt med kristendom medan andra är positiva?

– När jag frågat människor före jag själv blev konfirmand var det jättedelat. Några tyckte konfirmandtiden och lägret var roligt, andra att det var det värsta som hänt. Det beror så mycket på vilken inställning man har till det.

Finns det något i kristendomen du tycker speciellt mycket om?

– Traditioner! Och hur man träffar nya människor som man kan prata om tro och liv med. Alla kommer ganska bra överens i församlingen här.

Hurdan är en bra ungdomsledare eller -präst?

– Inte för sträng, men om någon inte alls klarar av att följa regler så kan den hålla ”kuri”. Sedan är det viktigt att kunna prata om nästan allt och att vara bra på att undervisa. Det är också viktigt att han eller hon är öppen för nya idéer, inte konservativ, så där som man trott som liten att präster är stränga.

INGRID BJÖRKLÖF

GÖR: Är konfirmand i Åbo svenska församling.
FAMILJ: Mamma, pappa och lillasyster.
INTRESSEN: Cheerleading. Dansar flamenco sedan tolv år tillbaka.

Ulrika Hansson


Jona Granlund  i Grankulla jobbar med alla åldrar, också med barn och unga.

PRÄSTER. Över 400 gudstjänster, dop, vigslar och begravningar på ett år – det kan tre präster i en medelstor finlandssvensk församling få dela på. Prästernas arbetsmängd varierar stort från församling till församling, visar Kyrkpressens granskning. 15.7.2024 kl. 10:00
För 25 år sedan uppträdde Birthe Wingren, Sören Lillkung och Riko Eklundh och Henrik Wikström i Nötö kyrka. Samma kvartett är med i år.

SOMMARSÅNG. För 25 år fick skådespelaren Riko Eklundh en idé om göra en sommarkonsert i Nötö kyrka i Nagu skärgård. Idén förverkligades och konserten blev en succé. I år firar Sommarsång jubileum med två konserter. 16.7.2024 kl. 18:41
Värmländsk folkkyrklighet är ÅA-professor Cecilia Nahnfeldts avstamp i livet.

PRAKTISK TEOLOGI. Cecilia Nahnfeldt är professor i praktisk teologi vid Åbo Akademi. Hon har fördjupat sig i tanken om att kallelse är någonting som kommer utifrån, mer än inifrån. Och hon ser att det finns en förväntan på kyrkan, 12.7.2024 kl. 10:00

tro. Jag känner djup trygghet i tanken att längta efter Gud och hans rike. Kanske är det också att tro? 11.7.2024 kl. 16:24
Minna Kukkonen-
Karlander jobbar i dag i en chefsposition på CMI:s Asien-team. Tidigare i sin karriär var hon rådgivare till Martti Ahtisaari.

FREDSARBETE. Att arbeta för fred är ett komplext jobb anno 2024. Men om man dummar ner det lite kanske man kunde säga att principerna är ungefär desamma som i en parrelation – om man vill nå fred gäller det att lägga egot åt sidan, spela med öppna kort och försöka förstå den andra parten. Minna Kukkonen-Karlander, elev till Martti Ahtisaari, öppnar upp om arbetet för fred i en tid av polarisering. 11.7.2024 kl. 18:11
När Gud reste Stefan Myrskog ur mörkret fick han en levande tro.

Personligt. Då mörka moln samlat sig över Stefan Myrskog och han funderade om livet var värt att leva utmanade han Gud: Jag ger dig en termin. 8.7.2024 kl. 17:44
Mycket sägs om Israel med gamla judeklichéer, anser André Swanström.

antisemitism. Kritisera Israel är okej. Men nidbilder och grumliga anspelningar om judar av bara farten är inte det, anser ÅA-docenten André Swanström. 8.7.2024 kl. 10:00
Kjerstin Sikström vill vara aktiv – därför har hon fortfarande sångelever och dirigerar en kör.

sorg. Med sin sista, stora kärlek Jocke Hansson fick hon bara fem gemensamma år. – Jag har varit arg på Gud och frågat mig varför det här skulle hända mig. Men idag är jag tacksam – hellre fem år än inget alls, säger Kjerstin Sikström. 5.7.2024 kl. 11:32

KYRKANS SAMTALSTJÄNST. Det hjälper att prata. De som svarar har tystnadsplikt och du får vara anonym. Tjänsten erbjuder stöd och någon som lyssnar också under sommaren. 5.7.2024 kl. 16:55
Bibelstudium och existentiellt samtal i gröngräset i Taizé.

ÅLANDS UNGA KYRKA. Trots de spartanska omständigheterna blev ungdomarnas resa till Taizé i Frankrike en upplevelse de aldrig kommer att glömma. Det var gemenskap, tusenskönor och fåglars glädjesång dygnet runt. 1.7.2024 kl. 16:32
Laura Kota-aho och Mia Bäck har en del läger i bagaget, men än har ingen av dem tröttnat.

konfirmandarbete. Åbo svenska församling svängde på hela skriba-konceptet. Under en solig eftermiddag på ön Kakskerta berättar kyrkoherde Mia Bäck varför. 28.6.2024 kl. 15:17
Anita Höglund bodde länge på Bertahemmet i Helsingfors.

Nekrolog. Anita Höglund, omtyckt krönikör och tidigare redaktör vid Kyrkpressens föregångare Församlingbladet, har dött. 25.6.2024 kl. 10:44
Sley och Kansanlähetys lovar att "inte befrämja" ryska prästvigningar

INGERMANLANDS KYRKA. Missionsorganisationerna har svarat på biskopsmötets frågor om prästvigningarna i Sankt Petersburg. Den ena av dem utmanar biskoparna om hur man tillämpar och tolkar ett missionsavtal. 10.6.2024 kl. 15:50

lekholmen. Nora Sønnerstad är hjälpledare vid Johannes församlings skriftskolläger för tredje sommaren. Hon kommer också att jobba som holmungdomsledare med den öppna verksamheten. Bara tanken att vara på Lekis halva sommaren och kalla det för mitt sommarjobb är ganska ”win-win". 29.5.2024 kl. 20:32
Nya ungdomssakkunniga Christer Romberg är också musikartist.

ungdomsarbete. TV-talang blir ny sakkunnig för ungdomsfrågor vid kyrkans svenska central. Han får bland annat ansvar för UK - Ungdomens kyrkodagar 6.6.2024 kl. 12:00

Jona Granlund  i Grankulla jobbar med alla åldrar, också med barn och unga.

PRÄSTER. Över 400 gudstjänster, dop, vigslar och begravningar på ett år – det kan tre präster i en medelstor finlandssvensk församling få dela på. Prästernas arbetsmängd varierar stort från församling till församling, visar Kyrkpressens granskning. 15.7.2024 kl. 10:00
För 25 år sedan uppträdde Birthe Wingren, Sören Lillkung och Riko Eklundh och Henrik Wikström i Nötö kyrka. Samma kvartett är med i år.

SOMMARSÅNG. För 25 år fick skådespelaren Riko Eklundh en idé om göra en sommarkonsert i Nötö kyrka i Nagu skärgård. Idén förverkligades och konserten blev en succé. I år firar Sommarsång jubileum med två konserter. 16.7.2024 kl. 18:41
Värmländsk folkkyrklighet är ÅA-professor Cecilia Nahnfeldts avstamp i livet.

PRAKTISK TEOLOGI. Cecilia Nahnfeldt är professor i praktisk teologi vid Åbo Akademi. Hon har fördjupat sig i tanken om att kallelse är någonting som kommer utifrån, mer än inifrån. Och hon ser att det finns en förväntan på kyrkan, 12.7.2024 kl. 10:00

tro. Jag känner djup trygghet i tanken att längta efter Gud och hans rike. Kanske är det också att tro? 11.7.2024 kl. 16:24
Minna Kukkonen-
Karlander jobbar i dag i en chefsposition på CMI:s Asien-team. Tidigare i sin karriär var hon rådgivare till Martti Ahtisaari.

FREDSARBETE. Att arbeta för fred är ett komplext jobb anno 2024. Men om man dummar ner det lite kanske man kunde säga att principerna är ungefär desamma som i en parrelation – om man vill nå fred gäller det att lägga egot åt sidan, spela med öppna kort och försöka förstå den andra parten. Minna Kukkonen-Karlander, elev till Martti Ahtisaari, öppnar upp om arbetet för fred i en tid av polarisering. 11.7.2024 kl. 18:11