Gunilla Riska är diakonissa i Petrus församling.
Gunilla Riska är diakonissa i Petrus församling.

Bön är att alltid vara välkommen till Gud

Bekräftad.

"Han är intresserad av hur jag har det."

24.1.2019 kl. 00:00

Välkommen till oss! Så hälsade min syster mig när jag kom och hälsade på henne för många år sedan. Med mig hade jag en gäst som aldrig varit hos min syster och hennes familj förut. Det var därför min syster hälsade som hon gjorde. Även om hälsningen inte i första hand gällde mig kände jag mig ändå speciellt välkomnad och det värmde! En av mina vänner brukar svara i telefonen med ett mycket glatt ”Hej!”. Jag blir alltid lika glad och jag får verkligen en känsla av att hon gärna pratar med mig. Båda de här exemplena handlar om att vara sedd och älskad, de handlar om att vara välkommen.

Tyvärr känner vi ju oss inte alltid sedda, älskade och välkomna. Ibland är vi faktiskt inte välkomna. De flesta av oss kan berätta om situationer eller sammanhang där vi känt oss obekväma, där det inte har varit lätt att vara. En sådan situation blir ögonblickligen lättare om man möter en enda vänlig person. När jag känner mig övergiven och obekväm brukar jag tänka på olika saker som Bibeln säger om vad Gud tycker om mig. Speciellt tycker jag om Sefanja 3:17, där det står att Gud är glad över mig och att han ser mig. Det tröstar mig att veta det.

Det är skönt att veta att jag alltid är välkommen till Gud 24/7 oberoende av hur jag känner mig eller hur det ser ut runt omkring mig. Ett sätt att komma till Gud är att tala med honom, att berätta precis som det är. Han är intresserad av hur jag har det och han vill ha med mig att göra. Bön är att vara tillsammans med Gud. Jesus viskar ”Kom till mig!” Vi är välkomna till honom, ALLTID. Vi är sedda och älskade!

Gunilla Riska är diakonissa i Petrus församling.

I dag tänker hon på barnen i Finland och i hela vår värld, de skulle behöva få veta att Gud finns på riktigt och bryr sig om dem.

Hennes tips: Säg ”Hej!” till dina grannar, så småningom kanske ni börjar prata med varandra.

Hennes kalenderglimt är Förbön och tack 29.1 kl 19.00 i Munkshöjdens kyrka.

Gunilla Riska

skidolycka. Krishjälp och samling för den som behöver samtala. 17.2.2019 kl. 14:16

nytt från domkapitlet. Två präster klara för ny post och en ledig kyrkoherdestol i Sibbo, i senaste nytt från domkapitlet. 8.2.2019 kl. 15:34
Varje dag avslutas med att Leif läser en andakt för Gita.

demens. För fyra år sedan förändrades Gita och Leif Lindgrens liv när Gita fick diagnosen pannlobsdemens. 8.2.2019 kl. 13:12
Hilkka Olkinuora är präst, journalist och författare. – Godhet är ingen prestation, säger hon.

Rannsakan. Får jag göra goda saker för att själv må bättre? Och hur mycket goda handlingar måste jag utföra? Kan jag sitta på min kammare och vara god? – Godhet är en horisont vi styr mot enligt bästa förmåga, säger Hilkka Olkinuora. 7.2.2019 kl. 10:06
Markus Engström

Kristinestad. Biskop Björn Vikström har gett kaplanen Markus Engström i Kristinestad en varning för det språkbruk som han använt i en insändare i tidningen Syd-Österbotten. 4.2.2019 kl. 14:18
Itohan okundaye från Nigeria var människohandelsoffer i Italien i sex år. Tillammans med Eva Biaudet pratade hon om människohandel under Blomma-konferensen i september i Helsingfors. 

människohandel. Ett offer är inte nödvändigtvis inlåst, utan låset utgörs av psykologisk makt. 14.11.2017 kl. 00:00
Itohan Okundaye säger att hon inte kunnat berätta om beslutet än för sin son. – Han har haft så höga förväntningar.

Asyl. Itohan Okundaye är ett människohandelsoffer med en son född i Finland. Efter ytterligare ett avslag från Migri kan de hämtas när som helst av polisen. 1.2.2019 kl. 18:21

biskopsvalet 2019. En biskop mitt i hjorden, en kyrka som bär mening, att börja med bön, att gå tillsammans. De är fyra kandidater med fyra livsberättelser och fyra perspektiv på vad det innebär att vara biskop. 30.1.2019 kl. 11:00
Fr.v. församlingsrådsmedlem Gun Monto, ungdomsarbetsledare Ann-Mari Karlsson och Dan Krogars, kyrkoherde Stina Lindgård och kaplan Robert Lemberg.

agricola församling. På söndag firas Svenskfinlands nyaste församling. Skönt att äntligen komma igång och roligt med fler kollegor, tycker medarbetarna i Agricola svenska. Utmaningar finns också, i ekonomin och de större geografiska avstånden. 29.1.2019 kl. 09:05
En hjärtlig hälsning från Ungdomens Kyrkodagar 2019.

ungdomens kyrkodagar. Hållbar konsumtion, ensamhet och psykisk ohälsa, sexuella trakasserier och vem som ska jobba i kyrkan i framtiden – Ungdomens kyrkodagar vidrör många brännande teman. 25.1.2019 kl. 19:34
Slutet nått

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00