Bakom försäljningen döljer sig många år av kämpande för att bevara det svenska församlingshemmet.
Bakom försäljningen döljer sig många år av kämpande för att bevara det svenska församlingshemmet.

Svenska församlingshemmet i Borgå säljs

Försäljning.

Efter många års kämpande för att bevara församlingshemmet, men utan gehör, ger man nu upp den tanken. – Vi måste kunna gå vidare och utreda andra alternativ, säger Mats Lindgård.

15.10.2020 kl. 15:04

Det svenska församlingshemmet har varit en fast punkt och samtidigt ett sorgebarn på grund av fuktskador och akut renoveringsbehov. Verksamheten där har minskat, men både ungdomsverksamheten och Café Ankaret med smågruppsverksamhet måste nu flytta.

Yle rapporterade tidigare att beslutet om försäljning av församlingshemmet på Runebergsgatan 24 klubbades igenom på under en minut i Borgå gemensamma kyrkofullmäktige, något som de förtroendevalda i huvudsak såg med lättnad på.

Jag och domkyrkoförsamlingens förtroendevalda har i många år kämpat.

Jag och domkyrkoförsamlingens förtroendevalda har i många år kämpat för bevarandet av Svenska församlingshemmet. Men när det visat sig att den lösningen inte får – och inte kommer att få – understöd hos representanterna för majoritetsförsamlingen så måste man söka nya vägar framåt. Jag är glad över att vi nu börjar den processen tillsammans, med enhälliga beslut i de beslutsfattande organen, säger domprost och kyrkoherde Mats Lindgård.

Det är oklart ännu om ungdomsverksamheten ska dela lokal med finska församlingen, flytta in i Domprostgården eller hitta något helt nytt att hyra.

Ungdomar är traditionsbundna, och ser församlingshemmet som sitt ställe.

– Ungdomar är traditionsbundna, och ser församlingshemmet som sitt ställe, säger ungdomsarbetsledare Linda Wahrman.

Hon hoppas att den nya lokalen också kommer att ligga centralt, så det blir lika enkelt som tidigare för ungdomarna att sticka sig in. De olika alternativen som diskuteras har sina för- och nackdelar.

– Om vi hyr lokal finns alltid risken att vi blir kickade, och delar vi med andra finns risken att vi måste vara där vi inte syns eller hörs. Jag hoppas vi får landa i ändamålsenliga och lättillgängliga lokaler.

Mats Lindgård är medveten om farhågorna.

Inom ungdomsverksamheten och diakonin är man oroad över att inte hitta funktionella och centralt belägna lokaler, hur ser du på det? Och är det lika tryggt och beständigt att hyra?

– De enhälliga besluten i fastighetsfrågan – som tills vidare närmast kan uppfattas som viljeyttringar, inte som konkreta åtgärdsförslag – innehåller tanken att domkyrkoförsamlingen ska få ändamålsenliga utrymmen för verksamheten. Jag vill tro att vi tillsammans hittar bra lösningar för de olika verksamhetssektorerna, säger han.

Vissa hävdar också att ett församlingshem är mer än en byggnad och att man kunde ha tänkt annorlunda, exempelvis renoverat. Förstår du den synpunkten?

– Visst förstår jag den synpunkten. Och – som sagt – i många år har vi kämpat för en lösning som kunde ha bevarat vårt församlingshem. Men när den lösningen uppenbart inte är möjlig att förverkliga måste man kunna gå vidare och utreda andra alternativ.

En kommitté har tillsatts som med snabb tidtabell utreder de bästa alternativen för den svenska verksamheten.

Ulrika Hansson

val. Inom utsatt tid har den ledigförklarade kaplanstjänsten i Pedersöre församling sökts av två personer. 14.10.2020 kl. 17:18
Kyrkoherdarna Daniel Norrback, Camilla Svevar och Mikael Forslund har fått göra om församlingens program på kort varsel.

restriktioner. Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med fler än tio personer är förbjudna i Vasa sjukvårdsdistrikt till slutet av oktober. Församlingarna följer samma direktiv. Tre kyrkoherdar vittnar om en viss coronavana – men också om coronatrötthet. 14.10.2020 kl. 13:58
Kyrkpressens layoutare Malin Aho och John Bark jobbar med Kyrkpressens formatbyte.

Kyrkpressen. Veckans nummer av Kyrkpressen innehåller två mindre förändringar. Den ena är estetiskt och den andra är kopplad till formatet. 13.10.2020 kl. 16:20
Tinca Björke är informatör i Mariehamns församling.

Lokalt. Hej då perfektionisten! säger Tinca Björke, informatör i Mariehamns församling. 14.10.2020 kl. 08:00

Höst. "När peppen och inspirationen är borta är det ofta människorna runt omkring oss som blir stödet." 14.10.2020 kl. 00:01
Även om sommarens läger innebar många nya åtgärder fanns en bra grund för att klara av de åtgärder som krävdes för att kunna genomföra säkra läger, säger Rebecka Stråhlman.

konfirmandarbete. Under sommaren har unga haft roligt och känt sig trygga i skriftskolan. Det här framgår av en enkät som 16 000 ungdomar svarat på. De unga gav skriftskolan det nationella skolvitsordet 9-. 8.10.2020 kl. 16:24
Samfällighetens ledningsgrupp har även gett anvisningar om att deltagare i församlingarnas gudstjänster och övriga evenemang ska använda ansiktsmask.

covid-19. Begränsningarna baserar sig på beslut fattade av Vasa stads social- och hälsovårdsnämnd den 5 oktober och är i kraft till och med den 25 oktober. Samfällighetens ledningsgrupp har också gett anvisningar om att deltagare i församlingarnas gudstjänster och övriga evenemang ska använda ansiktsmask. 5.10.2020 kl. 22:26
Ida-Maria Pekkarinen längtar inte tillbaka till frisörsalongen.

profilen. Hon kom till Helsingfors som svar på någon annans bön. Frisören blev ledare för lärjungskolan. Nu vill Ida-Maria Pekkarinen skaffa mandat att fortsätta i en uppgift som känns som hennes. 1.10.2020 kl. 17:04
Tua och Frank Mäenpää säger att deras relation idag bygger på att de aktivt arbetade med att förlåta och bygga 
ny tillit.

parrelation. Tua Mäenpääs man Frank hade i flera år varit otrogen mot henne. Idag präglas Frank och Tua Mäenpääs relation av lugn och trygghet, men vägen till ett nytt liv tillsammans har varit lång. 1.10.2020 kl. 10:08
Malena Björkgren är flyktingkoordinator i Åbo svenska församling. Hon vet hur ensam en människa kan vara, och vad kontakt betyder.

Åbo. Åbo svenska församling arbetar aktivt för flyktingar. – Jag har insett hur ensam en människa kan vara, och hur mycket kontakt betyder, säger Malena Björkgren. 1.10.2020 kl. 11:37
Slutet nått