I höst ordnar Johannes församling och diakonen Viivi Suonto program för unga vuxna i Hörnan och Johanneskyrkan.
I höst ordnar Johannes församling och diakonen Viivi Suonto program för unga vuxna i Hörnan och Johanneskyrkan.

Önskemål från unga vuxna ledde till ny församlingsverksamhet

unga vuxna.

Många i Johannes församling är unga vuxna och nu vill församlingen satsa extra på att nå dem. I höst testar man ny verksamhet och vill påminna om att diakonin också hjälper unga.

1.9.2021 kl. 06:00

– Vi vill betona att vi finns här för dem också, även om kyrkan kanske inte har haft en så stor plats i deras liv, säger Viivi Suonto, diakon i Johannes församling.

En fjärdedel av Johannes församlings medlemmar är mellan 18 och 29 år gamla, så kallade unga vuxna. Under våren skickade församlingen ut ett brev till de här medlemmarna, berättade om möjligheten att få hjälp från diakonin och bad dem höra av sig med förslag på verksamhet som de skulle vilja se i församlingen.

Önskemålen har resulterat i att församlingen i höst kommer att erbjuda en brädspelsgrupp, en serie temakvällar och en grupp för föräldrar som väntar sitt första barn.
– Mest önskades brädspelskvällar och temakvällar. Om det här inte funkar testar vi något annat i vår – vi ser vad som behövs och vad som lockar människor. På längre sikt hoppas vi att en gemenskap av unga vuxna växer fram i församlingen.

»Vi hoppas att en gemenskap av unga vuxna växer fram i församlingen.«

18-29-åringarna är en utmanande åldersgrupp eftersom deras livssituationer kan vara så olika – en del är studerande som nyss flyttat hemifrån medan andra redan håller på att bilda familj. Genom att ordna en grupp för väntande hoppas man kunna erbjuda något också för dem som är i familjebildningsskedet.

Höstens temakvällar kommer att fokusera på ett tema per träff. Man kan ta del av hela serien, eller bara komma på de kvällar med teman som passar en själv.
– Personerna bakom Äta sova spara-podden kommer och berättar om ekonomi i vardagen, men vi kommer också att ha teman som andlighet, alkohol och droger, flytta hemifrån-temat ”Hur överleva i Helsingfors?” samt mental och fysisk hälsa – teman som är aktuella just nu, helt enkelt.


Diakoni också för unga
Viivi Suonto tror att de som bad om hjälp efter att de fått brevet från församlingen inte skulle ha hittat till församlingens diakoni om det inte varit för brevet.
– Många sa att de inte hade vetat om att den här möjligheten finns. Nu ska vi informera tydligare.

Bland annat hoppas hon få möjlighet att komma till högskolorna och universitetet regelbundet för att dela ut både kaffe och sitt visitkort till de studerande.
– Jag tycker att det är viktigt att erbjuda möjligheten att ta kontakt för att få komma och prata med någon eller för att få hjälp med ekonomin – även om man tycker att man själv trasslat till den.

Förutom samtalsstöd, gruppverksamhet och ekonomisk hjälp kan diakonin också hjälpa sina klienter att fylla i blanketter och att hitta olika stödformer.
– Hjälpen man får från diakonin är kostnadsfri och vi har tystnadsplikt.

I månadsskiftet september-oktober ordnas en temavecka för studerande i samarbete mellan församlingarna och studentprästerna.
– Då kommer vi i Johannes att ordna alla våra olika typer av verksamhet så att man kan komma och testa dem.

Viivi Suonto är medveten om att restriktionerna kan göra det svårare att förverkliga den planerade verksamheten.
– Vi får se hur det går. Men temakvällarna kan vi åtminstone hålla i Johanneskyrkan om det behövs, där kan man hålla avstånd.

Program för unga vuxna

 • Brädspelskvällar i Hörnan (Högbergsgatan 10) Tisdagar kl. 18-20: 14.9, 28.9, 12.10, 26.10, 9.11, 23.11 och 7.12. Anmälan före kl 16 samma dag till 050 407 5165 / viivi.suonto@evl.fi

 • Grupp för väntande – för föräldrar som väntar sitt första barn Start 20.10. Gruppen träffas i Hörnan (Högbergsgatan 10) kl. 17.30–18.15. Anmälan till viivi.suonto@evl.fi

 • Typ livet-temakvällar varannan onsdagskväll kl. 19–20:30 i Johanneskyrkan. Ingen anmälan.
  15.9. Hur överleva i Helsingfors?
  29.9. Föreläsning i hur du tar kontroll över din privatekonomi med Äta Sova Spara gänget, Ronja Roms & Ida Stepanow
  13.10. Mat & Hushåll
  27.10. Ta hand om dig själv
  10.11. Alkohol & droger
  24.11. Livets relationer, sex, vänskap och parrelationer
  8.12. Andlighet

Temavecka för studerande 26.9–3.10

 • Har temat ”Hitta din gemenskap” och ordnas av de svenska församlingarna i Helsingfors.

 • Under veckan erbjuder man studerande möjlighet att testa olika typer av verksamhet i församlingarna.

 • Studentprästen bjuder också på kaffe och te vid högskolorna.

 • Körsång, brädspel, bio med diskussion och gudstjänster hör till församlingarnas program. Hela programmet finns på helsingforsforsamlingar.fi
Erika Rönngård


Som sjökaptensdotter blev Anna 
Edgren tidigt fäst vid hav och oceaner. – Jag var fullständigt trygg och stolt över min pappa som hade koll på allt.

ANDETAG. I sina bloggtexter tar Anna Edgren upp en spretig palett av vardags- och trosförankrade aspekter av tillvaron. 17.8.2022 kl. 16:00
Det avgörande är att jag slutar rannsaka den andra, vänder blicken och börjar rannsaka mig själv, säger Tommy Hellsten.

parrelation. Att gå in i ett parförhållande innebär lidande, tillväxt och ett möte med de egna såren. Men belöningen kommer sedan: Det blir bra. – Men mitt i lidandet och motgångarna kan man behöva vishet av andra som gått igenom samma sak. Det finns inga genvägar, säger författaren och terapeuten Tommy Hellsten. 17.8.2022 kl. 09:16
Sofia Torvalds är till vardags redaktionsansvarig vid Kyrkpressen.

GUDSBILD. Journalisten Sofia Torvalds skrev i realtid en bok om sin depressionsvinter. Den tiden förändrade hennes bild av Gud. 16.8.2022 kl. 19:00
"Församlingsrådet, de anställda och medlemmar i olika frivilliga uppgifter bildar en positiv gemenskap där allas insatser uppskattas", lyder ett enkät svar från en nyländsk församling i KP-enkäten.

FÖRTROENDEVALD. Det fanns många delade meningar och blandade känslor i KP:s enkät bland församlings- och kyrkoråden i Borgå stift. Men på ett område är siffrorna tydligt positiva. 58 procent tycker att dialogen mellan de förtroendevalda och de anställda är god. 16.8.2022 kl. 13:35
Korsnäs kyrka.

TJÄNSTER. Kyrkoherdetjänsten i Korsnäs församling har inte inom utsatt tid fått någon sökande. Kaplanstjänsten i Karleby fick en sökande från Kemi. 15.8.2022 kl. 15:24

SYNODALMÖTE. Vad betyder frälsning? Är det någonting som sker efteråt, bortom döden? Eller här och nu? Det ska alla omkring 2 000 präster i den evangelisk-lutherska kyrkan å tjänstens vägnar fundera över inför höstens synodalmöten. 12.8.2022 kl. 09:04
– Det jag gillar med hösten är att vi får en chans till nystart, vi börjar från tomt bord, säger Ann-Britt Bonns.

Skolstart. Ann-Britt Bonns är rektor i Grundskolan Norsen. Hon välkomnar ett nytt läsår. 11.8.2022 kl. 19:16
Kokonåsen i Borgå är välbekant för Mats Lindgård. Här sköter han sin kondition.

kyrkoherdar. När Mats Lindgård i tiden besvärade sig över hur domkapitlet placerade präster i förslagsrum inför domprostvalet resulterade det i en period som blev den tuffaste i hans liv. I dag är han en chef som tror på att förankra beslut grundligt innan han genomför något. 3.8.2022 kl. 17:08
Kantors- och prästparet Eeva-Stiina och Paula Lönnemo vill se kyrkan ta ett mera ansvarsfullt grepp om sina skogar.

KYRKANS SKOGAR. Okunnigheten om hur man ekologiskt hållbart sköter skog är stor i kyrkan, anser präst- och kantorsparet Paula och Eeva-Stiina Lönnemo. Därför vill de se mera fredning, och mera av det nya, kontinuerliga skogsbruket. 1.8.2022 kl. 12:53
– Jag har själv varit entusiastisk för skogsbruk utan kalhyggen, säger Carl-Johan Jansson. Men det fungerar inte.

KYRKANS SKOGAR. Skogsbruksveteranen Carl-Johan Jansson i Raseborg är skeptisk till det nya kontinuerliga skogsbruket. Domkapitlet i Borgå har bett honom om argument mot den nya metoden. 1.8.2022 kl. 16:11
Sophie Törnqvist från Kerko by i norra Borgå tycker om att vara social och få nya vänner. Domkyrkoförsamlingens läger Pellinge 1 har varit en upplevelse, säger hon.

konfirmation. I Borgå går 85 procent av årsklassen i Domkyrkoförsamlingens konfirmandundervisning, och Borgå "exporterar" hjälpledare. Men för allt flera konfirmander är kyrkans termer nya och främmande. Som Guds Lamm eller Kristus Frälsaren, säger lägerprästen Elefteria Apostolidou. 29.7.2022 kl. 16:00
Rebecka Stråhlman arbetar med den åldersgrupp som allra mest skriver ut sig ur kyrkan – något årtionde efter konfirmationen.

unga vuxna. Rebecka Stråhlman jobbar med den åldersgrupp som allra mest skriver ut sig ur kyrkan, något årtionde efter skriban. 1.8.2022 kl. 16:34
Ingrid Mutai och Olivia Franck (i telefonskärmen) vill lyfta 
sekundär traumatisering på bordet.

SEKUNDÄR TRAUMATISERING. Att känna empati är viktigt för dem som jobbar med att möta människor med trauma. Då de känner empatitrötthet eller har svårt att släppa tanken på klientens berättelse har dedrabbats av sekundär traumatisering. 24.7.2022 kl. 19:03
Mao Lindholm fascineras av rövaren på korset bredvid Jesus. – Och Jesus omedelbara löfte åt honom om evigt liv. Det är så hisnande stort att det inte går att fatta.

ANDETAG. Språket har en helt central betydelse i Mao Lindholms tillvaro. – Djupt allvar och smågalen humor tvinnar ihop sig till ord och meningar, ibland nästan obegripliga även för mig själv, säger Mao som bloggar på Kyrkpressens sajt. 24.7.2022 kl. 19:13
Katolska Sara Torvalds tycker att ekumenik är lärorikt men att den katolska kyrkan också har varit för en mängd "fördomar och tjafs". Hon är sedan 2021 ordförande för Ekumeniska rådets arbete på svenska i Finland.

profilen. Det finns mycket att lära sig av ekumeniken. Men Sara Torvalds som är ordförande för Ekumeniska rådets finlandssvenska arbete gillar som katolik sin egen kyrkas kontinuitet och tradition. 22.7.2022 kl. 15:00

Som sjökaptensdotter blev Anna 
Edgren tidigt fäst vid hav och oceaner. – Jag var fullständigt trygg och stolt över min pappa som hade koll på allt.

ANDETAG. I sina bloggtexter tar Anna Edgren upp en spretig palett av vardags- och trosförankrade aspekter av tillvaron. 17.8.2022 kl. 16:00
Det avgörande är att jag slutar rannsaka den andra, vänder blicken och börjar rannsaka mig själv, säger Tommy Hellsten.

parrelation. Att gå in i ett parförhållande innebär lidande, tillväxt och ett möte med de egna såren. Men belöningen kommer sedan: Det blir bra. – Men mitt i lidandet och motgångarna kan man behöva vishet av andra som gått igenom samma sak. Det finns inga genvägar, säger författaren och terapeuten Tommy Hellsten. 17.8.2022 kl. 09:16
Sofia Torvalds är till vardags redaktionsansvarig vid Kyrkpressen.

GUDSBILD. Journalisten Sofia Torvalds skrev i realtid en bok om sin depressionsvinter. Den tiden förändrade hennes bild av Gud. 16.8.2022 kl. 19:00
"Församlingsrådet, de anställda och medlemmar i olika frivilliga uppgifter bildar en positiv gemenskap där allas insatser uppskattas", lyder ett enkät svar från en nyländsk församling i KP-enkäten.

FÖRTROENDEVALD. Det fanns många delade meningar och blandade känslor i KP:s enkät bland församlings- och kyrkoråden i Borgå stift. Men på ett område är siffrorna tydligt positiva. 58 procent tycker att dialogen mellan de förtroendevalda och de anställda är god. 16.8.2022 kl. 13:35
Korsnäs kyrka.

TJÄNSTER. Kyrkoherdetjänsten i Korsnäs församling har inte inom utsatt tid fått någon sökande. Kaplanstjänsten i Karleby fick en sökande från Kemi. 15.8.2022 kl. 15:24