Församlingarna i Helsingfors har en hel del verksamhet för barn i olika åldrar.
Församlingarna i Helsingfors har en hel del verksamhet för barn i olika åldrar.

Församlingarna vill stöda familjer

barnfamiljer.

Höstterminen har börjat och i församlingarna ordnas en hel del verksamhet för barn och familjer. – Det är minst lika viktigt för föräldrarna att få kamratstöd under småbarnsåren som kan vara ganska hektiska, säger Daniela Strömsholm.

14.9.2022 kl. 06:00

– Församlingen vill ju vara med och stöda i alla livsskeden, speciellt då livet för med sig stora förändringar, säger Daniela Strömsholm som är musikledare i församlingen.

Hon leder musiklek och Matteus barnkör och är också med och leder Tweentisdag tillsammans med kollegan Catarina Bärlund-Palm.

– Lågstadieåldern och skolbarnsverksamheten ligger mycket nära mitt hjärta. Många föräldrar är väldigt tacksamma över att det åtminstone en gång i veckan finns ett tryggt ställe som Tweentisdag för barnen att komma till, säger Bärlund-Palm.

Hon säger att också föräldrar tycker det är viktigt att det finns ställen dit man bara får komma och vara tillsammans med andra föräldrar.

– Några gånger per termin brukar vi ordna familjelördagar med lätt servering dit barnen får komma och leka eller pyssla. Då får föräldrarna också en möjlighet att sitta och diskutera med andra föräldrar i lugn och ro.
Hon understryker att relationen och kontakten mellan församlingen och familjerna är oerhört viktig.

Daniela Strömsholm håller med.

– Om det redan finns en relation mellan församlingen och familjerna är steget väldigt mycket mindre för en familj att också i fortsättningen ta kontakt med församlingen, till exempel om livet plötsligt skulle börja krisa.
Strömsholm har de senaste åren ordnat en kurs i församlingen som heter Föda utan rädsla.

– Att stöda föräldrar och familjer innan förlossningen är något som behövs. Det finns ganska få möjligheter att förbereda sig för förlossningen och jag har märkt att det finns en stor otrygghet hos många blivande föräldrar. Att från församlingens sida kunna säga att ”vi ser er och vill erbjuda verktyg för att hantera allt”, känns värdefullt.

Kursen har hittills haft ungefär fem par per gång. Strömsholm planerar att fortsätta och säger att det finns plats för fler att komma med.

– Det roliga är att de som gått kursen börjar komma på musiklek nu istället med sina barn. Det är minst lika viktigt för föräldrarna att få kamratstöd under småbarnsåren, som kan vara ganska hektiska.

Stora krav kan sätta press på familjer

Församlingspastor Anne Koivula ansvarar över barnverksamheten i Petrus församling.

– Musiklek är speciellt till för de familjer där den ena föräldern är hemma på dagarna. Att bli förälder för första gången eller få tillökning i familjen innebär en stor förändring som kan väcka mycket känslor. Många känner sig ensamma på dagen och då är det viktigt att få dela livet med andra som befinner sig i samma livsskede.

Koivula säger att föräldraskapet i dagens läge ofta medför stora krav, förväntningar och åsikter utifrån som kan sätta press på många familjer.

– Det finns inte alltför många ställen där man som förälder kan uttrycka också svåra känslor och det krävs en viss trygghet för att kunna uttrycka den delen av föräldraskapet, att få tillstånd att uttrycka också det svåra.

Följden av att vara en svenskspråkig församling i Helsingfors är att de familjer som tillhör församlingen är utspridda på församlingens område.

– Via musikleken kan föräldrar hitta andra föräldrar och barn att gå till lekparken med.
De som kommer till musiklek är både sådana som i övrigt också deltar aktivt i församlingslivet och sådana som inte gör det.

– Jag ser att vi i det här har två uppgifter som församling. Den första gruppen vill vi hjälpa och stöda att ge sina barn en kristen uppfostran. Den andra gruppen vill vi erbjuda en plats att fundera på trosfrågor på ett enkelt och vardagligt sätt. På musiklek brukar vi ha en kort runda där alla som vill får nämna något man är tacksam över och något man behöver hjälp med. Sedan ber jag en kort bön. Då man vecka efter vecka gör detta kan någon fundera att kanske något har blivit lite bättre, kanske Gud faktiskt har hört bön.

Något för alla åldrar

I Johannes församling finns mycket verksamhet för familjer och barn i olika åldrar. Helena Hollmérus som är ledare för småbarnspedagogiken i församlingen lyfter också fram kamratstödet och gemenskapen som viktig.

– Jag hör ibland många år senare om hur viktig den första kontakten till församlingen varit då någon varit med sina barn i någon av församlingens verksamheter.

Familjecafé, musiklek och babyrytmik sker varje vecka och familjerna kan droppa in lite enligt hur det passar dem.

– Vår diakoni gör också ett jättebra jobb och kan hjälpa vidare ifall det finns särskilda behov. Under terminen ordnar Johannes församling också evenemanget Family fun, tre gånger i S:t Jacob och tre gånger i Hörnan.

– Det är en gemenskapskväll för hela familjen mellan kl. 17 och 19. Vi brukar ofta ordna program i form av någon spårning, ha musikstund och andakt och så äter vi en gemensam middag. Senast var vi kring 80 personer i S:t Jacob, säger Hollmérus.

En relativt ny verksamhet är också brevsöndagsskola.

– För närvarande får 13 barn i åldern 3 till 9 ett brev hem sex gånger om året. Brevet innehåller bibelberättelser, pyssel och bilder. Det finns också plats för flera som är intresserade.

Helena Hollmérus betonar att man gärna får ta kontakt om man har idéer på något församlingen kunde satsa på.

– Man kan alltid ta kontakt, fast direkt till mig. Det skulle göra mig glad!

Johan Myrskog


När de skrev om sitt liv upptäckte Mårten och Kjell Westö nya saker om varandra.

SYSKON. Kjell Westö och Mårten Westö är bröder, författare och spelar i samma band. De har ärvt ett depressivt stråk, men hanterar det på olika sätt. Den ena är intensiv, den andra är lugn. Den ena ber ibland, den andra köpslog en gång med Gud och blev avslöjad som spelare. 28.9.2022 kl. 10:38
– Jag har ritat mycket i hela mitt liv, säger Moa Eklund.

BORGÅ STIFT. 21-åriga Moa Eklund har skapat logon för Borgå stifts hundraårsjubileum. – Sedan jag flyttade till Helsingfors har jag fått upp ögonen för gemenskapen i stiftet, säger hon. 26.9.2022 kl. 19:09
Birgitta Yavari-Ilan, 77, säger att hon har haft två heliga drömmar i livet – att hitta kärleken och att finna Gud som hon växte upp utan att känna.

KRISTEN BILDKONST. Den svensk-israeliska konstnären Birgitta Yavari-Ilan åkte för 50 år sedan ut ur Vetlanda i Småland i sin ljusblå Volkswagen för att bosätta sig i Jerusalem. För en generation i Norden har hon stått för ett kristet bildspråk kring tro, kärlek och glädje. 27.9.2022 kl. 19:00
Genusforskaren och teologen Cecilia Nahnfeldt från Uppsala ser ut att bli ny teologiprofessor vid Åbo Akademi.

Åbo akademi. Genusforskaren och teologen Cecilia Nahnfeldt blir sannolikt ny professor i praktisk teologi vid Åbo Akademi. Fakultetsrådets val ska ännu formellt bekräftas av universitetets ledning. 27.9.2022 kl. 16:52
I Esbo som med närmare 15 000 medlemmar är landets största svenska församling – blir det inget församlingsval i höst.

FÖRSAMLINGSVALET. I Esbo, Grankulla och Vanda blir det inget församlingsval på svenska i höst. Orsak: för få kandidater. I Esbo var Jannika Lassus valombud för den enda kandidatlista som nu besätter alla 26 platser med 26 kandidater – i landets största svenska församling. 23.9.2022 kl. 11:32
Hanna Jensen har skrivit två böcker om minnessjukdomar, en om sin pappa och en om sin mamma. – Efter första boken tänkte jag att jag aldrig mer ska skriva om ämnet, men jag kände att jag hade något att säga som kunde hjälpa andra.

ALZHEIMER. När Hanna Jensens mamma fick en minnessjukdom blev mamman aktiv, företagsam, pratsam – och väldigt ilsken. – Det fanns en tid då jag var så frustrerad att jag inte ville se henne i ögonen, men idag ser jag på mamma med varm blick. 22.9.2022 kl. 16:15
Teemu Laajasalo och Irja Askola.

JÄMSTÄLLDHET. Kyrkostyrelsen har beviljat kyrkans pris för jämställdhet och likabehandling till biskop emerita Irja Askola. 22.9.2022 kl. 15:09
Julie Yu-Wen Chen har som Taiwanfödd professor en knepig sits att leda ett Beijingfinansierat institut vid Helsingfors universitet.

kina. Professorn i Kinastudier Julie Yu-Wen Chen vid Helsingfors universitet har rötter i Taiwan. Hon oroar sig för Kinas växande hot mot hennes hemland. Hon är kristen och försöker avsluta varje dag med att lyssna på en predikan online. 15.9.2022 kl. 10:37
Karl XI:s kyrkolag var stomme för kyrkan i Finland till mitten av 1870-talet. I dag stadgar Kyrkoordningen sedan 1994 om ett synodalmöte som ska hållas vart sjätte år.

SYNODALMÖTE. Efter sina pastoralkurser under den första tiden som präst saknar många vardagsteologer de regel­bundna samtalen om kyrkans lära, eller samtalen kring biskopens linje. För det finns sedan år 1686 det sällsynta synodalmötet – som snart hålls i Åbo. 14.9.2022 kl. 15:16
Lena Kumlin trivs hemma i trädgården.

FÅNGA DAGEN. Lena Kumlin lever med en hjärntumör som inte går att operera och som kommer att leda till döden inom ett år. – Carpe diem! säger hon, och kämpar för att leva i nuet och njuta av sitt liv med fulla andetag. 13.9.2022 kl. 16:22
Bilderna är små i sitt format.
– Ingen får något kastat i ansiktet. Det är ett utslag av samtycke säger Kent Wisti.

Konst. I september visas utställningen KYSS – en meditation i ord och bild över Höga visan i Borgå domkyrka. – Höga visan är en erotisk bok i Bibeln som både är oerhört trygg men ändå radikal, säger konstnären, bildsatirikern och prästen Kent Wisti. 13.9.2022 kl. 10:14
– Vissa veckor tar kyrkrenoveringen hälften av min arbetstid, säger Mats Edman, nyss förordnad till kyrkoherde i Nykarleby.

nykarleby. Under sista tiden av studierna upplevde Mats Edman en tydlig kallelse att bli präst. – Vi var samlade i en bibel- och bönegrupp och vi tog mannakorn. Mitt mannakorn var från Apostlagärningarna: ”Var inte rädd. Tala och tig inte. Jag är med dig och ingen ska göra dig något ont för jag har mycket folk här i staden.” Nästa dag ringde han biskop Erik Vikström och bad om prästvigning. 12.9.2022 kl. 20:05

Inbesparingar. Resultatet av omställningsförhandlingarna vid Helsingfors kyrkliga samfällighets gemensamma tjänster har klarnat. Under de kommande tre åren ska de gemensamma tjänsternas verksamhetsbidrag sänkas med 4,8 miljoner, vilket bland annat innebär att antalet årsverken minskar med 45. 9.9.2022 kl. 17:11
Kyrkornas världsråd hade bjudit in kyrkoledare från Ukraina. Ärkebiskop Jevstratij av Tjernihiv och Nizjyn i talarstolen.

KYRKORNAS VÄRLDSRÅD. Kyrkornas världsråd vände och vred i kulisserna på sina ord om kriget i Ukraina. Rådet avslutar på torsdag sin generalförsamling med över 4000 delegater i tyska Karlsruhe. 7.9.2022 kl. 15:11
Pilgrimsvandraren leds genom skog och mark. FOTO: MARTIN NÄSE

KORSNÄS. Pilgrimsleden i Österbotten tar form. I år görs den preliminära märkningen för Sankt Olavsleden. 1.9.2022 kl. 11:02

När de skrev om sitt liv upptäckte Mårten och Kjell Westö nya saker om varandra.

SYSKON. Kjell Westö och Mårten Westö är bröder, författare och spelar i samma band. De har ärvt ett depressivt stråk, men hanterar det på olika sätt. Den ena är intensiv, den andra är lugn. Den ena ber ibland, den andra köpslog en gång med Gud och blev avslöjad som spelare. 28.9.2022 kl. 10:38
– Jag har ritat mycket i hela mitt liv, säger Moa Eklund.

BORGÅ STIFT. 21-åriga Moa Eklund har skapat logon för Borgå stifts hundraårsjubileum. – Sedan jag flyttade till Helsingfors har jag fått upp ögonen för gemenskapen i stiftet, säger hon. 26.9.2022 kl. 19:09
Birgitta Yavari-Ilan, 77, säger att hon har haft två heliga drömmar i livet – att hitta kärleken och att finna Gud som hon växte upp utan att känna.

KRISTEN BILDKONST. Den svensk-israeliska konstnären Birgitta Yavari-Ilan åkte för 50 år sedan ut ur Vetlanda i Småland i sin ljusblå Volkswagen för att bosätta sig i Jerusalem. För en generation i Norden har hon stått för ett kristet bildspråk kring tro, kärlek och glädje. 27.9.2022 kl. 19:00
Genusforskaren och teologen Cecilia Nahnfeldt från Uppsala ser ut att bli ny teologiprofessor vid Åbo Akademi.

Åbo akademi. Genusforskaren och teologen Cecilia Nahnfeldt blir sannolikt ny professor i praktisk teologi vid Åbo Akademi. Fakultetsrådets val ska ännu formellt bekräftas av universitetets ledning. 27.9.2022 kl. 16:52
I Esbo som med närmare 15 000 medlemmar är landets största svenska församling – blir det inget församlingsval i höst.

FÖRSAMLINGSVALET. I Esbo, Grankulla och Vanda blir det inget församlingsval på svenska i höst. Orsak: för få kandidater. I Esbo var Jannika Lassus valombud för den enda kandidatlista som nu besätter alla 26 platser med 26 kandidater – i landets största svenska församling. 23.9.2022 kl. 11:32