Bo-Göran Åstrand
Bo-Göran Åstrand

Församlingarna klarar sig över sommaren

Coronapandemin.

Det finns inga tecken på panik i stiftet. Efter att ha kollat läget med de flesta kyrkoherdarna är biskop Bo-Göran Åstrand både imponerad och bekymrad.

23.4.2020 kl. 12:41

– Jag imponeras över flexibiliteten och den kapacitet som finns i församlingarna att hitta sig i den här situationen. Jag bekymrar mig över hur vi ska manövrera ifall den här krisen drar ut på tiden och hur de anställda ska orka, säger Bo-Göran Åstrand.

På kort sikt ser han inte några större orosmoln.

– Förutsatt att det här läget inte varar till hösten så kommer vi igenom det här. Jag ser inga tecken på panik någonstans. Men om krisen blir långvarig måste vi som arbetsgivare se till personalens fysiska och psykiska välmående.

Biskopen ser att det finns en oro över ekonomin i församlingarna och i samfälligheterna. Den här oron har de reagerat olika på.

– I en del församlingar och samfälligheter har man varit snabb med att kalla till samarbetsförhandlingar och överväga varsel om permitteringar. Det syns i Pedersöre, Nykarleby, Vasa och i Närpes. Däremot har samfälligheten i Helsingfors och församlingarna på Åland sagt att permitteringar inte kommer på fråga i det här skedet.

Men villkoret för att man ska kunna undvika permitteringar är att de anställda hittar nya meningsfulla arbetsuppgifter.

– Jag gläds över den beredskap som församlingarna visat att skapa nytt på kort varsel. Det visar på styrkan som vi har i stiftet.

Överlag har många församlingar kommit till rätta med den här nya situationen och de anställda har hittat nya arbetsuppgifter.

– I en del församlingar har det till och med blivit en nytändning bland medarbetarna som svetsat dem samman på ett överraskande sätt.

Också här har församlingarna reagerat olika. I en del församlingar har det varit lättare för de anställda att komma ut ur sina fack medan andra haft svårare med det.

Vilka nya arbetsuppgifter har de anställda?

– Ett exempel som nämndes i diskussionen med kyrkoherdarna är inom diakonin. Anställda har antingen på uppdrag av församlingen eller i samarbete med kommunen börjat ringa runt till personer som är i riskgruppen. Barnledare har börjat göra veckovisa program för barnen som strömmas på eftermiddagarna. De har också ringt upp barnfamiljerna och frågat om de behöver stöd med till exempel läxläsning. Ju längre det här pågår, desto mera utsatta blir ju barnfamiljerna som ska sköta både jobben och skolgången på distans.

Andra producerar andakter eller allsång på nätet.

– I allsången får man önska sånger som en grupp musiker uppför i direktsändning.

Församlingarna har snabbt funnit sig i att strömma gudstjänsterna.

– Men kvaliteten varierar. Det finns församlingar som strömmat med hjälp av en telefon medan andra fått utomstående hjälp. Överlag är de som fått hjälp mera nöjda. Många jobbar också med att förbättra kvaliteten.

Men det finns också de som inte har förutsättningar att finna sin församling på nätet.

– Den personliga kontakten är fortfarande jätteviktig. Den kan nätet inte ersätta.

Förrättningarna runtom i församlingarna har inte samlats på hög.

– En del föräldrar har flyttat fram dop, och en del vigslar under våren och försommaren har också flyttats fram. Någon märkbar ökning av antalet jordfästningar som skjutits upp har vi heller inte sett. De flesta har funnit sig i begränsningarna och önskat att jordfästningen hålls, men att minnesstunden eventuellt ordnas senare.

Avslutningsvis uppmanar Bo-Göran Åstrand till förbön.

– Jag innesluter alla församlingarna och kyrkoherdarna i mina böner. Vi kan alla sluta upp kring att be för nu behövs verkligen förbönen.

Johan Sandberg– Jag brukar säga att genast när man svänger in på lägerområdet känner man det: Nu har jag kommit hem, säger Sabina Wallis.

LÄGER. I slutet av juli ställs Sabina Wallis inför sitt eldprov: att vara lägerledare vid sommarlägret i Pieksämäki. Själv har hon varit där varje sommar sedan hon var ett halvt år. 23.5.2022 kl. 18:00
Mia Anderssén-Löf, Karl af Hällström, Johanna Björkholm-Kallio, Tomas Ray och Monica Heikel-Nyberg har sökt dekanstjänsten.

TJÄNST. Domkapitlet har fått in fem ansökningar till tjänsten som stiftsdekan. För jobbet, i vilket man framför allt lägger upp prästernas fortbildning, presenterar de sökande olika meriter. De "kan Åbo Akademi", "kan regnbågsfolket" eller "kan dialogen med väckelserörelserna". 20.5.2022 kl. 16:20
– Behovet av bostäder för ukrainare är ofantligt stort, säger diakonichef Katri Valve i Vanda.

KRIGET I UKRAINA. Bland dem som flyr kriget är en del de mer utsatta än andra. Vandaförsamlingarna gjorde tidigt ett beslut om vem de främst skulle ta hand om. 20.5.2022 kl. 12:38
– Domkapitlet lyssnar mycket på församlingen, men fattar suveränt beslutet. Beslutet kan inte heller överklagas, säger notarie Linus Stråhlman.

domkapitlet. Domkapitlet ändrar på hur församlingspastorerna tillsätts. 19.5.2022 kl. 15:57
Det finns ännu några diskussioner som biskopen och den lagfarne assessorn ska föra. Dit hör bland andra namnfrågan.

FÖRSAMLINGSSAMMANSLAGNING. Den föreslagna nya församlingen, som ska bestå av Malax, Petalax och Bergö församlingar, verkar inte kunna heta något där ortnamnet Malax ingår. 18.5.2022 kl. 15:56
– Min valkampanj var mest att posta på Face­book och Instagram. Men bor man på en ny ort kan man få jobba lite, säger Nicolina Grönroos, som blev invald första gången som 18-åring.

FÖRSAMLINGSVALET. Låt inte studier och andra framtidsplaner hindra dig från att ställa upp i församlingsvalet, säger Nicolina Grönroos. 16.5.2022 kl. 13:11
Monica och Lars Granlund är nöjda med renoveringen, men vet ännu inte vad de ska göra med huset.

GAMMAL KYRKA. Björnholmens kyrka i Jakobstad hade varit till salu i ett år innan någon vågade ta sig an projektet. De som vågade är Lars och Monica Granlund. De såg möjligheter i byggnaden. 12.5.2022 kl. 15:41
Carolina Lindström är tf kyrkoherde i Saltvik, men också underlöjtnant i reserven.

FÖRSVAR. Carolina Lindström är kyrkoherde på Åland och underlöjtnant i 
reserven. Hon känner att folk plötsligt insett att försvarsmakten behövs till något. 12.5.2022 kl. 12:03
I det finländska städerna är det nya normala att man är religionslös.

RELIGIONSLÖSHET. Finlandssvenska kulturkretsar i Helsingfors utropade på 1900-talet religionen som ett etablerat hyckleri. Men ingen har forskat i hur religionslösheten har nedärvts privat i familjer. Som när skådespelaren Tobias Zilliacus växte upp. 11.5.2022 kl. 19:00
Bloggen har alltid skrivits av flera olika skribenter samtidigt.

Blogg. – Vi hoppas få fler läsare och ny luft under vingarna på Kyrkpressens plattform, säger Nina Österholm vid Helsingfors kyrkliga samfällighet. 11.5.2022 kl. 12:02
– Vi hade bokat Gladys del Pilar till vår vårkonsert redan 2020, men pandemin satte käppar i hjulet och vi har fått skjuta upp den här konserten i två år. Det känns extra roligt att äntligen kunna genomföra den, säger Elna Romberg.

gospel. Gospelkören His Master’s Noise tar farväl av dirigenten Elna Romberg med en hejdundrande konsert med gästartisten Gladys del Pilar från Sverige. 10.5.2022 kl. 15:52
Kaskö kyrka

SYDÖSTERBOTTEN. Biskoparna Bo-Göran Åstrand i Borgå och Matti Salomäki i Lappo har kallat kyrkoherdarna och ledande förtroendevalda i Närpes, Kristinestads svenska och finska församlingar till ett möte i Närpes den 2 juni. Till mötet kommer biskoparna med frågor och inte med svar. 6.5.2022 kl. 16:52
– Varför pratar vi ständigt om allt som hindrar oss? frågade Helsingforsbiskopen Teemu Laajasalo vid kyrkomötet i Åbo

KYRKOMÖTET. Biskop Teemu Laajasalo har skrivit tv-sketcher i sina dagar. Med en viss glimt i ögat luggade han kyrkan för att ha gått vilse i sin egen djungel av projekt och processer. Och kyrkomötet applåderade. 6.5.2022 kl. 13:45
Det finns ryska familjer som hört att de får hem sina stupade sedan när "specialoperationen" är klar.

KRIGET I UKRAINA. Den rysk-ortodoxa kyrkan har introducerat tanken om ett rättfärdigt, heligt krig i Ukraina. Samtidigt lämnas många av de stupade kvar på slagfältet. Finland lärde sig under sina krig hur viktigt det är för moralen att sända stupade soldater hem. Är det här en princip som det ryska krigsmaskineriet ignorerat? 28.4.2022 kl. 10:41
Mia Anderssén-Löf har gjort en snabb karriär inom kyrkan. Efter bara fem månader som kyrkoherde i Pedersöre söker hon ett toppjobb inom Borgå stift.

BORGÅ STIFT. Mia Anderssén-Löf har sökt tjänsten som stiftsdekan vid domkapitlet efter bara fem månader som kyrkoherde i Pedersöre. – Jag har känt det som min kallelse och plikt, säger hon. 25.4.2022 kl. 12:16

– Jag brukar säga att genast när man svänger in på lägerområdet känner man det: Nu har jag kommit hem, säger Sabina Wallis.

LÄGER. I slutet av juli ställs Sabina Wallis inför sitt eldprov: att vara lägerledare vid sommarlägret i Pieksämäki. Själv har hon varit där varje sommar sedan hon var ett halvt år. 23.5.2022 kl. 18:00
Mia Anderssén-Löf, Karl af Hällström, Johanna Björkholm-Kallio, Tomas Ray och Monica Heikel-Nyberg har sökt dekanstjänsten.

TJÄNST. Domkapitlet har fått in fem ansökningar till tjänsten som stiftsdekan. För jobbet, i vilket man framför allt lägger upp prästernas fortbildning, presenterar de sökande olika meriter. De "kan Åbo Akademi", "kan regnbågsfolket" eller "kan dialogen med väckelserörelserna". 20.5.2022 kl. 16:20
– Behovet av bostäder för ukrainare är ofantligt stort, säger diakonichef Katri Valve i Vanda.

KRIGET I UKRAINA. Bland dem som flyr kriget är en del de mer utsatta än andra. Vandaförsamlingarna gjorde tidigt ett beslut om vem de främst skulle ta hand om. 20.5.2022 kl. 12:38
– Domkapitlet lyssnar mycket på församlingen, men fattar suveränt beslutet. Beslutet kan inte heller överklagas, säger notarie Linus Stråhlman.

domkapitlet. Domkapitlet ändrar på hur församlingspastorerna tillsätts. 19.5.2022 kl. 15:57
Det finns ännu några diskussioner som biskopen och den lagfarne assessorn ska föra. Dit hör bland andra namnfrågan.

FÖRSAMLINGSSAMMANSLAGNING. Den föreslagna nya församlingen, som ska bestå av Malax, Petalax och Bergö församlingar, verkar inte kunna heta något där ortnamnet Malax ingår. 18.5.2022 kl. 15:56