Biskop Bo-Göran Åstrands visitation i Korsnäs församling blir mycket avskalad.
Biskop Bo-Göran Åstrands visitation i Korsnäs församling blir mycket avskalad.

Många ändringar i biskopens program på grund av coronaviruset

epidemi.

I helgen gör biskop Bo-Göran Åstrand biskopsvisitation i Korsnäs, som planerat – men i mycket avskalad form. – Nu om någonsin ska vi hålla ihop, och jag tänker att tillsammans och med Guds hjälp kommer vi igenom också det här, säger biskopen.

13.3.2020 kl. 10:02

I dag skulle biskop Bo-Göran Åstrand inleda biskopsvisitation i Korsnäs församling. Den skulle innehålla musikalbesök, men också besök på en stor arbetsplats, ett dagis, skolor – och ett besök på ett åldringshem.

– När vi började titta på programmet i ljuset av anvisningarna från Kyrkostyrelsen insåg vi att vi måste ställa in de besöken, säger Bo-Göran Åstrand.

Däremot kommer biskopen enligt planen att ha överläggningar med personal och förtroendevalda. Visitationen avslutas också med högmässa på söndag. Men det blir ingen sopplunch i samband med mässan, i stället hålls visitationsstämman i kyrkan. Stämman är öppen för allmänheten.

– Jag har formulerat ett brev till kyrkoherdarna med anvisningar. De går i huvudsak ut på att vi så långt det är möjligt och myndigheterna tillåter det genomför lagstadgade uppgifter. Det betyder gudstjänster och dop, vigslar och jordfästningar. Men vi måste vara beredda på att det kan bli begränsningar gällande närvaroantal och plats, säger Åstrand.

Församlingarna ska också allvarligt överväga att sätta punkt för gruppverksamhet.

– Det är kyrkoherden som gör den bedömningen lokalt, var kan man vara och var kan man inte vara. Till exempel en andaktsstund på ett åldringshem är inte att rekommendera. Men man ska alltid vara i kontakt med de institutioner som berörs, för det är på deras ansvar att bedöma vad som är möjligt.

Som bäst går han igenom sin egen kalender.

– Jag tittar på den och ser vad som är möjligt. Men redan nu är det klart att utbildningar och överläggningar, där människor kommer samman från olika håll, ska plockas bort.

Nu om någonsin ska vi hålla ihop, säger biskopen.

– Jag tänker att tillsammans och med Guds hjälp kommer vi igenom också det här. Men vi får räkna med att var och en på olika sätt utsätts för mer umbäranden, saker faller bort och det blir jobbigare. Men vi får hjälpas åt. Kan vi inte samlas fysiskt kan vi ändå hålla kontakt på annat sätt, med telefon och e-post. Jag tänker speciellt på de äldre. Kan man inte gå på besök kan man alltid ringa och höra av sig, fråga om det finns saker man kan hjälpa till med, och visa att man finns där.

Biskopens ansvisningar till församlingarna finns att läsa på domkapitlets hemsida.

Sofia Torvalds

FDUV. Nalle Öhman tilldelas Sigfrid Törnqvist-priset för att han på ett banbrytande sätt utvecklat samspelet med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Sigfrid Törnqvist-priset är instiftat av FDUV:s styrelse. 24.10.2020 kl. 11:00
Biskoparna är eniga om att varningar inte löser en fråga där det råder djup oenighet.

vigsel. Biskoparna är eniga om det att man utdelar varningar till präster som viger par av samma kön inte är rätt väg att gå. 22.10.2020 kl. 13:48
Linus Stråhlman, Harry S. Backström och Rune Johansson ser kaplansvalet från olika håll.

Kaplansval. Det uppskjutna kaplansvalet i Houtskär fortsätter att dela åsikterna. Ordföranden i kapellrådet betecknar det som en delseger. Kyrkoherden frågar sig om det är juridiskt hållbart. Och domkapitlet hänvisar till kyrkoordningen. 22.10.2020 kl. 12:21
Houtskär får igen en tf kaplan, bestämde domkapitlet idag.

domkapitlet. Kaplanstjänsten i Houtskärs kapellförsamling tillsätts inte utan ledigförklaras på nytt nästa år. Pastor Peter Blumenthal förordnas till tf. kaplan och sköter tjänsten fram till slutet av juni, meddelar domkapitlet idag. 20.10.2020 kl. 17:20
Rex Hartman och Jonas Nygård tycker om att röra på sig tillsammans.

vänskap. Alla förtjänar en kompis som ringer och frågar: Ska vi gå på kaffe? eller Kommer du med till gymmet? Vänverksamhet hjälper personer med funktionsnedsättning att hitta den kompisen. 16.10.2020 kl. 13:06
Emil Anton har skrivit en bok om sin fars familjs troshistoria.

historia. När Emil Anton började skriva om den kristna trons historia i Irak upptäckte han sina egna rötter. Men boken resulterade också i en kamp med Gud som nästan kostade honom hans tro. 15.10.2020 kl. 16:01

Nekrolog. Det sociala engagemanget för de svagaste i världen utgjorde den bärande linjen för Ulf Särs under flera årtionden. Hans frånfälle var helt oväntat. 15.10.2020 kl. 17:14
Mikaela Björk är prästfru, trebarnsmamma, teolog och kock.

Kolumn. Förr eller senare kommer vi alla att avlövas, skriver Mikaela Björk. 15.10.2020 kl. 16:20
Brenda Serralde Luna är född i Xochimilco som är en del av Mexico City. Namnet betyder platsen där det blommar.

Förändring. Brenda Serralde Luna föddes i Mexico City men bor i Borgå. Hon har upplevt en jordbävning, plötslig fattigdom och stor kärlek. Det svåraste var när hon förlorade sin mamma. 15.10.2020 kl. 15:33
Bakom försäljningen döljer sig många år av kämpande för att bevara det svenska församlingshemmet.

Försäljning. Efter många års kämpande för att bevara församlingshemmet, men utan gehör, ger man nu upp den tanken. – Vi måste kunna gå vidare och utreda andra alternativ, säger Mats Lindgård. 15.10.2020 kl. 15:04
Slutet nått