I Esbo som med närmare 15 000 medlemmar är landets största svenska församling – blir det inget församlingsval i höst.
I Esbo som med närmare 15 000 medlemmar är landets största svenska församling – blir det inget församlingsval i höst.

Församlingsvalet ställs in i var tredje svensk församling – för få kandidater

FÖRSAMLINGSVALET.

I Esbo, Grankulla och Vanda blir det inget församlingsval på svenska i höst. Orsak: för få kandidater. I Esbo var Jannika Lassus valombud för den enda kandidatlista som nu besätter alla 26 platser med 26 kandidater – i landets största svenska församling.

23.9.2022 kl. 11:32

– Pandemin gjorde kanske att vi började sluta oss i våra egna kretsar. De unga i församlingen som har brukat ha en egen lista hade ingen i år.

Universitetslektor Jannika Lassus är avgående viceordförande i församlingsrådet i Esbo svenska. Nya förtroendeuppdrag på hennes jobb, i den akademiska världen, gör att hon själv stiger av efter åtta år i församlingsrådet i Esbo.

I hennes sista uppdrag, som valombud, nådde hennes lista inte ensam ända fram. I Esbo fick man 17 kandidater av de 17 som behövdes till församlingsrådet, inklusive suppleanter. Detsamma gäller kyrkofullmäktige – nio frivilliga för nio lediga platser. Så valförrättare och valnämnd är lediga den 20 november. Det blir inget val.

– Medelåldern är hög bland kandidaterna och många som ställer upp är "gamla Esbobor" med rötter på orten. De som är i min ålder, kring 40–50, säger att de inte har tid, säger Jannika Lassus.
– Vad vill Esboborna egentligen av sin kyrka? frågar Jannika Lassus.
Hennes kandidatlista räckte inte ensam till för att få till ett val.

Sämjovalet in i städerna

Sämjovalet var länge typiskt för små församlingar i skärgården. I årets församlingsval 2022 kryper de ohållna valen nu in i de större städerna, särskilt i huvudstadsregionen.

Inte heller Grankulla och Vanda har något församlingsval i höst. Alla som anmält sig som kandidater blir valda.

Församlingsvalet är inställt på svenska i: Esbo, Vanda, Grankulla, Olaus Petri, Hangö, Kimitoön, Malax, Nykarleby, Replot, Tammerfors, Brändö-Kumlinge, Saltvik, Ålands södra, Lemland-Lumparland, Eckerö-Hammarland.

Petrus församling i mellersta och norra Helsingfors har namn om sig att ha livaktig verksamhet med många unga vuxna. Där är intresset stort för att sitta i församlingsrådet, som leder församlingens verksamhet. Där har församlingsborna hela tre tävlande kandidatlistor.

Men i Petrus är det ingen konkurrens om vem i församlingen som ska sitta i Helsingfors samfällighets 91 ledamöter stora kyrkofullmäktige, där stora administrativa frågor om fastigheter, budget och förvaltning avgörs.

Där ska stora beslut fattas de kommande fyra åren – bland annat om Petrus församling eventuellt ska fusioneras med de två andra svenska församlingarma i staden.

Mandaten fylls nu utan omröstning. Förre HIFK-chefen Christoffer Perret, församlingens ljud- och bildtekniker Niklas Pajunen samt statsvetaren och prästen Tors­ten Sandell, som de senaste åtta åren har bott i Turkiet, blir fullmäktigeledamöter. De får rakt av makt att vara med om och besluta om en 110 miljoner euros verksamhet i samfälligheten – bara genom att meddela sitt intresse.

I de två övriga svenska Helsingforsförsamlingarna blir det val som normalt.

Sämjoval i 19 av 45 församlingar

Kyrkpressen har hittills fått information om att det i 19 av stiftets 45 församlingar – närmare hälften – blir sämjo­val i någon form.

Förutom i Helsingfors grannkommuner ställs församlingsvalet in helt och hållet i församlingarna i Hangö, Kimitoön, nyfusionerade Malax, Replot och Nykarleby.

På Åland blir det sämjoval i fem församlingar av åtta – i alla utom Mariehamn, Jomala och nyfusionerade Norra Ålands församling. Också i stiftets språköförsamlingar i Tammerfors, Olaus Petri och Tyska församlingen blir det sämjoval.

I östnyländska Agricola församling kring Lovisa och i Jakobstad blir det normalt val enbart till församlingsråden, men inte till kyrkofullmäktige. I Agricola liksom också i Nykarleby förblir rentav en eller två fullmäktige­stolar tomma.

Enligt kyrkoordningen måste 80 procent av ett beslutande organs platser vara besatta, annars blir det enligt reglerna nyval.I Åbo blommar demokratin

Åbo svenska församling är en av de större församlingar i Borgå stift som har haft en lyckad kandidatnominering, med fler kandidater än tidigare år.

Också i församlingarna i Ingå och Solf, som 2018 hade sämjoval, blir det "riktiga val" i år; i Solfs församling med 1 500 medlemmar efter en paus på årtionden, uppger man från församlingen.

Politiska partier är aktiva i många finska evangelisk-lutherska församlingar, men syns till en del i den svenska kandidatnomineringen. I Åbo breddas kandidatfältet bland annat med "Gröna kyrkans" lista med dess enda kandidat, Johan Brandt.

SFP:s valmaskineri är på vissa orter i gång också inför församlingsvalet, om också med låg politisk profil.

Personkopplingarna är fler. Den förra SFP-ministern Ulla-Maj Wideroos gjorde en insats med ett nytt nätverk i Närpes 2018, vilket också tog henne vidare till att bli ombud i kyrkomötet.

SFP:s partisekreterare Fredrik Guseff kandiderar i år i Johannes församling i Helsingfors. Hans föregångare, den långvariga Åbo­politikern Ulla Achrén, tidigare förvaltningsdirektör vid Åbo Akademi, ställer upp i Åbo. I Närpes kandiderar stadsdirektör Mikaela Björklund.

Också andra nätverk kan ge skjuts i församlingsvalet. En lokal kändiskandidat i valet i Kristinestad är revyprofilen på orten, Mikael Perjus.


Uppdrag som går i släkten

Församlingsanställda får inte ställa upp, men det kan däremot präster i andra uppdrag, eller i pension göra. I Jakobstad kandiderar förre religionsläraren, familjerådgivaren och laestadianprofilen Kurt Hellstrand och ex-kyrkoherden Jan-Erik Sandström. I Borgå ställer pastor Rebecka Stråhlman som arbetar vid Kyrkostyrelsen upp.Axa Alin, 18, i Mariehamn är enligt Kyrkpressens information
den yngsta kandidaten i Borgå stift.

Att vara förtroendevald går i släkten här och där. Rebecka Stråhlmans pappa, Finnair­piloten Stefan Vikström, ställer upp i samma val som sin dotter. I Korsnäs är stiftsfullmäktiges ordförande Anita Ismark, tidigare kommundirektör, kandidat samtidigt som dottern och läraren Runa är det i Helsingfors. I Åbo ställer 18-åriga Filip Schauman och ÅA-anställda Johanna Quiroz-Schauman som är hans mamma upp tillsammans.

Tillsammans med gymnasiestuderande Axa Alin i Mariehamn, också 18, är Filip Schauman enligt KP:s uppgifter de yngsta kandidaterna i stiftet.

- - -

Redaktionen har fått snabb och god information från många församlingar. En del av texten baserar sig dock på uppgifter ur andra finlandssvenska medier.

Text och foto: Jan-Erik Andelin – Research: Sofia Torvalds


Arkivbild på en konfirmation/Arkivbild på Mikael Busck-Nielsen, församlingspastor i Johannes församling i Helsingfors.

SMÖRJELSE. Konfirmationen i Johannes församling i Helsingfors senaste söndag har väckt starka reaktioner då prästen smort konfirmanderna med krisma, det vill säga välsignad olja. Det har setts som ett främmande element i vår kyrka och smörjelsen kom som en överraskning för både konfirmander och föräldrar. 2.9.2022 kl. 17:59
Kläm inte in dig i en mall som skaver, skulle Eva Frantz vilja säga till sitt unga jag.

ETT GOTT RÅD. Eva Frantz önskar att hennes 20-åriga jag hade vågat omfamna sin excentricitet lite mer – och åka ut och ha äventyr, för att ha något att skriva om senare. 31.8.2022 kl. 20:16
– Jag tror att man får komma till en punkt där man inte ältar saker, säger Rigmor Holst.

ÄRLIGHET. – Ju äldre jag blir desto mer har jag insett att livet är för kort för att inte våga vara lite mer ärlig och avklädd, säger evangelisten och bibelläraren Rigmor Holst. 31.8.2022 kl. 13:00
Tre år in i hans biskopsperiod kommer Bo-Göran Åstrands herdabrevsbok – i en dialog med fyra andra skribenter, i och utanför kyrkan.

herdabrev. Efter tre år i biskopsgården i Borgå är Bo-Göran Åstrand ute med det traditionella herdabrevet. Han valde mejldialogens form och fyra huvudteman. 31.8.2022 kl. 10:00
– Det kan bli energiräkningar som stiger med 500 procent, säger Bengt Avellan. Kyrkan värmer i normala tider sina hus för 55 miljoner euro per år.

KYRKANS FASTIGHETER. Det finns ogjorda reparationer och saneringar för minst 1200 miljoner euro inom i den evangelisk-lutherska kyrkans fastigheter. Vinterns chockdyra el, olja och fjärrvärme kan komma leda till ett sparande som kan göra ytterligare skada, säger energikonsulten Bengt Avellan som har haft uppdrag för Kyrkostyrelsen. 30.8.2022 kl. 10:00
I Petalax, Malax och Bergö kyrkor kommer man fortfarande att fira gudstjänst varje söndag.

sammanslagning. Kyrkostyrelsens plenum beslöt idag att slå ihop Malax, Petalax och Bergö församlingar till en församling från den första januari 2023. Det nya församlingen ska heta Malax församling. 24.8.2022 kl. 15:27
Tomas Ray har sagt upp sig från sin tjänst på domkapitlet. Foto: Sofia Torvalds / Arkiv

BORGÅ DOMKAPITEL. Tomas Ray som varit domkapitlets sekreterare för mission och internationellt arbete har avgått från sin tjänst. Bland annat den här frågan behandlades vid domkapitlets sammanträde på tisdagen. 22.8.2022 kl. 21:14
Som sjökaptensdotter blev Anna 
Edgren tidigt fäst vid hav och oceaner. – Jag var fullständigt trygg och stolt över min pappa som hade koll på allt.

ANDETAG. I sina bloggtexter tar Anna Edgren upp en spretig palett av vardags- och trosförankrade aspekter av tillvaron. 17.8.2022 kl. 16:00
Det avgörande är att jag slutar rannsaka den andra, vänder blicken och börjar rannsaka mig själv, säger Tommy Hellsten.

parrelation. Att gå in i ett parförhållande innebär lidande, tillväxt och ett möte med de egna såren. Men belöningen kommer sedan: Det blir bra. – Men mitt i lidandet och motgångarna kan man behöva vishet av andra som gått igenom samma sak. Det finns inga genvägar, säger författaren och terapeuten Tommy Hellsten. 17.8.2022 kl. 09:16
Sofia Torvalds är till vardags redaktionsansvarig vid Kyrkpressen.

GUDSBILD. Journalisten Sofia Torvalds skrev i realtid en bok om sin depressionsvinter. Den tiden förändrade hennes bild av Gud. 16.8.2022 kl. 19:00
"Församlingsrådet, de anställda och medlemmar i olika frivilliga uppgifter bildar en positiv gemenskap där allas insatser uppskattas", lyder ett enkät svar från en nyländsk församling i KP-enkäten.

FÖRTROENDEVALD. Det fanns många delade meningar och blandade känslor i KP:s enkät bland församlings- och kyrkoråden i Borgå stift. Men på ett område är siffrorna tydligt positiva. 58 procent tycker att dialogen mellan de förtroendevalda och de anställda är god. 16.8.2022 kl. 13:35
Korsnäs kyrka.

TJÄNSTER. Kyrkoherdetjänsten i Korsnäs församling har inte inom utsatt tid fått någon sökande. Kaplanstjänsten i Karleby fick en sökande från Kemi. 15.8.2022 kl. 15:24

SYNODALMÖTE. Vad betyder frälsning? Är det någonting som sker efteråt, bortom döden? Eller här och nu? Det ska alla omkring 2 000 präster i den evangelisk-lutherska kyrkan å tjänstens vägnar fundera över inför höstens synodalmöten. 12.8.2022 kl. 09:04
– Det jag gillar med hösten är att vi får en chans till nystart, vi börjar från tomt bord, säger Ann-Britt Bonns.

Skolstart. Ann-Britt Bonns är rektor i Grundskolan Norsen. Hon välkomnar ett nytt läsår. 11.8.2022 kl. 19:16
Kokonåsen i Borgå är välbekant för Mats Lindgård. Här sköter han sin kondition.

kyrkoherdar. När Mats Lindgård i tiden besvärade sig över hur domkapitlet placerade präster i förslagsrum inför domprostvalet resulterade det i en period som blev den tuffaste i hans liv. I dag är han en chef som tror på att förankra beslut grundligt innan han genomför något. 3.8.2022 kl. 17:08

Hanna Jensen har skrivit två böcker om minnessjukdomar, en om sin pappa och en om sin mamma. – Efter första boken tänkte jag att jag aldrig mer ska skriva om ämnet, men jag kände att jag hade något att säga som kunde hjälpa andra.

ALZHEIMER. När Hanna Jensens mamma fick en minnessjukdom blev mamman aktiv, företagsam, pratsam – och väldigt ilsken. – Det fanns en tid då jag var så frustrerad att jag inte ville se henne i ögonen, men idag ser jag på mamma med varm blick. 22.9.2022 kl. 16:15
Teemu Laajasalo och Irja Askola.

JÄMSTÄLLDHET. Kyrkostyrelsen har beviljat kyrkans pris för jämställdhet och likabehandling till biskop emerita Irja Askola. 22.9.2022 kl. 15:09
Julie Yu-Wen Chen har som Taiwanfödd professor en knepig sits att leda ett Beijingfinansierat institut vid Helsingfors universitet.

kina. Professorn i Kinastudier Julie Yu-Wen Chen vid Helsingfors universitet har rötter i Taiwan. Hon oroar sig för Kinas växande hot mot hennes hemland. Hon är kristen och försöker avsluta varje dag med att lyssna på en predikan online. 15.9.2022 kl. 10:37
Karl XI:s kyrkolag var stomme för kyrkan i Finland till mitten av 1870-talet. I dag stadgar Kyrkoordningen sedan 1994 om ett synodalmöte som ska hållas vart sjätte år.

SYNODALMÖTE. Efter sina pastoralkurser under den första tiden som präst saknar många vardagsteologer de regel­bundna samtalen om kyrkans lära, eller samtalen kring biskopens linje. För det finns sedan år 1686 det sällsynta synodalmötet – som snart hålls i Åbo. 14.9.2022 kl. 15:16
Lena Kumlin trivs hemma i trädgården.

FÅNGA DAGEN. Lena Kumlin lever med en hjärntumör som inte går att operera och som kommer att leda till döden inom ett år. – Carpe diem! säger hon, och kämpar för att leva i nuet och njuta av sitt liv med fulla andetag. 13.9.2022 kl. 16:22