Församlingarna i Helsingfors har en hel del verksamhet för barn i olika åldrar.
Församlingarna i Helsingfors har en hel del verksamhet för barn i olika åldrar.

Församlingarna vill stöda familjer

barnfamiljer.

Höstterminen har börjat och i församlingarna ordnas en hel del verksamhet för barn och familjer. – Det är minst lika viktigt för föräldrarna att få kamratstöd under småbarnsåren som kan vara ganska hektiska, säger Daniela Strömsholm.

14.9.2022 kl. 06:00

– Församlingen vill ju vara med och stöda i alla livsskeden, speciellt då livet för med sig stora förändringar, säger Daniela Strömsholm som är musikledare i församlingen.

Hon leder musiklek och Matteus barnkör och är också med och leder Tweentisdag tillsammans med kollegan Catarina Bärlund-Palm.

– Lågstadieåldern och skolbarnsverksamheten ligger mycket nära mitt hjärta. Många föräldrar är väldigt tacksamma över att det åtminstone en gång i veckan finns ett tryggt ställe som Tweentisdag för barnen att komma till, säger Bärlund-Palm.

Hon säger att också föräldrar tycker det är viktigt att det finns ställen dit man bara får komma och vara tillsammans med andra föräldrar.

– Några gånger per termin brukar vi ordna familjelördagar med lätt servering dit barnen får komma och leka eller pyssla. Då får föräldrarna också en möjlighet att sitta och diskutera med andra föräldrar i lugn och ro.
Hon understryker att relationen och kontakten mellan församlingen och familjerna är oerhört viktig.

Daniela Strömsholm håller med.

– Om det redan finns en relation mellan församlingen och familjerna är steget väldigt mycket mindre för en familj att också i fortsättningen ta kontakt med församlingen, till exempel om livet plötsligt skulle börja krisa.
Strömsholm har de senaste åren ordnat en kurs i församlingen som heter Föda utan rädsla.

– Att stöda föräldrar och familjer innan förlossningen är något som behövs. Det finns ganska få möjligheter att förbereda sig för förlossningen och jag har märkt att det finns en stor otrygghet hos många blivande föräldrar. Att från församlingens sida kunna säga att ”vi ser er och vill erbjuda verktyg för att hantera allt”, känns värdefullt.

Kursen har hittills haft ungefär fem par per gång. Strömsholm planerar att fortsätta och säger att det finns plats för fler att komma med.

– Det roliga är att de som gått kursen börjar komma på musiklek nu istället med sina barn. Det är minst lika viktigt för föräldrarna att få kamratstöd under småbarnsåren, som kan vara ganska hektiska.

Stora krav kan sätta press på familjer

Församlingspastor Anne Koivula ansvarar över barnverksamheten i Petrus församling.

– Musiklek är speciellt till för de familjer där den ena föräldern är hemma på dagarna. Att bli förälder för första gången eller få tillökning i familjen innebär en stor förändring som kan väcka mycket känslor. Många känner sig ensamma på dagen och då är det viktigt att få dela livet med andra som befinner sig i samma livsskede.

Koivula säger att föräldraskapet i dagens läge ofta medför stora krav, förväntningar och åsikter utifrån som kan sätta press på många familjer.

– Det finns inte alltför många ställen där man som förälder kan uttrycka också svåra känslor och det krävs en viss trygghet för att kunna uttrycka den delen av föräldraskapet, att få tillstånd att uttrycka också det svåra.

Följden av att vara en svenskspråkig församling i Helsingfors är att de familjer som tillhör församlingen är utspridda på församlingens område.

– Via musikleken kan föräldrar hitta andra föräldrar och barn att gå till lekparken med.
De som kommer till musiklek är både sådana som i övrigt också deltar aktivt i församlingslivet och sådana som inte gör det.

– Jag ser att vi i det här har två uppgifter som församling. Den första gruppen vill vi hjälpa och stöda att ge sina barn en kristen uppfostran. Den andra gruppen vill vi erbjuda en plats att fundera på trosfrågor på ett enkelt och vardagligt sätt. På musiklek brukar vi ha en kort runda där alla som vill får nämna något man är tacksam över och något man behöver hjälp med. Sedan ber jag en kort bön. Då man vecka efter vecka gör detta kan någon fundera att kanske något har blivit lite bättre, kanske Gud faktiskt har hört bön.

Något för alla åldrar

I Johannes församling finns mycket verksamhet för familjer och barn i olika åldrar. Helena Hollmérus som är ledare för småbarnspedagogiken i församlingen lyfter också fram kamratstödet och gemenskapen som viktig.

– Jag hör ibland många år senare om hur viktig den första kontakten till församlingen varit då någon varit med sina barn i någon av församlingens verksamheter.

Familjecafé, musiklek och babyrytmik sker varje vecka och familjerna kan droppa in lite enligt hur det passar dem.

– Vår diakoni gör också ett jättebra jobb och kan hjälpa vidare ifall det finns särskilda behov. Under terminen ordnar Johannes församling också evenemanget Family fun, tre gånger i S:t Jacob och tre gånger i Hörnan.

– Det är en gemenskapskväll för hela familjen mellan kl. 17 och 19. Vi brukar ofta ordna program i form av någon spårning, ha musikstund och andakt och så äter vi en gemensam middag. Senast var vi kring 80 personer i S:t Jacob, säger Hollmérus.

En relativt ny verksamhet är också brevsöndagsskola.

– För närvarande får 13 barn i åldern 3 till 9 ett brev hem sex gånger om året. Brevet innehåller bibelberättelser, pyssel och bilder. Det finns också plats för flera som är intresserade.

Helena Hollmérus betonar att man gärna får ta kontakt om man har idéer på något församlingen kunde satsa på.

– Man kan alltid ta kontakt, fast direkt till mig. Det skulle göra mig glad!

Johan Myrskog


Rune Lindblom är kaplan i Korsholms svenska församling
och gillar att fira jul långt in i januari.

Kolumn. "Jag tror att vi blir lite fattigare på något viktigt när vi tappar bort advent ur kalendern och firar jul i stället." 23.11.2022 kl. 16:21
Johanna Granlund är församlingssekreterare i Bergö och Petalax församlingar.

Kolumn. "Jag hoppas vi blir mindre attraktiva för marknadskrafterna, friare, snällare mot planeten, kanske rent av givmildare mot dem som har mindre än oss?" 23.11.2022 kl. 09:16

FÖRSAMLINGSVALET. Kyrkpressen har sammanställt de invalda i stiftets 45 församlingar. Med finns också några församlingar som har verksamhet på svenska i andra stift. Välj i listan den region du vill se! 25.11.2022 kl. 11:07
Harry S. Backström ställde år 2021 upp i kyrkoherdevalet i Pedersöre.

AVHOPP. Harry S. Backström, tidigare kyrkoherde i Väståbolands församling, har avsagt sig prästrättigheterna i Finlands evangelisk-lutherska kyrka. Han blir i stället präst i Missionsstiftet. 24.11.2022 kl. 15:48
För några veckor sedan besökte Tomas Sjödin Jakobstad för att tala bland annat om tystnad och om hopp.

bibeln. Författaren och pastorn Tomas Sjödin har läst Bibeln hela livet, men när han läste den i The Message-versionen väcktes gamla, slitna bibeltexter till liv igen. Hans nya andaktsbok vill inspirera alla till att göra bibelläsning till en ny vana. 23.11.2022 kl. 19:36
Karolina Karanen och Christoffer Strandberg är goda vänner och kollegor på DuvTeatern.

teater. – Jag älskar teater och jag älskar att stå på scenen. På scenen behöver jag ingen hjälp, säger Karolina Karanen. 23.11.2022 kl. 09:00
– Veteranföreningarna ringer, men annars lite ensamt – Kjell Törner, nybliven överste i avsked.

FÖRSVARET. Överste Kjell Törner var med om att bygga upp Finlands militärsamarbete också när det var hysch-hysch om det. Nu när Finland är nära målet att bli medlem i Nato är han inte längre med i staberna. Kjell Törner har bevarat sitt kristna arv. Varje dag är det tyst aftontapto med knäppta händer. 22.11.2022 kl. 22:46
Guy Kronqvist fick flest röster i Korsnäs

FÖRSAMLINGSVALET. Guy Kronqvist som varit tf kyrkoherde i höst fick med sina 34 röster de flesta i församlingsvalet i Korsnäs. 21.11.2022 kl. 15:06
Ulla-Maj Wideroos fick flest röster i Närpes församling

FÖRSAMLINGSVALET. Ulla-Maj Wideroos är röstmagnet i Närpes också i detta val, precis som för fyra år sedan. Men antalet röster är nu färre, 96 mot 157 för fyra år sedan. 21.11.2022 kl. 13:46
Stefan Vikström och hans dotter Rebecka Stråhlman samlade mest röster i församlingsvalet i Borgå.

FÖRSAMLINGSVAL. Stefan Vikström var röstkung i församlingsvalet i Borgå svenska domkyrkoförsamling med 141 röster – men bara en röst bakom honom kom hans dotter Rebecka Stråhlman med 140. Hon var däremot röstdrottning i kyrkofullmäktigevalet, med hela 202 röster. 21.11.2022 kl. 13:41
Helsingforsförsamlingarna var snabbt ute med sin röstningsprocent – som sjönk.

FÖRSAMLINGSVALET. Den nedåtgående trenden för röstningsprocenten i församlingsvalet fortsätter. Enligt de första siffrorna dagen efter valet använde bara var åttonde församlingsmedlem sin röst. Den preliminära röstningsprocenten är 12,7 procent. 21.11.2022 kl. 00:01
Sonja Djupsjöbacka (till vänster) och Cecilia Åminne är lärare och röstmagneter. De vill jobba för en välkomnande församling och ökad delaktighet för medlemmarna.

FÖRSAMLINGSVAL. En välrepresenterad grupp bland dem som fått mycket röster i församlingsvalet på svenska är lärare. En av dem är Cecilia Åminne i Jakobstad. En pedagogisk blick på kyrkans röstningssystem lämnar en del övrigt att önska; framöver skulle hon gärna se direktval av kyrkomötesombud och biskopar. – Det är jätteskumt att säga att alla är lika värda, men sedan får alla inte rösta. 20.11.2022 kl. 22:39
Stabil röstning i Pedersöre, men långt ifrån kyrkoherdevalet 2021

FÖRSAMLINGSVALET. Församlingen var en av de få i Finland som höjde röstningsprocenten sedan församlingsvalet 2018. 20.11.2022 kl. 22:20
Anna Simonsen röstade i Borgå. – Om jag inte röstar så är det andra som bestämmer i kyrkan

FÖRSAMLINGSVALET. Församlingsvalet är på gång under dagen. Röstningslokalerna stänger klockan 20. I Borgå röstade Anna Simonsen, 56, som medlem i kyrkan för första gången i livet. Med sin röst ville hon motverka den skeva representationen i kyrkan. 20.11.2022 kl. 13:48
Rose-Maj Friman har varit chef för sjukhussjälavården i Vasa.

KYRKOHERDETJÄNST. Kyrkoherdetjänsten i Korsnäs församling har nu fått en sökande: pastor Rose-Maj Friman, som är chef för sjukhussjälavården i Vasa. 18.11.2022 kl. 13:40

Rune Lindblom är kaplan i Korsholms svenska församling
och gillar att fira jul långt in i januari.

Kolumn. "Jag tror att vi blir lite fattigare på något viktigt när vi tappar bort advent ur kalendern och firar jul i stället." 23.11.2022 kl. 16:21
Johanna Granlund är församlingssekreterare i Bergö och Petalax församlingar.

Kolumn. "Jag hoppas vi blir mindre attraktiva för marknadskrafterna, friare, snällare mot planeten, kanske rent av givmildare mot dem som har mindre än oss?" 23.11.2022 kl. 09:16

FÖRSAMLINGSVALET. Kyrkpressen har sammanställt de invalda i stiftets 45 församlingar. Med finns också några församlingar som har verksamhet på svenska i andra stift. Välj i listan den region du vill se! 25.11.2022 kl. 11:07
Harry S. Backström ställde år 2021 upp i kyrkoherdevalet i Pedersöre.

AVHOPP. Harry S. Backström, tidigare kyrkoherde i Väståbolands församling, har avsagt sig prästrättigheterna i Finlands evangelisk-lutherska kyrka. Han blir i stället präst i Missionsstiftet. 24.11.2022 kl. 15:48
För några veckor sedan besökte Tomas Sjödin Jakobstad för att tala bland annat om tystnad och om hopp.

bibeln. Författaren och pastorn Tomas Sjödin har läst Bibeln hela livet, men när han läste den i The Message-versionen väcktes gamla, slitna bibeltexter till liv igen. Hans nya andaktsbok vill inspirera alla till att göra bibelläsning till en ny vana. 23.11.2022 kl. 19:36