Andreas Elfving hoppas att de amerikanska ledarna den här gången inte ska svika, utan verkligen ta avstånd från Trumps retorik.
Andreas Elfving hoppas att de amerikanska ledarna den här gången inte ska svika, utan verkligen ta avstånd från Trumps retorik.

"Det här är kulmen på en lång process"

USA.

Trump-supportrar stormade kongressbyggnaden I Washington sent igår kväll i protest mot att kongressen formellt skulle fastställa resultatet i presidentvalet. Var detta droppen som får exempelvis de evangelikala kristna att överge Trump? – För tidigt att säga, säger Anders Elfving, som i många år följt med amerikansk politik.

7.1.2021 kl. 15:55

Var detta droppen? Den frågan har folk ställt sig gång på gång efter att Donald Trump först gav sig in i den amerikanska politiken.

– Hittills har inget varit droppen, därför är jag försiktig med att säga att kaoset i Washington plötsligt är det som förändrar allt, säger Andreas Elfving, politisk sekreterare och internationell sekreterare vid Svenska folkpartiet. Han intresserar sig särskilt för amerikansk politik och har många politiska kontakter i USA även via sitt engagemang i Metodistkyrkan.

– Det här är kulmen på en lång process. Trumps retorik har varit våldsglorifierande från första början. När man hållit på med det i fyra–fem år har man byggt upp en fanatisk anhängarskara, och då är steget att ta till våld ganska liten. De här är strömningar som funnit i USA tidigare, men under de senaste åren har de bjudits in i den politiska debatten på ett sätt som inte skett på väldigt länge. När man sår tillräckligt länge blir det i något skede dags att skörda.

Elfving säger ändå att det som skedde i Washington sent i går kväll har skapat bilder som nu, gång på gång, nöts in på amerikanernas näthinnor. Det är bilden av en mobb som med våld träder in i den amerikanska politikens allra heligaste, som slår sönder och vanhelgar.

– Efter Bibeln tycker många amerikaner att grundlagen – en tunn, liten bok – är det mest fantastiska dokument som någonsin skrivits. Den boken beskriver hur saker ska fungera, och när man nu ser bilder av hur folk bryter sig in i talmannens kansli tror jag det skakar om ganska många.

Är det förhastat att tro att detta är slutet på Trumpismen?

– Ja, det är förhastat. Trump har ju varit avstängd på Twitter i tolv timmar, men strax innan han blev avstängd visade han att han inte alls förstod vad som pågick, utan snarare legitimerade syftet med intrånget. Det naturliga skulle vara att han höll ett tal till nationen där han skulle mana till lugn.

Hur tror du att de evangelikala kristna, som stött Trump på grund av hans hållning i vissa nyckelfrågor, kommer att reagera på det som hänt?

– I den amerikanska politiska retoriken målar man upp vissa frågor som stora frågor som avgör allt, till exempel Israel- eller abortfrågan. Fortfarande stöder många evangelikala kristna Trump på grund av till exempel hans orubbliga stöd till Israel. Man har varit redo att frånse hans personliga brister. Jag ser ju att han utnyttjar nyttiga idioter för sina syften, för att han vet att han får dem med sig om han spelar på frågor som är viktiga för dem.

– Många kristna i USA har stött Trump, men jag undrar om det inte finns en gräns som börjar vara överträdd. Vi får se vad man säger i predikningar i megakyrkorna i helgen – jag har en del bekanta predikanter som skrivit att de nu måste skriva om sin predikan.

Han påpekar att vissa evangelikala kristna – till exempel Pat Robertson – har tagit avstånd från Trump redan tidigare.

– De har sagt att protesterna inte är legitima och att det nu är dags att sluta. Sådant borde vi rimligtvis se mer av. Men de så kallade ledarna har svikit så många många tidigare, säger Elfving.

Sofia Torvalds


Mats Björklund är djuruppfödare och troende.

debatt. Är mjölk- och köttproduktionen "Satans verk" eller något som välsignas av Gud? De här frågorna debatteras efter en omstridd kolumn i tidningen Kirkko & Kaupunki. 28.1.2021 kl. 14:23
– Under hösten började jag skriva för att reda ut tankarna som snurrade i mitt huvud. Först trodde jag att jag skrev bara för mig själv, men under skrivandets gång märkte jag att jag skriver till min kära kyrka och till kyrkomötet, säger John Vikström.

äktenskapet. Kyrkan kan inte fortsätta säga både ja och nej till sina homosexuella medlemmar. Ärkebiskop emeritus John Vikström satte sig ner och skrev en artikel till sin "kära kyrka", och i den argumenterar han för en kompromisslösning. 25.1.2021 kl. 14:16

äktenskapet. "Några synpunkter på en eventuell utvidgning av synen på äktenskapet inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland." 25.1.2021 kl. 14:29
Helena och Olle Domars fick ännu tid tillsammans. Det ser de som en gåva.

Överlevare. Olle Domars resa från död till liv handlar lika mycket om hustrun Helena. För Olle minns inget, och när han än en gång hör Helena berätta om de dramatiska dygnen får han höra nya detaljer som han inte kände till. 21.1.2021 kl. 16:45

Nattvard. Vissa församlingar välkomnar sina medlemmar till nattvardsbordet trots coronarestriktionerna – med specialarrangemang. Men många firar inte nattvard alls. 21.1.2021 kl. 11:11
– Lönen är sämre, men arbetsresan är kortare. Dagarna är varierande, eftersom kontorsarbete varvas med hembesök och nätverksmöten. Jag trivs jättebra, säger Tove Snellman.

Karriärsbyte. Nu är hon ställföreträdande hopp för dem som inte orkar hoppas, och hon är tacksammare än någonsin. 21.1.2021 kl. 10:56
Jona Granlund säger att den mobbades paradox är att hoppas på att bli ignorerad och samtidigt längta efter att bli sedd.

Skoltiden. Jona Granlund vet allt om att vara ensam. Han vet också allt om att inte bli vald till något lag på gympan, att inte ha en enda människa att prata med, att bli knuffad och gjord till åtlöje. Barlasten från de åren har han fortfarande med sig. 20.1.2021 kl. 17:00
I början av januari pågick den sista finslipningen av nya kyrkan i Dickursby.

invigning. De anställda i Vanda svenska församling har flyttat fem gånger de senaste sex åren. Nu flyttar de hem till den helt nya Dickursby kyrka. 19.1.2021 kl. 16:18

kronoby. Han kom som församlingspastor till Kronoby för snart fem år sedan. I november blev Niklas Wallis kyrkoherde. Men han är ännu inte installerad. 18.1.2021 kl. 15:16

val. Den ledigförklarade kaplanstjänsten i Esbo svenska församling har sökts av hela fem personer. 13.1.2021 kl. 16:45
Birgitta Sarelin skriver om Topelius psalmer som del i ett projekt för Svenska Litteratursällskapet.

psalmer. Sedan hon var den sexåriga flickan som fick gå upp och titta på orgeln efter julkyrkan har Birgitta Sarelin inte blivit mätt på musiken. 7.1.2021 kl. 10:24
Trygve Cederberg väjer inte undan för debatter – i själva verket älskar han att debattera. En gång gick han in i kristdemokraternas valtält i Jakobstad och argumenterade i en timme.

bibeln. När Trygve Cederberg var ung var han konservativ. Med åren förändrades han. Idag går han ut i debatter om homosexualitet på insändarsidor och på Facebook, och han debatterar med bibelord. 4.1.2021 kl. 09:53
Markus Andersén saknar inte sitt gamla liv, men kan fortfarande lockas av tanken att ta på sig fler uppgifter.

nystart. Läkarens ord om att han stod på randen till en hjärtinfarkt fick Markus Andersén att lägga om kosten, börja motionera – men framför allt att vila mer. 4.1.2021 kl. 14:09
Alaric Mård vill använda sin bakgrund till att bygga broar.

församlingspedagog. Alaric Mård är ny församlingspedagog i Jakobstad. Han vill vandra med människorna en bit på deras väg tillsammans med Jesus. 3.1.2021 kl. 11:23

Mats Björklund är djuruppfödare och troende.

debatt. Är mjölk- och köttproduktionen "Satans verk" eller något som välsignas av Gud? De här frågorna debatteras efter en omstridd kolumn i tidningen Kirkko & Kaupunki. 28.1.2021 kl. 14:23
– Under hösten började jag skriva för att reda ut tankarna som snurrade i mitt huvud. Först trodde jag att jag skrev bara för mig själv, men under skrivandets gång märkte jag att jag skriver till min kära kyrka och till kyrkomötet, säger John Vikström.

äktenskapet. Kyrkan kan inte fortsätta säga både ja och nej till sina homosexuella medlemmar. Ärkebiskop emeritus John Vikström satte sig ner och skrev en artikel till sin "kära kyrka", och i den argumenterar han för en kompromisslösning. 25.1.2021 kl. 14:16

äktenskapet. "Några synpunkter på en eventuell utvidgning av synen på äktenskapet inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland." 25.1.2021 kl. 14:29
Helena och Olle Domars fick ännu tid tillsammans. Det ser de som en gåva.

Överlevare. Olle Domars resa från död till liv handlar lika mycket om hustrun Helena. För Olle minns inget, och när han än en gång hör Helena berätta om de dramatiska dygnen får han höra nya detaljer som han inte kände till. 21.1.2021 kl. 16:45

Nattvard. Vissa församlingar välkomnar sina medlemmar till nattvardsbordet trots coronarestriktionerna – med specialarrangemang. Men många firar inte nattvard alls. 21.1.2021 kl. 11:11