Församlingarna i Helsingfors har en hel del verksamhet för barn i olika åldrar.
Församlingarna i Helsingfors har en hel del verksamhet för barn i olika åldrar.

Församlingarna vill stöda familjer

barnfamiljer.

Höstterminen har börjat och i församlingarna ordnas en hel del verksamhet för barn och familjer. – Det är minst lika viktigt för föräldrarna att få kamratstöd under småbarnsåren som kan vara ganska hektiska, säger Daniela Strömsholm.

14.9.2022 kl. 06:00

– Församlingen vill ju vara med och stöda i alla livsskeden, speciellt då livet för med sig stora förändringar, säger Daniela Strömsholm som är musikledare i församlingen.

Hon leder musiklek och Matteus barnkör och är också med och leder Tweentisdag tillsammans med kollegan Catarina Bärlund-Palm.

– Lågstadieåldern och skolbarnsverksamheten ligger mycket nära mitt hjärta. Många föräldrar är väldigt tacksamma över att det åtminstone en gång i veckan finns ett tryggt ställe som Tweentisdag för barnen att komma till, säger Bärlund-Palm.

Hon säger att också föräldrar tycker det är viktigt att det finns ställen dit man bara får komma och vara tillsammans med andra föräldrar.

– Några gånger per termin brukar vi ordna familjelördagar med lätt servering dit barnen får komma och leka eller pyssla. Då får föräldrarna också en möjlighet att sitta och diskutera med andra föräldrar i lugn och ro.
Hon understryker att relationen och kontakten mellan församlingen och familjerna är oerhört viktig.

Daniela Strömsholm håller med.

– Om det redan finns en relation mellan församlingen och familjerna är steget väldigt mycket mindre för en familj att också i fortsättningen ta kontakt med församlingen, till exempel om livet plötsligt skulle börja krisa.
Strömsholm har de senaste åren ordnat en kurs i församlingen som heter Föda utan rädsla.

– Att stöda föräldrar och familjer innan förlossningen är något som behövs. Det finns ganska få möjligheter att förbereda sig för förlossningen och jag har märkt att det finns en stor otrygghet hos många blivande föräldrar. Att från församlingens sida kunna säga att ”vi ser er och vill erbjuda verktyg för att hantera allt”, känns värdefullt.

Kursen har hittills haft ungefär fem par per gång. Strömsholm planerar att fortsätta och säger att det finns plats för fler att komma med.

– Det roliga är att de som gått kursen börjar komma på musiklek nu istället med sina barn. Det är minst lika viktigt för föräldrarna att få kamratstöd under småbarnsåren, som kan vara ganska hektiska.

Stora krav kan sätta press på familjer

Församlingspastor Anne Koivula ansvarar över barnverksamheten i Petrus församling.

– Musiklek är speciellt till för de familjer där den ena föräldern är hemma på dagarna. Att bli förälder för första gången eller få tillökning i familjen innebär en stor förändring som kan väcka mycket känslor. Många känner sig ensamma på dagen och då är det viktigt att få dela livet med andra som befinner sig i samma livsskede.

Koivula säger att föräldraskapet i dagens läge ofta medför stora krav, förväntningar och åsikter utifrån som kan sätta press på många familjer.

– Det finns inte alltför många ställen där man som förälder kan uttrycka också svåra känslor och det krävs en viss trygghet för att kunna uttrycka den delen av föräldraskapet, att få tillstånd att uttrycka också det svåra.

Följden av att vara en svenskspråkig församling i Helsingfors är att de familjer som tillhör församlingen är utspridda på församlingens område.

– Via musikleken kan föräldrar hitta andra föräldrar och barn att gå till lekparken med.
De som kommer till musiklek är både sådana som i övrigt också deltar aktivt i församlingslivet och sådana som inte gör det.

– Jag ser att vi i det här har två uppgifter som församling. Den första gruppen vill vi hjälpa och stöda att ge sina barn en kristen uppfostran. Den andra gruppen vill vi erbjuda en plats att fundera på trosfrågor på ett enkelt och vardagligt sätt. På musiklek brukar vi ha en kort runda där alla som vill får nämna något man är tacksam över och något man behöver hjälp med. Sedan ber jag en kort bön. Då man vecka efter vecka gör detta kan någon fundera att kanske något har blivit lite bättre, kanske Gud faktiskt har hört bön.

Något för alla åldrar

I Johannes församling finns mycket verksamhet för familjer och barn i olika åldrar. Helena Hollmérus som är ledare för småbarnspedagogiken i församlingen lyfter också fram kamratstödet och gemenskapen som viktig.

– Jag hör ibland många år senare om hur viktig den första kontakten till församlingen varit då någon varit med sina barn i någon av församlingens verksamheter.

Familjecafé, musiklek och babyrytmik sker varje vecka och familjerna kan droppa in lite enligt hur det passar dem.

– Vår diakoni gör också ett jättebra jobb och kan hjälpa vidare ifall det finns särskilda behov. Under terminen ordnar Johannes församling också evenemanget Family fun, tre gånger i S:t Jacob och tre gånger i Hörnan.

– Det är en gemenskapskväll för hela familjen mellan kl. 17 och 19. Vi brukar ofta ordna program i form av någon spårning, ha musikstund och andakt och så äter vi en gemensam middag. Senast var vi kring 80 personer i S:t Jacob, säger Hollmérus.

En relativt ny verksamhet är också brevsöndagsskola.

– För närvarande får 13 barn i åldern 3 till 9 ett brev hem sex gånger om året. Brevet innehåller bibelberättelser, pyssel och bilder. Det finns också plats för flera som är intresserade.

Helena Hollmérus betonar att man gärna får ta kontakt om man har idéer på något församlingen kunde satsa på.

– Man kan alltid ta kontakt, fast direkt till mig. Det skulle göra mig glad!

Johan Myrskog


För Giséla Linde blev kursen Livsstegen en kraftfull livsinventering.

mariehamn. När Giséla Linde gick kursen Livsstegen fylldes hon av vördnad över hur mycket vi orkar med – och hur mycket kraft vi har. Hon fick också syn på att kyrkan ofta står för en mer generös blick än världen utanför. 16.11.2022 kl. 10:42
Helena Rönnberg är kaplan i Sibbo svenska
församling och leder där tolvstegsgruppen ”Steg för livet”, där man inte behöver ha något särskilt beroende.

GUDSBILD. När Helena Rönnberg växte upp var Gud en sträng far som krävde ständiga prestationer – och matade hennes egen perfektionism. Idag är Gud bara en sak för henne: kärlek. 14.11.2022 kl. 15:13
Centralförvaltningen ska ha sina pengar. Kyrkomötet backade lättnader.

ekonomi. Församlingarna får inte de utlovade sänkta pensionsavgifterna. Kyrkomötet ansåg att vi lever i osäkra tider och ändrade sitt beslut från i fjol höstas. Pengarna ska betalas till Helsingfors som förut. 11.11.2022 kl. 16:38
Den lilla missionsorganisationen Ely:s missionär Kari Tynkkynen arbetar som kyrkoherde i tre församlingar i Estland.

mission. Den lilla utbrytargruppen ur SLEY fick inte officiell status helt utan gnissel i kyrkomötet och biskopsmötet. 11.11.2022 kl. 13:50
När saker är svåra att greppa kan humorn ha en viktig uppgift, anser Alfred Backa.

KOMIKER. Komikern och författaren Alfred Backa räds inte utmaningar. När han fick frågan om han vill underhålla Borgå stifts alla präster med en show blev svaret naturligtvis ja. 10.11.2022 kl. 16:08
Krångligt att sålla fram "våra viktigaste psalmer", ansåg kyrkomötet.

psalmbok. Nej, kyrkan ska inte slå fast vilka psalmer som hör till finländsk allmänbildning. Kyrkomötet i Åbo röstade ner initiativet direkt. 9.11.2022 kl. 16:33
Förhandsröstningen avslutas lördagen den 12 november.

FÖRSAMLINGSVAL. Igår började förhandsröstningen i församlingsvalet. Valdagen är den 20 november. 9.11.2022 kl. 12:21
Hedvig Långbacka har jobbat med radioandakter i sexton år.

radio. – Radions styrka är att berätta sådant människor inte visste de vill veta, säger Hedvig Långbacka. 22.11.2022 kl. 09:00
Regissören Klaus Härö säger att vi lever i en tid där vi är tvungna att lära oss tacksamhet.

film. Kyrkpressen har mött regissören Klaus Härö i en pratstund om åldrande, kärlek och hur man ska lyckas balansera mellan bitterhet och tacksamhet. I höst är han aktuell med filmen My Sailor, My Love. 9.11.2022 kl. 09:00
Helgens långvägagäst, Blackrockstar eller Rivelino, flög in från Holland för att tala och uppträda för Höstdagspubliken.

HÖSTDAGARNA. Se mera bilder i artikeln! 7.11.2022 kl. 20:12
Kyrkoherdarnas roll är problematisk i kyrkan, anser Ulla-Maj Wideroos.

FÖRSAMLINGSVAL. Två tredjedelar av kandidaterna i församlingsvalets valkompass vill att kyrkan ska viga också par av samma kön. Frågan polariserar fortfarande Borgå stift tydligt. Ulla-Maj Wideroos hör kyrkfolk vara otåliga över att frågan fortfarande hänger i luften. 7.11.2022 kl. 10:27
Helsingforsförsamlingarna var snabbt ute med sin röstningsprocent – som sjönk.

FÖRSAMLINGSVALET. Tidiga resultat från församlingsvalet visar på att den nedåtgående trenden för röstningsprocenten fortsätter. Helsingfors hörde till de första samfälligheter som på söndagskvällen redovisade sina siffror. Tio procent av församlingsmedlemmarna i huvudstaden hade röstat. 20.11.2022 kl. 20:12
Två valsedlar - varför det? Kyrkpressen förklarar.

FÖRSAMLINGSVAL. Så här är kyrkans system för att påverka uppbyggt. Kyrkpressen reder ut begreppen inför valet. 7.11.2022 kl. 18:12
Sonen Olivers sjukdom och död har förändrat Sandra Holmgård för alltid. Ändå fortsätter livet. Till jul ska familjen få en bebis. Foto: Nicklas Storbjörk

sorg. Sandra Holmgård har skrivit en bok om det som för många känns som det värsta man kan drabbas av: att förlora ett barn. – Oliver var fantastisk, och jag tycker att alla familjer borde ha fått en egen Oliver. Men för egen del kan jag säga att jag aldrig kommer att repa mig helt efter hans sjukdom och död. 5.11.2022 kl. 09:00
Följ med Kyrkpressens rapportering från kyrkomötet nästa vecka på webben.

KYRKOMÖTET. Nästa vecka samlas evangelisk-lutherska kyrkans kyrkomöte – kyrkans riksdag – till höst­session i Åbo. På ärendelistan står bland annat budgeten för kyrkans central- och pensionsfond. 4.11.2022 kl. 10:02

Karolina Karanen och Christoffer Strandberg är goda vänner och kollegor på DuvTeatern.

teater. – Jag älskar teater och jag älskar att stå på scenen. På scenen behöver jag ingen hjälp, säger Karolina Karanen. 23.11.2022 kl. 09:00
– Veteranföreningarna ringer, men annars lite ensamt – Kjell Törner, nybliven överste i avsked.

FÖRSVARET. Överste Kjell Törner var med om att bygga upp Finlands militärsamarbete också när det var hysch-hysch om det. Nu när Finland är nära målet att bli medlem i Nato är han inte längre med i staberna. Kjell Törner har bevarat sitt kristna arv. Varje dag är det tyst aftontapto med knäppta händer. 22.11.2022 kl. 22:46
Guy Kronqvist fick flest röster i Korsnäs

FÖRSAMLINGSVALET. Guy Kronqvist som varit tf kyrkoherde i höst fick med sina 34 röster de flesta i församlingsvalet i Korsnäs. 21.11.2022 kl. 15:06
Ulla-Maj Wideroos fick flest röster i Närpes församling

FÖRSAMLINGSVALET. Ulla-Maj Wideroos är röstmagnet i Närpes också i detta val, precis som för fyra år sedan. Men antalet röster är nu färre, 96 mot 157 för fyra år sedan. 21.11.2022 kl. 13:46
Stefan Vikström och hans dotter Rebecka Stråhlman samlade mest röster i församlingsvalet i Borgå.

FÖRSAMLINGSVAL. Stefan Vikström var röstkung i församlingsvalet i Borgå svenska domkyrkoförsamling med 141 röster – men bara en röst bakom honom kom hans dotter Rebecka Stråhlman med 140. Hon var däremot röstdrottning i kyrkofullmäktigevalet, med hela 202 röster. 21.11.2022 kl. 13:41