Teologiskt står Björn Vikström och Bo-Göran Åstrand varandra nära, säger de präster KP talat med.
Teologiskt står Björn Vikström och Bo-Göran Åstrand varandra nära, säger de präster KP talat med.

"Det är kanske en herde stiftet behöver nu"

biskop.

Kyrkfolket hyllar Björn Vikström, men är också nyfikna på vilken väg den nya biskopen Bo-Göran Åstrand kommer att staka ut. – Han måste bevisa var han står.

5.9.2019 kl. 13:27

Björn Vikström har inget maktbehov, inget behov av att någon ska bära hans väskor. Han har monterat ner gamla strukturer som stått mellan människor och biskopsämbetet. En del av den nedmonteringen kan vara bestående, en del har att göra med Björns personlighet. Han kommer att bli ihågkommen för sin äkthet, tror Johan Westerlund, kyrkoherde i Johannes församling i Helsingfors.
Bo-Göran Åstrand har en liknande framtoning som Björn Vikström, men i jämförelse med Björn kommer han in i biskopsämbetet med ett större kyrkoherdekunnande och starkare Österbotten-förankring, säger Johan Westerlund.

Stefan Forsén, direktör vid Helsingfors kyrkliga samfällighet, säger att Björn Vikström gjort ett jättejobb och att det för Bo-Göran Åstrand bara är att fortsätta på den väg Vikström stakat ut – och att han har stor tilltro till att Åstrand kommer att klara det.
– Det har varit lätt att tycka om Björn och ta honom till sitt hjärta. På gott och ont har Björn fått leva med tanken ”nimi takaa laadun” – alltså att människor förutsatt vissa saker för att han är John Vikströms son och Erik Vikströms brorson. Bo-Göran Åstrand vet folk inte lika mycket om. Han måste bevisa var han står, teologiskt, säger Stefan Forsén.

Helene Liljeström, kyrkoherde i Sibbo, säger att Björn Vikström varit en lysande och mycket äkta biskop.
– Han har verkligen fått andra att känna att de är värda att lyssnas på, säger Liljeström.
Hon tycker att Björn Vikström fört både kyrkan och stiftet in i en ny tid. Han har stått för ett generationsskifte.
– Jag har haft lätt att älska och vara stolt över min kyrka under den tid Björn varit ansiktet utåt. Jag kommer att sakna honom väldigt mycket. Teologiskt står Björn Vikström och Bo-Göran Åstrand nära varandra. I den meningen är det lätt för Bo-Göran att ta över. Varje biskop präglar sitt sätt att fungera som biskop med sin personlighet, säger Helene Liljeström.

Biskop emeritus Erik Vikström konstaterar att det känns helt rätt att en lång Vikströmsk era nu tar slut i biskopsgården.
– Varje biskop kommer in i rollen med sin egen person och kompetens, och det ska bli spännande att se vad Bo-Göran Åstrand hämtar in.
Erik Vikström brukar säga att biskopsämbetet har två poler: ledare och herde. En ledare har ofta en speciell agenda, medan att vara herde är ett sätt att leva med människor.
– När jag själv var biskop märkte jag att ledarskap inte var min starkaste sida, men jag satsade mycket på att vara herde. Nu tror jag att det kanske är en herde som stiftet på ett särskilt sätt behöver, säger Erik Vikström.

Stefan Forsén, Helene Liljeström, Erik Vikström och Johan Westerlund väntar med intresse på vilken väg Bo-Göran Åstrand ska ta när han axlar biskopsrollen.
Stefan Forsén, Helene Liljeström, Erik Vikström och Johan Westerlund väntar med intresse på vilken väg Bo-Göran Åstrand ska ta när han axlar biskopsrollen.
Sofia Torvalds
Lucas Snellman, ledande sakkunnig inom kommunikation vid Kyrkans central för det svenska arbetet, anser att det blir intressant att se vem som kommer att driva vilka frågor bland de nya kyrkomötesombuden.

Valanalys. Väntat resultat i kyrkomötesvalet, anser Lucas Snellman. Den regionala spridningen är bra bland de invalda i Borgå stift, liksom bredden av kunnande. 14.2.2020 kl. 11:29

kyrkomötesval. De moderata konservativa och liberala – de som talar för att olika åsikter ska rymmas inom kyrkan och är redo att göra kompromisser – hade framgång i kyrkomötesvalet, konstaterar forskaren Veli-Matti Salminen. 13.2.2020 kl. 14:03
Köpcentret Iso Omena ligger nära till för Timo Soini, som bor i Ivisnäs i Esbo.

politiker. "Börja öva nu, för i himlen måste ni ändå komma överens." Det är Timo Soinis hälsning till sannfinländska politiker och finlandssvenska journalister. 13.2.2020 kl. 12:04
Bob van Rinj har grundat en stiftelse, Asia Care Foundation. Här hjälper han en 25-årig funktionhindrad kvinna och hennes mormor.

Thailand. Bob van Rijn hjälper fattiga i den thailändska djungeln – utan lön. Han missionerar inte, fast han är kristen. – Folk behöver först mat och kläder. 13.2.2020 kl. 12:00
Mötesbild från gamla stiftsfullmäktige. Det nya stiftsfullmäktige får många nyvalda medlemmar.

val. Till stiftsfullmäktige väljs 14 lekmannamedlemmar och sju prästmedlemmar. Dessa valdes in. 12.2.2020 kl. 18:02
Mia Anderssén-Löf och Ulla-Maj Wideroos är nya ombud i kyrkomötet.

val. Borgå stift har fått två helt nya kyrkomötesombud: Ulla-Maj Wideroos och Mia Anderssén-Löf. 12.2.2020 kl. 17:25
Igår röstade stiften om ombud till kyrkomötet och medlemmar till stiftsfullmäktige.

val. Under de kommande fyra åren representeras Borgå stift av prästombuden Mia Anderssén-Löf och Rolf Steffansson och lekmannaombuden Ulla-Maj Wideroos, Göran Stenlund och Patrik Hagman i kyrkomötet, kyrkans riksdag. 12.2.2020 kl. 16:49
Några av läseklubbens läsare är  från vänster Kerstin Alho, Ulla Wistbacka, Nanna-Lisa Finskas, Solveig Grönlund,  Gun Sandberg, Rita Heikkilä och Gun-Viol Lindborg.

Läsning. Församlingen kan inte sitta i församlingshemmet och vänta på att folk ska komma dit. Församlingen måste ut i samhället. 11.2.2020 kl. 11:31
Volontärerna Karl-Erik och Ulla-Brita Wikström samt Helena Hansson  i kyrkans kök i Fuengirola .

Volontärer. Gemenskapen i den svenska kyrkan i Fuengirola drar Karl- Erik och Ulla-Brita Wikström till den spanska solkusten. Nu senast som volontärer. 10.2.2020 kl. 13:28
Emma Gustafsson hoppas många vill sjunga med i Voice.

körsång. Drömmer du om att få sjunga i kör även om det känns knepigt att hitta tid för övning varje vecka? Då kan projektkören Voice vara det du söker! 12.2.2020 kl. 00:01
Slutet nått