Sackeusgemenskapen hyr sedan många år in sig i Adventskyrkans lokaliteter i Björneborg. Arrangemanget är vanligt bland de konservativa gudstjänstgemenskaperna vilkas präster är anställda av Lutherstiftelsen. FOTO: Rolf af Hällström
Sackeusgemenskapen hyr sedan många år in sig i Adventskyrkans lokaliteter i Björneborg. Arrangemanget är vanligt bland de konservativa gudstjänstgemenskaperna vilkas präster är anställda av Lutherstiftelsen. FOTO: Rolf af Hällström

Vi tror som kyrkan alltid trott

Lutheraner som tänker gammaldags har hamnat i onåd hos biskoparna. Nu ska deras gudstjänstgemenskaper betraktas som främmande samfund. Många av dem firar mässan i Adventskyrkans lokaler som står tomma på söndagarna.
2.5.2013 kl. 13:56
– Ett win-win-läge, säger Vesa Vaahtoranta från Sackeusgemenskapen som samlas i Björneborg. Vi får en lokal, de får en hyresgäst.

Det är full rulle i församlingssalen i Adventskyrkans källarvåning på söndagsmorgonen. Trettiotalet frivilliga förbereder högmässan i fem-sex grupper, tejpar fast papper för söndagsskolans ritbord, plockar fram koppar för kyrkkaffet eller fixar tekniken som ska göra predikan tillgänglig på nätet.

– Klockan tre ska vi vara ute igen, säger en av männen i städgruppen med stadigt grepp om borsten.

Uppe vid ingången hälsar pastor Miika Nieminen i vit mässhake välkommen tillsammans med Vaahtoranta, Folk strömmar in, klockan är strax elva.

Det går att klämma in ytterligare folk i de grönklädda bänkarna, men kyrkan ser välbesatt ut. De bakersta bänkarna i den gula tegelkyrkan med lutherskt 70-talsstuk är reserverade för barnfamiljer. Tre bröder sitter försjunkna i Kalle Anka, lillebror håller i psalmboken.

Söndagens tema är ”Guds folks hemlängtan”, enligt vår lutherska kyrkas handbok. Den följs i detalj med kyrie, gloria och collecta som textläsningen heter. Predikan handlar om Guds folk på väg. Fader vår sjungs på gregorianskt sätt. Knorrarna sitter perfekt, det hörs att det är vana mässbesökare som sjungit den förr.

Först den allmänna förbönen då pastor Nieminen ber för ”vår biskop Risto Soramies” gör klart att det här inte är någon av de lutherska församlingarna i Björneborg som firar nattvardsmässa utan en samling  lutheraner som hamnat i onåd just för sin biskops skull.

Den slutliga lösningen
Markku Sumiala var kaplan i Teljä församling i Björneborg i 26 år. I många år höll han ”traditionella” gudstjänster en gång i månaden i Väinölä kyrka på området där han själv var distriktspräst, med den tidigare kyrkoherdens tillåtelse. År 2006 presenterade Esbobiskopen Mikko Heikkas kommitté den slutliga lösningen på turerna i kvinnoprästfrågan som pågått sedan 1988.

– Det förändrade atmosfären i kyrkan, vi konservativa kände oss rättslösa, säger Sumiala.

Det stör honom att liberala präster som för fram  åsikter som i hans ögon är villoläror nog kallas till samtal med sin biskop men får fortsätta som förr. När konservativa präster inkallas är det ofta början till ett slut på prästkarriären.

Sumiala har varit inkallad till biskopen i Åbo som då hette Kari Mäkinen och tillfrågats om han inte kunde ändra åsikt. Det kunde han inte.

– Vi tror exakt som den lutherska kyrkan säger i sin bekännelse, säger han.

Han påminner om att också biskop Heikka medger att traditionell ämbetssyn inte är någon villolära. Statsmakten har gjort ett specifikt undantag för religionsutövning i sin jämställdhetslag. Det är kyrkans eget beslut att visa trogna kyrkobesökare på dörren. Frågan om kvinnliga präster är en bisak, menar Sumiala.

– Det är fråga om Guds ord är den översta auktoriteten i kyrkan.

En herde och hans får
Efter Heikkas betänkande kom förbudet att använda Väinölä kyrka som brev på posten. År 2007 stod Sumiala utan lokal men med folk som ville fira gudstjänst på gammalt sätt.

– Det fanns som man brukar säga en social beställning, säger han.
Övergångstiden sträckte sig över flera månader. Hans hustru avled i cancer under den här tiden och han gissar att ingen ville pressa honom onödigt mycket.

Lokalfrågan löstes enkelt och genialiskt. Adventskyrkan firar sin gudstjänst på lördagen och kyrkan står tom på söndagen. En form som går igen i de flesta gemenskaper inom det som kallas Lutherstiftelsen.
Prästfrågan löstes så att Sumiala gick i deltidspension och kallades till herde för den informella gudstjänstgrupp som senare tog namnet Sackeusgemenskapen.

Sedan dess har man firat gudstjänst här varje söndag. För Sumiala har det varit en stor upplevelse att rent fysiskt få känna sig som herde för en flock där han känner alla. 150 medlemmar skulle vara optimalt, säger han. Det går inte i en församling med 20 000 inskrivna medlemmar och mängder av anställda där den ena river ner det som den andra bygger upp.

Läs hela artikeln i papperstidningen.

Rolf af HällströmSom sjökaptensdotter blev Anna 
Edgren tidigt fäst vid hav och oceaner. – Jag var fullständigt trygg och stolt över min pappa som hade koll på allt.

ANDETAG. I sina bloggtexter tar Anna Edgren upp en spretig palett av vardags- och trosförankrade aspekter av tillvaron. 17.8.2022 kl. 16:00
Det avgörande är att jag slutar rannsaka den andra, vänder blicken och börjar rannsaka mig själv, säger Tommy Hellsten.

parrelation. Att gå in i ett parförhållande innebär lidande, tillväxt och ett möte med de egna såren. Men belöningen kommer sedan: Det blir bra. – Men mitt i lidandet och motgångarna kan man behöva vishet av andra som gått igenom samma sak. Det finns inga genvägar, säger författaren och terapeuten Tommy Hellsten. 17.8.2022 kl. 09:16
Sofia Torvalds är till vardags redaktionsansvarig vid Kyrkpressen.

GUDSBILD. Journalisten Sofia Torvalds skrev i realtid en bok om sin depressionsvinter. Den tiden förändrade hennes bild av Gud. 16.8.2022 kl. 19:00
"Församlingsrådet, de anställda och medlemmar i olika frivilliga uppgifter bildar en positiv gemenskap där allas insatser uppskattas", lyder ett enkät svar från en nyländsk församling i KP-enkäten.

FÖRTROENDEVALD. Det fanns många delade meningar och blandade känslor i KP:s enkät bland församlings- och kyrkoråden i Borgå stift. Men på ett område är siffrorna tydligt positiva. 58 procent tycker att dialogen mellan de förtroendevalda och de anställda är god. 16.8.2022 kl. 13:35
Korsnäs kyrka.

TJÄNSTER. Kyrkoherdetjänsten i Korsnäs församling har inte inom utsatt tid fått någon sökande. Kaplanstjänsten i Karleby fick en sökande från Kemi. 15.8.2022 kl. 15:24

SYNODALMÖTE. Vad betyder frälsning? Är det någonting som sker efteråt, bortom döden? Eller här och nu? Det ska alla omkring 2 000 präster i den evangelisk-lutherska kyrkan å tjänstens vägnar fundera över inför höstens synodalmöten. 12.8.2022 kl. 09:04
– Det jag gillar med hösten är att vi får en chans till nystart, vi börjar från tomt bord, säger Ann-Britt Bonns.

Skolstart. Ann-Britt Bonns är rektor i Grundskolan Norsen. Hon välkomnar ett nytt läsår. 11.8.2022 kl. 19:16
Kokonåsen i Borgå är välbekant för Mats Lindgård. Här sköter han sin kondition.

kyrkoherdar. När Mats Lindgård i tiden besvärade sig över hur domkapitlet placerade präster i förslagsrum inför domprostvalet resulterade det i en period som blev den tuffaste i hans liv. I dag är han en chef som tror på att förankra beslut grundligt innan han genomför något. 3.8.2022 kl. 17:08
Kantors- och prästparet Eeva-Stiina och Paula Lönnemo vill se kyrkan ta ett mera ansvarsfullt grepp om sina skogar.

KYRKANS SKOGAR. Okunnigheten om hur man ekologiskt hållbart sköter skog är stor i kyrkan, anser präst- och kantorsparet Paula och Eeva-Stiina Lönnemo. Därför vill de se mera fredning, och mera av det nya, kontinuerliga skogsbruket. 1.8.2022 kl. 12:53
– Jag har själv varit entusiastisk för skogsbruk utan kalhyggen, säger Carl-Johan Jansson. Men det fungerar inte.

KYRKANS SKOGAR. Skogsbruksveteranen Carl-Johan Jansson i Raseborg är skeptisk till det nya kontinuerliga skogsbruket. Domkapitlet i Borgå har bett honom om argument mot den nya metoden. 1.8.2022 kl. 16:11
Sophie Törnqvist från Kerko by i norra Borgå tycker om att vara social och få nya vänner. Domkyrkoförsamlingens läger Pellinge 1 har varit en upplevelse, säger hon.

konfirmation. I Borgå går 85 procent av årsklassen i Domkyrkoförsamlingens konfirmandundervisning, och Borgå "exporterar" hjälpledare. Men för allt flera konfirmander är kyrkans termer nya och främmande. Som Guds Lamm eller Kristus Frälsaren, säger lägerprästen Elefteria Apostolidou. 29.7.2022 kl. 16:00
Rebecka Stråhlman arbetar med den åldersgrupp som allra mest skriver ut sig ur kyrkan – något årtionde efter konfirmationen.

unga vuxna. Rebecka Stråhlman jobbar med den åldersgrupp som allra mest skriver ut sig ur kyrkan, något årtionde efter skriban. 1.8.2022 kl. 16:34
Ingrid Mutai och Olivia Franck (i telefonskärmen) vill lyfta 
sekundär traumatisering på bordet.

SEKUNDÄR TRAUMATISERING. Att känna empati är viktigt för dem som jobbar med att möta människor med trauma. Då de känner empatitrötthet eller har svårt att släppa tanken på klientens berättelse har dedrabbats av sekundär traumatisering. 24.7.2022 kl. 19:03
Mao Lindholm fascineras av rövaren på korset bredvid Jesus. – Och Jesus omedelbara löfte åt honom om evigt liv. Det är så hisnande stort att det inte går att fatta.

ANDETAG. Språket har en helt central betydelse i Mao Lindholms tillvaro. – Djupt allvar och smågalen humor tvinnar ihop sig till ord och meningar, ibland nästan obegripliga även för mig själv, säger Mao som bloggar på Kyrkpressens sajt. 24.7.2022 kl. 19:13
Katolska Sara Torvalds tycker att ekumenik är lärorikt men att den katolska kyrkan också har varit för en mängd "fördomar och tjafs". Hon är sedan 2021 ordförande för Ekumeniska rådets arbete på svenska i Finland.

profilen. Det finns mycket att lära sig av ekumeniken. Men Sara Torvalds som är ordförande för Ekumeniska rådets finlandssvenska arbete gillar som katolik sin egen kyrkas kontinuitet och tradition. 22.7.2022 kl. 15:00

Som sjökaptensdotter blev Anna 
Edgren tidigt fäst vid hav och oceaner. – Jag var fullständigt trygg och stolt över min pappa som hade koll på allt.

ANDETAG. I sina bloggtexter tar Anna Edgren upp en spretig palett av vardags- och trosförankrade aspekter av tillvaron. 17.8.2022 kl. 16:00
Det avgörande är att jag slutar rannsaka den andra, vänder blicken och börjar rannsaka mig själv, säger Tommy Hellsten.

parrelation. Att gå in i ett parförhållande innebär lidande, tillväxt och ett möte med de egna såren. Men belöningen kommer sedan: Det blir bra. – Men mitt i lidandet och motgångarna kan man behöva vishet av andra som gått igenom samma sak. Det finns inga genvägar, säger författaren och terapeuten Tommy Hellsten. 17.8.2022 kl. 09:16
Sofia Torvalds är till vardags redaktionsansvarig vid Kyrkpressen.

GUDSBILD. Journalisten Sofia Torvalds skrev i realtid en bok om sin depressionsvinter. Den tiden förändrade hennes bild av Gud. 16.8.2022 kl. 19:00
"Församlingsrådet, de anställda och medlemmar i olika frivilliga uppgifter bildar en positiv gemenskap där allas insatser uppskattas", lyder ett enkät svar från en nyländsk församling i KP-enkäten.

FÖRTROENDEVALD. Det fanns många delade meningar och blandade känslor i KP:s enkät bland församlings- och kyrkoråden i Borgå stift. Men på ett område är siffrorna tydligt positiva. 58 procent tycker att dialogen mellan de förtroendevalda och de anställda är god. 16.8.2022 kl. 13:35
Korsnäs kyrka.

TJÄNSTER. Kyrkoherdetjänsten i Korsnäs församling har inte inom utsatt tid fått någon sökande. Kaplanstjänsten i Karleby fick en sökande från Kemi. 15.8.2022 kl. 15:24