Jan-Erik Nyberg jämför sitt arbete som familjerådgivare med gitarrens klangbotten.
Jan-Erik Nyberg jämför sitt arbete som familjerådgivare med gitarrens klangbotten.

Att lyssna på sig själv ger vishet

relationer.

På familjerådgivningsbyråerna är krigstraumat inte längre samtalsämne nummer ett. Inget har ersatt kriget i det avseendet, men Jan-Erik Nyberg har sett att vår tids krav på individen blivit ett allt större problem.

14.10.2021 kl. 15:18

I sitt arbetsrum på familjerådgivningsbyrån i Jakobstad har Jan-Erik Nyberg en gitarr. Den är en inredningsdetalj, men det har hänt sig att han tagit fram den och sjungit för klienten.

Den gröna Dymotejpen vid stämskruvarna avslöjar att gitarren har ett namn – Carole – efter Carole King.

– Hon var min stora idol i tiderna. Hennes sång You’ve got a friend följer med mig ännu, säger han.

Jan-Erik Nyberg tar hjälp av gitarren för att förklara sitt jobb som terapeut.

– Min uppgift är att vara som gitarrens klangbotten. När klienten låter strängarna vibrera ska jag ska vara klangbottnen som gör att klienten hör sig själv. När vi hör oss själva hittar vi vår vishet.

På familjerådgivningsbyrån serverar man klienterna inga färdiga svar.

– Vi försöker få människor att tänka efter och känna efter ett steg längre. Säger en tonårsförälder sig vara så trött att hen kommer att kasta ut ungen säger jag inte att det får du inte. I stället frågar jag: ”Vad händer då? Hurudan förälder är du då och vilka spår lämnar det i barnet?” Sådana frågor slutar inte med en reaktion utan leder till något nytt.

Livet är för kort för att ta alla strider

Jan-Erik Nyberg vill hjälpa människor att komma underfund med vad som är viktigt för dem. Det som man slåss hårt för är kanske inte det viktigaste.

– Det är inte värt att ta alla strider. Livet är för kort för det. Jag har hört sägas att åttio procent av alla konflikter aldrig kan lösas. Vi gör lätt ett misstag när vi så fort som möjligt försöka komma ut ur en konflikt. Antingen tenderar vi att låtsas att konflikten inte finns eller så försöker vi erbjuda vår egen lösning till den andra. Vi försöker, kanske omedvetet, göra motparten mer lik oss. Men Gud skapade inte Eva som en avbild av Adam. Han skapade Eva till den människa han ville ha henne till – en annan Guds avbild.

I stället för att fokusera på som vem som har rätt i en konflikt borde man våga vara i den.

– Vem är du och vem är jag i konflikten? Finns det ett ”vi” här? När man hittar ny mark växer man. Konflikterna är en del av livet och nödvändiga för att vi ska växa.

Ta inte varandra för givna

Kommunikation är nyckelordet för att hålla ihop en parrelation.

– Kommunikation är ett missförstått ord. Det handlar inte om att ”nu ska du få höra hur jag riktigt känner”. Kommunikation är både att tala och att lyssna. Vi missar ofta att lyssna in varandra tillräckligt. Relation är en färskvara som inte håller många dagar utan omvårdnad. Vi gör ett misstag när vi tror oss veta allt om vår partner och tar hen för given. Det gäller att förhålla sig med ödmjukhet, tacksamhet och nyfikenhet till sin partner. Parrelation behöver en daglig växelverkan.

Knappheten har blivit överflöd

Behovet av kyrklig familjerådgivning uppstod efter kriget när soldaterna kom hem traumatiserade.

– Det fanns ingen hjälp för dem utan upplevelserna från kriget skulle tigas ihjäl. Det ledde till konflikter i familjerna. Man kan också tänka sig att kvinnorna som varit tvungna att ta hand om hemmafronten blivit ganska självständiga.

Numera bearbetar man inte längre kriget på familjerådgivningsbyråerna. Inte heller mycket av den andra generationens krigstrauma – kriget satte nämligen spår också i barn som inte förstod varför pappa var som han var.

– Perspektiven har förändrats. Förenklat kan man säga att förr var knappheten och bristen på alternativ ett problem. Då fanns också ett större tryck utifrån på att man skulle vara eller göra på ett visst sätt, till exempel hålla ihop ett äktenskap.

Ett nutida problem är att det finns så många möjligheter.

– Det pluralistiska samhälle vi har idag kräver mer av individen. Man måste själv veta vad man står för och hur man vill ha sitt liv. Vet man det inte förutsätts man ta reda på och inte bara följa med mängden. Trycket utifrån är väldigt motstridigt och gör oss lätt villrådiga, säger Nyberg.

Då kan man behöva hjälp med att lyssna på sig själv och fundera på sina egna värderingar.

– Vi gräver inte diket åt klienterna utan vi ger dem en spade och visar hur de ska komma igång med grävandet. Folk kommer inte hit med problem som man fixar i en handvändning. Det handlar ofta om komplexa och ingrodda saker där lösningarna är beroende av andra människor. Vi ger klienterna flankstöd tills de hittat sin egen styrka.

Tröskeln att söka hjälp ska vara låg

Familjerådgivningsbyrån i Jakobstad har nyligen, som en av de sista i landet, slopat kravet på att chefen ska vara präst. När Nyberg, som är präst, går i pension vid årsskiftet söker man i första hand inte någon som är prästvigd.

– Förr ville man markera att familjerådgivningen var kyrkans verksamheten genom att en präst ledde den. Nu markerar man det genom att alla familjerådgivarna genomgår kyrkans egen specialiseringsutbildning.

För klienten kostar besöken inget och det krävs heller inget medlemskap i kyrkan. De senaste fyrtio åren har verksamheten i Jakobstad bekostats till häften av kommunerna och till hälften av församlingarna.

– Här har församlingarna och kommunerna ett gemensamt uppdrag och intresse. Tröskeln ska vara så låg som möjligt att söka hjälp. Ur kyrkans synvinkel är det ganska omöjligt att ta betalt eftersom verksamheten är diakoni. Det hör till kyrkans uppgift att hjälpa där nöden är som störst.

Johan Sandberg


– Den handlar om den där skörheten vi alla bär men hellre skriver om än lever i, säger Britta Hermansson om sin nya bok "Gud gömmer sig bakom en björk".

Kyrkodagarna. Britta Hermansson från Sverige talar på kyrkodagarna på Åland den 12–14 november. – Jag vill alltid utgå från den plats där vi möts och känner igen våra egna liv. 8.11.2021 kl. 17:20
Ett varierat program ordnas för ungdomarna hela helgen.

HÖSTDAGARNA. Höstdagarna pågår som bäst i Toijala och har samlat 400 ungdomar. 6.11.2021 kl. 13:20
Janette Lagerroos ser fram emot att återvända till Houtskär som kaplan.

kaplansval. Ett enhällig kapellråd valde igår kväll Janette Lagerroos till ny kaplan i Houtskär. – Jag är jätteglad att jag fick jobbet, säger hon. 4.11.2021 kl. 14:27
Måttet är rågat, säger Harry S. Backström och avgår som kyrkoherde i Väståbolands svenska församling.

VÄSTÅBOLANDS SVENSKA FÖRSAMLING. Harry S. Backström meddelade på onsdagskvällen att han avgår som kyrkoherde för Väståbolands svenska församling. Han tillkännagav sitt beslut via ett e-postmeddelande som gick ut till anställda, förtroendevalda och media. 3.11.2021 kl. 20:46
Domkapitlet fattade beslut om att avstänga Dennis Svenfelt från prästämbetet vid sitt möte idag.

AVSTÄNGNING. Dennis Svenfelt blir avstängd från prästämbetet för fyra månader, meddelar domkapitlet idag. – När man inte kan sköta sin tjänst som det ankommer en tjänsteman är man inte lämplig för jobbet, säger Lars-Eric Henricson, som är lagfaren assessor vid domkapitlet. 28.10.2021 kl. 16:33
– Jag tycker att kristendomens kanske viktigaste budskap är att det finns en chans att göra bättring, att försöka på nytt och få en andra chans, säger Anders Adlercreutz.

PERSONPORTRÄTT. Anders Adlercreutz lagar hellre mat än talar inför publik. Han tycker mer om rutiner än improvisation. Han anser att det finländska samhällets superkraft är förtroendet vi känner för andra. – Jag önskar att vi kunde känna tillit också till personer som inte ser ut som vi. 27.10.2021 kl. 08:23
ETT GOTT RÅD. I den här serien ger personer goda råd till sitt yngre jag.

ETT GOTT RÅD. – Din osäkerhet är något värdefullt, skulle Monika Fagerholm säga till Monika, 20 år. I den här serien ger personer goda råd till sitt yngre jag. 26.10.2021 kl. 14:52
Harry Månsus är framför allt bibelteolog och ser hur våra folks andliga arv eroderas för varje år som går, skriver Henry Byskata.

recension. Den bok som pastorn, ekoteologen, skaparen av Brommadialogen Harry Månsus, nyss fyllda 80 år, nu gett ut visar den långa väg mot vidsynthet och andlig öppenhet han gått sedan han startade som baptistson till jordbrukande föräldrar i Kaitsor, Vörå. 26.10.2021 kl. 16:45
Maria Udd berättar om sin depression i föreställningen Bär det som en krona på Wasa Teater. Agneta Lindroos är regissör.

wasa teater. När Maria Udd kom tillbaka från depressionen såg hon tydligare allt det vackra i livet. – Tidigare då jag kände så mycket smärta var allt svart, säger hon. 26.10.2021 kl. 07:00
– Att göra musik tillsammans är det bästa, säger Tove Wingren.

KONSERTSERIE. Tove Wingren gör nu sin första konsertturné efter coronan med en helhet som passar in i kyrkorummet. 25.10.2021 kl. 15:54
Biskop Bo-Göran Åstrand hoppas att Dennis Svenfelt nu ska ta sig tid att reflektera över sitt beslut.

PRÄSTLÖFTEN. Om man inte håller de löften man avgett vid prästvigningen måste man slå sig ner och fatta nödvändiga beslut, säger biskop Bo-Göran Åstrand på tal om Pedersöreprästen Dennis Svenfelt, som nu meddelat att han inte kan samarbeta med kvinnor vid altaret. 22.10.2021 kl. 10:51
I en video på Instagram meddelar Dennis Svenfelt slutar i Pedersöre församling

PEDERSÖRE FÖRSAMLING. I en video på Instagram meddelar Dennis Svenfelt att hans förordnande som församlingspastor i Pedersöre församling kommer att avbrytas den 1 november. Orsaken är att han reviderat sin syn och inte längre kan tänka sig att samarbeta med kvinnor i prästämbetet. Mia Anderssén-Löf valdes i augusti till kyrkoherde i församling och hon börjar arbeta som kaplan i församlingen den 1 november och tillträder som kyrkoherde den 1 december. 21.10.2021 kl. 21:06
Bo-Göran Åstrand uppmanar den som ännu inte har låtit vaccinera sig noga fundera över sitt val.

Vaccin. – Jag ser allvarligt på den desinformation om coronavaccinet som nu sprids via konspirationsteorier. Det säger Borgå stifts biskop Bo-Göran Åstrand till VBL/ÖT. 21.10.2021 kl. 10:09
– Ska man blöda inför en publik för att folk ska förstå smärtan? Vad betyder det för oss att vi hela tiden ska öppna såren bara för att visa att de finns? säger Jasmine Kelekay.

rasism. Jasmine Kelekay växte upp med tre kulturer, flyttade till USA för att studera och forskar nu i rasism. 22.10.2021 kl. 11:12
Anders Blomberg (Foto: privat)

Kolumn. Det finns platser som ger rum för andlighet och eftertanke. Inom keltisk fromhet kallas sådana platser för ”thin places” – ställen där det är lätt att höra Gud tala. 15.10.2021 kl. 09:30

– Vid De vackraste julsångerna kollar vi coronapass vid ingången, säger kyrkoherde Mats Lindgård i Borgå.

coronaepidemin. De vackraste julsångerna drabbas av coronabegränsningar i Nyland och Åboland. 19.11.2021 kl. 12:00
Biskop Bo-Göran Åstrand talade på kyrkodagarna på lördagen.

Kyrkodagarna. Idag fick kyrkodagsdeltagarna i Mariehamn lyssna till Kent Wisti och Bo-Göran Åstrand. – När jag knäböjde vid nattvardsbordet för första gången efter en lång paus var mina kinder våta av tårar, sa biskop Bo-Göran Åstrand i sitt kyrkodagstal. 13.11.2021 kl. 14:54
Totalt kommer ungefär 250 personer att delta i kyrkodagarna.

Kyrkodagar. Temat för kyrkodagarna i Mariehamn är ”Fri”. Egentligen skulle kyrkodagarna äga rum ifjol – men på grund av pandemin blev samlingen liten och det blev repris i år. 12.11.2021 kl. 21:41
Magnus och Gunilla Riska har evakuerats från Etiopien till Finland.

etiopien. Lämna landet omedelbart! Meddelandet från utrikesministeriet lämande ingen tolkningsmån. Nu är Magnus och Gunilla Riska tillbaka i Finland medan Evangeliföreningens missionärer evakuerats til Kenya. 12.11.2021 kl. 10:57
Senast år 2023 ska inbesparingarna vara gjorda och budgeten i balans.

SAMARBETSFÖRHANDLINGAR. Kyrkans centralförvaltning måste spara ytterligare nästan en miljon euro, slog kyrkomötet fast igår. Det innebär samarbetsförhandlingar. 12.11.2021 kl. 10:01