Jakobstad utreder alternativ till inställda konfirmandläger

Coronapandemin.

Finns det förutsättningar att skapa någon form av gemenskapsdagar för konfirmanderna i Jakobstads svenska i stället för de inställda konfirmandlägren? Den frågan söker nu kyrkoherde Jockum Krokfors svar på.

20.5.2020 kl. 16:34

Den modell Krokfors nu utreder är någon form av dagsläger där ungdomarna vistas på Pörkenäs under dagtid och åker hem till kvällarna. Men innan det kan bli av är många frågor öppna.

– Det är för tidigt att säga om det går att genomföra, men jag hoppas på det. Jag har fört samtal med många aktörer i går och i dag. Idag har jag sänt ett brev till konfirmandernas föräldrar där jag ställt några frågor som jag vill ha svar på senast fredag klockan 12, säger Krokfors.

Sedan det blev känt att församlingen inte ordnar några konfirmandläger i sommar har många föräldrar kontaktat församlingen och uttryckt önskemål om att ungdomarna ska få vara på Pörkenäs. Församlingsrådet diskuterade frågan i går kväll under ett möte som varade nästan till midnatt.

– Tongångarna i församlingsrådet är att vi vill tillmötesgå dem så långt det bara är möjligt med tanke på Pörkenäs, personalen, konfirmanderna och gällande restriktioner. För att det här ska gå att genomföra är det många som ska höras på kort tid och många komponenter som ska lösas jättesnabbt. Men viljan finns – absolut, säger Cecilia Åminne, församlingsrådets viceordförande.

Några beslut fattade rådet inte. Det här är frågor som kyrkoherden besluter.

– Han tog upp frågan för han ville höra rådet. Vi stötte och blötte vad vi kan göra och vilka möjligheter vi har.
Vi vet ju alla att gemenskap som skapas i lägermiljö inte kan jämföras med en dagskriftskola på församlingshemmet, säger Åminne.

Skriftskolan börjar den 1 juni för den första gruppen. Den gruppen skulle ursprungligen ha börjat sitt läger på Pörkenäs. Men restriktionerna gör att man inte får ordna övernattningsläger före midsommar. Om det inte blir ett dagsläger kommer gruppen att undervisas i Församlingscentret. Och i rättvisans namn gäller samma procedur för den andra gruppen som skulle på läger senare i sommar.

– Så finns det ju också osäkerhetsfaktorer som vi inte kan något åt, ifall en andra våg bryter ut och landet stängs på nytt, säger Åminne.

Anders Eklund, förälder till en konfirmand, kallar dagslägret – ifall det blir av – en kompromiss.

– Min dotter säger att övernattningen ju är det som karaktäriserar ett läger. Men det är ändå betydligt bättre att få uppleva Pörkenäs och gemenskapen där än att sitta vid en skolbänk i Församlingscentret och sedan åka hem.

Han har full respekt för den svåra situation som råder just nu.

– I vår familj har vi varit jätteförsiktiga och restriktiva och inte tillåtit kompisar inomhus. Men jag tror jag inte smittorisken är större på Pörkenäs än om man skulle sitta i Församlingscentret med en massa folk och träffa många andra på hemvägen genom stan. På Pörkenäs är man ändå ganska isolerad.

Om den viktiga gemenskapsbiten på Pörkenäs faller bort finns risken att vi får en årskull som inte har något intresse för församlingen, tror Eklund.

– Därför är ett dagsläger bättre än ingenting. Där får ungdomarna i alla fall en liten smak av att vara på läger.

– Mentalt skulle de verkligen behöva det här just nu. För ungdomarna är så långt under isen just nu i frågan om umgänge.

Johan Sandberg

Biskop Bo-Göran Åstrand och Johan Bärlund, professor i nordisk rätt, kommenterar HFD:s beslut för Kyrkpressen.

äktenskapssyn. I dag kom beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen – Uleåborgs domkapitel hade rätt att utfärda en varning till präst som vigt ett samkönat par. Rättsväsendet griper inte in för att hjälpa kyrkan fatta beslut om äktenskapssynen – men kyrkan måste enligt biskop Bo-Göran Åstrand bestämma sig snart. 18.9.2020 kl. 16:15

Borgå stift. Se alla nyheter från domkapitlet i Borgå inne i artikeln. 18.9.2020 kl. 12:25
I skogen hittar Nina Lindfors tröst och frid.

diakoni. I många år kunde Nina Lindfors andas ut bara om veckosluten – då kom ingen post, och hon slapp högarna av obetalda räkningar och indrivningsbrev. Utan stöd från församlingens diakoniarbetare Taina Sandberg hade hon inte orkat. De brukar mötas på Ninas favoritplats: i skogen. 17.9.2020 kl. 15:20
Finland har handlat proaktivt, och det är bra, säger Peter Strang, professor i palliativ medicin vid Karolinska institutet.

coronaepidemin. Peter Strangs forskning visar att covid-19-döden var svårast för de unga och starka. Han ger Finland goda poäng för proaktivt handlande då coronaepidemin bröt ut. 16.9.2020 kl. 15:45
Ulrika Hansson är redaktör på Kyrkpressen. Jaktlaget är hennes första bok.

romandebut. En måsinvasion, civil olydnad och lojalitet. Förankrad i hembygdens landskap ställer Ulrika Hanssons debutroman frågan: Vad får man vara tacksam för? 16.9.2020 kl. 18:30
Katarina Gäddnäs har varit präst i två år. 
– Men jag började läsa teologi genast efter gymnasiet med inriktning på att bli sjukhuspräst.

döden. Förr höll man nästan alltid en visning av en död anhörig före begravningen. 15.9.2020 kl. 20:12
Helene Liljeström tycker att citatet vid domkyrkan
är väldigt väl valt. På svenska lyder motsvarande bibelställe: ”Jag skall ge er en framtid och ett hopp.”

hopp. Det är okej att vi oroar oss, men Gud har lovat oss ett hopp och en framtid. De orden tröstar Helene Liljeström som tar över som kyrkoherde i Matteus församling en höst när det är svårt att planera för framtiden. 16.9.2020 kl. 00:01
Johan Westerlund är kyrkoherde i Johannes församling. Hans favoritplats i stan: olika kaféer runt järnvägsstationen.

Kyrkflytt. "Om vi inte kan fira gudstjänst, lovsjunga, lyssna och be, så upphör vi att existera som församling." 16.9.2020 kl. 00:01

mathjälp. Helsingfors-hjälpen avslutades för att behoven inte längre ser likadana ut som i våras. Men församlingarna erbjuder fortfarande mathjälp och samtalsstöd, och dörrarna till de gemensamma måltiderna har öppnats på nytt. 16.9.2020 kl. 00:01
Mikaela Björklund har några veckors erfarenhet av stadsdirektörsjobbet. Men i tolv år har arbetet för Närpes tagit upp mycket av hennes tid.

Närpes. Mikaela Björklund är färsk stadsdirektör i Närpes. Bakom sig har hon många år av engagemang i lokalsamhället, med början från när hon var tonåring i församlingen. Tron är grunden hon står på – den gör det naturligt att vilja vara med och bygga samhället för medmänniskorna. 17.9.2020 kl. 10:30
Slutet nått