I höst ordnar Johannes församling och diakonen Viivi Suonto program för unga vuxna i Hörnan och Johanneskyrkan.
I höst ordnar Johannes församling och diakonen Viivi Suonto program för unga vuxna i Hörnan och Johanneskyrkan.

Önskemål från unga vuxna ledde till ny församlingsverksamhet

unga vuxna.

Många i Johannes församling är unga vuxna och nu vill församlingen satsa extra på att nå dem. I höst testar man ny verksamhet och vill påminna om att diakonin också hjälper unga.

1.9.2021 kl. 06:00

– Vi vill betona att vi finns här för dem också, även om kyrkan kanske inte har haft en så stor plats i deras liv, säger Viivi Suonto, diakon i Johannes församling.

En fjärdedel av Johannes församlings medlemmar är mellan 18 och 29 år gamla, så kallade unga vuxna. Under våren skickade församlingen ut ett brev till de här medlemmarna, berättade om möjligheten att få hjälp från diakonin och bad dem höra av sig med förslag på verksamhet som de skulle vilja se i församlingen.

Önskemålen har resulterat i att församlingen i höst kommer att erbjuda en brädspelsgrupp, en serie temakvällar och en grupp för föräldrar som väntar sitt första barn.
– Mest önskades brädspelskvällar och temakvällar. Om det här inte funkar testar vi något annat i vår – vi ser vad som behövs och vad som lockar människor. På längre sikt hoppas vi att en gemenskap av unga vuxna växer fram i församlingen.

»Vi hoppas att en gemenskap av unga vuxna växer fram i församlingen.«

18-29-åringarna är en utmanande åldersgrupp eftersom deras livssituationer kan vara så olika – en del är studerande som nyss flyttat hemifrån medan andra redan håller på att bilda familj. Genom att ordna en grupp för väntande hoppas man kunna erbjuda något också för dem som är i familjebildningsskedet.

Höstens temakvällar kommer att fokusera på ett tema per träff. Man kan ta del av hela serien, eller bara komma på de kvällar med teman som passar en själv.
– Personerna bakom Äta sova spara-podden kommer och berättar om ekonomi i vardagen, men vi kommer också att ha teman som andlighet, alkohol och droger, flytta hemifrån-temat ”Hur överleva i Helsingfors?” samt mental och fysisk hälsa – teman som är aktuella just nu, helt enkelt.


Diakoni också för unga
Viivi Suonto tror att de som bad om hjälp efter att de fått brevet från församlingen inte skulle ha hittat till församlingens diakoni om det inte varit för brevet.
– Många sa att de inte hade vetat om att den här möjligheten finns. Nu ska vi informera tydligare.

Bland annat hoppas hon få möjlighet att komma till högskolorna och universitetet regelbundet för att dela ut både kaffe och sitt visitkort till de studerande.
– Jag tycker att det är viktigt att erbjuda möjligheten att ta kontakt för att få komma och prata med någon eller för att få hjälp med ekonomin – även om man tycker att man själv trasslat till den.

Förutom samtalsstöd, gruppverksamhet och ekonomisk hjälp kan diakonin också hjälpa sina klienter att fylla i blanketter och att hitta olika stödformer.
– Hjälpen man får från diakonin är kostnadsfri och vi har tystnadsplikt.

I månadsskiftet september-oktober ordnas en temavecka för studerande i samarbete mellan församlingarna och studentprästerna.
– Då kommer vi i Johannes att ordna alla våra olika typer av verksamhet så att man kan komma och testa dem.

Viivi Suonto är medveten om att restriktionerna kan göra det svårare att förverkliga den planerade verksamheten.
– Vi får se hur det går. Men temakvällarna kan vi åtminstone hålla i Johanneskyrkan om det behövs, där kan man hålla avstånd.

Program för unga vuxna

 • Brädspelskvällar i Hörnan (Högbergsgatan 10) Tisdagar kl. 18-20: 14.9, 28.9, 12.10, 26.10, 9.11, 23.11 och 7.12. Anmälan före kl 16 samma dag till 050 407 5165 / viivi.suonto@evl.fi

 • Grupp för väntande – för föräldrar som väntar sitt första barn Start 20.10. Gruppen träffas i Hörnan (Högbergsgatan 10) kl. 17.30–18.15. Anmälan till viivi.suonto@evl.fi

 • Typ livet-temakvällar varannan onsdagskväll kl. 19–20:30 i Johanneskyrkan. Ingen anmälan.
  15.9. Hur överleva i Helsingfors?
  29.9. Föreläsning i hur du tar kontroll över din privatekonomi med Äta Sova Spara gänget, Ronja Roms & Ida Stepanow
  13.10. Mat & Hushåll
  27.10. Ta hand om dig själv
  10.11. Alkohol & droger
  24.11. Livets relationer, sex, vänskap och parrelationer
  8.12. Andlighet

Temavecka för studerande 26.9–3.10

 • Har temat ”Hitta din gemenskap” och ordnas av de svenska församlingarna i Helsingfors.

 • Under veckan erbjuder man studerande möjlighet att testa olika typer av verksamhet i församlingarna.

 • Studentprästen bjuder också på kaffe och te vid högskolorna.

 • Körsång, brädspel, bio med diskussion och gudstjänster hör till församlingarnas program. Hela programmet finns på helsingforsforsamlingar.fi
Erika Rönngård


Harry Månsus har skrivit om ekoteologi i decennier.

ÖVERKONSUMTION. Vårt beroende av konsumtion och fossila bränslen kan liknas vid alkoholism, skriver ekoteologen Harry Månsus i sin senaste bok. 17.9.2021 kl. 18:39
Lasse Wendelin tränar på att ta det lugnt och göra nästan ingenting.

VÄNDPUNKT. Lasse Wendelin har alltid varit en presterare med en överfull kalender. Efter en hjärtinfarkt är hans hjärta så dåligt att han inte kan jobba heltid. – Först nu, när min kalender är tom, börjar jag inse hur mycket jag gjort för att få bekräftelse på att jag duger. 16.9.2021 kl. 14:31
Anders Björkman har plockat fram en inre styrka han inte visste fanns.

KÄMPAGLÖD. Anders Tanne Björkman har genomlevt fler motgångar än de flesta behöver erfara. Han har varit på absoluta botten, tappat hoppet, tron och humorn, men långsamt tagit sig upp till ytan igen. 16.9.2021 kl. 10:00
Mikaela Ahola är oerhört tacksam för sitt nya hjärta och sitt nya liv. – Men livet efter transplantationen är inte alltid lätt. Ibland kan jag inte förstå att jag har ett nytt hjärta.

NYTT LIV. Ända sedan Mikaela Ahola var barn har hon fått höra att hon behöver ett nytt hjärta. Hennes hjärta var var missbildat, ett så kallat enkammarhjärta. 15.9.2021 kl. 17:41
Under rättsprocessen har Johan Candelin känt sig som de förföljda kristna föreningen hjälper – oskyldigt anklagad.

MARTYRKYRKANS VÄNNER. Martyrkyrkans vänner har återupptagit sin verksamhet efter att myndigheterna återbördat pengarna som varit i kvarstad till föreningens konto. Föreningen har redan sänt ut pengar till projekt man understött tidigare. 14.9.2021 kl. 19:20
Kerstin Storvall är Nykarlebybo sedan 1994, men växte upp i Kronoby.
–  Jag var väldigt aktiv i församlingen där. Kyrkans Ungdom var mitt andliga hem.

CREDU. Hon vill att hela personalen ska arbeta tillsammans med att sikta mot stjärnorna för att de ska landa i trätopparna. Kerstin Storvall är rektor för Kredu och Step-utbildningen i Nykarleby. 14.9.2021 kl. 18:53
I början av oktober väntar Johan Westerlund på att få se en fullsatt kyrka – äntligen!

JOHANNES FÖRSAMLING. – Nu sitter skägget löst! säger Johan Westerlund, Helsingforskyrkoherden som odlade ett coronaskägg för att han ändå bara satt hemma. I oktober bjuder han in till Mikaelidagsfest i Johanneskyrkan och hoppas att kyrkan blir så full som restriktionerna tillåter. 14.9.2021 kl. 18:38
Biskop Bo-Göran Åstrand

kyrkoherdeval. Biskop Bo-Göran Åstrand, vad gjorde att du bedömde att du behövde ställa in ditt program och åka till Pedersöre? 10.9.2021 kl. 14:28
Två av byggnaderna på Mataskär är skyddade.

FÖRSÄLJNING. Lägerholmen Mataskär i Esbo, med alla sina byggnader, har sålts till en privatperson för ett sjusiffrigt belopp. 8.9.2021 kl. 10:15
Bo-Göran Åstrand, Mia Anderssén-Löf och Krister Mård träffades i söndags.

kyrkoherdeval. I söndags träffades Pedersöre församlings tillträdande kyrkoherde Mia Anderssén-Löf, vice ordförande Krister Mård och biskop Bo-Göran Åstrand för att utbyta tankar kring församlingsarbetet. 7.9.2021 kl. 12:45
När Sofia Torvalds inte klarade av att be började hon formulera böner på ett nytt sätt.

BÖN. När man inte klarar av att be kan man testa att be på ett nytt sätt. 3.9.2021 kl. 15:18
Johan Candelin är lättad över att nu kunna lämna rättegången bakom sig.

RÄTTEGÅNG. Besvärstiden gick ut och hovrättens dom överklagades inte – den frikännande domen i målet mot Martyrkyrkans vänner står alltså fast. 2.9.2021 kl. 16:56
Sonja Jakobsson är studentpräst i Helsingfors, tisdagar på Hanken och torsdagar på Arcada. Från årsskiftet även på Soc&kom och Helsingfors universitet.

studieliv. Sonja Jakobsson rör sig i högskolornas korridorer och får ägna sig åt något av det hon gillar mest – att höra människors berättelser. 2.9.2021 kl. 16:52
Moa Widjeskog uppskattar den amerikanska vänligheten.
– Det är roligare att få ett leende än att någon tittar ner i marken.

studier. Moa Widjeskog studerar på ett kristet college i Kentucky. Hon har mött värme och vänlighet, men också attityder som är helt främmande för henne. 2.9.2021 kl. 09:19
Mårten Wallendahl fick anledning att tänka igenom livet när han drabbades av blodförgiftning och hjärtoperation.

LIVSBANA. Vanligtvis säger man att man snubblat in i en karriär. Det gjorde inte Mårten Wallendahl. En kompis som snubblade över honom ledde in honom på den livsbana han nu är i. 1.9.2021 kl. 16:37

Harry Månsus har skrivit om ekoteologi i decennier.

ÖVERKONSUMTION. Vårt beroende av konsumtion och fossila bränslen kan liknas vid alkoholism, skriver ekoteologen Harry Månsus i sin senaste bok. 17.9.2021 kl. 18:39
Lasse Wendelin tränar på att ta det lugnt och göra nästan ingenting.

VÄNDPUNKT. Lasse Wendelin har alltid varit en presterare med en överfull kalender. Efter en hjärtinfarkt är hans hjärta så dåligt att han inte kan jobba heltid. – Först nu, när min kalender är tom, börjar jag inse hur mycket jag gjort för att få bekräftelse på att jag duger. 16.9.2021 kl. 14:31
Anders Björkman har plockat fram en inre styrka han inte visste fanns.

KÄMPAGLÖD. Anders Tanne Björkman har genomlevt fler motgångar än de flesta behöver erfara. Han har varit på absoluta botten, tappat hoppet, tron och humorn, men långsamt tagit sig upp till ytan igen. 16.9.2021 kl. 10:00
Mikaela Ahola är oerhört tacksam för sitt nya hjärta och sitt nya liv. – Men livet efter transplantationen är inte alltid lätt. Ibland kan jag inte förstå att jag har ett nytt hjärta.

NYTT LIV. Ända sedan Mikaela Ahola var barn har hon fått höra att hon behöver ett nytt hjärta. Hennes hjärta var var missbildat, ett så kallat enkammarhjärta. 15.9.2021 kl. 17:41
Under rättsprocessen har Johan Candelin känt sig som de förföljda kristna föreningen hjälper – oskyldigt anklagad.

MARTYRKYRKANS VÄNNER. Martyrkyrkans vänner har återupptagit sin verksamhet efter att myndigheterna återbördat pengarna som varit i kvarstad till föreningens konto. Föreningen har redan sänt ut pengar till projekt man understött tidigare. 14.9.2021 kl. 19:20