Frågan om vigsel av samkönade par är en fråga som nästa kyrkomöte tar ställning till, konstaterar Lucas Snellman.
Frågan om vigsel av samkönade par är en fråga som nästa kyrkomöte tar ställning till, konstaterar Lucas Snellman.

Herrelösa platser söker ombud

val.

Kandidatuppställningen inför valet av kyrkomötesombud bjuder på överraskningar och glädjeämnen. Det blir ett spännande val, tror Lucas Snellman.

22.11.2019 kl. 12:28

Det här valet känns intressant på många olika sätt, konstaterar Lucas Snellman, ledande sakkunnig vid kyrkans svenska kommunikationsenhet.
Tyska församlingen ställer upp en egen kandidat, Philip Aminoff, på Åland finns två kandidater som båda har erfarenhet från kyrkomötet, och dessutom har lekmännen i kyrkomötesvalet den här gången gått in för åsiktslistor.

– I kyrkomötet finns det två "herrelösa" platser i och med att Bo-Göran Åstrand och Åsa A Westerlund inte fortsätter, konstaterar Snellman.
Vem som ska ta över efter dem är inte helt lätt att spekulera i, framför allt eftersom lekmännen senast ställde upp på regionala listor. Åsa A Westerlunds inval kan ha påverkats av regionala skäl, av teologiska skäl – och kanske av att hon är kvinna.
– Den ena lekmannalistan, "För Kristi kyrka", har många kandidater med bred och lång erfarenhet från kyrkliga och stiftssammanhang, bland dem Göran Stenlund, som vill fortsätta. På den andra listan, "En kyrka för alla" kandiderar Patrik Hagman, som nu sitter i kyrkomötet, men också flera med lång politisk erfarenhet från sfp-sammanhang.

Blev du överraskad av att se namn som Olav S. Melin och Björn Wallén på den lekmannalista som uppfattas som den mer "konservativa"?
– Jo, det förvånade mig lite. I vissa fall har säkert inställningen till kyrklig vigsel av samkönade par avgjort på vilken lista man placerar sig, men inte i alla fall. Det här är ju en fråga som nästa kyrkomöte kommer att stöta och blöta och en som blivit väldigt viktig för många, konstaterar Snellman.
– Samtidigt kan det också vara så att den första listan helt enkelt var fastslagen och att de och fler därtill därför valde att kandidera på den som vill arbeta "För Kristi kyrka".

Vad stiftsfullmäktigevalet gäller är Snellman lite bekymrad över att en hel del av stiftsfullmäktigemedlemmarna inte ställer upp för omval.
– Man kan ju fråga sig om det tyder på att en del av dem som suttit i stiftsfullmäktige känner att de inte kan påverka så mycket som de skulle önska. Kanske Borgå stift har något att lära sig av hur de andra stiften utnyttjat stiftsfullmäktigemedlemmarnas engagemang och kunskap i olika sammanhang, säger Lucas Snellman.


Här följer listorna:

Prästombud
till kyrkomötet

På biblisk grund
Backström Harry, teol.dr, kyrkoherde,
Häggblom Albert, verksamhetsledare,
Klemets Ingemar, kaplan,
Lassila Max-Olav, kyrkoherde

Tillsammans
Anderssén-Löf Mia, kyrkoherde, TD,
Audas-Willman Ann-Mari, teol.mag., pol.mag., Lindgård Stina, kyrkoherde,
Nyberg Jan-Erik, chef för familjerådgivningen i Jakobstad,
Puska Mari, kyrkoherde,
Steffansson Rolf, teol.mag., verksamhetsledare

Lekmannaombud
till kyrkomötet

För Kristi kyrka
Gädda Matias, projektchef, byggnadsingenjör,
Henricson Marcus, VD, jurist,
Melin Olav, TM, fd chefredaktör Kyrkpressen,
Saarukka Karin, pensionerad lektor,
Sarelin Birgitta, docent,
Stenlund Göran, FM, pensionerad verksamhetsledare,
Wallén Björn, direktor,
Viik-Ingvesgård Anita, fil.mag.,
Vähäkangas Martti, företagare, pensionerad VD

En kyrka för alla
Aitokari Mia, projektkoordinator,
Granlund Jona, teol.kand., ungdomsarbetsledare,
Hagman Patrik, docent, teolog,
Harms-Aalto Martina, FM, företagare,
Holm Tanja, ekon.mag., marknadsföring,
Jern Olav, landskapsråd,
Kronholm-Cederberg Annette, FD, lektor i modersmål och litteratur,
Lindholm Frank, pensionär,
Wideroos Ulla-Maj, pensionär, fd riksdagsledamot

Avoin kirkko – öppen kyrka
Aminoff Philip, styrelseordförande

Prästmedlemmar
till stiftsfullmäktige

Jesus i centrum
Östman Henrik, kaplan,
Klemets Tomas, hemlandsledare,
Norrback Daniel, kyrkoherde,
Metsäranta Tuomas, församlingspastor, juris doktor,
Heikkilä Janne, kyrkoherde,
Fernström Stig-Olof, TM, prost

Tillsammans
Aschan Sini, präst,
Englund Catharina, sjukhuspräst,
Grahn Eija, tf församlingspastor, diakon,
Gäddnäs Katarina, församlingspastor, sjukhuspräst,
Heikel-Nyberg Monica, prost, kaplan,
af Hällström Karl, prost, kaplan,
Jern Hanna, präst, tf kaplan,
Jern Siv, familjerådgivare,
Lagerroos Janette, tf kaplan,
Lemberg Robert, TD, kaplan,
Lindeman Jon, kyrkoherde,
Lundström Anders, kaplan,
Svevar Camilla, tf kyrkoherde,
Terho Johan, församlingspastor,
Terlinden Yvonne, tf kaplan

Lekmannamedlemmar
till stiftsfullmäktige

För Kristi kyrka
Eklund Åsa, diakon,
Erickson Gerd, diakon, socionom yh,
Fagerholm Thomas, projektchef,
Granqvist Lena, verksamhetschef,
Henricson Marcus, VD, jurist,
Kronlöf Stig, dipl.ing.,
Lahti Jussi, pensionär,
Myrskog Carolina, teol.mag.,
Mård Krister, företagare,
Pakalén Ulf, med.lic.,
Pått Solveig, museiansvarig,
Sarelin Birgitta, docent,
Snellman Hans, överkommissarie,
Westerlund Fredrik, universitetslektor,
Viik-Ingvesgård Anita, fil.mag., kanslist,
Wikström Jonas, ingenjör,
Wikström Peter, grafiker,
Åkerholm Lars-Erik, pensionär

En kyrka för alla
Björkman Susanne, agrolog,
Eklöf Jan-Erik, verksamhetsledare,
Engblom Magnus, dipl.ing.,
Englund Greger, lärare, PeMTM,
Forsell Ann-Christine, ekon.mag., företagare,
Granlund Jona, teol. kand, ungdomsarbetsledare,
Helander, Gunnel M, dipl.arkitekt,
Holm Tanja, ekon.mag., marknadsföring,
Ismark Anita, pensionerad kommundirektör, kommunalråd,
Karlsson Karin, teol.mag.,
Kokkola Mikael, redaktör,
Laakso Ina, teol.kand.,
Lindblad Petra, studentombud, översättare,
Lindholm Frank, pensionär,
Lukkarinen Margita, pensionär,
Lumivirta Sabina, teol.mag.,
Lönnberg Ann, utbildad massör, ekonomieföreståndare,
Nordström-Lytz Rita, PeD, pensionär,
Riipola Kirsti, pensionär,
Rosenberg Thomas, FM, skriftställare,
Santaharju Pia, tradenom, hemmamamma,
Smedjebacka Sonja, kantor, musiklärare,
Södergård Marja-Lena, pensionär, lärare,
Terho Johanna, ledande ungdomsarbetsledare, socionom (YH),
Victorzon Olle, pensionär,
Wester Harald, yrkeslärare

Avoin kirkko – öppen kyrka
Aminoff Philip, styrelseordförande

Listor för Ålands prosteri

Lekmannaombud
till kyrkomötet

Kyrkan i världen
Bror Gammals

En kyrka i tiden
Peter Lindbäck

Lekmannamedlemmar
i stiftsfullmäktige

För Åland i stiftsfullmäktige
Christian Beijar

Sofia Torvalds
Niklas Wallis förordnas till tf. kaplan, Timo Saitajoki till kaplan och Anders Store till kyrkoherde i nya Kronoby församling.

nytt från domkapitlet. Domkapitlet i Borgå stift hade möte på torsdagen och i vanlig ordning var det en diger föredragningslista man behandlade. 22.11.2019 kl. 13:28

Anne Hätönen är kantor i Johannes församling. Hennes favoritplats är den nygamla fåtöljen hemma.

psalmsång. "Psalmsång är också något som vi skapar tillsammans, det är ingenting som jag kan uppnå ensam." 22.11.2019 kl. 11:53
Sjur Isaksen besökte Helsingfors och talade till församlingsmedarbetare om att möta föräldrarna som vänder sig till församlingen för att ordna dop.

dop. Ett enda möte kan avgöra om en människa vill ha med kyrkan att göra. Sjur Isaksen tror att dopsamtalet har stor potential. 22.11.2019 kl. 09:12
Merita Huokuna berättar för de andra i gruppen att hon kanske vill jobba som sjukhuspräst.

språk. Teologistuderande vi Helsingfors universitet fick besök av prästen och språkambassadören Tuomas Metsäranta som berättade hur svenskan öppnat dörrar för honom. 21.11.2019 kl. 09:48
Stiftsfullmäktige består av sju präster och fjorton lekmän.

val. Både på listan "Tillsammans" och "En kyrka för alla" vill kandidaterna till stiftsfullmäktige arbeta för att alla par ska ha möjlighet till kyrklig vigsel. 18.11.2019 kl. 10:49
Listan "För Kristi kyrka" ställer upp kandidater både i kyrkomötesvalet och stiftsfullmäktigevalet.

val. Listan ”För Kristi kyrka” har nu en programförklaring – och 18 kandidater för stiftsfullmäktige. 14.11.2019 kl. 13:40

film. Filmaffischen visar en pojke i dunklet framför en kyrkas fönster där ljuset skiner genom de praktfulla glasmålningarna. Så är också I Guds namn en film om den lilla människan som farit illa i den ståtliga institutionen – och som trettio år senare kämpar för upprättelse och för att rättvisa ska skipas. 14.11.2019 kl. 11:02
Albert Häggblom, Harry Sanfrid Backström, Ingemar Klemets och Max-Olav Lassila ställer upp i valet av prästombud i kyrkomötet.

val. Listan ”På biblisk grund” och listan ”Jesus i centrum” är nu klara inför valet av kyrkomötesombud och valet av ombud för stiftsfullmäktige. 13.11.2019 kl. 15:06

Program. På grund av poststrejken utkommer Kyrkpressen inte den här veckan. För att du inte ska missa något som händer hittar du här församlingarnas program fram till första advent! 13.11.2019 kl. 10:29
Peter Strang tycker att man ska fråga sig själv vad man vill hinna med under sitt liv.

prioritera. – Döden är som solen – man kan bara titta på den en kort stund. Den ger perspektiv på livet, men sedan måste man vända blicken mot livet igen. 11.11.2019 kl. 15:04
Slutet nått