Teologiskt står Björn Vikström och Bo-Göran Åstrand varandra nära, säger de präster KP talat med.
Teologiskt står Björn Vikström och Bo-Göran Åstrand varandra nära, säger de präster KP talat med.

"Det är kanske en herde stiftet behöver nu"

biskop.

Kyrkfolket hyllar Björn Vikström, men är också nyfikna på vilken väg den nya biskopen Bo-Göran Åstrand kommer att staka ut. – Han måste bevisa var han står.

5.9.2019 kl. 13:27

Björn Vikström har inget maktbehov, inget behov av att någon ska bära hans väskor. Han har monterat ner gamla strukturer som stått mellan människor och biskopsämbetet. En del av den nedmonteringen kan vara bestående, en del har att göra med Björns personlighet. Han kommer att bli ihågkommen för sin äkthet, tror Johan Westerlund, kyrkoherde i Johannes församling i Helsingfors.
Bo-Göran Åstrand har en liknande framtoning som Björn Vikström, men i jämförelse med Björn kommer han in i biskopsämbetet med ett större kyrkoherdekunnande och starkare Österbotten-förankring, säger Johan Westerlund.

Stefan Forsén, direktör vid Helsingfors kyrkliga samfällighet, säger att Björn Vikström gjort ett jättejobb och att det för Bo-Göran Åstrand bara är att fortsätta på den väg Vikström stakat ut – och att han har stor tilltro till att Åstrand kommer att klara det.
– Det har varit lätt att tycka om Björn och ta honom till sitt hjärta. På gott och ont har Björn fått leva med tanken ”nimi takaa laadun” – alltså att människor förutsatt vissa saker för att han är John Vikströms son och Erik Vikströms brorson. Bo-Göran Åstrand vet folk inte lika mycket om. Han måste bevisa var han står, teologiskt, säger Stefan Forsén.

Helene Liljeström, kyrkoherde i Sibbo, säger att Björn Vikström varit en lysande och mycket äkta biskop.
– Han har verkligen fått andra att känna att de är värda att lyssnas på, säger Liljeström.
Hon tycker att Björn Vikström fört både kyrkan och stiftet in i en ny tid. Han har stått för ett generationsskifte.
– Jag har haft lätt att älska och vara stolt över min kyrka under den tid Björn varit ansiktet utåt. Jag kommer att sakna honom väldigt mycket. Teologiskt står Björn Vikström och Bo-Göran Åstrand nära varandra. I den meningen är det lätt för Bo-Göran att ta över. Varje biskop präglar sitt sätt att fungera som biskop med sin personlighet, säger Helene Liljeström.

Biskop emeritus Erik Vikström konstaterar att det känns helt rätt att en lång Vikströmsk era nu tar slut i biskopsgården.
– Varje biskop kommer in i rollen med sin egen person och kompetens, och det ska bli spännande att se vad Bo-Göran Åstrand hämtar in.
Erik Vikström brukar säga att biskopsämbetet har två poler: ledare och herde. En ledare har ofta en speciell agenda, medan att vara herde är ett sätt att leva med människor.
– När jag själv var biskop märkte jag att ledarskap inte var min starkaste sida, men jag satsade mycket på att vara herde. Nu tror jag att det kanske är en herde som stiftet på ett särskilt sätt behöver, säger Erik Vikström.

Stefan Forsén, Helene Liljeström, Erik Vikström och Johan Westerlund väntar med intresse på vilken väg Bo-Göran Åstrand ska ta när han axlar biskopsrollen.
Stefan Forsén, Helene Liljeström, Erik Vikström och Johan Westerlund väntar med intresse på vilken väg Bo-Göran Åstrand ska ta när han axlar biskopsrollen.
Sofia Torvalds
Stig-Erik Enkvist

LFF. Stig-Erik Enkvist, verksamhetsledare för Laestadianernas fridsföreningars förbund LFF, avgår från sin tjänst. Han kommer att fortsätter som predikant inom rörelsen. 2.9.2019 kl. 11:02

Stavnedläggning. Biskop Björn Vikström lade ner sin biskopsstav i en välfylld domkyrka idag. 25.8.2019 kl. 15:02

Stavnedläggning. Biskop Björn Vikström avtackades med porträtt och bok i domkapitlet i Borgå idag. – Jag känner befrielse, men också vemod, säger han. 25.8.2019 kl. 11:26
Kari Mäkinen, Emma Audas, Göran Stenlund och Jan-Erik Andelin analyserar biskop Björn Vikströms arv.

biskop. På söndag lägger Björn Vikström ner sin biskopsstav. Vi frågade fyra personer hurudan biskop han varit. 23.8.2019 kl. 11:50

nytt från domkapitlet. Kyrkoherdejobbet i Jakobstad blir ledigt när Bo-Göran Åstrand tar över biskopsposten. I Sibbo finns en ledig kaplanstjänst. Stina Lindgård, kyrkoherde i Agricola svenska, blir nytt prästombud för Borgå stift i kyrkomötet. Domkapitlet har även utsett medlemmar till organisationskommisionerna för de nya sammanslagna församlingarna i Kronoby och Pedersöre. 23.8.2019 kl. 11:45
Pernilla Sundell har aldrig känt av sin cancer eller mått dåligt av den. Hon har bara känt trötthet av behandlingen.

kampen mot cancer. För tre år sedan drabbades Pernilla Sundell av malignt melanom. Trots det upplever hon att hon nu lever mera det liv hon vill leva än vad hon gjorde tidigare. Hon vaknar vanligtvis med ett leende. 22.8.2019 kl. 17:32

ylivieska. Kyrkostyrelsen har fastställt Ylivieskas kyrkoråds beslut om att bygga ny kyrka efter omröstning. 21.8.2019 kl. 13:42

församlingsfusioner. Kyrkostyrelsen har gett grönt ljus för församlingsfusionerna i Kronoby och Pedersöre. 21.8.2019 kl. 12:27
Det finns idag över 3 000 emojier. Kyrkans kampanj vill komplettera utbudet med en symbol som förmedlar "Jag förlåter dig".

förlåtelse. Vår digitala kommunikation kryddas med bilder och symboler som förmedlar känslor och kompletterar de skrivna orden. Det finns idag över 3 000 sådana emojier. Ändå finns det i utbudet av symboler ingen som betyder ”Jag förlåter dig”. Det vill kyrkan råda bot på. 19.8.2019 kl. 11:18
Kyrkpressen och Fontana Media har haft sina utrymmen på sjunde våningen på Sandvikskajen 13 i Helsingfors.

Flytt. Kirkkopalvelut sålde huset – det innebär flytt för Kyrkpressen och Fontana Media senast i januari 2020. 13.8.2019 kl. 11:57
Slutet nått