Monica Heikel-Nyberg är kaplan i Johannes församling. 
Monica Heikel-Nyberg är kaplan i Johannes församling. 

Ett livslångt löfte

fadderskap.

"En alldeles egen vän, med ett livslångt uppdrag att finnas till hands med råd och dåd, som Guds utsträckta armar."

6.5.2020 kl. 00:01

Jag tar bussen hem från jobbet en av de första riktigt varma vårdagarna. Utanför fönstret lyser små gula narcisser i alla gathörn för att längre fram ersättas med drivor av vitsippor längs vägrenarna. Det blir vår också i år. Det blir valborgsmässoafton och morsdag och midsommar, och i något skede blir också det obegripliga vardag.

Under bussresan bläddrar jag i almanackan. Fram emot sensommar och höst väntar nog bråda tider. Många vigslar har uppskjutits och många barn har fått sina namn registrerade i väntan på dopet. Hoppas bara att det inte blir så att dopet glöms bort när barnet växer ur dopkolten. Inte för att dopet är ett måste för att Gud ska älska barnet. Men för att just då livet blir obegripligt och skrämmande behöver vi få komma ihåg att var och en av oss är älskad för sin egen skull.

Vad som sker i dopet är i och för sig också omöjligt för våra sinnen att förstå, men Gud är i högsta grad en pragmatiker. För att vi ska komma ihåg vad det betyder att vara oändligt värdefull i någons ögon har Gud sett till att kyrkan också vid varje dop ser till att barnet får faddrar, vuxna vänner. Varje människa som döps, oavsett ålder, får minst en fadder som är medlem i kyrkan. En alldeles egen vän, med ett livslångt uppdrag att finnas till hands med råd och dåd, som Guds utsträckta armar. Ja, för fadderskap är ett livslångt löfte och ingenting som går att avsäga sig då det inte längre är roligt.

Bussen krånglar sig längs de smala gatorna i närheten av vårt hus, och vid varje hållplats finns planscher som uppmanar oss att ta hand om varandra. Tillsammans klarar vi oss, läser jag. Tillsammans, gudbarn och faddrar, får vi lita på att livet vänder till det bättre.

Monica Heikel-Nyberg är kaplan i Johannes församling.

Hennes tips: Försök att varje dag göra åtminstone en grej du njuter av. Det behöver inte vara märkligare än en kopp kaffe på balkongen, men om resten av dagen känns jobbig kan du hålla kvar minnet av hur det var då oron inte var överst i tankarna.

Monica Heikel-Nyberg

Biskop Bo-Göran Åstrand och Johan Bärlund, professor i nordisk rätt, kommenterar HFD:s beslut för Kyrkpressen.

äktenskapssyn. I dag kom beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen – Uleåborgs domkapitel hade rätt att utfärda en varning till präst som vigt ett samkönat par. Rättsväsendet griper inte in för att hjälpa kyrkan fatta beslut om äktenskapssynen – men kyrkan måste enligt biskop Bo-Göran Åstrand bestämma sig snart. 18.9.2020 kl. 16:15

Borgå stift. Se alla nyheter från domkapitlet i Borgå inne i artikeln. 18.9.2020 kl. 12:25
I skogen hittar Nina Lindfors tröst och frid.

diakoni. I många år kunde Nina Lindfors andas ut bara om veckosluten – då kom ingen post, och hon slapp högarna av obetalda räkningar och indrivningsbrev. Utan stöd från församlingens diakoniarbetare Taina Sandberg hade hon inte orkat. De brukar mötas på Ninas favoritplats: i skogen. 17.9.2020 kl. 15:20
Finland har handlat proaktivt, och det är bra, säger Peter Strang, professor i palliativ medicin vid Karolinska institutet.

coronaepidemin. Peter Strangs forskning visar att covid-19-döden var svårast för de unga och starka. Han ger Finland goda poäng för proaktivt handlande då coronaepidemin bröt ut. 16.9.2020 kl. 15:45
Ulrika Hansson är redaktör på Kyrkpressen. Jaktlaget är hennes första bok.

romandebut. En måsinvasion, civil olydnad och lojalitet. Förankrad i hembygdens landskap ställer Ulrika Hanssons debutroman frågan: Vad får man vara tacksam för? 16.9.2020 kl. 18:30
Katarina Gäddnäs har varit präst i två år. 
– Men jag började läsa teologi genast efter gymnasiet med inriktning på att bli sjukhuspräst.

döden. Förr höll man nästan alltid en visning av en död anhörig före begravningen. 15.9.2020 kl. 20:12
Helene Liljeström tycker att citatet vid domkyrkan
är väldigt väl valt. På svenska lyder motsvarande bibelställe: ”Jag skall ge er en framtid och ett hopp.”

hopp. Det är okej att vi oroar oss, men Gud har lovat oss ett hopp och en framtid. De orden tröstar Helene Liljeström som tar över som kyrkoherde i Matteus församling en höst när det är svårt att planera för framtiden. 16.9.2020 kl. 00:01
Johan Westerlund är kyrkoherde i Johannes församling. Hans favoritplats i stan: olika kaféer runt järnvägsstationen.

Kyrkflytt. "Om vi inte kan fira gudstjänst, lovsjunga, lyssna och be, så upphör vi att existera som församling." 16.9.2020 kl. 00:01

mathjälp. Helsingfors-hjälpen avslutades för att behoven inte längre ser likadana ut som i våras. Men församlingarna erbjuder fortfarande mathjälp och samtalsstöd, och dörrarna till de gemensamma måltiderna har öppnats på nytt. 16.9.2020 kl. 00:01
Mikaela Björklund har några veckors erfarenhet av stadsdirektörsjobbet. Men i tolv år har arbetet för Närpes tagit upp mycket av hennes tid.

Närpes. Mikaela Björklund är färsk stadsdirektör i Närpes. Bakom sig har hon många år av engagemang i lokalsamhället, med början från när hon var tonåring i församlingen. Tron är grunden hon står på – den gör det naturligt att vilja vara med och bygga samhället för medmänniskorna. 17.9.2020 kl. 10:30
Slutet nått