Barbro Wester är medlem i Solfs församling.
Barbro Wester är medlem i Solfs församling.

Blir det kaffepaus? – om talkoanda och om att mötas

Kolumn.

Kanske jag salufört kaffepausen lite extra. Kanske är det den jag själv minns från min barndom. För han frågade med glädje i rösten: "blir det kaffepaus?"

14.10.2020 kl. 16:31

Jag är en pensionerad sjukskötare uppvuxen i en storfamilj. Från min barndom har jag starka minnen av samhörighet och talkoanda. Som yngst i syskonskaran är jag tacksam att de tog mig med på olika upptåg. Det kanske inte alltid var lätt att dra en ”unge” med sig.

Det kan hända att vi väljer vad vi minns, men för mig finns det starka minnen av hur vi bärgat hö tillsammans, gått över hjortronmossen, skidat, simmat och mycket annat. Talkoandan är något som ännu finns kvar hos oss. Idag har vi en gemensam släktvilla där vi gör det mesta på talko. Det blir ofta mycket gjort på kort tid jämfört med om man skulle göra det ensam.

Senaste vår föreslog jag för ett av mina barnbarn att han skulle komma med på vår talko till villan. Kanske jag salufört kaffepausen lite extra. Kanske är det den jag själv minns från min barndom. För han frågade med glädje i rösten: ”blir det kaffepaus.” Det fanns nog bara den egna medhavda matsäcken att tillgå men jag passade på att sätta lite extra gott med så att det inte skulle bli en besvikelse. Kaffepauserna har en social uppgift där vi får möjlighet att mötas, berätta och lyssna på varandra

I församlingen har jag också möjlighet att delta på olika sätt. För mig är det meningsfullt att få vara med som frivillig arbetare. Dela gemenskap och känna tillhörighet, möta nya människor och att samtala om smått och stort. Göra en insats som andra har glädje av med eller utan kaffepaus.

Ha en bra höst.

Text: Barbro Wester

FDUV. Nalle Öhman tilldelas Sigfrid Törnqvist-priset för att han på ett banbrytande sätt utvecklat samspelet med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Sigfrid Törnqvist-priset är instiftat av FDUV:s styrelse. 24.10.2020 kl. 11:00
Biskoparna är eniga om att varningar inte löser en fråga där det råder djup oenighet.

vigsel. Biskoparna är eniga om det att man utdelar varningar till präster som viger par av samma kön inte är rätt väg att gå. 22.10.2020 kl. 13:48
Linus Stråhlman, Harry S. Backström och Rune Johansson ser kaplansvalet från olika håll.

Kaplansval. Det uppskjutna kaplansvalet i Houtskär fortsätter att dela åsikterna. Ordföranden i kapellrådet betecknar det som en delseger. Kyrkoherden frågar sig om det är juridiskt hållbart. Och domkapitlet hänvisar till kyrkoordningen. 22.10.2020 kl. 12:21
Houtskär får igen en tf kaplan, bestämde domkapitlet idag.

domkapitlet. Kaplanstjänsten i Houtskärs kapellförsamling tillsätts inte utan ledigförklaras på nytt nästa år. Pastor Peter Blumenthal förordnas till tf. kaplan och sköter tjänsten fram till slutet av juni, meddelar domkapitlet idag. 20.10.2020 kl. 17:20
Rex Hartman och Jonas Nygård tycker om att röra på sig tillsammans.

vänskap. Alla förtjänar en kompis som ringer och frågar: Ska vi gå på kaffe? eller Kommer du med till gymmet? Vänverksamhet hjälper personer med funktionsnedsättning att hitta den kompisen. 16.10.2020 kl. 13:06
Emil Anton har skrivit en bok om sin fars familjs troshistoria.

historia. När Emil Anton började skriva om den kristna trons historia i Irak upptäckte han sina egna rötter. Men boken resulterade också i en kamp med Gud som nästan kostade honom hans tro. 15.10.2020 kl. 16:01

Nekrolog. Det sociala engagemanget för de svagaste i världen utgjorde den bärande linjen för Ulf Särs under flera årtionden. Hans frånfälle var helt oväntat. 15.10.2020 kl. 17:14
Mikaela Björk är prästfru, trebarnsmamma, teolog och kock.

Kolumn. Förr eller senare kommer vi alla att avlövas, skriver Mikaela Björk. 15.10.2020 kl. 16:20
Brenda Serralde Luna är född i Xochimilco som är en del av Mexico City. Namnet betyder platsen där det blommar.

Förändring. Brenda Serralde Luna föddes i Mexico City men bor i Borgå. Hon har upplevt en jordbävning, plötslig fattigdom och stor kärlek. Det svåraste var när hon förlorade sin mamma. 15.10.2020 kl. 15:33
Bakom försäljningen döljer sig många år av kämpande för att bevara det svenska församlingshemmet.

Försäljning. Efter många års kämpande för att bevara församlingshemmet, men utan gehör, ger man nu upp den tanken. – Vi måste kunna gå vidare och utreda andra alternativ, säger Mats Lindgård. 15.10.2020 kl. 15:04
Slutet nått