Jan-Erik Nyberg jämför sitt arbete som familjerådgivare med gitarrens klangbotten.
Jan-Erik Nyberg jämför sitt arbete som familjerådgivare med gitarrens klangbotten.

Att lyssna på sig själv ger vishet

relationer.

På familjerådgivningsbyråerna är krigstraumat inte längre samtalsämne nummer ett. Inget har ersatt kriget i det avseendet, men Jan-Erik Nyberg har sett att vår tids krav på individen blivit ett allt större problem.

14.10.2021 kl. 15:18

I sitt arbetsrum på familjerådgivningsbyrån i Jakobstad har Jan-Erik Nyberg en gitarr. Den är en inredningsdetalj, men det har hänt sig att han tagit fram den och sjungit för klienten.

Den gröna Dymotejpen vid stämskruvarna avslöjar att gitarren har ett namn – Carole – efter Carole King.

– Hon var min stora idol i tiderna. Hennes sång You’ve got a friend följer med mig ännu, säger han.

Jan-Erik Nyberg tar hjälp av gitarren för att förklara sitt jobb som terapeut.

– Min uppgift är att vara som gitarrens klangbotten. När klienten låter strängarna vibrera ska jag ska vara klangbottnen som gör att klienten hör sig själv. När vi hör oss själva hittar vi vår vishet.

På familjerådgivningsbyrån serverar man klienterna inga färdiga svar.

– Vi försöker få människor att tänka efter och känna efter ett steg längre. Säger en tonårsförälder sig vara så trött att hen kommer att kasta ut ungen säger jag inte att det får du inte. I stället frågar jag: ”Vad händer då? Hurudan förälder är du då och vilka spår lämnar det i barnet?” Sådana frågor slutar inte med en reaktion utan leder till något nytt.

Livet är för kort för att ta alla strider

Jan-Erik Nyberg vill hjälpa människor att komma underfund med vad som är viktigt för dem. Det som man slåss hårt för är kanske inte det viktigaste.

– Det är inte värt att ta alla strider. Livet är för kort för det. Jag har hört sägas att åttio procent av alla konflikter aldrig kan lösas. Vi gör lätt ett misstag när vi så fort som möjligt försöka komma ut ur en konflikt. Antingen tenderar vi att låtsas att konflikten inte finns eller så försöker vi erbjuda vår egen lösning till den andra. Vi försöker, kanske omedvetet, göra motparten mer lik oss. Men Gud skapade inte Eva som en avbild av Adam. Han skapade Eva till den människa han ville ha henne till – en annan Guds avbild.

I stället för att fokusera på som vem som har rätt i en konflikt borde man våga vara i den.

– Vem är du och vem är jag i konflikten? Finns det ett ”vi” här? När man hittar ny mark växer man. Konflikterna är en del av livet och nödvändiga för att vi ska växa.

Ta inte varandra för givna

Kommunikation är nyckelordet för att hålla ihop en parrelation.

– Kommunikation är ett missförstått ord. Det handlar inte om att ”nu ska du få höra hur jag riktigt känner”. Kommunikation är både att tala och att lyssna. Vi missar ofta att lyssna in varandra tillräckligt. Relation är en färskvara som inte håller många dagar utan omvårdnad. Vi gör ett misstag när vi tror oss veta allt om vår partner och tar hen för given. Det gäller att förhålla sig med ödmjukhet, tacksamhet och nyfikenhet till sin partner. Parrelation behöver en daglig växelverkan.

Knappheten har blivit överflöd

Behovet av kyrklig familjerådgivning uppstod efter kriget när soldaterna kom hem traumatiserade.

– Det fanns ingen hjälp för dem utan upplevelserna från kriget skulle tigas ihjäl. Det ledde till konflikter i familjerna. Man kan också tänka sig att kvinnorna som varit tvungna att ta hand om hemmafronten blivit ganska självständiga.

Numera bearbetar man inte längre kriget på familjerådgivningsbyråerna. Inte heller mycket av den andra generationens krigstrauma – kriget satte nämligen spår också i barn som inte förstod varför pappa var som han var.

– Perspektiven har förändrats. Förenklat kan man säga att förr var knappheten och bristen på alternativ ett problem. Då fanns också ett större tryck utifrån på att man skulle vara eller göra på ett visst sätt, till exempel hålla ihop ett äktenskap.

Ett nutida problem är att det finns så många möjligheter.

– Det pluralistiska samhälle vi har idag kräver mer av individen. Man måste själv veta vad man står för och hur man vill ha sitt liv. Vet man det inte förutsätts man ta reda på och inte bara följa med mängden. Trycket utifrån är väldigt motstridigt och gör oss lätt villrådiga, säger Nyberg.

Då kan man behöva hjälp med att lyssna på sig själv och fundera på sina egna värderingar.

– Vi gräver inte diket åt klienterna utan vi ger dem en spade och visar hur de ska komma igång med grävandet. Folk kommer inte hit med problem som man fixar i en handvändning. Det handlar ofta om komplexa och ingrodda saker där lösningarna är beroende av andra människor. Vi ger klienterna flankstöd tills de hittat sin egen styrka.

Tröskeln att söka hjälp ska vara låg

Familjerådgivningsbyrån i Jakobstad har nyligen, som en av de sista i landet, slopat kravet på att chefen ska vara präst. När Nyberg, som är präst, går i pension vid årsskiftet söker man i första hand inte någon som är prästvigd.

– Förr ville man markera att familjerådgivningen var kyrkans verksamheten genom att en präst ledde den. Nu markerar man det genom att alla familjerådgivarna genomgår kyrkans egen specialiseringsutbildning.

För klienten kostar besöken inget och det krävs heller inget medlemskap i kyrkan. De senaste fyrtio åren har verksamheten i Jakobstad bekostats till häften av kommunerna och till hälften av församlingarna.

– Här har församlingarna och kommunerna ett gemensamt uppdrag och intresse. Tröskeln ska vara så låg som möjligt att söka hjälp. Ur kyrkans synvinkel är det ganska omöjligt att ta betalt eftersom verksamheten är diakoni. Det hör till kyrkans uppgift att hjälpa där nöden är som störst.

Johan Sandberg


Päivi Räsänens står åtalad för hets mot folkgrupp.

RÄTTEGÅNG. Rättegången mot riksdagsledamot Päivi Räsänen inleddes idag i tingsrätten i Helsingfors. Hon står åtalad för hets mot folkgrupp på grund av offentliga inlägg om homosexualitet. – Jag skulle inte bli förvånad om hon blev dömd, säger professor emeritus Dan Frände. 24.1.2022 kl. 15:41
Niklas Wallis (t.v.) installerades på söndagen som kyrkoherde i Kronoby församling av kontraktsprost Mia Anderssén-Löf (t.h.).

kyrkoherdeinstallation. På söndagen installerades Niklas Wallis som kyrkoherde i Kronoby församling. Wallis valdes redan hösten 2020 och tillträdde tjänsten för ett år sedan men på grund av pandemin har installationen fått vänta. Och när den nu blev av fick det ske utan biskop Bo-Göran Åstrands närvaro då han satt i karantän. 23.1.2022 kl. 13:32
Att vara ute i naturen har varit helande för Janne Kütimaa.

utmattning. – Jag var som en julgran. Alla hängde mer och mer på mig, också jag själv. Och jag såg ju så fin ut, och hade inga ben att promenera därifrån med, säger Janne Kütimaa om att bli svårt utbränd. 21.1.2022 kl. 11:56
Boris Salo har tillsammans med Larsmo När-TV spelat in åtta avsnitt om Markusevangeliet avsedda för samtal inom smågrupper.

Larsmo. Då pandemin sköt upp en inplanerad kurs valde Boris Salo att spela in kursen i stället. Nu får flera församlingar glädje av den. 20.1.2022 kl. 14:00
Kommunistregimen i Sovjet klassade Bibeln som en sagobok. Varför var de så rädda för den, undrar Håkan Nitivuori.

Bibel. Som ung smugglade Håkan Nitovuori biblar till Sovjet. I en specialsydd underskjorta bar han iland biblarna i Tallinn. 20.1.2022 kl. 09:43
Jan-Erik Andelin har bland annat jobbat som Nordenkorrespondent för Hufvudstadsbladet.

journalist. Jan-Erik Andelin börjar jobba för Kyrkpressen i februari. De senaste tolv åren har han varit journalist vid HBL. 19.1.2022 kl. 17:25

europa. Via sitt arbete som Svenska Yles medarbetare i Baltikum har Gustaf Antell genom åren fått en god insikt i det politiska läget i Östeuropa. – Jag har ingen större passion för att berätta historier men älskar samtidigt att ge en röst åt dem som inte hörs. 20.1.2022 kl. 06:00
Terese Norrvik, Jona Granlund, Ingrid Björkskog, Eva-Maria Ilmoni och Nenne Lappalainen börjar som medarbetare i Borgå stift.

BORGÅ STIFT. Borgå stift har fyra nya präster och en ny diakon. Vi ställde några frågor till dem. 19.1.2022 kl. 13:02

BORGÅ STIFT. På trettondagen vigdes fyra nya präster och en ny diakon i Borgå domkyrka. 11.1.2022 kl. 09:04

ungdomens kyrkodagar. Ungdomens Kyrkodagar (UK) som skulle ordnas i januari 2022 kommer på grund av rådande coronarestriktioner att flyttas fram och hålls istället 21-24 april på Lärkkulla i Raseborg. 10.1.2022 kl. 13:33
Patrica Strömbäck är tf kyrkoherde i Solf från årskiftet.

Profil. Patrica Strömbäck är ny tf kyrkoherde i Solf. – Solfborna tycker om och värnar om sin församling, tror jag. 5.1.2022 kl. 14:13
När grannens vedlider
gapar tomt rycker församlingen och Leif Galls ut med ved.

diakoni. Runebergs dikt om bonden Paavo och president Kyösti Kallios bön under vinterkriget formulerar den teologi som Leif Galls förespråkar. 4.1.2022 kl. 11:14
Efter att ha varit det yngre barnet blev Lotta Keskinen plötsligt ett endabarn.

FÖRLUST. Mitt under coronapandemin dog Lotta Keskinens syster. – När inser man att någon inte kommer tillbaka? Har jag insett det än? 2.1.2022 kl. 09:14
Hanna och hennes kollegor, en pingstpastor, en imam, en serbisk ortodox präst och en diakon, är de enda som får röra sig fritt på fängelset. Men det är många säkerhetsåtgärder att hålla i åtanke.

FÄNGELSEPRÄST. Hanna Backman har gjort resan från en frikyrka i Österbotten via journalistik i Helsingfors och kriminologstudier i England till jobbet som fängelsepräst i Stockholm. Hon har hittat sitt kall. – Det var som att något ploppade ner från huvudet till hjärtat – det här vill jag göra. 31.12.2021 kl. 15:40
Jan-Erik Andelin börjar jobba på Kyrkpressen i februari.

NYANSTÄLLNING. Från den 1 februari 2022 förstärker Kyrkpressen den redaktionella bemanningen då Jan-Erik Andelin ansluter till tidningen. Jan-Erik Andelin kommer närmast från KSF Media där han jobbat sedan 2004, bland annat som chefredaktör på Borgåbladet, på Hufvudstadsbladets ledaravdelning samt som tidningens korrespondent i Stockholm. 28.12.2021 kl. 19:34

Päivi Räsänens står åtalad för hets mot folkgrupp.

RÄTTEGÅNG. Rättegången mot riksdagsledamot Päivi Räsänen inleddes idag i tingsrätten i Helsingfors. Hon står åtalad för hets mot folkgrupp på grund av offentliga inlägg om homosexualitet. – Jag skulle inte bli förvånad om hon blev dömd, säger professor emeritus Dan Frände. 24.1.2022 kl. 15:41
Niklas Wallis (t.v.) installerades på söndagen som kyrkoherde i Kronoby församling av kontraktsprost Mia Anderssén-Löf (t.h.).

kyrkoherdeinstallation. På söndagen installerades Niklas Wallis som kyrkoherde i Kronoby församling. Wallis valdes redan hösten 2020 och tillträdde tjänsten för ett år sedan men på grund av pandemin har installationen fått vänta. Och när den nu blev av fick det ske utan biskop Bo-Göran Åstrands närvaro då han satt i karantän. 23.1.2022 kl. 13:32
Att vara ute i naturen har varit helande för Janne Kütimaa.

utmattning. – Jag var som en julgran. Alla hängde mer och mer på mig, också jag själv. Och jag såg ju så fin ut, och hade inga ben att promenera därifrån med, säger Janne Kütimaa om att bli svårt utbränd. 21.1.2022 kl. 11:56
Boris Salo har tillsammans med Larsmo När-TV spelat in åtta avsnitt om Markusevangeliet avsedda för samtal inom smågrupper.

Larsmo. Då pandemin sköt upp en inplanerad kurs valde Boris Salo att spela in kursen i stället. Nu får flera församlingar glädje av den. 20.1.2022 kl. 14:00
Kommunistregimen i Sovjet klassade Bibeln som en sagobok. Varför var de så rädda för den, undrar Håkan Nitivuori.

Bibel. Som ung smugglade Håkan Nitovuori biblar till Sovjet. I en specialsydd underskjorta bar han iland biblarna i Tallinn. 20.1.2022 kl. 09:43