I dag behöver den som ska döpas två faddrar som är medlemmar i kyrkan. Snart krävs bara en.
I dag behöver den som ska döpas två faddrar som är medlemmar i kyrkan. Snart krävs bara en.

Nu är det klart: en fadder räcker för dop

dop.

I framtiden behöver den som döps bara en fadder som är konfirmerad medlem i kyrkan. Ändringen ska sänka tröskeln till dopet och göra doparrangemangen smidigare både för familjer och församlingar.

7.11.2019 kl. 14:46

Kyrkomötet beslöt på torsdagen att godkänna en ändring i kyrkans bestämmelser som gör det möjligt för den som döps att ha bara en fadder. Tidigare var två faddrar minimikravet.

De som jobbat med frågan är överens om att bestämmelsen om en fadder visar att kyrkan är medveten om hur verkligheten ser ut ute i många församlingar. Ändringen underlättar för dem som inte har flera i den närmaste kretsen som hör till kyrkan, och sänker tröskeln för att döpa barn och vuxna.

– Många kan säkert tänka att det är fråga om en obetydlig förnyelse, så ser det ut i ljuset av statistik och forskning. Verkligheten är en annan, sa ombudet Ilmari Ylä-Autio och berättade om erfarenheter av att bland annat invandrare utan egna nätverk har svårt att hitta faddrar.

Det är ändå oklart om minskningen av minimiantalet faddrar kommer lösa kyrkans problem med att allt färre barn döps.

– Det här löser inte vår kyrkas problem och det att allt färre låter döpa sina barn. Frågan är om kyrkans budskap når ut till unga och unga familjer, sa Jouko Ylinen.

I praktiken är det redan nu möjligt att bli döpt med bara en fadder – men då behövs särskilt godkännande av församlingens kyrkoherde. Ändringen ger därför också församlingarna mindre administrativt arbete och ska se till att praxis är densamma i alla församlingar.

Diskussionen i kyrkomötessalen handlade också om fadderskapets betydelse.

– Att sänka tröskeln till dopet är mycket viktigt. Men när det gäller fadderskap behöver vi de kommande åren göra ännu mycket mer, sa Katri Korolainen och betonade vikten av att kyrkan uppskattar och tar väl hand om de som vill vara faddrar.

Ändringen träder i kraft samtidigt som den förnyade kyrkolagen och kyrkoordningen som kyrkomötet godkände förra året.

Emelie Wikblad

Kyrka. Under fredagen meddelades att biträdande justitieombudsman Pasi Pölönen fattat beslut om att en skola i Kouvola inte får ordna sin julfest i kyrkan. Nu reagerar flera politiker på beslutet. 9.11.2019 kl. 19:31

religionsfrihet. Kyrkomötesombuden är kritiska till att riksdagsledamoten utreds för hets mot folkgrupp. Räsänen har enligt dem endast framfört den kristna synen på homosexualitet. Rättsväsendet kan inte avgöra frågor om bibeltolkning eller "vilken sexuell livsstil som är förenlig med Guds vilja". 8.11.2019 kl. 12:45
Mari Puska, Rolf Steffansson, Mia Anderssén-Löf, Stina Lindgård, Jan-Erik Nyberg och Ann-Mari Audas-Willman ställer upp i valet av prästombud i kyrkomötet.

Kyrkomötet. Fyra kvinnor och två män ställer upp på listan ”Tillsammans”, som tävlar om två platser som prästombud i kyrkomötet. I listans programförklaring står bland annat att par av samma kön ska få möjlighet till kyrklig vigsel, att kyrkan ska ha nolltolerans för trakasserier och att kyrkan ska gå mot en koldioxidneutral framtid. 7.11.2019 kl. 16:03

Kyrkomötet. Tydliga prioriteringar och inget osthyvlande, löd budskapet från kyrkomötets ekonomiutskott. I nästa års budget ingår pengar för att förverkliga kyrkans klimatstrategi och för att anställa en koordinator för pilgrimsvandringsverksamheten. 7.11.2019 kl. 12:30
Ärkebiskop Tapio Luoma.

Kyrkomötet. Ärkebiskop Tapio Luoma öppnade mandatperiodens sista kyrkomöte med ett tal om maktutövning och ansvar. 4.11.2019 kl. 11:22
Höstdagarna årsmodell 2019 lockar 600 ungdomar till Toijala.

Höstdagarna. Bra stämning! Kul! Råddigt! Gemenskap! Så säger ungdomarna själva när de kommenterar Höstdagarna. En samling som lockat kring 600 deltagare till Toijala också i år. Och biskopen bidrog med att berätta något som gjorde alla helt tysta. 2.11.2019 kl. 17:24
En grav i havet är också en grav, men det är ändå inte riktigt samma sak.

allhelgona. Vad betyder det att ha en grav att gå till? Mycket. 2.11.2019 kl. 11:13
Mia Bäck är kyrkoherde i Åbo.

betraktat. "Det känns tryggt att ha en uppståndelsepärla att gripa mellan de hårt böjda och ledsna fingrarna. Det känns värdefullt att få dela både sorgen och hoppet", skriver Mia Bäck inför Alla helgons dag. 1.11.2019 kl. 14:20
Elina Takala märker ofta att de människor som befolkar romaner också finns i verkliga livet.

läsning. När vi läser undersöker vi våra sår – men vi vårdar dem också. Teologen Elina Takala forskar i den amerikanska författaren Marilynne Robinsons Gilead-trilogi. 1.11.2019 kl. 11:05
Thomas Rosenberg tycker att församlingsrådet i Agricola svenska församling borde tänka om.

agricola församling. Thomas Rosenberg, viceordförande i gemensamma kyrkofullmäktige i Agricola svenska församling, försöker få en ändring i församlingsrådets beslut att säga upp prenumerationen på Kyrkpressen för sina medlemmar 2020. 31.10.2019 kl. 18:28
Slutet nått