Den nyrenoverade kyrksalen i S:t Jacobs kyrka. Under renoveringen har man velat bevara så mycket som möjligt av den ursprungliga designen.
Den nyrenoverade kyrksalen i S:t Jacobs kyrka. Under renoveringen har man velat bevara så mycket som möjligt av den ursprungliga designen.

S:t Jacobs kyrka är tillbaka

S:t Jacobs kyrka.

S:t Jacobs kyrka på Drumsö har precis blivit färdigrenoverad och återibruktas på annandag påsk. Johannes församling planerar verksamhet som vanligt även om framtiden ännu är oviss.

13.4.2022 kl. 06:00

Församlingspastor Maria Repo-Rostedt är ivrig över att de nya lokaliteterna tagits i bruk igen.

– Jag är superglad att få vara tillbaka i S:t Jacobs kyrka igen. Jag hade nyligen ett möte med våra kyrkvärdar och de uttryckte också en stor glädje och sa att det är underbart att vara tillbaka i ”egen kyrka”.

Också eftisbarnen har varit väldigt nöjda med lokalerna.

– Jag besökte eftiset häromdagen och barnen uttryckte att de trivs jättebra i de nya utrymmena, säger Repo-Rostedt.

Stor festgudstjänst

S:t Jacobs kyrka återibruktas på annandag påsk med festmässa där bland annat Borgå stifts biskop Bo-Göran Åstrand kommer att medverka.

– Vi hoppas att många Drumsöbor vill delta. Det här är en ”en gång i livet-upplevelse” för alla åldrar. Mässan har förberetts i flera olika grupper. Till exempel eftisbarnen har skrivit tack- och förböner som kommer att ingå i mässans förbön och haft möjlighet att delta i en gudstjänstgrupp där de bland annat fått öva olika uppgifter de kan bidra med under gudstjänsten.

Efter gudstjänsten ordnas ett festligare kyrkkaffe där man kan sitta tillsammans och prata och, om man så vill, också bekanta sig närmare med de nyrenoverade lokaliteterna.

– Från och med återibruktagningen kommer vi att precis som före renoveringen fira högmässa här på söndagar klockan 10 under våren. På sommaren har vi tidigare år ordnat sommarcafé med andakter och kommer att fortsätta med det under onsdagar.

Helsingfors största kyrkobyggnad

Renoveringen av S:t Jacobs kyrka inleddes 2019. Anna Puisto på Verstas Architects var huvuddesigner och beskriver kyrkan som ett intressant projekt.

– För en arkitekt är det alltid speciellt med skyddade byggnader. Det här råkar dessutom vara Helsingfors största kyrkobyggnad, vilket gör den både massiv och ståtlig, men jag tycker på samma gång att den är trivsam.

Hon berättar att kyrkan var i ett sådant skick att den mer eller mindre behövde renoveras från grunden.

– Under renoveringen fokuserade vi främst på användarvänlighet. Särskilt klubbutrymmena behövde ses över och även husets tekniska aspekter behövde förnyas. Men i övrigt gjorde vi så lite som möjligt för att inte förlora den ursprungliga känslan i byggnaden.

Puisto gläds över att Helsingfors kyrkliga samfällighet valde att satsa på renoveringen av Drumsö kyrka/S:t Jacobs kyrka.

– I och med renoveringen tror jag att vi lyckades rädda kyrkobyggnadens framtid. På grund av sparkraven under de kommande åren försvinner förmodligen en del andra 50-talskyrkor som är i dåligt skick.

Oviss framtid

Trots glädjen över de nyrenoverade lokaliteterna är det i skrivande stund osäkert huruvida Johannes församling på sikt kommer att behålla dem.

Församlingspastor och tf kyrkoherde Johan Terho berättar att församlingsrådet i Johannes inte ännu beslutat huruvida man kommer att behålla lokaliteterna i S:t Jacob och i så fall hur länge.

– Det är församlingsrådet och kyrkoherden som i slutändan beslutar om fortsättningen för S:t Jacobs kyrka. Vi har med säkerhet utrymmena under hela 2023 och planerar verksamheten utifrån det. Ifall vi från och med 2024 inte har dem längre blir vi bara tvungna att anpassa oss.

– Onsdagen den 4 maj kommer det att ordnas en diskussion om S:t Jacobs kyrkas framtid och dit får man komma och ställa alla frågor man funderar över. Kyrkoherde Johan Westerlund kommer att vara på plats och svara på frågor, säger Maria Repo-Rostedt.

Johan Myrskog


Thomas Rosenberg tror på Svenskfinland och dess institutioner. Han hoppas att stiftsledningen ska göra mera för att trygga Kyrkpressen.

FINLANDSSVENSKA MEDIER. Kyrkpressen har en stark ställning i Svenskfinland. Men kyrkans ekonomi ställer också tidningen inför utmaningar. Thomas Rosenberg, det svenska Finlands Herr Tidskrift, hoppas att Borgå stifts ledning ska ha mera klös för att trygga tidningens framtid. 6.6.2022 kl. 08:00
Sara Grönqvist samlade hela 879 röster i valet, en överväldigande majoritet.

kyrkoherdeval. Sara Grönqvist, tf kyrkoherde i Väståbolands svenska församling, fick en överväldigande majoritet av rösterna när Väståboland valde ny kyrkoherde idag. 5.6.2022 kl. 21:04
Mia Anderssén-Löf och Tomas Ray ska lämplighetsbedömas för stiftsdekansjobbet.

Stiftsdekan. Fem personer sökte jobbet som stiftsdekan och intervjuades. Domkapitlets intervjugruppvalde att låta Mia Anderssén-Löf och Tomas Ray gå vidare. 5.6.2022 kl. 18:53
Dennis Svenfelt.

AVKRAGNING. Pastor Dennis Svenfelt behåller sitt prästämbete men får inget förordnande som präst. Det beslutet fattade domkapitlet idag efter omröstning 5-2. 22.6.2022 kl. 13:00
Dennis Svenfelt vid prästvigningen i mars 2021.

AVSTÄNGNING. Församlingspastor Dennis Svenfelts framtid i kyrkan avgörs vid domkapitlets möte den 16 juni. – Det är en utmanande situation, säger biskopen inför mötet. 3.6.2022 kl. 17:36
Det är ett nytt matkoncept i Helsingfors domkyrka i sommar.

Helsingfors domkyrka. I sommar kan man besöka ett sommarkafé i Helsingfors domkyrkas klockstapel. I katedralens krypta finns även en restaurang, vars pizzaingredienser kommer från Italien. Det skriver tidningen Kirkko ja kaupunki. 4.6.2022 kl. 08:00
"Ukrainarna är positiva, framåt och riktade på framtiden", säger Virpi Paulanto, som är flyktingkoordinator i Borgå.

flyktingar. Med diakoni, ekumenik och religions­­dialog i sitt bagage använder Virpi Paulanto nu sin erfarenhet i jobbet som Borgå stads flykting­koordinator. 9.6.2022 kl. 19:00
Biskoparna Bo-Göran Åstrand och Matti Salomäki mötte gemensamt förtroendevalda i Sydösterbotten.

SYDÖSTERBOTTEN. Nu borde man öppet och fördomsfritt utreda allt från ett utökat samarbete till en samgång mellan Närpes och Kaskö församlingar. Men utredningen görs inte om inte de förtroendevalda i Kaskö begär den. Kristinestad berörs inte i detta skede. 3.6.2022 kl. 10:00
Dennis Svenfelt hördes idag av domkapitlet och biskop Bo-Göran Åstrand.

AVSTÄNGNING. Domkapitlet kunde idag inte ta något beslut gällande Dennis Svenfelts eventuella avkragning. Svenfelt hördes i en och en halv timme, men domkapitlet valde att fortsätta behandlingen vid ett extrainsatt möte på onsdag nästa vecka. 16.6.2022 kl. 17:40
– Jag är glad över att man uppmärksammar och värdesätter kyrkans arbete, säger biskop Mari Leppänen.

pris. Enligt prisjuryn är biskop Mari Leppänen en karismatisk och orubblig främjare av en mer tolerant andlig kultur i Finland. 2.6.2022 kl. 18:04
Tanken är också att heldagsdagklubben ska vara förhållandevis förmånlig för familjerna.

NÄRPES. Närpes församling lyssnade in familjernas behov. Resultatet blev en juniorklubb för sommarlovslediga barn och en heldagsdagklubb som startar i höst. 30.5.2022 kl. 11:10
– Min pappa brukar säga att jag redan redan som barn hade en stark känsla för rättvisa, säger Henrika Lemberg, som är ny diakoniarbetare i Borgå.

diakoni. ”Så snett kan det aldrig gå att du inte kan komma och tala med oss”, säger diakoniarbetaren Henrika Lemberg i Borgå. 20.5.2022 kl. 12:52
– Skjut upp avverkning och skapa blandskogar som gör skogen stresståligare, råder kyrkomötesombudet och skogsforskaren Anna Lintunen.

KLIMATET. Upp till 22 miljoner euro kan de evangelisk-lutherska församlingarna lyfta ur sina skogar varje år. När kyrkan ska vara klimatneutral 2030 får många se över sina invanda avverkningar. 26.5.2022 kl. 12:00
Doris Ståhl gillar att pyssla med blommor.

livshistoria. 102-åriga Doris Ståhl har varit med om två krig, evakuerat föräldrahemmet under Porkalaparentesen och suttit i Stockmanns källargångar när Helsingfors bombades. Ukrainakriget följer hon med i tidningen. – De arma människorna! Det är så hemskt så man kan inte tänka på det. 27.5.2022 kl. 16:27
- Vi har precis skyddat 14 hektar skog, säger förvaltningsdirektör Anne Jokela i Karleby

KYRKANS SKOGAR. Med sina 4 356 hektar skogar är Karleby kyrkliga samfällighet den största skogsägaren inom kyrkan i Finland. 26.5.2022 kl. 11:59

– Jag värdesätter att rörelsen är driven mot gemenskap, säger Matti Aspvik.

kyrkans ungdom. Matti Aspvik är ny verksamhetsledare för Förbundet Kyrkans Ungdom. 20.6.2022 kl. 20:44
Kyrkan vinner på skattereformen, och det kommer på sina håll att leda till sänkt kyrkoskatt. Men antagligen inte på alla orter.

skatt. Beskattningen läggs om 2023 när vårdreformen kommer. Kyrkan skulle kunna vinna 54 miljoner euro på att avdragssystemet läggs om. Men sote-samhället ber kyrkan vara hygglig och avstå från de pengarna. Så kyrkoskatten kommer på många håll att sänkas ett hack eller två. 20.6.2022 kl. 13:41
Dennis Svenfelt och biskop Bo-Göran Åstrand.

AVSTÄNGNING. Domkapitlet kunde idag inte ta något beslut gällande Dennis Svenfelts eventuella avkragning. Svenfelt hördes i en och en halv timme, men domkapitlet valde att fortsätta behandlingen vid ett extrainsatt möte på onsdag nästa vecka. 16.6.2022 kl. 18:00
Mia Anderssén-Löf.

Stiftsdekan. Domkapitlet valde vid sitt möte idag Mia Anderssén-Löf till ny stiftsdekan. 16.6.2022 kl. 17:29
Mats Lindgård har svårt att acceptera att en allt större bit av prästernas arbetstid går till byråkrati.

Kolumn. Vi kyrkoherdar behöver frigöra tid för präster och anställda att mera möta församlingsbor, skriver domprost Mats Lindgård i Borgå i sin kolumn. 9.6.2022 kl. 11:02