Andligt liv på webben har bland annat inneburit kurser för kyrkligt anställda. Nu ligger ansvaret för andligt webbarbete på de anställdas axlar.
Andligt liv på webben har bland annat inneburit kurser för kyrkligt anställda. Nu ligger ansvaret för andligt webbarbete på de anställdas axlar.

Webbarbete på svenska halveras

andligt liv på webben. Den enda svenskspråkiga inom kyrkans webbprojekt blir en halvtidsresurs 2013 och försvinner helt året därpå.

18.4.2012 kl. 10:00
Vid årsskiftet avslutas formellt Kyrkostyrelsens webbprojekt Andligt liv på webben. Projektgruppen har nu fått förlängning under en övergångsperiod på ett eller två år.
Däremot får den enda svenskspråkiga projektsanställda bara jobba kvar på halvtid inom Kyrkans central för det svenska arbetet (KSCA) under 2013.
– Det handlar inte om att behandla språkgrupperna ojämlikt utan om att Kyrkostyrelsen inte kan skapa nya vakanser när församlingarna sparar, säger kanslichef Jukka Keskitalo.

”Halvtid räcker inte”
Enligt Hannu Majamäki, projektchef för Andlig liv på webben, är en halvtidsresurs inte tillräcklig för ett gott webbarbete.
– Det handlar om att jobba med människor och bygga nätverk. Sådant tar tid.
Enligt Majamäki har den svenskspråkiga projektanställda delat sin tid mellan att sköta nätdiskussionen och att bygga upp det svenskspråkiga arbetet på webben. Hon har också utbildat svenskspråkiga församlingsanställda för webben.
– Jag tror att man borde diskutera seriöst vad man vill av webben på svenska, säger Majamäki. När jag började i det här jobbet för fyra-fem år sedan sade dåvarande Borgåbiskopen Gustav Björkstrand att vi inte bara vill ha det som man lätt kan göra på svenska utan vi vill ha allt möjligt på svenska. Det har varit min ledstjärna i arbetet.
Den nivån på arbetet anser han att man inte kan behålla med vänster hand eller genom att översätta finskt material.
– Men man måste nog veta vad som sker på den finska sidan, vilken teknik som finns tillgänglig. Men man ska inte ta modellen för innehållet därifrån.

Intern prioritering
Fyra av de nio personer som varit projektanställda för Andligt liv på webben får anställning vid Kyrkostyrelsen efter en övergångsperiod och får delvis fortsätta att arbeta med webben.
– När projektet är slut måste utgångspunkten vara att hålla i gång det goda arbete som  projektet startat, säger Keskitalo, inte att skapa arbetsplatser åt de projektanställda. Och nu har jag inget negativt att säga om dem som jobbat i detta projekt.
KCSA:s direktor Bror Träskbacka är också införstådd med att centralförvaltningen inte kan växa när församlingarna sparar.
– Därför är vi glada för att vi i dessa tider trots allt får en halvtidsresurs, säger han.
Efter övergångsperioden ska ansvaret för det andliga livet på webben skötas som en del av det normala arbetet vid Kyrkostyrelsen och i församlingarna.
– Under projektets gång har ju församlingsställda utbildats till att klara av att göra det, säger Träskbacka.

Finns det fortfarande behov att utbilda anställda i församingarna?
– Det beror på vem  man frågar, säger Träskbacka. Många har redan utbildats men det finns säkert behov av utbildning också i framtiden.
Keskitalo understryker att varken verksamhetsavdelningen eller informationscentralen har fått några nya vakanser. Bland annat med hjälp av kommande pensioneringar skapas vakanser för webbarbete.
– Inget hindrar att KCSA inom ramen för sin budget skapar utrymme för en vakans, säger Keskitalo. Det handlar om hur man prioriterar.
Johan Sandberg
(Foto: Daniel Jakobsson)Sjukdomen lärde Sabine Forsblom att man måste vara varsam med sig själv och andra.

BRÖSTCANCER. Efter en sommar då Sabine Forsblom känt sig stark och glad insjuknade hon i aggressiv bröstcancer. Ett år senare var hon svullen och blek, utan hår, utan ett bröst, med uppsvälld arm. Hennes cancerdagbok innehåller de svartaste tankarna. – Jag är inte densamma som jag var. Jag har insett att livet är en fantastisk gåva. 29.4.2022 kl. 16:20
Ungdomsarbetsledaren Johanna Terho och kaplanen Heidi Jäntti är med och ordnar den tvåspråkiga regnbågsmässan i Esbo.

REGNBÅGSMÄSSA. Den 6 maj ordnas den första regnbågsmässan någonsin i Esbo kyrkliga samfällighet – på svenska och finska. – Vi hoppas att alla ska nås av budskapet att du är älskad som den Gud skapat dig till, säger Heidi Jäntti. 29.4.2022 kl. 16:08
– Christian-genren har blivit så nischad och enkelspårig. Hillsong-stuk som kan fungera i gudstjänster, men som blir tradigt på en hel skiva, säger Stefan Härus efter 34 år med kristen musik i radio.

media. Radioredaktör Stefan Härus valde att jobba vid Yle till 68. Där med har han gjort radioprogrammet med andlig musik Tack och lov halva sitt liv. 27.4.2022 kl. 19:00
Barnverksamheten inom kyrkan drabbas nu oftast när församlingar väljer att samarbetsförhandla, säger man på kyrkfacket Kirkon alat.

SAMARBETSFÖRHANDLINGAR. Löneräknarna. Barnledarna. Gravgrävarna. När kyrkan skär bland sina 19 000 anställda står de här yrkesgrupperna nu oftast med sina jobb under luppen. 26.4.2022 kl. 19:00
Inka och Göran Fried har varit gifta i femton år. De är tacksamma över att ha fått stöd för sitt förhållande från församlingen.

Åbo. Inka och Göran Fried gifte sig för femton år sedan. Vart femte år har de haft förmånen att få sitt äktenskap välsignat. – Det är en trygghet, säger de. 26.4.2022 kl. 16:10

TINGSRÄTTEN. Pengar avsedda till välgörenhet som kanaliserats via ett privat konto är beskattningsbar inkomst. Det slår Österbottens tingsrätt i Karleby fast och dömer Johan Candelin för grovt skattebedrägeri till villkorligt fängelse. 25.4.2022 kl. 16:40
Kyrkomötet pågår från tisdag till fredag 3–6 maj i Åbo.

KYRKOMÖTET. Klicka på nyheten så får du se direktströmningen! 3.5.2022 kl. 18:14
Första bussen anländer till Lärkkulla.

ungdomens kyrkodagar. Ungdomens kyrkodagar pågår som bäst, efter ett långt uppehåll på grund av coronapandemin. 21.4.2022 kl. 19:08
Mikael Forslund vi vill se representanterna för sexuella minoriteter som fullvärdiga församlingsmedlemmar.

sexuella minoriteter. Församlingsrådet i Vasa svenska församling öppnar sina utrymmen för vigsel av personer som tillhör sexuella minoriteter. Beslutet fattades i går kväll efter omröstning där rösterna föll tolv mot tre. Motförslaget var att vänta tills kyrkan löst äktenskapsfrågan. 28.4.2022 kl. 16:05
– I en värld som plågas av krig är den kristna kyrkans uppgift att visa på hoppet, sade Tapio Luoma vid kyrkomötet på tisdag 3 maj. Kyrkomötet pågår från tisdag till fredag 3–6 maj i Åbo.

KYRKOMÖTET. I sitt öppningstal vid kyrkomötet på tisdag 3 maj talade ärkebiskop Tapio Luoma om kriget som Ryssland inledde i Ukraina i februari. 3.5.2022 kl. 15:03

FÖRSAMLINGSSAMMANSLAGNING. Cirka tre fjärdedelar av församlingsmedlemmarna på Bergö har skrivit under en namnlista som motsätter sig sammanslagningen av Malax, Petalax och Bergö församlingar. 4.5.2022 kl. 15:48
– Jag kan inte öppna Bibeln. Jag har predikat ur den och skadat människor, säger Peter Gembäck, pastor under en lång tid i Knutby kraschade pingstsekt.

sekter. Peter Gembäck var en av pastorerna i den kristna pingstsekten i Knutby utanför Uppsala. Efter kraschen har han inte läst Bibeln på fem år. Och försökt sluta tro. Men det går inte. 13.4.2022 kl. 10:56
En ung Maria Antas.

ETT GOTT RÅD. Lita inte på alla, säger Maria Antas i vår serie "Ett gott råd". 19.4.2022 kl. 14:55
Ännu vid tiotiden på förmiddagen pågick släckningsarbetet, med många enheter från räddningsverket på plats.

kyrkbrand. Bergans kapell byggdes av frivilligkrafter på 1920-talet. Myndigheterna utesluter inte mordbrand. 14.4.2022 kl. 09:24

KONFIRMANDLÄGER. Ungdomsledaren Camilla ”Ino” Dannholm i Esbo ordnar konfirmationsläger på påsken. – Konfirmanderna lever i påskens högtid, säger hon. 12.4.2022 kl. 10:30

– Min valkampanj var mest att posta på Face­book och Instagram. Men bor man på en ny ort kan man få jobba lite, säger Nicolina Grönroos, som blev invald första gången som 18-åring.

FÖRSAMLINGSVALET. Låt inte studier och andra framtidsplaner hindra dig från att ställa upp i församlingsvalet, säger Nicolina Grönroos. 16.5.2022 kl. 13:11
Monica och Lars Granlund är nöjda med renoveringen, men vet ännu inte vad de ska göra med huset.

GAMMAL KYRKA. Björnholmens kyrka i Jakobstad hade varit till salu i ett år innan någon vågade ta sig an projektet. De som vågade är Lars och Monica Granlund. De såg möjligheter i byggnaden. 12.5.2022 kl. 15:41
Carolina Lindström är tf kyrkoherde i Saltvik, men också underlöjtnant i reserven.

FÖRSVAR. Carolina Lindström är kyrkoherde på Åland och underlöjtnant i 
reserven. Hon känner att folk plötsligt insett att försvarsmakten behövs till något. 12.5.2022 kl. 12:03
I det finländska städerna är det nya normala att man är religionslös.

RELIGIONSLÖSHET. Finlandssvenska kulturkretsar i Helsingfors utropade på 1900-talet religionen som ett etablerat hyckleri. Men ingen har forskat i hur religionslösheten har nedärvts privat i familjer. Som när skådespelaren Tobias Zilliacus växte upp. 11.5.2022 kl. 19:00
Bloggen har alltid skrivits av flera olika skribenter samtidigt.

Blogg. – Vi hoppas få fler läsare och ny luft under vingarna på Kyrkpressens plattform, säger Nina Österholm vid Helsingfors kyrkliga samfällighet. 11.5.2022 kl. 12:02