Technomässa har redan ordnats bland annat i Mikaelskyrkan i Åbo. Nu kommer technomässan till Korsholm. 
Technomässa har redan ordnats bland annat i Mikaelskyrkan i Åbo. Nu kommer technomässan till Korsholm. 

Nu kommer technomässan till Korsholms församling

Specialmässa. "Tänk dig Beatles LP skiva som hakat upp sig samtidigt som du hör tvättmaskinen slå på centrifugen." 12.10.2016 kl. 10:07
I raden av specialgudstjänster bryter nu Korsholms svenska församling ny mark. Tidigare i vår ordnade församlingen en prinsessgudstjänst och på söndag ordnas en techno-mässa i församlingshemmet i Gamla Vasa den 16 oktober klockan 18.
Idén till technomässan föddes hos ungdomsarbetsledaren Tommy Rannanpää.
– I flera år har jag funderat på hur man kunde nå dem som inte går i kyrkan så aktivt, berättar han.
Han räknar också sig själv till skaran som inte är så aktiva gudstjänstbesökare. Det gav honom orsak att fundera över vad som skulle få honom att intressera sig för en gudstjänst.
– Målgruppen är de som känner att de inte har en plats i kyrkan, de som inte besöker de vanliga gudstjänsterna och de som önskar en förändring.

DJ och egen musik

Technomässa, eller Dancemessu som det kallas på finska, har ordnats i bland annat Åbo, Helsingfors och Kouvola. Konceptet härstammar från Sverige.
– Vad jag vet har det inte tidigare ordnats inom Borgå stift.
Utmärkande för techno mässan är musiken. Till helgens mässa har Tommy Rannanpää själv gjort musiken. Församlingens ungdomar har också bidragit med idéer till mässan.
– Jag fungerar lite som en DJ under mässan och jag hoppas att folk sjunger med i de enkla texterna vi har. En annan gång har vi kanske några försångare. Kantorn deltar på flygel med Yirumas låt River Flows in You. Den är inte techno i sig men passar ypperligt som en ballad mitt i technons dunk dunk.
Hur förklarar du techno så att mormors generation får ett grepp om den?
– Tänk dig Beatles LP skiva som hakat upp sig samtidigt som du hör tvättmaskinen slå på centrifugen.
Förebilden för mässan är Technomässan som ordnades i Stockholm redan 2011. Konceptet importerades till Finland året därpå.
På hemsidan beskrivs Dancemessu som en vanlig luthersk mässa där också dans ingår. I stället för orgeln används skivspelare.
– Vi kommer att fira en helt vanlig gudstjänst där jag är liturg och predikant, säger kaplan Jessica Bergström. Liturgin blir lite komprimerad och det blir mera musik än vanligt.
Eftersom konfirmanderna deltar kommer temat för gudstjänsten att vara nattvarden.
– Man får gärna dansa om man vill. Det finns lite extra utrymme för det framme i salen, men det går även att svänga med där man sitter eller står, säger Rannanpää.

Alla prinsar med

Prinsessgudstjänsten som församlingen höll tidigare i år är en mer vanlig familjegudstjänst. Men barnen fick klä ut sig till prinsar, prinsessor och andra figurer. I den fick barnen också vara med i en teaterliknande predikan.
– Predikan handlade om kungen som bjöd in folk till fest. De vänner han trodde sig ha kom med alla världens ursäkter.
Kungen blev ledsen men kom på att barnen i byarna säkert ville ha fest och vara små prinsar och prinsessor. Då gick kungen ut och bjöd in alla barnen till en fest framme i kyrkan med musik och annat, berättar Rannanpää.
Johan Sandberg

skidolycka. Krishjälp och samling för den som behöver samtala. 17.2.2019 kl. 14:16

nytt från domkapitlet. Två präster klara för ny post och en ledig kyrkoherdestol i Sibbo, i senaste nytt från domkapitlet. 8.2.2019 kl. 15:34
Varje dag avslutas med att Leif läser en andakt för Gita.

demens. För fyra år sedan förändrades Gita och Leif Lindgrens liv när Gita fick diagnosen pannlobsdemens. 8.2.2019 kl. 13:12
Hilkka Olkinuora är präst, journalist och författare. – Godhet är ingen prestation, säger hon.

Rannsakan. Får jag göra goda saker för att själv må bättre? Och hur mycket goda handlingar måste jag utföra? Kan jag sitta på min kammare och vara god? – Godhet är en horisont vi styr mot enligt bästa förmåga, säger Hilkka Olkinuora. 7.2.2019 kl. 10:06
Markus Engström

Kristinestad. Biskop Björn Vikström har gett kaplanen Markus Engström i Kristinestad en varning för det språkbruk som han använt i en insändare i tidningen Syd-Österbotten. 4.2.2019 kl. 14:18
Itohan okundaye från Nigeria var människohandelsoffer i Italien i sex år. Tillammans med Eva Biaudet pratade hon om människohandel under Blomma-konferensen i september i Helsingfors. 

människohandel. Ett offer är inte nödvändigtvis inlåst, utan låset utgörs av psykologisk makt. 14.11.2017 kl. 00:00
Itohan Okundaye säger att hon inte kunnat berätta om beslutet än för sin son. – Han har haft så höga förväntningar.

Asyl. Itohan Okundaye är ett människohandelsoffer med en son född i Finland. Efter ytterligare ett avslag från Migri kan de hämtas när som helst av polisen. 1.2.2019 kl. 18:21

biskopsvalet 2019. En biskop mitt i hjorden, en kyrka som bär mening, att börja med bön, att gå tillsammans. De är fyra kandidater med fyra livsberättelser och fyra perspektiv på vad det innebär att vara biskop. 30.1.2019 kl. 11:00
Fr.v. församlingsrådsmedlem Gun Monto, ungdomsarbetsledare Ann-Mari Karlsson och Dan Krogars, kyrkoherde Stina Lindgård och kaplan Robert Lemberg.

agricola församling. På söndag firas Svenskfinlands nyaste församling. Skönt att äntligen komma igång och roligt med fler kollegor, tycker medarbetarna i Agricola svenska. Utmaningar finns också, i ekonomin och de större geografiska avstånden. 29.1.2019 kl. 09:05
En hjärtlig hälsning från Ungdomens Kyrkodagar 2019.

ungdomens kyrkodagar. Hållbar konsumtion, ensamhet och psykisk ohälsa, sexuella trakasserier och vem som ska jobba i kyrkan i framtiden – Ungdomens kyrkodagar vidrör många brännande teman. 25.1.2019 kl. 19:34
Slutet nått

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00