Kronoby ska ha ny herde

domkapitlet.

Janette Lagerroos fortsätter som tf kaplan i Houtskär till oktober och kyrkoherdetjänsten i Kronoby är ledig att sökas. Bland annat det här beslöt domkapitlet vid sitt möte idag.

11.6.2020 kl. 16:13

Domkapitlet hade sitt sista möte före sommarpausen och fattade följande beslut:

Förordnanden

Tf. kaplanen i Vörå församling Samuel Erikson förordnas att fortsättningsvis sköta samma tjänst 1.8.2019-31.7.2020.

Tf. kaplanen i Karis-Pojo svenska församling Yvonne Terlinden förordnas att fortsättningsvis sköta samma tjänst 1.9-31.10.2020.

Pastor Martin Jakobsson förordnas för viss tid 15.6-30.9.2020 till församlingspastor på deltid i Agricola svenska församling.

Prosten Lars-Henrik Höglund förordnas till tf. kaplan i Kyrkslätts svenska församling 1.6-31.8.2020.

Tf. kaplanen i Houtskärs kapellförsamling Janette Lagerroos förordnas att fortsättningsvis sköta samma tjänst 1.7-31.10.2020.

Domkapitlet konstaterar att tjänsteförhållandet för byråsekreteraren vid domkapitlet Christine Tallberg upphör 30.9.2020 på grund av pensionering.

Lediga tjänster i stiftet

Kyrkoherdetjänsten i Kronoby församling förklaras ledig att sökas senast 10.8.2020 kl. 15. Se kungörelse för närmare information. De sökande kallas till intervju inför domkapitlet.

Kaplanstjänsten i Karis-Pojo svenska församling förklaras ledig att sökas senast 10.8.2020 kl. 15. Se kungörelse för närmare information. Domkapitlet granskar de sökandes behörighet 25.8.2020.

Byråsekreterare (verksamhetsavdelningen) vid Domkapitlet i Borgå stift

Domkapitlet söker byråsekreterare för verksamhetsavdelningen. Tjänsten söks senast 10.8.2020 kl. 15. Se kungörelse för närmare information.

Följande sammanträde

Domkapitlets följande sammanträden: 25.8.2020, 17.9.2020, 20.10.2020

Stiftsfullmäktige

Stiftsfullmäktiges sammanträde i Borgå 26.5.2020 kunde inte äga rum pga. coronsmittan.

Nytt preliminärt datum för stiftsfullmäktiges sammanträde i Borgå: 3.9.2020

Aftonskola kvällen innan 2.9.2020

Betjäning och sommarstängt

Domkapitlet tar inte emot besök i domkapitelshuset i Borgå tills vidare. Domkapitlets personal jobbar på distans och nås per telefon och e-post. Evenemang är inställda om annat inte meddelas.

Domkapitlet är stängt: 6.7–2.8.2020

Sofia Torvalds

mission. Vad gör du? Hon är en av dem som leder utvecklingen när Finska Missionssällskapet förnyar sin organisation. 25.11.2020 kl. 19:18

förlossningsdepression. Nu, när depressionen börjat lätta, är hon inte samma Rebecka som tidigare. Det är inte en dålig sak. 25.11.2020 kl. 09:50

adventskalender. På grund av ett mänskligt misstag har de adventskalendrar som församlingarna i Helsingfors, Vanda och Grankulla delat ut med veckans nummer av Kyrkpressen fått finskspråkiga insidor. Kalendrarna som delas ut i Esbo är svenskspråkiga både på in- och utsidan. 25.11.2020 kl. 09:47

covid-19. Redan före de striktare restriktionerna beslöt man att inga julböner ordnas på vanligt sätt inomhus i Borgå i år, säger Mats Lindgård, kyrkoherde i Borgå svenska domkyrkoförsamling. 23.11.2020 kl. 09:24

covid-19. – Vi tänkte att det är tryggare att vara utomhus, även om det förstås är en liten risktagning när man inte vet något om vädret, säger Helene Liljeström som är tf kyrkoherde i Matteus församling. 23.11.2020 kl. 08:47

covid-19. – Det här kan vi leva med, säger Esbo svenska församlings kyrkoherde Kira Ertman om de nya samlingsrestriktionerna som träder i kraft på måndag – högst tjugo personer får samlas inomhus i huvudstadsregionen. 20.11.2020 kl. 16:28
Retorikexperten Elaine Eksvärd har pratat öppet om övergreppen och den skada de gjort.

Övergrepp. Elaine Eksvärd utsattes för sexuella övergrepp i barndomen. Långt senare kom ilskan, och den kunde drabba vem som helst. I dag brinner hon för att andra barn ska slippa gå igenom det hon upplevt. 19.11.2020 kl. 15:21
Bisop Bo-Göran Åstrand och församlingsrådets viceordförande Magnus Sundman säger att samtalet i måndags behövdes och var konstruktivt.

samtal. I måndags besökte biskop Bo-Göran Åstrand och domkapitlets lagfarne assessor Lars-Eric Henricson Väståbolands svenska församling med anledning av de konflikter som blossat upp där. Kyrkoherde Harry S. Backström var förhindrad att delta. 18.11.2020 kl. 18:45
En maktmänniska kan kännas stark, men bakom styrkan gömmer sig obearbetade sår.

ledarskap. En människa man inte får kritisera. En människa som alltid har rätt. En människa som får dig att tänka: är det hen som är galen – eller är det jag? Maktmänniskor finns i alla sammanhang, men i kyrkan ställer de till särskilt stor skada. 16.11.2020 kl. 14:21
Sara George är glad att den fria bönen gjort deltagarna mindre rädda att uttrycka sig inför varandra.

sibbo. Hjälp, vad ska det här bli till? Sara George startade en bönegrupp som kombinerar bön med promenader. 11.11.2020 kl. 11:37
Slutet nått