Sackeusgemenskapen hyr sedan många år in sig i Adventskyrkans lokaliteter i Björneborg. Arrangemanget är vanligt bland de konservativa gudstjänstgemenskaperna vilkas präster är anställda av Lutherstiftelsen. FOTO: Rolf af Hällström
Sackeusgemenskapen hyr sedan många år in sig i Adventskyrkans lokaliteter i Björneborg. Arrangemanget är vanligt bland de konservativa gudstjänstgemenskaperna vilkas präster är anställda av Lutherstiftelsen. FOTO: Rolf af Hällström

Vi tror som kyrkan alltid trott

Lutheraner som tänker gammaldags har hamnat i onåd hos biskoparna. Nu ska deras gudstjänstgemenskaper betraktas som främmande samfund. Många av dem firar mässan i Adventskyrkans lokaler som står tomma på söndagarna.
2.5.2013 kl. 13:56
– Ett win-win-läge, säger Vesa Vaahtoranta från Sackeusgemenskapen som samlas i Björneborg. Vi får en lokal, de får en hyresgäst.

Det är full rulle i församlingssalen i Adventskyrkans källarvåning på söndagsmorgonen. Trettiotalet frivilliga förbereder högmässan i fem-sex grupper, tejpar fast papper för söndagsskolans ritbord, plockar fram koppar för kyrkkaffet eller fixar tekniken som ska göra predikan tillgänglig på nätet.

– Klockan tre ska vi vara ute igen, säger en av männen i städgruppen med stadigt grepp om borsten.

Uppe vid ingången hälsar pastor Miika Nieminen i vit mässhake välkommen tillsammans med Vaahtoranta, Folk strömmar in, klockan är strax elva.

Det går att klämma in ytterligare folk i de grönklädda bänkarna, men kyrkan ser välbesatt ut. De bakersta bänkarna i den gula tegelkyrkan med lutherskt 70-talsstuk är reserverade för barnfamiljer. Tre bröder sitter försjunkna i Kalle Anka, lillebror håller i psalmboken.

Söndagens tema är ”Guds folks hemlängtan”, enligt vår lutherska kyrkas handbok. Den följs i detalj med kyrie, gloria och collecta som textläsningen heter. Predikan handlar om Guds folk på väg. Fader vår sjungs på gregorianskt sätt. Knorrarna sitter perfekt, det hörs att det är vana mässbesökare som sjungit den förr.

Först den allmänna förbönen då pastor Nieminen ber för ”vår biskop Risto Soramies” gör klart att det här inte är någon av de lutherska församlingarna i Björneborg som firar nattvardsmässa utan en samling  lutheraner som hamnat i onåd just för sin biskops skull.

Den slutliga lösningen
Markku Sumiala var kaplan i Teljä församling i Björneborg i 26 år. I många år höll han ”traditionella” gudstjänster en gång i månaden i Väinölä kyrka på området där han själv var distriktspräst, med den tidigare kyrkoherdens tillåtelse. År 2006 presenterade Esbobiskopen Mikko Heikkas kommitté den slutliga lösningen på turerna i kvinnoprästfrågan som pågått sedan 1988.

– Det förändrade atmosfären i kyrkan, vi konservativa kände oss rättslösa, säger Sumiala.

Det stör honom att liberala präster som för fram  åsikter som i hans ögon är villoläror nog kallas till samtal med sin biskop men får fortsätta som förr. När konservativa präster inkallas är det ofta början till ett slut på prästkarriären.

Sumiala har varit inkallad till biskopen i Åbo som då hette Kari Mäkinen och tillfrågats om han inte kunde ändra åsikt. Det kunde han inte.

– Vi tror exakt som den lutherska kyrkan säger i sin bekännelse, säger han.

Han påminner om att också biskop Heikka medger att traditionell ämbetssyn inte är någon villolära. Statsmakten har gjort ett specifikt undantag för religionsutövning i sin jämställdhetslag. Det är kyrkans eget beslut att visa trogna kyrkobesökare på dörren. Frågan om kvinnliga präster är en bisak, menar Sumiala.

– Det är fråga om Guds ord är den översta auktoriteten i kyrkan.

En herde och hans får
Efter Heikkas betänkande kom förbudet att använda Väinölä kyrka som brev på posten. År 2007 stod Sumiala utan lokal men med folk som ville fira gudstjänst på gammalt sätt.

– Det fanns som man brukar säga en social beställning, säger han.
Övergångstiden sträckte sig över flera månader. Hans hustru avled i cancer under den här tiden och han gissar att ingen ville pressa honom onödigt mycket.

Lokalfrågan löstes enkelt och genialiskt. Adventskyrkan firar sin gudstjänst på lördagen och kyrkan står tom på söndagen. En form som går igen i de flesta gemenskaper inom det som kallas Lutherstiftelsen.
Prästfrågan löstes så att Sumiala gick i deltidspension och kallades till herde för den informella gudstjänstgrupp som senare tog namnet Sackeusgemenskapen.

Sedan dess har man firat gudstjänst här varje söndag. För Sumiala har det varit en stor upplevelse att rent fysiskt få känna sig som herde för en flock där han känner alla. 150 medlemmar skulle vara optimalt, säger han. Det går inte i en församling med 20 000 inskrivna medlemmar och mängder av anställda där den ena river ner det som den andra bygger upp.

Läs hela artikeln i papperstidningen.

Rolf af HällströmCorona. Mellan 20 och 25 personer utsattes för coronaexponering i Jakobstads svenska församling på fredag. Samtliga berörda är kontaktade och satta i karantän. 23.2.2021 kl. 13:54
Under coronatiden har Lars-Runar Knuts hållit till på stugan i Dragsfjärd. – Vi följer med gudstjänsten på nätet!

Åbo. Lars-Runar Knuts har varit medlem i församlingsrådet i 46 år. – Och aldrig har jag känt mig som en gummistämpel. Jag har faktiskt kunnat påverka. 22.2.2021 kl. 15:50
Mats Björklund tillträder som kyrkoherde i Korsholms svenska församling kring påsk.

korsholm. Mats Björklund är nyvald kyrkoherde i Korsholms svenska församling. Han har lång stubin och gillar att hålla i trådarna. 18.2.2021 kl. 20:00
Göran Björks erfarenhet av diskussionen inom kyrkan är att den handlar mera om hur vi ska stoppa medlemsflykten, alltså om ekonomi, än om andlig fördjupning.

kallelse. I samskolan ville han inte ha någon yrkesvägledning. För Göran Björk visste han skulle bli pastor, så stark var hans kallelse. Men när han inte längre kunde vara pastor blev han vilsen. 18.2.2021 kl. 06:00
Att Filip Saxén jobbar hårt för jämställdhet har stark koppling till det han själv upplevt.

beslut. Filip Saxén vågade slutligen gå i närkamp med sig själv, med skammen och ångesten efter de övergrepp han utsattes för som barn. Som sportchef på Hufvudstadsbladet har han också vågat införa en helt jämställd sportjournalistik, trots mycket kritik. – Ibland måste man bara våga vara modig, säger han. 17.2.2021 kl. 14:51

bibeln. Under fjolåret färdigställde den internationella bibelöversättningsorganisationen Wycliffe Associates ett rekordantal nya översättningar. Nya testamentet utkom på 114 nya språk och Gamla testamentet på åtta. 15.2.2021 kl. 09:44

vanda. Kyrkoherden i Vanda svenska församling Martin Fagerudd avgår och tjänsten förklaras ledig att sökas senast den 8 mars. 12.2.2021 kl. 10:10
– I en liten organisation växer man ihop på något sätt – jag har fått bli en del av Församlingsförbundet och förbundet har blivit en del av mig på ett positivt och berikande sätt.

församlingsförbundet. Han leder ett drygt hundraårigt förbund som får människor att mötas – och längtar efter att få göra det öga mot öga igen. 5.2.2021 kl. 15:53
När templet förstördes år 70 e.Kr. försvann sadducéerna och fariséerna blev huvudfåran för judendomen vi känner idag.

Fariseism. Den vedertagna betydelsen av fariseism, hyckleri, är inte historiskt korrekt. Ordet farisé betyder ordagrant avskild eller separatist. Fariséerna är bättre än sitt rykte, anser Karl af Hällström. 5.2.2021 kl. 10:10
Irene Erkko studerar för att bli vildmarksguide – som motvikt till prästjobbet.

kaplansval. Irene Erkko från Espoonlahden seurakunta blir ny kaplan i Esbo svenska församling. – Det känns jättebra! säger hon. 4.2.2021 kl. 16:21
– Ibland kan det bli patetiskt när någon finlandssvensk nyfrälst Dawkins-ateist plötsligt tycker sig ha hittat något riktigt fynd. Det var någon som sa: Din tro har ju bara uppkommit i din egen kontext, där du vuxit upp. Det tyckte han var en fantastisk slutsats, säger Jan-Erik Andelin.

tro. Journalisten Jan-Erik Andelin tror på Gud och vill gärna diskutera det. Kaffepannan är varm, och han har mycket att säga: han har funderat ett helt liv. Men varför kommer ingen? 4.2.2021 kl. 09:25
Eva Kela har lärt sig att vila.
– Det handlar inte om att vara lat,
det handlar om att
optimera den tid som
jag har på jorden.

Personligt. Ångesten, rädslan och MS-diagnosen är en del Eva Kelas liv. Men sedan ungefär tio år har hon blivit tillfreds med livet – på riktigt. – Jag har haft och har ett så rikt liv! 3.2.2021 kl. 09:50
Framför allt personer i åldern 20-29 år lämnade ur kyrkan, medan de som trädde in i kyrkan till största delen fanns i åldersgruppen 30-39-åringar.

statistik. Under coronaåret nådde kyrkan närmare 1,4 miljoner personer i individuella möten. I telefonsamtal och samtal över nätet tredubblades antalet (443 000) och vid utdelning av matkassar mer än fördubblades antalet (309 000) jämfört med året innan. 1.2.2021 kl. 11:42
Att jobba med svinnmat har fått Liisa Haveri att känna mer glädje och tacksamhet för maten.

Svinnmat. Ätbar mat av god kvalitet hör inte hemma i soptunnan. Stadin Safka ser till att den i stället hamnar hos mathjälpen eller i lunchrestaurangens kök. 3.2.2021 kl. 00:00
Edith Kortekangas studerar till socialarbetare.

Mod. "Mod är att våga leva med ett sårbart hjärta i en värld där vårt hjärta ibland kommer att brista." 1.2.2021 kl. 00:00

Corona. Mellan 20 och 25 personer utsattes för coronaexponering i Jakobstads svenska församling på fredag. Samtliga berörda är kontaktade och satta i karantän. 23.2.2021 kl. 13:54
Under coronatiden har Lars-Runar Knuts hållit till på stugan i Dragsfjärd. – Vi följer med gudstjänsten på nätet!

Åbo. Lars-Runar Knuts har varit medlem i församlingsrådet i 46 år. – Och aldrig har jag känt mig som en gummistämpel. Jag har faktiskt kunnat påverka. 22.2.2021 kl. 15:50
Mats Björklund tillträder som kyrkoherde i Korsholms svenska församling kring påsk.

korsholm. Mats Björklund är nyvald kyrkoherde i Korsholms svenska församling. Han har lång stubin och gillar att hålla i trådarna. 18.2.2021 kl. 20:00
Göran Björks erfarenhet av diskussionen inom kyrkan är att den handlar mera om hur vi ska stoppa medlemsflykten, alltså om ekonomi, än om andlig fördjupning.

kallelse. I samskolan ville han inte ha någon yrkesvägledning. För Göran Björk visste han skulle bli pastor, så stark var hans kallelse. Men när han inte längre kunde vara pastor blev han vilsen. 18.2.2021 kl. 06:00
Att Filip Saxén jobbar hårt för jämställdhet har stark koppling till det han själv upplevt.

beslut. Filip Saxén vågade slutligen gå i närkamp med sig själv, med skammen och ångesten efter de övergrepp han utsattes för som barn. Som sportchef på Hufvudstadsbladet har han också vågat införa en helt jämställd sportjournalistik, trots mycket kritik. – Ibland måste man bara våga vara modig, säger han. 17.2.2021 kl. 14:51