Technomässa har redan ordnats bland annat i Mikaelskyrkan i Åbo. Nu kommer technomässan till Korsholm. 
Technomässa har redan ordnats bland annat i Mikaelskyrkan i Åbo. Nu kommer technomässan till Korsholm. 

Nu kommer technomässan till Korsholms församling

Specialmässa. "Tänk dig Beatles LP skiva som hakat upp sig samtidigt som du hör tvättmaskinen slå på centrifugen." 12.10.2016 kl. 10:07
I raden av specialgudstjänster bryter nu Korsholms svenska församling ny mark. Tidigare i vår ordnade församlingen en prinsessgudstjänst och på söndag ordnas en techno-mässa i församlingshemmet i Gamla Vasa den 16 oktober klockan 18.
Idén till technomässan föddes hos ungdomsarbetsledaren Tommy Rannanpää.
– I flera år har jag funderat på hur man kunde nå dem som inte går i kyrkan så aktivt, berättar han.
Han räknar också sig själv till skaran som inte är så aktiva gudstjänstbesökare. Det gav honom orsak att fundera över vad som skulle få honom att intressera sig för en gudstjänst.
– Målgruppen är de som känner att de inte har en plats i kyrkan, de som inte besöker de vanliga gudstjänsterna och de som önskar en förändring.

DJ och egen musik

Technomässa, eller Dancemessu som det kallas på finska, har ordnats i bland annat Åbo, Helsingfors och Kouvola. Konceptet härstammar från Sverige.
– Vad jag vet har det inte tidigare ordnats inom Borgå stift.
Utmärkande för techno mässan är musiken. Till helgens mässa har Tommy Rannanpää själv gjort musiken. Församlingens ungdomar har också bidragit med idéer till mässan.
– Jag fungerar lite som en DJ under mässan och jag hoppas att folk sjunger med i de enkla texterna vi har. En annan gång har vi kanske några försångare. Kantorn deltar på flygel med Yirumas låt River Flows in You. Den är inte techno i sig men passar ypperligt som en ballad mitt i technons dunk dunk.
Hur förklarar du techno så att mormors generation får ett grepp om den?
– Tänk dig Beatles LP skiva som hakat upp sig samtidigt som du hör tvättmaskinen slå på centrifugen.
Förebilden för mässan är Technomässan som ordnades i Stockholm redan 2011. Konceptet importerades till Finland året därpå.
På hemsidan beskrivs Dancemessu som en vanlig luthersk mässa där också dans ingår. I stället för orgeln används skivspelare.
– Vi kommer att fira en helt vanlig gudstjänst där jag är liturg och predikant, säger kaplan Jessica Bergström. Liturgin blir lite komprimerad och det blir mera musik än vanligt.
Eftersom konfirmanderna deltar kommer temat för gudstjänsten att vara nattvarden.
– Man får gärna dansa om man vill. Det finns lite extra utrymme för det framme i salen, men det går även att svänga med där man sitter eller står, säger Rannanpää.

Alla prinsar med

Prinsessgudstjänsten som församlingen höll tidigare i år är en mer vanlig familjegudstjänst. Men barnen fick klä ut sig till prinsar, prinsessor och andra figurer. I den fick barnen också vara med i en teaterliknande predikan.
– Predikan handlade om kungen som bjöd in folk till fest. De vänner han trodde sig ha kom med alla världens ursäkter.
Kungen blev ledsen men kom på att barnen i byarna säkert ville ha fest och vara små prinsar och prinsessor. Då gick kungen ut och bjöd in alla barnen till en fest framme i kyrkan med musik och annat, berättar Rannanpää.
Johan Sandberg
Maria Åkerblom gjorde redan som ung sensation som sömnpredikant. Oravais teaters version av Under liten himmel inleds med den första dramatiska predikan från sjuksängen.

teater. På Kyroboas möter vi en predikant som är osympatisk redan från början. Under liten himmel är en obehaglig berättelse om maktmissbruk och svårigheten att säga ifrån. 11.7.2019 kl. 14:55

ledarskap. Teemu Laajasalo leder ett brokigt stift där församlingarna trots sina skillnader ställer samma fråga: Hur kan vi tala om evangeliet så att det blir relevant för människor i dag? 11.7.2019 kl. 00:01
Emina Arnautovic
jobbar som Sfp:s kontaktchef i Österbotten. Hon pendlar till jobbet i Vasa från hemmet 
i Närpes.

livsberättelse. En natt under Bosnienkriget drevs Emina Arnautovic genom en svår frontlinje. Granaterna regnade ner runt henne och dottern hon bar i sin famn. – Då tänkte jag att om jag överlever måste jag göra något av mitt liv. 11.7.2019 kl. 12:00
"Musik är inte matematik", säger Nina Åström. Musiken är mer än summan av sina delar.

musik. ”Jag är ju bara från Kokkola”, kan Nina Åström tänka när hon rör sig bland musikvärldens stora eller spelar i ett fängelse. Efter trettio år i branschen och ett femtontal skivor ger hon ut sitt första album på svenska. 28.6.2019 kl. 15:34

pride. Elva ledare för kyrkliga organisationer och väckelserörelser stöder en insändare som publicerades i tidningen Itä-Savo där fyra kyrkoherdar ifrågasätter kyrkans engagemang i Pride. 25.6.2019 kl. 17:33
Fred Wilén fascineras av berättelserna bakom gravstenarna.

jourhavande präst. I sommar har prästerna jour på begravningsplatserna i huvudstadsregionen och hoppas på att få samtala med besökare och anställda om livet, döden och allt som ryms däremellan. 27.6.2019 kl. 00:01

kaplansval. Johanna Björkholm-Kallio har valts till kaplan i Jakobstads svenska församling bland tre sökande. Församlingsrådet valde henne i går kväll med rösterna 7 mot 6 för Jan-Gustav Björk. 20.6.2019 kl. 10:06
Árpád Kovács friades av en oenig rätt.

äktenskapsfrågan. Norra Finlands förvaltningsdomstol har omkullkastat Uleåborgs domkapitels beslut – det att domkapitlet gav en skriftlig varning till pastor Árpád Kovács för att han vigt ett par av samma kön. Domkapitlet ansåg att Kovács handlat mot sina prästlöften, domstolen var av annan åsikt. 17.6.2019 kl. 18:09

nytt från domkapitlet. Domkapitlet i Borgå stift hade möte på torsdagen. Bland annat fastställdes resultatet i valet av Berndt Berg till prästassessor. Och bland många ärenden i en diger lista granskades också de sökande till kaplanstjänsten i Vanda svenska församling. 14.6.2019 kl. 12:40
Nils Torvalds pendlar mellan Bryssel, Helsingfors och stugan på Tunhamn, Hitis.

barndom. När Nils Torvalds var fyra år insåg han att han måste försvara sig själv, ingen annan tar hand om honom. 13.6.2019 kl. 14:04
Slutet nått

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00