– Det jag gillar med hösten är att vi får en chans till nystart, vi börjar från tomt bord, säger Ann-Britt Bonns.
– Det jag gillar med hösten är att vi får en chans till nystart, vi börjar från tomt bord, säger Ann-Britt Bonns.

"Jag ser mycket hos dagens unga som ger mig framtidstro"

Skolstart.

Ann-Britt Bonns är rektor i Grundskolan Norsen. Hon välkomnar ett nytt läsår.

11.8.2022 kl. 19:16

Ann-Britt Bonns hör inte till dem som motvilligt återvänder till höstens rutiner. Hon är en vän av rutiner och ser hellre framåt än bakåt.

Vad har varit det bästa och det tråkigaste under din sommar i år?

– Det har varit skönt och behövligt med sovmorgnar och morgonkaffet med dagstidningarna Husis och Vasabladet på ”himelin”, vårt ställe i Solf. Morgonläsningen av dagstidningarna har dock stadigt hållit mig nere på jorden. Det som händer i världen är ganska dyster läsning.

Hur brukar du tänka när det känns svårt att återgå till rutiner och höst efter lediga dagar?

– Det känns inte svårt för mej. Jag gillar rutiner och jag gillar mitt jobb. Men förstås är jag gärna ledig också.

– Det jag gillar med hösten är att vi får en chans till nystart, vi börjar från tomt bord. Det är fantastiskt tycker jag för både oss vuxna i skolan men också för eleverna.

Hon glömmer lätt det tråkiga som varit.

– Det är klart att man funderar på vissa saker, men det är inte kopplat till hur jag tänker kring att börja jobba på hösten. Jag är ganska lösningsinriktad. Det finns alltid något som behöver åtgärdas i skolan, och det positiva är när vi hittar en lösning.

Någon har sagt att det svåraste som fostrare är att visa på att livet har en mening. Hur vill du omsätta den strävan i praktiken som rektor i en grundskola?

– Det är en svår fråga för ett kort svar, men det första jag tänker på är att vi vuxna ska vara före­bilder, visa att vi trivs med det vi gör, att vi anstränger oss för att skapa ett varmt och accepterande klimat. Att vi lyssnar och finns där för samtal.

Både du och din man är rektorer, han i Öster­botten. Hur påverkar det er relation att ni jobbar med samma sak och på olika orter?

– Det är absolut en bra sak med förståelse för varandras jobb. Att jobba på olika orter har inte varit så märkvärdigt för oss. Vi är rörliga och det finns Facetime som vi använder oss av så gott som varje dag.

– Vi pratar kanske mera när vi är på olika stäl­len än i samma hus.

När du jobbar bland ungdomar i dag och ser dem i vardagen: Vilka sidor hos dem gör dig glad och hoppfull?

– Det mesta faktiskt gör mig glad! De är ambitiösa, ibland mer än vad som är hälsosamt, vänliga, omtänksamma och humoristiska. Ibland är det förstås helt tvärtom, säger hon med ett leende.

Hurdan var du själv i högstadiet?

– Jag var inte så modig och smart som mina ele­ver är. Jag har alltid varit oblyg men jag tog inte plats, förutom kanske i första och andra klass då jag sjöng sånger under roliga timmen. Jag var väl ändå ganska sorglös.

Vilken typ av andlig utövning ger dig trygghet i vardagen?

– Jag har en förtröstan om att jag inte är ensam, och det bär långt!

Vilka egenskaper har du mest nytta av som rektor?

– Jag är ganska arbetsam och någon slags social kompetens har jag väl också. Jag brukar också säga att man behöver kunna skratta åt sig själv och inte ta sig själv på för stort allvar. Jag har så många otroligt duktiga människor runtomkring mig. Jag är en del av ett stort fantastiskt team som jag har fått förmånen att jobba tillsammans med.

Text: Ulrika Hansson 
Foto: Jan-Erik Andelin


Enkäten besvarades av 7 356 finländare över 15 år.

UNDERSÖKNING. Hela 60 procent av kyrkans medlemmar uppgav att de mött församlingen via medier, som församlingstidningen, andra tidningar, tv:n och radion. Bland de som inte hör till kyrkan var siffran 33 procent. 1.6.2023 kl. 12:15
Helhetsbilden av förändringen är tydlig, menar forskare Kimmo Ketola.

ENKÄT. Församlingarnas empati- och imageundersökning visar att människor i stadsmiljö upplever att Evangelisk-lutherska kyrkans församlingar är mer närvarande än förr. 1.6.2023 kl. 12:22
Idag behöver marknadsföring inte kosta stora summor, bland annat tack vare sociala medier.

MARKNADSFÖRING. Min stilla vecka kändes allt annat än stilla, så jag gick på en aktläsning. Vet du vad det är? Det visste inte jag, men efteråt var jag en lite helare version av mig själv, åtminstone för en stund. Det ordnas mycket fint i kyrkan, men hur många vet om det? 1.6.2023 kl. 10:00
Kyrkan behåller netto från vårdreformen.

Kyrkskatt. Vårdreformen förändrade sättet att beräkna kyrkskatten. Du får mindre avdrag i år, men bara få församlingar som de i Raseborg kommer till mötes med att sänka din skatteprocent. 31.5.2023 kl. 15:10
Biskop Bo-Göran Åstrand fascineras av ChatGPT:s predikningar och tal – även om han känner att de saknar själ.

AI. En präst kan skriva ett halvbra doptal eller en medioker predikan med hjälp av artificiell intelligens. KP testade – och skickades resultatet till biskop Bo-Göran Åstrand. Märks det om det prästen säger inte är inspirerat av den heliga Anden utan en sammanfattning av ett ämne, skapat av en chattbott? 31.5.2023 kl. 10:00
– Kyrkoherden hamnar i en konstig roll om hen ska försvara sina beredningar, samla ihop åsikterna och samtidigt fatta beslut, säger Martina Harms-Aalto.

MÖTESORDFÖRANDE. – Jag ser bara fördelar för kyrkoherdarna med att övergå till det här systemet, säger Martina Harms-Aalto som leder ordet i Johannes församling i Helsingfors. 30.5.2023 kl. 10:00
– Vår förmåga att vara närvarande i våra egna liv går förlorad. Där tror jag att böckerna kan hjälpa oss, säger Joel Halldorf.

LÄSNING. Vi lever inte längre i en galax som kretsar kring den tryckta boken. I stället strålar skärmen som vår nya sol, skriver Joel Halldorf. Revolutionen stöper om vår civilisation i grunden – hur och varför försöker han förklara i boken ”Bokens folk”. 29.5.2023 kl. 19:19

diakoner. Biskop Bo-Göran Åstrand vigde två diakoner och en diakonissa till diakoniämbetet på pingstdagen. 28.5.2023 kl. 21:48
Mari Parkkinen leder i biskopsvalet i St Michels stift

biskopar. Kyrkoherden i Imatra har varit både musikjournalist och missionär i Jerusalem. Nu kandiderar hon i en andra valomgång mot den förra fältbiskopen. 25.5.2023 kl. 17:57
Enkätresultaten visar att prästernas och kantorernas eget trosliv har en viktig roll som stöd för att orka i arbetet.

MEDLEMSENKÄT. Fastän majoriteten av prästerna och kantorerna fortsättningsvis upplever att de är nöjda med sitt arbete och känner ett starkt arbetsengagemang, har välbefinnandet i arbetet minskat enligt många olika mätare. 25.5.2023 kl. 09:00
Monica Heikel-Nyberg.

PRÄSTASSESSOR. Monica Heikel-Nyberg har enligt det premiminära valresultatet valts till prästassesor för perioden 1.9.2023-31.8.2026. 24.5.2023 kl. 15:58
– Som kyrkoherde vill jag kunna medge att det finns saker jag inte är bra på. Jag vill kunna be om hjälp i stället för att delegera, säger Patricia Högnabba.

MATTEUS FÖRSAMLING. – Jag tror att vår kärna alltid måste vara andlighet. Visst kan vi bjuda på brunch, men Fazers gör det bättre, säger Patricia Högnabba, som installeras som kyrkoherde i Matteus församling i september. 31.5.2023 kl. 19:31
– Kyrkan är unik både vad gäller kalkmålningar, struktur och arkitektur. Den har så mycket av allting kvar, säger Åsa Ringbom.

FINSTRÖM. Finströms kyrka är en av Finlands viktigaste kyrkor. Det säger konsthistoriker Åsa Ringbom som ägnat en stor del av sin karriär åt att forska i kyrkorna på Åland. Nu är hon aktuell med en bok om Finströms kyrka. 22.5.2023 kl. 18:33
– Många församlingar talar i dag själva om andligt våld. Det är nytt, säger Maria Björkmark,

ANDLIGT VÅLD. Samhället är allt ovanare att tala om tro. Så vården vet inte alltid hur den ska hantera den som mår dåligt av att ha hoppat av miljöer där religionen har blivit för trång. Det har Maria Björkmark forskat i. 19.5.2023 kl. 09:19
Alexandra Ramsay rör sig vant på Riksarkivet i Helsingfors.

KYRKBÖCKER. ”100 procent viktiga” är kyrkböckerna för den som forskar i sin släkt, säger historikern Alexandra Ramsay. I de gamla skrifterna hittar hon både stränga ordvändningar men samtidigt också präster som brydde sig om de små i sin hjord. 17.5.2023 kl. 14:46

Enkäten besvarades av 7 356 finländare över 15 år.

UNDERSÖKNING. Hela 60 procent av kyrkans medlemmar uppgav att de mött församlingen via medier, som församlingstidningen, andra tidningar, tv:n och radion. Bland de som inte hör till kyrkan var siffran 33 procent. 1.6.2023 kl. 12:15
Helhetsbilden av förändringen är tydlig, menar forskare Kimmo Ketola.

ENKÄT. Församlingarnas empati- och imageundersökning visar att människor i stadsmiljö upplever att Evangelisk-lutherska kyrkans församlingar är mer närvarande än förr. 1.6.2023 kl. 12:22
Idag behöver marknadsföring inte kosta stora summor, bland annat tack vare sociala medier.

MARKNADSFÖRING. Min stilla vecka kändes allt annat än stilla, så jag gick på en aktläsning. Vet du vad det är? Det visste inte jag, men efteråt var jag en lite helare version av mig själv, åtminstone för en stund. Det ordnas mycket fint i kyrkan, men hur många vet om det? 1.6.2023 kl. 10:00
Kyrkan behåller netto från vårdreformen.

Kyrkskatt. Vårdreformen förändrade sättet att beräkna kyrkskatten. Du får mindre avdrag i år, men bara få församlingar som de i Raseborg kommer till mötes med att sänka din skatteprocent. 31.5.2023 kl. 15:10
Biskop Bo-Göran Åstrand fascineras av ChatGPT:s predikningar och tal – även om han känner att de saknar själ.

AI. En präst kan skriva ett halvbra doptal eller en medioker predikan med hjälp av artificiell intelligens. KP testade – och skickades resultatet till biskop Bo-Göran Åstrand. Märks det om det prästen säger inte är inspirerat av den heliga Anden utan en sammanfattning av ett ämne, skapat av en chattbott? 31.5.2023 kl. 10:00