Magnus Riska återvänder inte till domkapitlet utan stannar för en längre tid i Etiopien.
Magnus Riska återvänder inte till domkapitlet utan stannar för en längre tid i Etiopien.

Rotation på domkapitlet: stiftsdekanen avgår

domkapitlet.

Magnus Riska avgår från tjänsten som stiftsdekan. Nu söker domkapitlet både en ny stiftsdekan och en ny stiftssekreterare för personalvård.

9.2.2022 kl. 11:10

Magnus Riska har redan i några års tid varit tjänstledig från stiftsdekanstjänsten och i stället jobbat som missionär i Etiopien tillsammans med sin hustru Gunilla Riska, utsända av organisationen Såningsmannen. Nu meddelar han att han inte återvänder till tjänsten vid domkapitlet i Borgå.

– Vi har kontrakt med Såningsmannen till 2024. En fortsättning är inte helt utesluten heller. Tf. stiftsdekan Robert Lemberg torde gå i pension och fortsätter inte på posten. Istället för att domkapitlet skulle rekrytera en ny tf-dekan kan de rekrytera en som får tjänsten. Jag har innehaft tjänsten sedan 1.2.2014 och det är säkert bra att det finns cirkulation på en tjänst som den här, säger Magnus Riska från Etiopien, där han som bäst förbereder en bibeltimme inför en konferens med norska kolleger.

Också tjänsten som stiftssekreterare för personalvård lediganslås. Den har skötts av Virva Nyback, som ska gå i pension.

En annan nyhet från domkapitlets sammanträde igår är att domkapitlet placerar Sara Grönqvist i första förslagsrum och Saara Roto i andra förslagsrum inför kyrkoherdevalet i Väståbolands svenska församling. Valet ska förrättas som direkt val, och äger rum den 5 juni.

En annan kyrkoherdetjänst som nu är ledig att sökas är tjänsten som kyrkoherde i Kimitoöns församling.

Här följer domkapitelsnotisen i sin helhet:

Förordnanden

Domkapitlet utfärdar tjänsteförordnande till ordinarie kaplanstjänst i Pedersöre församling från 1.3.2022 åt tf. kaplanen i samma församling Jimmy Österbacka.

Tf. kyrkoherden i Kimitoöns församling Nina Mura förordas att fortsättningsvis sköta samma tjänst 1.3-31.10.2022 och beviljas fortsatt tjänstledighet från sin tjänst som kyrkoherde i Hangö svenska församling för samma tid.

Tf. kyrkoherden i Hangö svenska församling Monica Cleve förordnas att fortsättningsvis sköta samma tjänst 1.3-31.10.2022 och beviljas tjänstledighet från sin tjänst som kaplan i Ekenäsnejdens svenska församling.

Tf. kyrkoherden i Saltviks församling Carolina Lindström förordnas att fortsättningsvis sköta samma tjänst 1.6.2022-31.5.2023.

Församlingspastorn i Norra Ålands församling Ingrid Björkskog förordnas sköta församlingspastorstjänsten i samma församling från 1.3.2022 tills vidare.

Kyrkoherdetjänst i Tammerfors svenska församling

Kyrkoherdetjänsten i Tammerfors svenska församling har inom utsatt tid sökts av Janne Heikkilä, kyrkoherde i Korsnäs församling.

Domkapitlet har efter utförd intervju konstaterat Janne Heikkilä vara behörig för den sökta tjänsten. Valet förrättas som ett indirekt val.

Kyrkoherdetjänst i Väståbolands svenska församling

Kyrkoherdetjänsten i Väståbolands svenska församling har inom utsatt tid sökts av:Saara Roto, tf. kaplan i Järvi-Kuopio församling, och Sara Grönqvist, tf. kyrkoherde i Väståbolands svenska församling.

Domkapitlet har efter utförda intervjuer konstaterat bägge sökande vara behöriga för den sökta tjänsten. Valet förrättas som ett direkt val. Domkapitlet placerar Sara Grönqvist i första förslagsrum och Saara Roto i andra förslagsrum. Domkapitlet har beslutat om valtidtabellen enligt följande:

15.5.2022 Valprov Sara Grönqvist

22.5.2022 Valprov Saara Roto

5.6.2022 Valdag

Kaplanstjänst i Ekenäsnejdens svenska församling

En kaplanstjänst i Ekenäsnejdens svenska församling har inom utsatt tid sökts av tf. kaplanen i samma församling Wille Westerholm. Domkapitlet har granskat den sökandes behörighet och konstaterat honom vara behörig för den sökta tjänsten.

Tjänsten som stiftsdekan vid domkapitlet i Borgå stift

Stiftsdekan Magnus Riska avgår 16.8.2022 på egen begäran.

Domkapitlet har tillsatt en grupp bestående av biskop Bo-Göran Åstrand, tf. stiftsdekanen Robert Lemberg, stiftsfullmäktiges ordförande Anita Ismark och lagfarne assessorn Lars-Eric Henricson för beredning av ledigförklarandet av tjänsten som stiftsdekan. Notarien Linus Stråhlman fungerar som gruppens sekreterare.

Tjänsten som stiftssekreterare för personalvård vid domkapitlet i Borgå stift

Tjänsten som stiftssekreterare för personalvård vid domkapitlet i Borgå stift förklaras ledig att sökas senast 7.3.2022 kl.15.00. De sökande intervjuas 25.3.2022.

Domkapitlet har tillsatt en grupp bestående av biskop Bo-Göran Åstrand, tf. stiftsdekanen Robert Lemberg, stiftsfullmäktiges ordförande Anita Ismark och lagfarne assessorn Lars-Eric Henricson för intervjuer av de sökande. Notarien Linus Stråhlman fungerar som gruppens sekreterare.

Se kungörelse för mer information.

Lediga tjänster i stiftet

Kyrkoherdetjänsten i Kimitoöns församling förklaras ledig att sökas senast 2.3.2022 kl. 15.00. Valet förrättas som ett direkt val. Se kungörelse för mer information.

En kaplanstjänst i Kronoby församling (Terjärv delområde) förklaras ledig att sökas senast 2.3.2022 kl. 15.00. Se kungörelse för mer information.

Sofia Torvalds


Christer Romberg och Mikaela Ståhl-Kokkola känner sig pirriga och ivriga inför premiären imorgon, den 30 juni.

sommarteater. När församlingens ungdomsarbetsledare står på scen kan han plötsligt vara rebell, medan församlingens barnledare driver en bar. Christer Romberg och Mikaela Ståhl-Kokkola sjunger och dansar i Raseborg i sommar. – Vi gör egentligen samma sak som på jobbet: njuter av musik och gemenskap, säger de. 29.6.2022 kl. 19:30

Personligt. – Jag hade inte insett att hälsa är någonting man måste upprätthålla hela tiden, säger Markus Andersén, som bloggar på Kyrkpressens sajt. 25.6.2022 kl. 15:12

folkkyrka. Vad ska det bli av kyrkan? Kyrkskatteflödet sinar. Den evangelisk-lutherska kyrkan stöps om från en riksinstitution till en folkrörelse. Är det den väg frikyrkorna redan prövat i 150 år som väntar? Då finns det saker att ta som förebild. Och annat att att akta sig för, skriver Kyrkpressens opinionsredaktör Jan-Erik Andelin. 23.6.2022 kl. 11:30
Dennis Svenfelt och Bo-Göran Åstrand.

PRÄSTÄMBETE. Pastor Dennis Svenfelt behåller sitt prästämbete men får inget förordnande som präst. 22.6.2022 kl. 13:08
– Kyrkan i Sverige är lite yrvaken inför det här, för man är så van att vara underdog och missförstådd, säger Patrik Hagman.

profilen. Teologen och författaren Patrik Hagman är Kyrkpressens nya kolumnist. Sedan hösten jobbar han i Linköpings stift i Sverige med att utveckla och starta en utbildning för opinionsskribenter i Svenska kyrkans regi. 21.6.2022 kl. 19:00
– Jag värdesätter att rörelsen är driven mot gemenskap, säger Matti Aspvik.

kyrkans ungdom. Matti Aspvik är ny verksamhetsledare för Förbundet Kyrkans Ungdom. 20.6.2022 kl. 20:44
Kyrkan vinner på skattereformen, och det kommer på sina håll att leda till sänkt kyrkoskatt. Men antagligen inte på alla orter.

skatt. Beskattningen läggs om 2023 när vårdreformen kommer. Kyrkan skulle kunna vinna 54 miljoner euro på att avdragssystemet läggs om. Men sote-samhället ber kyrkan vara hygglig och avstå från de pengarna. Så kyrkoskatten kommer på många håll att sänkas ett hack eller två. 20.6.2022 kl. 13:41
Dennis Svenfelt och biskop Bo-Göran Åstrand.

AVSTÄNGNING. Domkapitlet kunde idag inte ta något beslut gällande Dennis Svenfelts eventuella avkragning. Svenfelt hördes i en och en halv timme, men domkapitlet valde att fortsätta behandlingen vid ett extrainsatt möte på onsdag nästa vecka. 16.6.2022 kl. 18:00
Mia Anderssén-Löf.

Stiftsdekan. Domkapitlet valde vid sitt möte idag Mia Anderssén-Löf till ny stiftsdekan. 16.6.2022 kl. 17:29
Mats Lindgård har svårt att acceptera att en allt större bit av prästernas arbetstid går till byråkrati.

Kolumn. Vi kyrkoherdar behöver frigöra tid för präster och anställda att mera möta församlingsbor, skriver domprost Mats Lindgård i Borgå i sin kolumn. 9.6.2022 kl. 11:02
Anne Holm-Haavisto har flyttat tillbaka till hembyn Vexala och har nu sin arbetsplats i Munsala kyrkby.

BÖNESVAR. En liten röst viskade i örat att hon inte ska återvända till Stockholm. Men Anne Holm-Haavisto lyssnade inte på rösten. Hennes längtan tillbaka var så stark. 9.6.2022 kl. 11:19
Åsa A Westerlund och Stefan Vikström har mycket gemensamt – men inte allt. När Stefan började i internatskola var han elva. Åsa var bara sju.

MISSIONÄRSBARN. Som barn till Afrikamissionärer bodde både Åsa A Westerlund och Stefan Vikström på internat i flera år då de växte upp. "Man blir slängd i sjön, och så måste man simma." Det har varit ett livsprojekt för båda att bearbeta vad de varit med om, och försonas med det. 8.6.2022 kl. 16:24
Många av dagens ledare inom kyrkan har haft Anna-Lisa Nylund-Nyström som sin ungdomsledare i Borgå. Men minnesplatsen över hennes arbete bland barn och unga kom att bli i en småstad, Viljandi i Estland.

BORGÅ. Hon var en legendarisk ungdomsledare för många årgångar av unga i Borgå. Inför sin död hade hon gett en gåva till människor i Estland – för vilka hon var helt okänd. 9.6.2022 kl. 10:46
Esbo svenska församling har egna utrymmen i Olars kyrka.

vigsel. Församlingsrådet i Esbo svenska församling öppnar sina lokaler för vigsel av personer som tillhör sexuella minoriteter. I går kväll fattade församlingsrådet beslutet med rösterna 12–3 att öppna upp kyrkor och övriga lokaler inom Esbo svenska församling för vigsel av samkönade par. Två avvikande meningar anmäldes. 8.6.2022 kl. 10:13
– Jag tror inte jag någon gång har sett mig som en laestadian, mera som en kristen människa, säger Ingrid Björkskog.

kallelse. Redan vid en skolgudstjänst då hon var elev i lågstadiet kände Ingrid Björkskog ett starkt kall att bli präst. Nu har Larsmo bytts ut mot Åland. – Jag känner mig oerhört buren. 8.6.2022 kl. 08:53

Christer Romberg och Mikaela Ståhl-Kokkola känner sig pirriga och ivriga inför premiären imorgon, den 30 juni.

sommarteater. När församlingens ungdomsarbetsledare står på scen kan han plötsligt vara rebell, medan församlingens barnledare driver en bar. Christer Romberg och Mikaela Ståhl-Kokkola sjunger och dansar i Raseborg i sommar. – Vi gör egentligen samma sak som på jobbet: njuter av musik och gemenskap, säger de. 29.6.2022 kl. 19:30

Personligt. – Jag hade inte insett att hälsa är någonting man måste upprätthålla hela tiden, säger Markus Andersén, som bloggar på Kyrkpressens sajt. 25.6.2022 kl. 15:12

folkkyrka. Vad ska det bli av kyrkan? Kyrkskatteflödet sinar. Den evangelisk-lutherska kyrkan stöps om från en riksinstitution till en folkrörelse. Är det den väg frikyrkorna redan prövat i 150 år som väntar? Då finns det saker att ta som förebild. Och annat att att akta sig för, skriver Kyrkpressens opinionsredaktör Jan-Erik Andelin. 23.6.2022 kl. 11:30
Dennis Svenfelt och Bo-Göran Åstrand.

PRÄSTÄMBETE. Pastor Dennis Svenfelt behåller sitt prästämbete men får inget förordnande som präst. 22.6.2022 kl. 13:08
– Kyrkan i Sverige är lite yrvaken inför det här, för man är så van att vara underdog och missförstådd, säger Patrik Hagman.

profilen. Teologen och författaren Patrik Hagman är Kyrkpressens nya kolumnist. Sedan hösten jobbar han i Linköpings stift i Sverige med att utveckla och starta en utbildning för opinionsskribenter i Svenska kyrkans regi. 21.6.2022 kl. 19:00