Bilden är tagen på de tvåspråkiga ekumeniska kyrkodagar i Åbo i maj 2017.
Bilden är tagen på de tvåspråkiga ekumeniska kyrkodagar i Åbo i maj 2017.

Det blir kyrkodagar på Åland i höst – om smittoläget tillåter

Kyrkodagar.

– Jag hoppas att alla ska tänka: Wow, nu får vi äntligen träffas ansikte mot ansikte, säger direktor Sixten Ekstrand.

30.6.2020 kl. 21:16

Den 13–15 november ska Borgå stift samlas till kyrkodagar i Mariehamn – förutsatt att coronaepidemin är under kontroll och myndigheterna tillåter storsamlingar. Anmälningstiden går ut den 11 september.

– Vår strategi har varit att frimodigt planera vidare och marknadsföra kyrkodagarna. Det har varit väldigt roligt att planera dagarna tillsammans med Mariehamns församling, för de har varit så taggade, säger Sixten Ekstrand, direktor vid Kyrkans central för det svenska arbetet.

Finlandssvenska kyrkodagar ordnades första gången år 1918 – då fanns inte Borgå stift än.

– Man ville samla finlandssvenska präster och lekmän till en storsamling, tanken var att hämta inspiration och driva gemensamma projekt. I ett geografiskt splittrat stift är det fortfarande viktigt att erbjuda en plats där vi kan mötas och samlas och inspirera varandra, säger Ekstrand.

Är kyrkodagarna främst en samling för kyrkans anställda eller för kyrkans lekmän?

– Det är en intressant fråga. Tidigare var kyrkodagarna en samling främst för präster och kyrkans anställda – men dagarna har också lockat aktiva lekmän. Idag tänker vi oss tre målgrupper: förtroendevalda, aktiva lekmän och kyrkligt anställda. Vi vill också gärna se ålänningar komma, eftersom dagarna ordnas på Åland. Vissa programpunkter kräver ingen förhandsanmälan och är öppna för alla.

Vad vill ni säga med kyrkodagarnas tema, "Gästfrihet"?

– Temat visar vad vi vill med dagarna: peka på att kyrkans viktigaste uppgift är att vara en gästfri kyrka. Jesus mötte människor av alla slag, och vi vill visa att vår kyrka är öppen trots att den kan vara indelad i olika grupper och schatteringar. Det genomsyrar hela planeringen, säger Sixten Ekstrand.

Han påpekar att gästfrihet är en aktuellt tema också politiskt och internationellt.

– Vi ser mer och mer gränser och motsättningar i världen. Inkrökt nationalism rimmar illa med kyrkans grundbudskap.

Finns det risk för att oron för coronaepidemin påverkar deltagarantalet?


– Det finns det, men jag hoppas att läget i höst ska vara sådant att vi kan samlas. Kyrkodagarna har under åren lockat mellan 150 och 500 deltagarna, för fyra år sedan i Åbo samlades cirka 300. Vi siktar in oss på 250–300 deltagare i Mariehamn.

– Jag hoppas att kyrkodagarna ska bli en samling som leder till att man tänker: Wow, äntligen får vi träffas ansikte mot ansikte! Det kräver kanske handsprit och att vi håller lite social distans, men ändå. Kyrkan kämpar med stora utmaningar, sjunkande medlemsantal och ekonomisk kris på grund av coronaepidemin. Jag hoppas de här dagarna får bli inspiration och en kraftkälla för alla som kommer.


Kyrkodagar i Mariehamn 13–14.11

Anmälan till programmet senast fredagen den 11 september.

Plock ur programmet: Samtal med prästerna Olle Carlsson och Kent Wisti från Sverige, meditativt måleri med bildkonstnären Henrika Lax, diskussion om nytt liv i församlingen, konsert med tre gospelkörer, pilgrimsvandring och festmässa i S:t Olofs kyrka i Jomala. Både biskop Bo-Göran Åstrand och tidigare biskop Björn Vikström deltar i kyrkodagarna.

Läs mer på webbplatsen: evl.fi/en/kyrkodagarna

Sofia Torvalds

Biskop Bo-Göran Åstrand och Johan Bärlund, professor i nordisk rätt, kommenterar HFD:s beslut för Kyrkpressen.

äktenskapssyn. I dag kom beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen – Uleåborgs domkapitel hade rätt att utfärda en varning till präst som vigt ett samkönat par. Rättsväsendet griper inte in för att hjälpa kyrkan fatta beslut om äktenskapssynen – men kyrkan måste enligt biskop Bo-Göran Åstrand bestämma sig snart. 18.9.2020 kl. 16:15

Borgå stift. Se alla nyheter från domkapitlet i Borgå inne i artikeln. 18.9.2020 kl. 12:25
I skogen hittar Nina Lindfors tröst och frid.

diakoni. I många år kunde Nina Lindfors andas ut bara om veckosluten – då kom ingen post, och hon slapp högarna av obetalda räkningar och indrivningsbrev. Utan stöd från församlingens diakoniarbetare Taina Sandberg hade hon inte orkat. De brukar mötas på Ninas favoritplats: i skogen. 17.9.2020 kl. 15:20
Finland har handlat proaktivt, och det är bra, säger Peter Strang, professor i palliativ medicin vid Karolinska institutet.

coronaepidemin. Peter Strangs forskning visar att covid-19-döden var svårast för de unga och starka. Han ger Finland goda poäng för proaktivt handlande då coronaepidemin bröt ut. 16.9.2020 kl. 15:45
Ulrika Hansson är redaktör på Kyrkpressen. Jaktlaget är hennes första bok.

romandebut. En måsinvasion, civil olydnad och lojalitet. Förankrad i hembygdens landskap ställer Ulrika Hanssons debutroman frågan: Vad får man vara tacksam för? 16.9.2020 kl. 18:30
Katarina Gäddnäs har varit präst i två år. 
– Men jag började läsa teologi genast efter gymnasiet med inriktning på att bli sjukhuspräst.

döden. Förr höll man nästan alltid en visning av en död anhörig före begravningen. 15.9.2020 kl. 20:12
Helene Liljeström tycker att citatet vid domkyrkan
är väldigt väl valt. På svenska lyder motsvarande bibelställe: ”Jag skall ge er en framtid och ett hopp.”

hopp. Det är okej att vi oroar oss, men Gud har lovat oss ett hopp och en framtid. De orden tröstar Helene Liljeström som tar över som kyrkoherde i Matteus församling en höst när det är svårt att planera för framtiden. 16.9.2020 kl. 00:01
Johan Westerlund är kyrkoherde i Johannes församling. Hans favoritplats i stan: olika kaféer runt järnvägsstationen.

Kyrkflytt. "Om vi inte kan fira gudstjänst, lovsjunga, lyssna och be, så upphör vi att existera som församling." 16.9.2020 kl. 00:01

mathjälp. Helsingfors-hjälpen avslutades för att behoven inte längre ser likadana ut som i våras. Men församlingarna erbjuder fortfarande mathjälp och samtalsstöd, och dörrarna till de gemensamma måltiderna har öppnats på nytt. 16.9.2020 kl. 00:01
Mikaela Björklund har några veckors erfarenhet av stadsdirektörsjobbet. Men i tolv år har arbetet för Närpes tagit upp mycket av hennes tid.

Närpes. Mikaela Björklund är färsk stadsdirektör i Närpes. Bakom sig har hon många år av engagemang i lokalsamhället, med början från när hon var tonåring i församlingen. Tron är grunden hon står på – den gör det naturligt att vilja vara med och bygga samhället för medmänniskorna. 17.9.2020 kl. 10:30
Slutet nått