Nicolina Grönroos, Louise Häggström och Andreas Lundgren poddar tillsammans.
Nicolina Grönroos, Louise Häggström och Andreas Lundgren poddar tillsammans.

De pratar om allt som hör livet till i podden "Typ livet"

podcast.

De drömde om att starta en podd, och undantagsvåren blev en spark i baken. Nu pratar de om allt som hör livet till i podden Typ livet.

4.8.2020 kl. 07:00

De hade lekt med tanken på att starta en podd sedan hösten, men det var under coronavåren den kom igång.

– När undantagstillståndet kom tänkte vi att det är många som sitter ensamma hemma just nu och om vi börjar podda når vi jättemånga människor, säger Nicolina Grönroos.

Listen to "Typ Livet" on Spreaker.

Hon är ungdomsarbetsledare i Johannes församling och gör Typ livet-podden tillsammans med Andreas Lundgren, tidigare studentpräst och numera församlingspastor i Borgå svenska domkyrkoförsamling, och Louise Häggström, informatör i Johannes församling.

– Som studentpräst jobbade jag också med unga vuxna-arbetet i Helsingfors. Jag ville vara med och göra podden för att jag tyckte att den var en rolig idé, säger Lundgren.

I och med hans byte av jobb görs podden som ett samarbete mellan Johannes församling och Borgå svenska domkyrkoförsamling.

Den främsta målgruppen är unga vuxna i Helsingfors, men trion tror att podden kan ge något även åt dem som hör till en annan åldersgrupp eller bor på en annan ort.

– Vi är ju själva unga vuxna, så vi tänker att det är den målgrupp podden tilltalar allra mest. Vi pratar om allt möjligt, om aktuella ämnen. Vi har ett större tema varje gång, vi har till exempel pratat om studier, rasism och sårbarhet, säger Häggström.

– Det är både lättsamma saker, delande av sånt vi tänkt på och har på gång och sedan mera ingående snack om det aktuella temat, säger Lundgren.

I kommande avsnitt kommer de bland annat att prata om mens, artificiell intelligens och om föräldraskap.

– Ingen av oss är förälder, därför bjuder vi in en gäst som får berätta mer om det – på samma sätt som när vi gjorde avsnittet om rasism, säger Häggström.

Lyssnarrespons välkommen

Tröskeln för vilka ämnen som kan tas upp i podden vill de hålla låg.

– Vi vill inte tänka ”vi är kristna och det här är kyrkans podd så då kan man inte prata om det här”. Vi kan prata om vad som helst, säger Häggström.

– Jag ser vår podd som en kyrklig podd som omfamnar tanken att allt är sammankopplat. Allt som händer i livet är sammankopplat med vår tro och kyrklighet, säger Lundgren.

Målet just nu är att göra så många avsnitt att det känns som en säsong.

– En rejäl näve med avsnitt, och sedan får vi utvärdera hur fortsättningen blir, säger Lundgren. I och med hans byte av arbetsplats kommer podden i fortsättningen att göras i samarbete mellan Johannes församling och Borgå svenska domkyrkoförsamling, där Lundgren numera jobbar som församlingspastor.

Att spela in podden beskriver de som en spännande, lärorik och rolig upplevelse.

– Det är skönt att vi inte sänder live, så man kan ta om saker, säger Grönroos.

Lyssnarresponsen är viktig. Inför poddstarten gjorde de en liten enkät för att ta reda på vad folk ville lyssna på och utgick sedan från den när de började planera avsnitten.

– Vi har inte träffat så mycket människor under våren, så det är svårt att veta om folk gillat podden eller inte, säger Grönroos.

– Man får jättegärna höra av sig till oss och ge respons eller berätta vilka ämnen man skulle vilja höra mer om i podden. E-posta oss på typlivetpodden@gmail.com!

Typ livet hittas bland annat på Spotify och Spreaker – men också på Johannes församlings hemsida.

Erika Rönngård

Biskop Bo-Göran Åstrand och Johan Bärlund, professor i nordisk rätt, kommenterar HFD:s beslut för Kyrkpressen.

äktenskapssyn. I dag kom beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen – Uleåborgs domkapitel hade rätt att utfärda en varning till präst som vigt ett samkönat par. Rättsväsendet griper inte in för att hjälpa kyrkan fatta beslut om äktenskapssynen – men kyrkan måste enligt biskop Bo-Göran Åstrand bestämma sig snart. 18.9.2020 kl. 16:15

Borgå stift. Se alla nyheter från domkapitlet i Borgå inne i artikeln. 18.9.2020 kl. 12:25
I skogen hittar Nina Lindfors tröst och frid.

diakoni. I många år kunde Nina Lindfors andas ut bara om veckosluten – då kom ingen post, och hon slapp högarna av obetalda räkningar och indrivningsbrev. Utan stöd från församlingens diakoniarbetare Taina Sandberg hade hon inte orkat. De brukar mötas på Ninas favoritplats: i skogen. 17.9.2020 kl. 15:20
Finland har handlat proaktivt, och det är bra, säger Peter Strang, professor i palliativ medicin vid Karolinska institutet.

coronaepidemin. Peter Strangs forskning visar att covid-19-döden var svårast för de unga och starka. Han ger Finland goda poäng för proaktivt handlande då coronaepidemin bröt ut. 16.9.2020 kl. 15:45
Ulrika Hansson är redaktör på Kyrkpressen. Jaktlaget är hennes första bok.

romandebut. En måsinvasion, civil olydnad och lojalitet. Förankrad i hembygdens landskap ställer Ulrika Hanssons debutroman frågan: Vad får man vara tacksam för? 16.9.2020 kl. 18:30
Katarina Gäddnäs har varit präst i två år. 
– Men jag började läsa teologi genast efter gymnasiet med inriktning på att bli sjukhuspräst.

döden. Förr höll man nästan alltid en visning av en död anhörig före begravningen. 15.9.2020 kl. 20:12
Helene Liljeström tycker att citatet vid domkyrkan
är väldigt väl valt. På svenska lyder motsvarande bibelställe: ”Jag skall ge er en framtid och ett hopp.”

hopp. Det är okej att vi oroar oss, men Gud har lovat oss ett hopp och en framtid. De orden tröstar Helene Liljeström som tar över som kyrkoherde i Matteus församling en höst när det är svårt att planera för framtiden. 16.9.2020 kl. 00:01
Johan Westerlund är kyrkoherde i Johannes församling. Hans favoritplats i stan: olika kaféer runt järnvägsstationen.

Kyrkflytt. "Om vi inte kan fira gudstjänst, lovsjunga, lyssna och be, så upphör vi att existera som församling." 16.9.2020 kl. 00:01

mathjälp. Helsingfors-hjälpen avslutades för att behoven inte längre ser likadana ut som i våras. Men församlingarna erbjuder fortfarande mathjälp och samtalsstöd, och dörrarna till de gemensamma måltiderna har öppnats på nytt. 16.9.2020 kl. 00:01
Mikaela Björklund har några veckors erfarenhet av stadsdirektörsjobbet. Men i tolv år har arbetet för Närpes tagit upp mycket av hennes tid.

Närpes. Mikaela Björklund är färsk stadsdirektör i Närpes. Bakom sig har hon många år av engagemang i lokalsamhället, med början från när hon var tonåring i församlingen. Tron är grunden hon står på – den gör det naturligt att vilja vara med och bygga samhället för medmänniskorna. 17.9.2020 kl. 10:30
Slutet nått