Lotta Keskinen mötte ett Kambodja bakom turistkulisserna.
Lotta Keskinen mötte ett Kambodja bakom turistkulisserna.

Utvecklingsarbete kan handla om liv och död

utvecklingsarbete.

Lotta Keskinen reste till Kambodja och Thailand för att få se de utvecklingsprojekt som församlingarna understöder.

25.3.2020 kl. 00:01

Lotta Keskinen är förtroendevald i Johannes församlings församlingsråd. I februari gjorde hon en resa till Kambodja och Thailand tillsammans med några andra förtroendevalda och församlingsanställda. Under resan fick de bekanta sig med den hjälpverksamhet som Helsingfors kyrkliga samfällighet understöder genom Finska missionssällskapet (FMS).

– I Kambodja och Thailand bedriver FMS samhällsutvecklande projekt.

FMS får 85 procent av sin finansiering från utrikesministeriet och 15 procent via olika församlingars understöd.

– Det var stort att få fara och se något som dina och mina skattepengar används till.

Lotta Keskinen fick i februari bekanta sig med utvecklingsarbete i Kambodja och Thailand. Foto: Erika Rönngård

Gruppen reste runt i sällskap med en guide från FMS och Keskinen säger att det gjorde att de fick se andra sidor av länderna än de som annars visas upp för turister.

– Vi fick se det som turister får en skymt av, men vi fick också se det som finns bakom turistkulissen.

Det var överväldigande att få bekanta sig med projekten.

– Det är en så stor kontrast till hur vi har det i Finland. Här har vi fungerande folkbokföring, statistik och en offentlig sektor som erbjuder stöd. Då det inte finns statistisk och forskning att tillgå är det svårt att evaluera den egna verksamheten och det går inte att jämföra med nationell nivå.

Tredje sektorn sköter också mycket av vården och speciellt mödravård och förlossningar.

– Det har fått mig att fundera över hur vi har lyckats bygga så bra system i Finland.

Kambodja har omkring 15 miljoner invånare, hälften av dem är minderåriga. Många barn är utsatta – det är vanligt att föräldrarna måste resa utomlands för att jobba och lämnar barnen hos släktingar. Det finns också människor som erbjuder föräldrar och släktingar pengar för att de ska sälja ett av sina barn.

I Kampot i Kambodja fick gruppen besöka Epic Arts, en skola för barn med funktionsvariation. I Kambodja finns det många fördomar kring funktionsvariationer. Förutom att skolan ger undervisning i allmänbildande ämnen jobbar de också mycket med konst och teater och med att stärka barnens självkänsla.

Nuvarande och tidigare elever vid Epic Arts framför en teaterpjäs. Foto: Lotta Keskinen

Många av lärarna på skolan har själva barn med funktionsvariationer och har genom sina barn blivit engagerade i arbetet.

– En av lärarna vi träffade hade en son med Downs syndrom. Efter förlossningen hade läkaren sagt att de ju inte behöver ta med barnet hem. När de kom hem med honom undrade grannarna varför de gjorde livet så svårt för sig genom att behålla barnet, de kunde ju ha lämnat det i skogen.

I huvudstaden Pnom Penh besökte de Chab dai, en organisation som arbetar mot människohandel.

– Chab dai stöder offer så att de kan komma tillbaka till livet och hjälper dem med den rättsliga processen. Men de reser också ut i byarna för att berätta om lagstiftningen och utbildar polisen om hur man ska förhöra barn.

Mission idag handlar om att se våra medmänniskor och stöda dem i deras utmaningar.

– Jag hade inte förstått hur djupgående utvecklingsarbetet är och att det för de människor som berörs av det handlar om liv och död.

Resan och de människor hon mötte har gjort stort intryck på henne.

– De har en plats i mitt hjärta och det var fint att få se människor som arbetade med det jag vill arbeta för.

Erika Rönngård

Rolf Steffansson är verksamhetsledare för Finska Missionssällskapet.

pandemi. Alla missionärer som tillhör riskgrupper har kallats hem från fältet. För övrigt får de som vill stanna i arbetsområdet välja att stanna frivilligt. 23.3.2020 kl. 16:48
Staden och församlingarna hjälps åt för att nå de äldre som blivit isolerade på grund av coronaepidemin.

Seniorer. Undantagstillstånd råder och äldre personer uppmanas hålla sig hemma och undvika att röra sig ute bland folk. Helsingfors-hjälpen, som är församlingarnas och stadens gemensamma projekt, inledde sin verksamhet i fredags. 23.3.2020 kl. 15:41

Permitteringsvarsel. Coronaviruset har föranlett Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet att varsla permitteringar av hela personalen. Samarbetsförhandlingarna inleds nästa vecka. 19.3.2020 kl. 16:20
Nya direktiv: fler än tio får delta i jordfästningar, om de är nära anhöriga.

jordfästning. Det begränsade deltagarantalet vid kyrkliga förrättningar har väckt många frågor. Nu är direktiven reviderade: nära anhöriga får delta även om de är fler än tio personer. 18.3.2020 kl. 20:05
Brändö-Kumlinge församling är en liten församling, där kyrkoherden får sköta tekniken själv.

strömning. Att strömma andakter och gudstjänster är nytt i många församlingar, men Kent Danielsson satte igång genast, även om han är nybörjare. 18.3.2020 kl. 16:08
Mikael Kurkiala har vuxit upp i Finland men flyttade till Sverige under studietiden.

Modernitet. Mikael Kurkiala är kulturantropologen som länge trodde att kyrkans språk och ritualer tillhörde de andra – inte honom. I dag är han omvärldsbevakare för Svenska kyrkan och tycker att kyrkan tillhör alla, inte bara de troende. 18.3.2020 kl. 12:43
Den här bilden är tagen i St. Marys Church i Dingle, Irland. Där firar kyrkorna tillsvidare mässa, men inte med fler än 100 personer.

coronaepidemin. I hela Europa kämpar kyrkorna med samma problem: hur ska man ha kontakt med församlingsmedlemmarna, men samtidigt skydda dem från att bli smittade av coronaviruset? 17.3.2020 kl. 17:27
Biskop Bo-Göran Åstrand vill poängtera att församlingen finns där för alla medlemmar som behöver den.

coronaepidemin. Kyrkliga förrättningar sköts nu med undantagsarrangemang: högst tio kan delta. Till gudstjänst samlas församlingen inte fysiskt. – Men vi har inte släckt lamporna, säger biskop Bo-Göran Åstrand och hoppas på fungerande tekniska lösningar ute i församlingarna 16.3.2020 kl. 21:06
Kyrkorna stängs för gudstjänstgemenskap, men hålls öppna för stillhet och bön.

undantagstillstånd. Nu råder undantagstillstånd i Finland. Gudstjänsterna fortsätter, men utan att församlingen är närvarande i kyrkorummet. 16.3.2020 kl. 19:21
Anita Ismark bar korset vid ingångsprocessionen.

biskopsvisitation. Coronavirusets effekter slog till med full kraft under helgens biskopsvisitation i Korsnäs. Stora delar av det program som planerats fick inhiberas och kvar blev bara biskop Bo-Göran Åstrands träff med förtroendevalda samt söndagens högmässa och påföljande visitationsstämma som ”bakades ihop” till en programpunkt. 15.3.2020 kl. 15:15
Slutet nått