Församlingens missionskrets och andra frivilliga ger värmande sockor åt de nydöpta.
Församlingens missionskrets och andra frivilliga ger värmande sockor åt de nydöpta.

Dopgåvan som blir en värmande följeslagare på vägen

Dopsockor.

Varje barn som döps i Åbo svenska församling får ett par sockor som gåva. Sockorna har stickats av frivilliga i församlingen, och de är en del av satsningen på Dopåret 2020.

4.9.2020 kl. 15:06

– Dopsockorna värmer och följer på vägen, säger Maria Wikstedt som är församlingspastor i Åbo svenska församling.

I år firar Åbo svenska församling Dopåret 2020 och lyfter fram dopet lite extra. Under planeringen kom man på att ett sätt att fira kunde vara just dopsockor.

– Sockorna stickades redan förra året, och när dopåret 2020 började hade vi hundra par sockor och kunde börja dela ut dem.

Församlingen har delat ut beskrivningar till tågsockor till den som velat sticka sådana, men man har också fått sticka andra modeller.

– Sockorna ska vara vita, lite festliga och passa för barn i 3–6 månaders ålder, säger Wikstedt.

Det har också stickats vita sockor i större storlekar – även den som blir döpt i vuxen ålder får sockor.

– Jag brukar visa upp sockorna vid dopet och säga att vi har en present åt barnet från missionskretsen och frivilliga i församlingen, som vill ge värmande sockor åt barnet och på så sätt säga välkommen till den nya medlemmen.

Maria Wikstedt är församlingspastor i Åbo svenska församling. Foto: Mia Henriksson

Wikstedt tycker att sockorna är en fin välkomnande gest till de nya församlingsmedlemmarna. Sockorna gör dessutom gott på mer än ett sätt eftersom stiftelsen för kyrkligt arbete i Åbo svenska församling understöder församlingens missionsprojekt med fem euro per sockpar.

Leila Storgård är en av dem som bidragit med sockor till de barn som döps i år. Stor-gård har hört till Åbo svenska församlings missionskrets omkring 30 år.

– Jag började sticka innan jag fick beskrivningen på tågsockor, så det blev en egen modell.

Hon brukar också sticka annat, och en del av det hon stickat har genom åren sålts på församlingens missionsbasarer.

Även om missionskretsen varit flitiga sockstickare påminner Storgård om att många vanliga församlingsmedlemmar också bidragit med dopsockor.

– Vi hade som mål att få ihop 100 par och det lyckades vi med.

Leila Storgård trivs med att sticka dopsockor.

– Man får vara med i gemenskapen som stickar, man är med om att glädja någon annan och man glädjer ju sig själv också. Dopsockorna blir ett minne för föräldrarna.

Erika Rönngård

Den kyrkliga samfälligheten i Borgå, där den svenskspråkiga sidan är i ständig minoritet, visar inga tecken på att vilja restaurera det svenska församlingshemmet, som är fuktskadat och saknar varmvatten.

Borgå. Tålamodet tryter i Borgå. – Det är kanske dags att hyra lokal i stället för det fuktskadade svenska församlingshemmet, säger kyrkoherde och domprost Mats Lindgård. 11.9.2020 kl. 10:06
Tre sägs upp i Kronoby församling, meddelar kyrkoherde Anders Store idag.

kronoby. Samarbetsförhandlingarna i Kronoby församling har avslutats. En kantor, en kanslist och en församlingsmästare sägs upp. 10.9.2020 kl. 15:46
I maj 2017 såg det ut så här när  finlandssvenska ekumeniska kyrkodagar och finska kyrkodagar ordnades i Åbo – då som en del i firandet av reformationens märkesår.

Kyrkodagar. De finlandssvenska kyrkodagarna i Mariehamn får en annorlunda och mer lokal prägel. Arrangörerna tycker ändå det är viktigt att samlas även under rådande omständigheter. 9.9.2020 kl. 14:04

stiftsfullmäktige. – Vi behövs alla för olika uppgifter, säger Anita Ismark om lekmännens roll i församlingarna. Vid det nya stiftsfullmäktiges första sammanträde valdes hon till ordförande. Hon ser att det omdiskuterade organet har en viktig roll som länk mellan församlingsgolv och domkapitel. 4.9.2020 kl. 16:17
Biskoparnas syn på hur kyrkans äktenskap borde se ut placerar sig över hela skalan.
På bilden fr.v. biskoparna Keskitalo, Åstrand, fältbiskop Pekka Särkiö, Repo, Hintikka, Kalliala, ärkebiskop Luoma, Jolkkonen, Peura, Häkkinen och Laajasalo.

äktenskapssyn. Tre biskopar håller fast vid kyrkans nuvarande syn, två vill ha ett helt könsneutralt äktenskapsbegrepp. De övriga placerar sig däremellan, en vill inte svara. 4.9.2020 kl. 12:17
Gustav Björkstrand är aktuell med biografin ”På avstånd ser man klarare”.

Bok. När Gustav Björkstrand skrev sin självbiografi upptäckte han nya perspektiv.Han har också fått syn på nya sidor av sig själv, till exempel en dragning till mystik. 3.9.2020 kl. 13:28
Esbokören Furorna uppträder iförda munskydd.

körsång. Den här hösten får församlingarnas körer fundera på om de kan öva trots smittorisken. En del ställer in, andra sjunger i mindre grupper, vädrar och håller avstånd. 2.9.2020 kl. 09:06
Daniela Strömsholm är musikledare i Matteus församling. Hennes favoritplats i stan: "I mina löpskor på Blåbärslandet, med utsikt över vattnet och Helsingfors. Där uppfylls jag av tacksamhet och frihet och känslan av att det här är min stad."

föräldraskap. "Det här är hennes första hjärtesorg och jag vet att det inte är den sista." 2.9.2020 kl. 00:01
Det går att spara pengar genom att laga maten själv, storhandla och lägga upp ett basförråd av matvaror. Att laga mat är något man lär sig genom att pröva sig fram – våga testa!

studieliv. För många innebär studietiden att man flyttar hemifrån och ska lära sig att få vardagen i det egna hemmet att fungera. Marthaförbundets ekonomirådgivare Mia-Maja Wägar tipsar om hur man styr upp vardagen. 2.9.2020 kl. 00:01
Biträdande justitieombudsman Pasi Pölönen ansåg inte att det var problematiskt att församlingen informerade om konfirmandundervisningen i skolan, eftersom det inte var frågan om en religiös tillställning eller religionsutövning.

religionsfrihet. Justitieombudsmannen har tagit ställning till flera frågor gällande religionsfrihet i skolorna som väckts av ateistföreningen Uskonnottomat Suomessa. 28.8.2020 kl. 12:51
Slutet nått