Karolin Wargh tycker det känns mäktigt att spela orgel.
Karolin Wargh tycker det känns mäktigt att spela orgel.

Karolin Wargh är årets kantor

Utmärkelse.

Karolin Wargh, kantor i Solfs församling, är årets kantor. – Det känns helt otroligt och väldigt roligt. Jag hoppas att jag genom den här utmärkelsen kan föra fram hur viktigt det är med orgelpedagogik, säger hon.

8.8.2019 kl. 16:23

Karolin Wargh fick utmärkelsen av styrelsen för Finlands Kantor-organistförbund, och priset överräcktes idag i Lahtis. Motiveringen lyder att hon är en musiker med brett kunnande som under sin karriär har utvecklat sig själv som musiker och musikpedagog. ”Hon gör sitt arbete med stort hjärta, entusiasm och skicklighet. Med det här valet vill styrelsen för Finlands Kantor-organistförbund lyfta fram det omfattande musikarbete som görs i Borgå stift”, heter det i motiveringen.

Karolin Wargh trivs verkligen med att undervisa i orgelspel.

– Jag undervisade i piano, och när jag aktiverade mina pianoelever och tog dem till orgeln märkte jag att det blev en succé. De tyckte det var väldigt roligt. Ingenting gör mig så förvånad som när någon påstår att barn och unga inte är intresserade av att spela orgel, eftersom jag har helt motsatt erfarenhet.

Inom Korsholms församlings musikskola har det vinnande konceptet varit att erbjuda pianoeleverna möjlighet att kombinera pianostudier med orgelstudier. Wargh undervisar både i piano och orgel i musikskolan. I Solfs församling, där hon jobbar deltid som kantor, erbjuder hon fem barn ur barnkören orgelundervisning. Det har aldrig varit svårt att fylla de platserna. För både barnkören och orgelklubben är samarbetet med den lokala skolan viktig för att integrera eleverna på ett naturligt sätt i församlingens verksamhet.

– I församlingen hör det till att kantorn själv skaffar sina vikarier. För mig har det blivit en glädje att på så sätt kunna utbilda egna kantorsvikarier. För en begåvad elev blir det dessutom plötsligt extra intressant att öva psalmer och mässan om man berättar för dem att de tjänar pengar på att sköta musiken under en gudstjänst.

Hon skulle vilja uppmana alla kantorer att erbjuda undervisning i orgel till exempel genom samarbete med församlingens barnkör.

– Jag är övertygad om att det inte kräver ett övermäktigt engagemang och att alla kantorer har lämplig kunskap och färdighet för att lyckas.

Hon menar att det är mycket viktigt att församlingarna är välvilligt inställda och öppnar sina dörrar för dem som visar intresse för att spela och öva orgel.

– Med engagemang och mod från kantorskåren kunde orgelspelandet blomstra i våra församlingar och vi kunde väcka ett större intresse för orgelspel. I förlängningen skulle det väcka ett större intresse för kantorsyrket.

Orgeln är ett roligt instrument för att den är som en hel orkester.

– Man kan experimentera med olika ljud och olika stämmor, och det tycker eleverna om. Det är förstås ganska knepigt med pedalerna, men det har eleverna alltid bara sett det som en rolig utmaning. De som har lite pianokunskap sedan tidigare ser det som en spännande, ny dimension.

Som alla musiklärare ser hon ett visst svinn bland eleverna – sådana som håller på i några år och sedan slutar. Men det finns också de som fortsätter, och hon har haft glädjen att se några av sina elever fortsätta med yrkesstudier i musik.

Vad var det som gjorde att du själv fastnade för orgeln?

– Jag var pianist, utbildad pianolärare. Det kändes väldigt mäktigt att spela på en orgel, jag tycker om klangvärlden. Jag tycker också det är roligt att öva upp koordinationen när man spelar med både händer och fötter, det känns motiverande när man ser att man lyckas.

Karolin Wargh arbetar på deltid som kantor i Solfs församling. Hon leder två körer i församlingen och har orgelelever via Orgelklubben. Dessutom undervisar hon i pianospel vid Korsholms församlings musikskola. Hon framför också regelbundet kammarmusik i samarbete med bland annat Kammarkören Psallite, Korsholms kammarorkester och Kammarkören Bel Canto.

Sofia Torvalds
Fred Wilén fascineras av berättelserna bakom gravstenarna.

jourhavande präst. I sommar har prästerna jour på begravningsplatserna i huvudstadsregionen och hoppas på att få samtala med besökare och anställda om livet, döden och allt som ryms däremellan. 27.6.2019 kl. 00:01

kaplansval. Johanna Björkholm-Kallio har valts till kaplan i Jakobstads svenska församling bland tre sökande. Församlingsrådet valde henne i går kväll med rösterna 7 mot 6 för Jan-Gustav Björk. 20.6.2019 kl. 10:06
Árpád Kovács friades av en oenig rätt.

äktenskapsfrågan. Norra Finlands förvaltningsdomstol har omkullkastat Uleåborgs domkapitels beslut – det att domkapitlet gav en skriftlig varning till pastor Árpád Kovács för att han vigt ett par av samma kön. Domkapitlet ansåg att Kovács handlat mot sina prästlöften, domstolen var av annan åsikt. 17.6.2019 kl. 18:09

nytt från domkapitlet. Domkapitlet i Borgå stift hade möte på torsdagen. Bland annat fastställdes resultatet i valet av Berndt Berg till prästassessor. Och bland många ärenden i en diger lista granskades också de sökande till kaplanstjänsten i Vanda svenska församling. 14.6.2019 kl. 12:40
Nils Torvalds pendlar mellan Bryssel, Helsingfors och stugan på Tunhamn, Hitis.

barndom. När Nils Torvalds var fyra år insåg han att han måste försvara sig själv, ingen annan tar hand om honom. 13.6.2019 kl. 14:04
Ilar Gunilla Persson

utställning. Sedan 2014 har den svenska konstnären och fotografen Ilar Gunilla Persson samlat på berättelser av HBTIQ -personer (homo, bi, trans, interkönade, queer) som har en bakgrund i ett religiöst sammanhang eller i en annan stark ideologi. Berättelserna har hon sedan fotograferat. 12.6.2019 kl. 11:02
Anne Immonen är en av dem som lyssnar till besökarna i Kampens kapell.

kampens kapell. Kampens kapell är ett stilla rum mitt i myllret och trafikbruset i centrum av Helsingfors. Många kommer för att söka stillhet – men i kapellet finns också lyssnande öron för den som behöver prata eller söker hjälp. 13.6.2019 kl. 00:01
Camilla Ekholm blir Sibbo svenska församlings nästa kyrkoherde.

kyrkoherdeval. Camilla Ekholm valdes på söndagen till ny kyrkoherde i Sibbo svenska församling. Hon fick 96,3 procent av rösterna. 3.6.2019 kl. 08:58
Anna Övergaard är en samhällsengagerad teologistuderande. Hon trivs i kyrkorummet där historia, kulturarv och traditioner förenas.

profilen. Kan man vara både präst och politiskt aktiv? Ja, svarar Anna Övergaard i Nykarleby. Hon anser att kyrkan primärt har ett samhälleligt uppdrag. 31.5.2019 kl. 09:58
Valarbetet lärde Johan Kvarnström att möta människor.

politiker. Småbarnspappan Johan Kvarnströms nya jobb är att vara riksdagsledamot. Han var en liten planta som stod intill ett stort träd, och nu måste han klara sig ensam. 29.5.2019 kl. 10:24
Slutet nått

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00