Jan-Erik Nyberg jämför sitt arbete som familjerådgivare med gitarrens klangbotten.
Jan-Erik Nyberg jämför sitt arbete som familjerådgivare med gitarrens klangbotten.

Att lyssna på sig själv ger vishet

relationer.

På familjerådgivningsbyråerna är krigstraumat inte längre samtalsämne nummer ett. Inget har ersatt kriget i det avseendet, men Jan-Erik Nyberg har sett att vår tids krav på individen blivit ett allt större problem.

14.10.2021 kl. 15:18

I sitt arbetsrum på familjerådgivningsbyrån i Jakobstad har Jan-Erik Nyberg en gitarr. Den är en inredningsdetalj, men det har hänt sig att han tagit fram den och sjungit för klienten.

Den gröna Dymotejpen vid stämskruvarna avslöjar att gitarren har ett namn – Carole – efter Carole King.

– Hon var min stora idol i tiderna. Hennes sång You’ve got a friend följer med mig ännu, säger han.

Jan-Erik Nyberg tar hjälp av gitarren för att förklara sitt jobb som terapeut.

– Min uppgift är att vara som gitarrens klangbotten. När klienten låter strängarna vibrera ska jag ska vara klangbottnen som gör att klienten hör sig själv. När vi hör oss själva hittar vi vår vishet.

På familjerådgivningsbyrån serverar man klienterna inga färdiga svar.

– Vi försöker få människor att tänka efter och känna efter ett steg längre. Säger en tonårsförälder sig vara så trött att hen kommer att kasta ut ungen säger jag inte att det får du inte. I stället frågar jag: ”Vad händer då? Hurudan förälder är du då och vilka spår lämnar det i barnet?” Sådana frågor slutar inte med en reaktion utan leder till något nytt.

Livet är för kort för att ta alla strider

Jan-Erik Nyberg vill hjälpa människor att komma underfund med vad som är viktigt för dem. Det som man slåss hårt för är kanske inte det viktigaste.

– Det är inte värt att ta alla strider. Livet är för kort för det. Jag har hört sägas att åttio procent av alla konflikter aldrig kan lösas. Vi gör lätt ett misstag när vi så fort som möjligt försöka komma ut ur en konflikt. Antingen tenderar vi att låtsas att konflikten inte finns eller så försöker vi erbjuda vår egen lösning till den andra. Vi försöker, kanske omedvetet, göra motparten mer lik oss. Men Gud skapade inte Eva som en avbild av Adam. Han skapade Eva till den människa han ville ha henne till – en annan Guds avbild.

I stället för att fokusera på som vem som har rätt i en konflikt borde man våga vara i den.

– Vem är du och vem är jag i konflikten? Finns det ett ”vi” här? När man hittar ny mark växer man. Konflikterna är en del av livet och nödvändiga för att vi ska växa.

Ta inte varandra för givna

Kommunikation är nyckelordet för att hålla ihop en parrelation.

– Kommunikation är ett missförstått ord. Det handlar inte om att ”nu ska du få höra hur jag riktigt känner”. Kommunikation är både att tala och att lyssna. Vi missar ofta att lyssna in varandra tillräckligt. Relation är en färskvara som inte håller många dagar utan omvårdnad. Vi gör ett misstag när vi tror oss veta allt om vår partner och tar hen för given. Det gäller att förhålla sig med ödmjukhet, tacksamhet och nyfikenhet till sin partner. Parrelation behöver en daglig växelverkan.

Knappheten har blivit överflöd

Behovet av kyrklig familjerådgivning uppstod efter kriget när soldaterna kom hem traumatiserade.

– Det fanns ingen hjälp för dem utan upplevelserna från kriget skulle tigas ihjäl. Det ledde till konflikter i familjerna. Man kan också tänka sig att kvinnorna som varit tvungna att ta hand om hemmafronten blivit ganska självständiga.

Numera bearbetar man inte längre kriget på familjerådgivningsbyråerna. Inte heller mycket av den andra generationens krigstrauma – kriget satte nämligen spår också i barn som inte förstod varför pappa var som han var.

– Perspektiven har förändrats. Förenklat kan man säga att förr var knappheten och bristen på alternativ ett problem. Då fanns också ett större tryck utifrån på att man skulle vara eller göra på ett visst sätt, till exempel hålla ihop ett äktenskap.

Ett nutida problem är att det finns så många möjligheter.

– Det pluralistiska samhälle vi har idag kräver mer av individen. Man måste själv veta vad man står för och hur man vill ha sitt liv. Vet man det inte förutsätts man ta reda på och inte bara följa med mängden. Trycket utifrån är väldigt motstridigt och gör oss lätt villrådiga, säger Nyberg.

Då kan man behöva hjälp med att lyssna på sig själv och fundera på sina egna värderingar.

– Vi gräver inte diket åt klienterna utan vi ger dem en spade och visar hur de ska komma igång med grävandet. Folk kommer inte hit med problem som man fixar i en handvändning. Det handlar ofta om komplexa och ingrodda saker där lösningarna är beroende av andra människor. Vi ger klienterna flankstöd tills de hittat sin egen styrka.

Tröskeln att söka hjälp ska vara låg

Familjerådgivningsbyrån i Jakobstad har nyligen, som en av de sista i landet, slopat kravet på att chefen ska vara präst. När Nyberg, som är präst, går i pension vid årsskiftet söker man i första hand inte någon som är prästvigd.

– Förr ville man markera att familjerådgivningen var kyrkans verksamheten genom att en präst ledde den. Nu markerar man det genom att alla familjerådgivarna genomgår kyrkans egen specialiseringsutbildning.

För klienten kostar besöken inget och det krävs heller inget medlemskap i kyrkan. De senaste fyrtio åren har verksamheten i Jakobstad bekostats till häften av kommunerna och till hälften av församlingarna.

– Här har församlingarna och kommunerna ett gemensamt uppdrag och intresse. Tröskeln ska vara så låg som möjligt att söka hjälp. Ur kyrkans synvinkel är det ganska omöjligt att ta betalt eftersom verksamheten är diakoni. Det hör till kyrkans uppgift att hjälpa där nöden är som störst.

Johan Sandberg


Som sjökaptensdotter blev Anna 
Edgren tidigt fäst vid hav och oceaner. – Jag var fullständigt trygg och stolt över min pappa som hade koll på allt.

ANDETAG. I sina bloggtexter tar Anna Edgren upp en spretig palett av vardags- och trosförankrade aspekter av tillvaron. 17.8.2022 kl. 16:00
Det avgörande är att jag slutar rannsaka den andra, vänder blicken och börjar rannsaka mig själv, säger Tommy Hellsten.

parrelation. Att gå in i ett parförhållande innebär lidande, tillväxt och ett möte med de egna såren. Men belöningen kommer sedan: Det blir bra. – Men mitt i lidandet och motgångarna kan man behöva vishet av andra som gått igenom samma sak. Det finns inga genvägar, säger författaren och terapeuten Tommy Hellsten. 17.8.2022 kl. 09:16
Sofia Torvalds är till vardags redaktionsansvarig vid Kyrkpressen.

GUDSBILD. Journalisten Sofia Torvalds skrev i realtid en bok om sin depressionsvinter. Den tiden förändrade hennes bild av Gud. 16.8.2022 kl. 19:00
"Församlingsrådet, de anställda och medlemmar i olika frivilliga uppgifter bildar en positiv gemenskap där allas insatser uppskattas", lyder ett enkät svar från en nyländsk församling i KP-enkäten.

FÖRTROENDEVALD. Det fanns många delade meningar och blandade känslor i KP:s enkät bland församlings- och kyrkoråden i Borgå stift. Men på ett område är siffrorna tydligt positiva. 58 procent tycker att dialogen mellan de förtroendevalda och de anställda är god. 16.8.2022 kl. 13:35
Korsnäs kyrka.

TJÄNSTER. Kyrkoherdetjänsten i Korsnäs församling har inte inom utsatt tid fått någon sökande. Kaplanstjänsten i Karleby fick en sökande från Kemi. 15.8.2022 kl. 15:24

SYNODALMÖTE. Vad betyder frälsning? Är det någonting som sker efteråt, bortom döden? Eller här och nu? Det ska alla omkring 2 000 präster i den evangelisk-lutherska kyrkan å tjänstens vägnar fundera över inför höstens synodalmöten. 12.8.2022 kl. 09:04
– Det jag gillar med hösten är att vi får en chans till nystart, vi börjar från tomt bord, säger Ann-Britt Bonns.

Skolstart. Ann-Britt Bonns är rektor i Grundskolan Norsen. Hon välkomnar ett nytt läsår. 11.8.2022 kl. 19:16
Kokonåsen i Borgå är välbekant för Mats Lindgård. Här sköter han sin kondition.

kyrkoherdar. När Mats Lindgård i tiden besvärade sig över hur domkapitlet placerade präster i förslagsrum inför domprostvalet resulterade det i en period som blev den tuffaste i hans liv. I dag är han en chef som tror på att förankra beslut grundligt innan han genomför något. 3.8.2022 kl. 17:08
Kantors- och prästparet Eeva-Stiina och Paula Lönnemo vill se kyrkan ta ett mera ansvarsfullt grepp om sina skogar.

KYRKANS SKOGAR. Okunnigheten om hur man ekologiskt hållbart sköter skog är stor i kyrkan, anser präst- och kantorsparet Paula och Eeva-Stiina Lönnemo. Därför vill de se mera fredning, och mera av det nya, kontinuerliga skogsbruket. 1.8.2022 kl. 12:53
– Jag har själv varit entusiastisk för skogsbruk utan kalhyggen, säger Carl-Johan Jansson. Men det fungerar inte.

KYRKANS SKOGAR. Skogsbruksveteranen Carl-Johan Jansson i Raseborg är skeptisk till det nya kontinuerliga skogsbruket. Domkapitlet i Borgå har bett honom om argument mot den nya metoden. 1.8.2022 kl. 16:11
Sophie Törnqvist från Kerko by i norra Borgå tycker om att vara social och få nya vänner. Domkyrkoförsamlingens läger Pellinge 1 har varit en upplevelse, säger hon.

konfirmation. I Borgå går 85 procent av årsklassen i Domkyrkoförsamlingens konfirmandundervisning, och Borgå "exporterar" hjälpledare. Men för allt flera konfirmander är kyrkans termer nya och främmande. Som Guds Lamm eller Kristus Frälsaren, säger lägerprästen Elefteria Apostolidou. 29.7.2022 kl. 16:00
Rebecka Stråhlman arbetar med den åldersgrupp som allra mest skriver ut sig ur kyrkan – något årtionde efter konfirmationen.

unga vuxna. Rebecka Stråhlman jobbar med den åldersgrupp som allra mest skriver ut sig ur kyrkan, något årtionde efter skriban. 1.8.2022 kl. 16:34
Ingrid Mutai och Olivia Franck (i telefonskärmen) vill lyfta 
sekundär traumatisering på bordet.

SEKUNDÄR TRAUMATISERING. Att känna empati är viktigt för dem som jobbar med att möta människor med trauma. Då de känner empatitrötthet eller har svårt att släppa tanken på klientens berättelse har dedrabbats av sekundär traumatisering. 24.7.2022 kl. 19:03
Mao Lindholm fascineras av rövaren på korset bredvid Jesus. – Och Jesus omedelbara löfte åt honom om evigt liv. Det är så hisnande stort att det inte går att fatta.

ANDETAG. Språket har en helt central betydelse i Mao Lindholms tillvaro. – Djupt allvar och smågalen humor tvinnar ihop sig till ord och meningar, ibland nästan obegripliga även för mig själv, säger Mao som bloggar på Kyrkpressens sajt. 24.7.2022 kl. 19:13
Katolska Sara Torvalds tycker att ekumenik är lärorikt men att den katolska kyrkan också har varit för en mängd "fördomar och tjafs". Hon är sedan 2021 ordförande för Ekumeniska rådets arbete på svenska i Finland.

profilen. Det finns mycket att lära sig av ekumeniken. Men Sara Torvalds som är ordförande för Ekumeniska rådets finlandssvenska arbete gillar som katolik sin egen kyrkas kontinuitet och tradition. 22.7.2022 kl. 15:00

Som sjökaptensdotter blev Anna 
Edgren tidigt fäst vid hav och oceaner. – Jag var fullständigt trygg och stolt över min pappa som hade koll på allt.

ANDETAG. I sina bloggtexter tar Anna Edgren upp en spretig palett av vardags- och trosförankrade aspekter av tillvaron. 17.8.2022 kl. 16:00
Det avgörande är att jag slutar rannsaka den andra, vänder blicken och börjar rannsaka mig själv, säger Tommy Hellsten.

parrelation. Att gå in i ett parförhållande innebär lidande, tillväxt och ett möte med de egna såren. Men belöningen kommer sedan: Det blir bra. – Men mitt i lidandet och motgångarna kan man behöva vishet av andra som gått igenom samma sak. Det finns inga genvägar, säger författaren och terapeuten Tommy Hellsten. 17.8.2022 kl. 09:16
Sofia Torvalds är till vardags redaktionsansvarig vid Kyrkpressen.

GUDSBILD. Journalisten Sofia Torvalds skrev i realtid en bok om sin depressionsvinter. Den tiden förändrade hennes bild av Gud. 16.8.2022 kl. 19:00
"Församlingsrådet, de anställda och medlemmar i olika frivilliga uppgifter bildar en positiv gemenskap där allas insatser uppskattas", lyder ett enkät svar från en nyländsk församling i KP-enkäten.

FÖRTROENDEVALD. Det fanns många delade meningar och blandade känslor i KP:s enkät bland församlings- och kyrkoråden i Borgå stift. Men på ett område är siffrorna tydligt positiva. 58 procent tycker att dialogen mellan de förtroendevalda och de anställda är god. 16.8.2022 kl. 13:35
Korsnäs kyrka.

TJÄNSTER. Kyrkoherdetjänsten i Korsnäs församling har inte inom utsatt tid fått någon sökande. Kaplanstjänsten i Karleby fick en sökande från Kemi. 15.8.2022 kl. 15:24