Tanken är också att heldagsdagklubben ska vara förhållandevis förmånlig för familjerna.
Tanken är också att heldagsdagklubben ska vara förhållandevis förmånlig för familjerna.

Närpes församling är först i stiftet med att ordna heldagsdagklubb

NÄRPES.

Närpes församling lyssnade in familjernas behov. Resultatet blev en juniorklubb för sommarlovslediga barn och en heldagsdagklubb som startar i höst.

30.5.2022 kl. 11:10

– För många barnfamiljer är det svårt att få ihop tio veckors sommarlov, säger Jenny Långkvist, som är ansvarig för barn- och familjeverksamheten i Närpes församling.

Semestermånaden för de flesta familjer är juli. Men skolorna slutar redan i juni, och ofta är det utmanande att pussla ihop det hela. Så kom idén till Junior-sommaredition.

– Vi tänkte att här finns ett tomrum som barnfamiljerna har problem med, här vill vi göra en insats.

Sommarjunior ordnas fem dagar i veckan mellan 6 juni och 1 juli. Verksamheten riktar sig till barn från förskolan upp till årskurs 6. Det blir mycket lek och skoj, upptäcktsfärder och utflykter, men tid för vila och stillhet finns också.

– Målet är att hjälpa barnfamiljerna att få ihop vardagen och skapa en meningsfull och rolig sommaroas för barnen fram till att mamma och pappa får semester och familjen kan ta ledigt tillsammans.

Junior-sommaredition har tagits väl emot. Vissa av dagarna är redan fullbokade, men ströplatser kan finnas kvar.


Barnledarna i Närpes församling in action. Till vänster Ida Lagerström och Andreas Skrifvars. Till höger Ida Lagerström och Carita Stenberg. FOTO: PRIVAT


Dagklubben blir heldag

En annan ny satsning är Dagklubben Heldag för 4–5-åringar, som startar i centrum i höst. Den ordnas två dagar i veckan. Också här är det familjernas behov som ligger till grund.

– Under många år har vi märkt att vi har många anmälningar på våren, men på hösten börjar föräldrarna droppa av, säger Jenny Långkvist.

Orsaken har varit att en traditionell dagklubb vanligen är tre timmar på dagen, och det kan vara svårt att få det att gå ihop med familjens vardag i övrigt.

– Därför tänkte vi att en heldag kanske skulle underlätta – att vi kunde vara en resurs för barnföräldrarna.

Tanken är också att heldagsdagklubben ska vara förhållandevis förmånlig för familjerna.

– Att delta i dagklubben kostar 70 euro per termin. Då får man också lunch och mellanmål på plats.

Verksamheten har fått ny adress och hittas numera på Kyrktåget 2.

– Vi har flyttat in i helt nyrenoverade lokaler i det som tidigare var pastorskansli och kontorslokaler för personalen.


Hurdant program har dagklubben?

– Ett dagsprogram i dagklubben liknar väldigt mycket det man har på dagis. Det som är annorlunda är var vi lägger tyngdpunkten i samlingarna, berättar Jenny Långkvist.

Här kommer bibelberättelserna in. Sång och musik är något som betonas under samlingarna.

– Via dagklubben finns det också till exempel möjlighet att delta och uppträda i familjegudstjänster.


Hur vanligt är det att en församling ordnar en heldagsdagklubb?

– Jag tror faktiskt att vi är den första i Svenskfinland som provar på det här. Så det är spännande!

Anmälan är öppen till vecka 34 (anmäl senast 26.8). Mera info: www.narpesforsamling.fi


Dagklubbarna i Närpes församling

Dagklubben finns till för alla fyra år fyllda, och i dagklubben kan man delta tills man börjar förskolan.

Här får barnen fira andakt och utforska Bibelns berättelser på sin egen nivå. Vi pysslar, leker och upptäcker tillsammans. Utevistelse och utflykter har också en given plats i verksamheten.

Läsåret omfattar månaderna september–maj. Avgifter:

Dagklubben heldag: 70 €/termin

Dagklubben i Övermark: 35 €/termin

Öppen dagklubb i Pörtom: 20 €/termin

Källa: www.narpesforsamling.fi

PIAN WISTBACKA


Enkäten besvarades av 7 356 finländare över 15 år.

UNDERSÖKNING. Hela 60 procent av kyrkans medlemmar uppgav att de mött församlingen via medier, som församlingstidningen, andra tidningar, tv:n och radion. Bland de som inte hör till kyrkan var siffran 33 procent. 1.6.2023 kl. 12:15
Helhetsbilden av förändringen är tydlig, menar forskare Kimmo Ketola.

ENKÄT. Församlingarnas empati- och imageundersökning visar att människor i stadsmiljö upplever att Evangelisk-lutherska kyrkans församlingar är mer närvarande än förr. 1.6.2023 kl. 12:22
Idag behöver marknadsföring inte kosta stora summor, bland annat tack vare sociala medier.

MARKNADSFÖRING. Min stilla vecka kändes allt annat än stilla, så jag gick på en aktläsning. Vet du vad det är? Det visste inte jag, men efteråt var jag en lite helare version av mig själv, åtminstone för en stund. Det ordnas mycket fint i kyrkan, men hur många vet om det? 1.6.2023 kl. 10:00
Kyrkan behåller netto från vårdreformen.

Kyrkskatt. Vårdreformen förändrade sättet att beräkna kyrkskatten. Du får mindre avdrag i år, men bara få församlingar som de i Raseborg kommer till mötes med att sänka din skatteprocent. 31.5.2023 kl. 15:10
Biskop Bo-Göran Åstrand fascineras av ChatGPT:s predikningar och tal – även om han känner att de saknar själ.

AI. En präst kan skriva ett halvbra doptal eller en medioker predikan med hjälp av artificiell intelligens. KP testade – och skickades resultatet till biskop Bo-Göran Åstrand. Märks det om det prästen säger inte är inspirerat av den heliga Anden utan en sammanfattning av ett ämne, skapat av en chattbott? 31.5.2023 kl. 10:00
– Kyrkoherden hamnar i en konstig roll om hen ska försvara sina beredningar, samla ihop åsikterna och samtidigt fatta beslut, säger Martina Harms-Aalto.

MÖTESORDFÖRANDE. – Jag ser bara fördelar för kyrkoherdarna med att övergå till det här systemet, säger Martina Harms-Aalto som leder ordet i Johannes församling i Helsingfors. 30.5.2023 kl. 10:00
– Vår förmåga att vara närvarande i våra egna liv går förlorad. Där tror jag att böckerna kan hjälpa oss, säger Joel Halldorf.

LÄSNING. Vi lever inte längre i en galax som kretsar kring den tryckta boken. I stället strålar skärmen som vår nya sol, skriver Joel Halldorf. Revolutionen stöper om vår civilisation i grunden – hur och varför försöker han förklara i boken ”Bokens folk”. 29.5.2023 kl. 19:19

diakoner. Biskop Bo-Göran Åstrand vigde två diakoner och en diakonissa till diakoniämbetet på pingstdagen. 28.5.2023 kl. 21:48
Mari Parkkinen leder i biskopsvalet i St Michels stift

biskopar. Kyrkoherden i Imatra har varit både musikjournalist och missionär i Jerusalem. Nu kandiderar hon i en andra valomgång mot den förra fältbiskopen. 25.5.2023 kl. 17:57
Enkätresultaten visar att prästernas och kantorernas eget trosliv har en viktig roll som stöd för att orka i arbetet.

MEDLEMSENKÄT. Fastän majoriteten av prästerna och kantorerna fortsättningsvis upplever att de är nöjda med sitt arbete och känner ett starkt arbetsengagemang, har välbefinnandet i arbetet minskat enligt många olika mätare. 25.5.2023 kl. 09:00
Monica Heikel-Nyberg.

PRÄSTASSESSOR. Monica Heikel-Nyberg har enligt det premiminära valresultatet valts till prästassesor för perioden 1.9.2023-31.8.2026. 24.5.2023 kl. 15:58
– Som kyrkoherde vill jag kunna medge att det finns saker jag inte är bra på. Jag vill kunna be om hjälp i stället för att delegera, säger Patricia Högnabba.

MATTEUS FÖRSAMLING. – Jag tror att vår kärna alltid måste vara andlighet. Visst kan vi bjuda på brunch, men Fazers gör det bättre, säger Patricia Högnabba, som installeras som kyrkoherde i Matteus församling i september. 31.5.2023 kl. 19:31
– Kyrkan är unik både vad gäller kalkmålningar, struktur och arkitektur. Den har så mycket av allting kvar, säger Åsa Ringbom.

FINSTRÖM. Finströms kyrka är en av Finlands viktigaste kyrkor. Det säger konsthistoriker Åsa Ringbom som ägnat en stor del av sin karriär åt att forska i kyrkorna på Åland. Nu är hon aktuell med en bok om Finströms kyrka. 22.5.2023 kl. 18:33
– Många församlingar talar i dag själva om andligt våld. Det är nytt, säger Maria Björkmark,

ANDLIGT VÅLD. Samhället är allt ovanare att tala om tro. Så vården vet inte alltid hur den ska hantera den som mår dåligt av att ha hoppat av miljöer där religionen har blivit för trång. Det har Maria Björkmark forskat i. 19.5.2023 kl. 09:19
Alexandra Ramsay rör sig vant på Riksarkivet i Helsingfors.

KYRKBÖCKER. ”100 procent viktiga” är kyrkböckerna för den som forskar i sin släkt, säger historikern Alexandra Ramsay. I de gamla skrifterna hittar hon både stränga ordvändningar men samtidigt också präster som brydde sig om de små i sin hjord. 17.5.2023 kl. 14:46

Enkäten besvarades av 7 356 finländare över 15 år.

UNDERSÖKNING. Hela 60 procent av kyrkans medlemmar uppgav att de mött församlingen via medier, som församlingstidningen, andra tidningar, tv:n och radion. Bland de som inte hör till kyrkan var siffran 33 procent. 1.6.2023 kl. 12:15
Helhetsbilden av förändringen är tydlig, menar forskare Kimmo Ketola.

ENKÄT. Församlingarnas empati- och imageundersökning visar att människor i stadsmiljö upplever att Evangelisk-lutherska kyrkans församlingar är mer närvarande än förr. 1.6.2023 kl. 12:22
Idag behöver marknadsföring inte kosta stora summor, bland annat tack vare sociala medier.

MARKNADSFÖRING. Min stilla vecka kändes allt annat än stilla, så jag gick på en aktläsning. Vet du vad det är? Det visste inte jag, men efteråt var jag en lite helare version av mig själv, åtminstone för en stund. Det ordnas mycket fint i kyrkan, men hur många vet om det? 1.6.2023 kl. 10:00
Kyrkan behåller netto från vårdreformen.

Kyrkskatt. Vårdreformen förändrade sättet att beräkna kyrkskatten. Du får mindre avdrag i år, men bara få församlingar som de i Raseborg kommer till mötes med att sänka din skatteprocent. 31.5.2023 kl. 15:10
Biskop Bo-Göran Åstrand fascineras av ChatGPT:s predikningar och tal – även om han känner att de saknar själ.

AI. En präst kan skriva ett halvbra doptal eller en medioker predikan med hjälp av artificiell intelligens. KP testade – och skickades resultatet till biskop Bo-Göran Åstrand. Märks det om det prästen säger inte är inspirerat av den heliga Anden utan en sammanfattning av ett ämne, skapat av en chattbott? 31.5.2023 kl. 10:00