Det blir en utmaning att få ungdomarna att hålla avstånd till varandra under lägren.
Det blir en utmaning att få ungdomarna att hålla avstånd till varandra under lägren.

Varierande lösningar på lägerpusslet

konfirmandläger.

Blir det konfirmandläger i sommar, som vanligt? En del församlingar ordnar alla läger som planerat, andra inte.

15.5.2020 kl. 10:39

Vörå församling kör igång med övernattningsläger redan i juni.

– Vi klarar av att planera säkra omständigheter redan i juni, vilket underlättas av att våra konfirmander alla går i samma skola och redan umgåtts i två veckor innan lägret börjar.

Dessutom är lägergården, Klippan, så stor att vi har ungefär tre gånger så många sängplatser som vi behöver, säger Hans Boije, kyrkoherde i Vörå.

Det största bekymret i Vörå är konfirmationerna. Där sprängs 50-personersgränsen snabbt.

– I fjol hade vi 640 personer på en av konfirmationsgudtjänsterna. Där måste vi se hur vi kan ordna det.

Esbo svenska församling ordnar alla sina konfirmandläger som planerat. Den enda skillnaden är att de läger som ordnas före midsommar i stället prickats in i augusti.

– Vår räddning var att de finska skolorna i Esbo börjar sin termin redan den 13 augusti, medan de svenska börjar först den 18. Det betydde att det gick att flytta de läger vi skulle ha i juni till veckan innan skolan börjar, säger Kira Ertman, kyrkoherde i Esbo svenska församling.

Församlingen i Esbo ordnar tio konfirmandläger i sommar, på många olika lägergårdar. De lägergårdar som församlingen använder är tillräckligt stora för läger i coronatider.

– Till exempel i Solvalla har vi tvåpersonersrum med egen dusch och wc. Också på Houtskär, där vi har ett läger, är utrymmena sådana att det fungerar.

Också lägergårdarna i Vällskog, Hila och Hvittorp är stora.

– Utmaningen blir att få ungdomarna att hålla avstånd till varandra – men de är ju ändå så stora att man kan prata med dem.

Dagskriftskola i stället för Lappland

I Replots församling hade man redan före coronapandemin gått in för att i år ordna en dag-
skriftskola på hemmaplan, bland annat av ekonomiska skäl. Tidigare år har församlingens konfirmander rest iväg på läger, ofta till Lappland, nu håller man sig till egna lokaler.

I efterhand visade det sig att de valt ett format som lämpar sig väl för den rådande situationen.

– Det här är en bra modell, vi är inte tillsammans 24/7 utan far hem och sover. Det känns ju tryggare nu, säger kantor Michael Wargh.

Beslutet att flytta skriftskolan från början av sommarlovet till slutet fattades när pandemin kom. Med nuvarande begränsningar kunde Replot, med en liten grupp på åtta konfirmander, i princip ha ordnat sin dagskriftskola redan i juni.

– Det här är kanske inte det som alla sett fram emot, konstaterar ungdomsarbetsledare Robert Kronqvist.

Han tror ändå att de har alla ingredienser som behövs för att erbjuda en lyckad skriftskolupplevelse.

Inga besöksdagar på Lekholmen

Helsingfors kyrkliga samfällighet har fått planera om lägersommaren – i nuläget ser barn- och familjelägren ut att få ge plats åt konfirmandlägren för att så många grupper som möjligt ska hinna ha sina läger på lägerön Lekholmen, utan att antalet personer på ön överskrider 50. Besöksdagarna för konfirmandernas anhöriga är också inhiberade på grund av smittorisken.

– Vi har bestämt oss för att prioritera konfirmandlägren eftersom kyrkans båda sakrament – dopet och nattvarden – är så nära förknippade med skriftskolan, säger Stefan Forsén, ledare för gemensamt församlingsarbete i Helsingfors.

Ida-Marie Skogvik är ungdomsarbetsledare i Petrus församling och säger att hon hittills inte fått höra om konfirmandföräldrar som vill hålla sina barn hemma från de läger hon jobbar med.

– Det har varit flera som sagt: Det är fint att ni kan ordna läger för ungdomarna

I Pedersöre är inte alla lägerbeslut fattade.
– Vi har tre läger inplanerade och det vi vet nu är att det första lägret i början av sommaren inte blir av. Det är eventuellt möjligt att ordna det läger som skulle börja i slutet av juni och det som skulle gå av stapeln i månadsskiftet juli–augusti, säger kyrkoherde Kaj Granlund.
I värsta fall kommer regionförvaltningsverkets lägerdirektiv först i slutet av maj, och då är både lägren och sommaren nära.
– Semesterplaneringen har vi omarbetat redan en gång, men en annan utmaning är att försöka förutspå hur stort lägerintresset kommer att vara. Jag tror att deltagarprocenten kommer att ligga någonstans kring sextio eller sjuttio procent av det normala, men det beror också på vilka direktiv som gäller, säger Granlund.
Text: KP-redaktionen

boknyheter. Biskop emeritus Gustav Björkstrand ger ut självbiografin På avstånd ser man klarare på Fontana Media i höst. Också Kyrkpressens redaktör Christa Mickelsson är aktuell med en självbiografisk bok. 10.7.2020 kl. 14:07
St. Matthew’s International Lutheran Church är en del av Helsingfors kyrkliga samfällighets arbete. Man samlas till gudstjänst på engelska i Matteuskyrkan i Östra centrum.

Helsingfors . Kristian Willis växte upp med flera språk. Det har han nytta av när han varje söndag firar gudstjänst med människor från världens alla hörn i Östra Centrum i Helsingfors. 6.7.2020 kl. 14:54

diakoni. Är oron över hur ekonomin ska gå ihop ett stort mörkt moln på din sommarhimmel? Ta kontakt med diakonin – där får du både akuthjälp och stöd i att reda ut situationen på längre sikt. 6.7.2020 kl. 14:40
Semestern utmanar parrelationen. I ett parförhållande kan det vara så att den ena parten behöver mer avstånd än den andra.

parrelation. Under semestern blir problem i förhållandet synligare än vanligt. 2.7.2020 kl. 15:52
Morteza Naseri gick från Kabul till Helsingfors.

asylsökande. – Vi var 55 eller 60 personer i en niometers gummibåt. Vatten slog in hela tiden. Jag kunde inte simma. Morteza Naseris väg till Finland är en berättelse om utsatthet, orättvisa och en okuvlig vilja att leva. 1.7.2020 kl. 15:40
Bilden är tagen på de tvåspråkiga ekumeniska kyrkodagar i Åbo i maj 2017.

Kyrkodagar. – Jag hoppas att alla ska tänka: Wow, nu får vi äntligen träffas ansikte mot ansikte, säger direktor Sixten Ekstrand. 30.6.2020 kl. 21:16
Jean d’Amour Banyanga är född och uppvuxen i Rwanda. Bor nu i Eckerö prästgård. Gift och har två flickor och två pojkar i åldern 5 till 14 år.

profilen. Som tolvåring var rwandiern Jean d’Amour Banyanga med om en skakande upplevelse. Efter det ville han jobba för Gud och sina medmänniskor. – Jag är historisk, säger han, som den första mörkhyade prästen i Borgå stift. 30.6.2020 kl. 20:17

samtalstjänst. Samtalen är alltid konfidentiella och anonyma. Hjälp kan man få via telefon, chatt, nättjänst och brev. 29.6.2020 kl. 09:59

bön. Östra Finlands universitet har gjort en undersökning som visar att frågor relaterade till spiritualitet har varit betydelsefulla under coronapandemin. 24.6.2020 kl. 00:00
Nu sänds morgonens radioandakt Andrum kl. 9.54 istället för kl. 9.10.

radio. – Genom att flytta fram sändningstiden hoppas vi att Andrum ska nå en större publik, säger Unni Malmgren. 23.6.2020 kl. 15:53
Slutet nått