Gunilla Riska är diakonissa i Petrus församling.
Gunilla Riska är diakonissa i Petrus församling.

Bön är att alltid vara välkommen till Gud

Bekräftad.

"Han är intresserad av hur jag har det."

24.1.2019 kl. 00:00

Välkommen till oss! Så hälsade min syster mig när jag kom och hälsade på henne för många år sedan. Med mig hade jag en gäst som aldrig varit hos min syster och hennes familj förut. Det var därför min syster hälsade som hon gjorde. Även om hälsningen inte i första hand gällde mig kände jag mig ändå speciellt välkomnad och det värmde! En av mina vänner brukar svara i telefonen med ett mycket glatt ”Hej!”. Jag blir alltid lika glad och jag får verkligen en känsla av att hon gärna pratar med mig. Båda de här exemplena handlar om att vara sedd och älskad, de handlar om att vara välkommen.

Tyvärr känner vi ju oss inte alltid sedda, älskade och välkomna. Ibland är vi faktiskt inte välkomna. De flesta av oss kan berätta om situationer eller sammanhang där vi känt oss obekväma, där det inte har varit lätt att vara. En sådan situation blir ögonblickligen lättare om man möter en enda vänlig person. När jag känner mig övergiven och obekväm brukar jag tänka på olika saker som Bibeln säger om vad Gud tycker om mig. Speciellt tycker jag om Sefanja 3:17, där det står att Gud är glad över mig och att han ser mig. Det tröstar mig att veta det.

Det är skönt att veta att jag alltid är välkommen till Gud 24/7 oberoende av hur jag känner mig eller hur det ser ut runt omkring mig. Ett sätt att komma till Gud är att tala med honom, att berätta precis som det är. Han är intresserad av hur jag har det och han vill ha med mig att göra. Bön är att vara tillsammans med Gud. Jesus viskar ”Kom till mig!” Vi är välkomna till honom, ALLTID. Vi är sedda och älskade!

Gunilla Riska är diakonissa i Petrus församling.

I dag tänker hon på barnen i Finland och i hela vår värld, de skulle behöva få veta att Gud finns på riktigt och bryr sig om dem.

Hennes tips: Säg ”Hej!” till dina grannar, så småningom kanske ni börjar prata med varandra.

Hennes kalenderglimt är Förbön och tack 29.1 kl 19.00 i Munkshöjdens kyrka.

Gunilla Riska
Kyrkpressen och Fontana Media har haft sina utrymmen på sjunde våningen på Sandvikskajen 13 i Helsingfors.

Flytt. Kirkkopalvelut sålde huset – det innebär flytt för Kyrkpressen och Fontana Media senast i januari 2020. 13.8.2019 kl. 11:57
Karolin Wargh tycker det känns mäktigt att spela orgel.

Utmärkelse. Karolin Wargh, kantor i Solfs församling, är årets kantor. – Det känns helt otroligt och väldigt roligt. Jag hoppas att jag genom den här utmärkelsen kan föra fram hur viktigt det är med orgelpedagogik, säger hon. 8.8.2019 kl. 16:23
Trots att gruppen samlas i kyrkhemmet i Malax är det en öppen grupp där alla slags synsätt och åskådningar ryms med. Till exempel är en av medlemmarna präst medan en annan nyligen har skrivit ut sig ur kyrkan. Från vänster till höger syns Joakim Snickars, Mats Bergvik, Hillevi Lasén och Kristian Norrback.

på djupet. Var tredje vecka träffas en diskussionsgrupp som behandlar teologi, filosofi och psykolog i Malax. Gruppen kallar sig Amici in spiritu och fungerar som en motkraft till samtidens ofta ytliga och aggressiva diskussionsklimat. 29.7.2019 kl. 10:00
– Det är fortfarande min grundtanke att förvandla orden till gärningar, att det inte bara ska se bra ut på ytan.

gemenskap. Hanna Mithiku vill att kyrkan ska leva som den lär och att förkunnelsen om alla människors lika värde ska synas i församlingsarbetet. Det har fått henne att ställa upp som förtroendevald, och i dag är hon ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige i Helsingfors. 25.7.2019 kl. 08:30
–  Skuld och skam är frågor som kommer upp hela tiden. Inför livets största vändpunkter formas frågorna i våra innersta djup, säger Barbro Eriksson.

sjukhuspräst. I det kyliga, kliniska kaos som sjukhus och sjukdom kan innebära finns det personer som bygger altaren och andas empati. 25.7.2019 kl. 08:30
Kyrkan möter människor i livets höjdpunkter och dalar. Ofta är mötet gott, men ibland blir det en besvikelse.

förrättningssamtal. ”Nästan terapeutiskt” och ”rutinmässigt” är ord människor använder för att beskriva samtalet med prästen inför sin bröllopsdag, sitt barns dop eller en anhörigs jordfästning. De flesta har positiva erfarenheter, men hos några har mötet lämnat en besk eftersmak. 24.7.2019 kl. 10:57
Maria Åkerblom gjorde redan som ung sensation som sömnpredikant. Oravais teaters version av Under liten himmel inleds med den första dramatiska predikan från sjuksängen.

teater. På Kyroboas möter vi en predikant som är osympatisk redan från början. Under liten himmel är en obehaglig berättelse om maktmissbruk och svårigheten att säga ifrån. 11.7.2019 kl. 14:55

ledarskap. Teemu Laajasalo leder ett brokigt stift där församlingarna trots sina skillnader ställer samma fråga: Hur kan vi tala om evangeliet så att det blir relevant för människor i dag? 11.7.2019 kl. 00:01
Emina Arnautovic
jobbar som Sfp:s kontaktchef i Österbotten. Hon pendlar till jobbet i Vasa från hemmet 
i Närpes.

livsberättelse. En natt under Bosnienkriget drevs Emina Arnautovic genom en svår frontlinje. Granaterna regnade ner runt henne och dottern hon bar i sin famn. – Då tänkte jag att om jag överlever måste jag göra något av mitt liv. 11.7.2019 kl. 12:00
"Musik är inte matematik", säger Nina Åström. Musiken är mer än summan av sina delar.

musik. ”Jag är ju bara från Kokkola”, kan Nina Åström tänka när hon rör sig bland musikvärldens stora eller spelar i ett fängelse. Efter trettio år i branschen och ett femtontal skivor ger hon ut sitt första album på svenska. 28.6.2019 kl. 15:34
Slutet nått

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00