Stiftet fick ny sekreterare för diakoni, assessorsval hålls i augusti

Borgå stift.

Domkapitlet i Borgå stift valde ny sekreterare för församlingsdiakoni. I augusti väljs prästassessorer till domkapitlet.

20.6.2016 kl. 16:17

Tjänsten som stiftssekreterare för församlingsdiakoni vid domkapitlet i Borgå stift gick till Cecilia Forsén, diakonissa i Matteus församling. Hon tillträder tjänsten den 1.10.

I augusti förrättas val av en ny prästassessor till domkapitlet. Prästassessorer är för närvarande Nalle Öhman och Johan Westerlund. Vid valet av prästassessor i augusti väljs en ny assessor i stället för Nalle Öhman som på egen begäran beviljats befrielse från uppdraget från och med den 1.9. Han har också befriats från uppdraget som kontraktsprost i Åbolands prosteri, från den 1.9. Kyrkoherden i Kimitoöns församling Katarina Dahlqvist tar över uppdraget som kontraktsprost för ett år framåt.

Öhman har även beviljats ett års tjänstledighet från kyrkoherdetjänsten och kommer under den tiden att sköta en församlingspastorstjänst i Åbo svenska församling på femtio procent. Kyrkoherdetjänsten tas under tiden över av Mia Bäck, tf kaplan i församlingen.

I Ingå församling har tjänsteförordnande utfärdats åt tf kyrkoherden i samma församling Tom Sjöblom. Detsamma gäller Sjundeå svenska församling och tf kyrkoherden Tom Bergman. Församlingspastorn i Korsholms svenska församling Emilia Kuni har förordnats att sköta en församlingspastorstjänst i Kvevlax församling från 1.8.2016 tillsvidare.

Kyrkoherdetjänsterna i Vörå församling och Ålands södra skärgårdsförsamling har vardera en sökande som förklarats behörig: koordinatorn för kyrkans turismarbete vid Kyrkostyrelsen, pastor Bror Träskbacka, respektive tf kyrkoherden i Ålands södra Peter Karlsson. Vid besättandet av en kaplanstjänst i Vasa svenska församling har två sökanden, tf kaplanen i samma församling Christina Östman Rolandsson och pastor Peter Blumenthal förklarats behöriga.

Emelie Melin
Anne Koivula blev först jurist och sedan präst.

Barn i kyrkan. Anne Koivula är ny präst i Petrus församling. Hon vill ge barnen plats i gudstjänsten så att de ska få känna att de är en del av kyrkans familj. 17.10.2019 kl. 00:01
Du kan dela ljusbilder under hashtaggen #delaljus.

hopp. Dagarna blir mörkare, men när timmarna med dagsljus blir allt färre vill kyrkan ta fasta på att vi kan dela ljus och hopp med varandra. 17.10.2019 kl. 00:01
Per-Ole Hjulfors

verksamhetsledare. Han erbjöds ett proffskontrakt på halvtid som fotbollsspelare för Jaro. Men Per-Ole Hjulfors valde att engagera sig i bönehusen i Skutnäs och Risöhäll, först som tolk, senare som söndagsskollärare och predikant. Nästa vecka tar han över som verksamhetsledare för LFF. 15.10.2019 kl. 13:03

kyrkoherdeinstallation. På söndagen fick Kvevlax församling en efterlängtad ”permanent” kyrkoherde då Fredrik Kass installerades i tjänst. 13.10.2019 kl. 16:55
Martina Harms-Aalto, Patrik Hagman och Ulla-Maj Wideroos kandiderar för valmansföreningen "En kyrka för alla".

kyrkomötesval. Martina Harms-Aalto, Patrik Hagman och Ulla-Maj Wideroos. Det är några av de tunga namn som finns med bland kandidaterna i nybildade valmansföreningen ”En kyrka för alla”. Valmansföreningens målsättning är att samla kandidater över prosterigränserna i valen till kyrkomötet och stiftsfullmäktige. 11.10.2019 kl. 18:35

kaplansval. Församlingsrådet i Sibbo svenska församling valde på onsdagskvällen Helena Rönnberg till ny kaplan i församlingen. Valet var enhälligt. 11.10.2019 kl. 11:06
När kardinal Anders Arborelius besökte Helsingfors för ett år sedan sa han att det är en samvetsfråga för Katolska kyrkan att reda ut de övergrepp som skett på olika håll i världen.

övergrepp. En katolsk präst som verkat i Finland är anklagad för sexuella övergrepp i USA. Kontrollen måste blir bättre, säger kardinal Anders Arborelius till SVT. 9.10.2019 kl. 17:31
Vid behov lånar församlingen ut dopkolt men barnet kan också ha släktens dopkolt eller vanliga kläder.

dop . Församlingen beskriver morgondop som ett trevligt, gemensamt och festligt tillfälle där man kan låta döpa sitt barn. 9.10.2019 kl. 10:34
När Maria Leppäkari idag gick med prästkrage i Jerusalem var det ett nytt Jerusalem hon såg, berättar hon per Skype.

prästvigd. Hon fick höra att hon har ett kall, men det kändes inte så. "Jag hade en längtan, men jag vågade inte lyssna på den." För en vecka sedan blev Maria Leppäkari den första kvinnan i ett lokalt kristet samfund i Jerusalem som vigdes till präst. 6.10.2019 kl. 22:22
Sini Aschan, Jakob Edman, Laura Serell och Elefteria Apostolidou.

prästvigning. I samband med söndagens högmässa i Domkyrkan i Borgå fick stiftet fyra nya präster då Sini Aschan, Jakob Edman, Laura Serell och Elefteria Apostolidou vigdes till tjänst av biskop Bo-Göran Åstrand. 6.10.2019 kl. 18:07
Slutet nått