Plats för skratt?

08.02.2018
INKAST. Lovisaborna och deras kyrka har igen valsat i offentligheten, till allmänt gaudium.

Det som denna gång fått folk att dra på smilbanden är uppståndelsen kring den julkrubba, gjord av konstnären Pauliina Turakka Purhonen, som fanns utställd i kyrkan inför och under julhelgerna. Om konstverket i sig, med tygfigurer i naturlig storlek, kan man självfallet diskutera, men det som väckte allmän förtrytelse var förutom tidpunkten den plats man valt, det vill säga längst framme, nära altarringen. Inte så klokt, kanske, med tanke på att så många besöker kyrkan just då, för att få den rätta julkänslan.

Kalabaliken blev stor, framför allt i de sociala medierna, och samfällighetens ordförande blev rentav dödshotad. Att hon i själva verket hade tagit kritikerna i försvar, och den som hotade alltså hade fått allt om bakfoten, säger mycket om dynamiken i dagens medier; de flesta som engagerar sig har ingen beröring med själva saken. Så även nu, då merparten av dem som läste lusen av både konstnärer, kyrkan och dess förtroendevalda inte hade någonsomhelst koppling till Lovisa eller dess församlingar, eller ens kyrkan i övrigt.

Senast Lovisa kyrkliga samfällighet fick folk att småle, ja till och med gapskratta, var då hundratals konsertbesökare hösten 2011 lämnade efter sig sina rumpavtryck på de nymålade kyrkbänkarna. Avtrycken såg ut som änglar, vilket självfallet gav upphov till en uppsjö komiska associationer. Bilderna spred sig blixtsnabbt över hela världen, och de förtroendevalda inom samfälligheten våndades länge med publikens krav på att åtminstone några av änglabänkarna skulle bevaras. Slutligen beslöt man ändå att måla om samtliga. Lite synd, kanske, och jag röstade själv för att åtminstone en bänk skulle sparas. Såpass festliga var änglarna, och så oändligt stimulerande för fantasin (också teologiskt)!

Vad lära vi härav? Kyrkorummet är självfallet en plats vi ska förhålla oss till med den största respekt. Jag höll därför med dem som tyckte att placeringen av Turakka Purhonens installation var onödigt provocerande. Bägge kyrkoherdarna har också efteråt offentligt bett om ursäkt. Men vi ska nog också kunna bli djupt berörda, ja rentav omskakade av det som trots allt är det centrala budskapet: att Jesus faktiskt förråddes, fängslades, torterades och dog för våra synder. Det mest chockerande konstverket av alla hänger ju framför oss varje dag, i alla kyrkor: en halvnaken Kristus, plågad och uppspikad på korset!

Men vi behöver också skrattet – det kanske mest förbjudna av allt. Exakt det är ju temat i Umberto Ecos geniala roman ”Rosens namn”, där klostermunkarnas svartsjukt bevakade hemlighet är den försvunna andra delen av Aristoteles Poetik, den om Komedin. Vad är väl mer subversivt än tanken på gapskrattande biskopar, för att inte tala om att Jesus själv skulle ha skrattat? Sådant avklär kyrkan och dess prelater all den respekt som omger dem. Liksom, för att ta till en aktuell debatt, att kalla Gud hen. En befängd diskussion, eftersom gudomen självfallet saknar kön.

Thomas Rosenberg
Kyrkpressen skrev om Ahmad i nummer 45/2107.

flyktingar. En kristen afghan sitter på nytt i polisförvar i väntan på att bli deporterad. Polisen grep honom senaste vecka då han skulle träffa sin dotter. 22.5.2018 kl. 16:29

Kyrkomötet. Initiativet om ett äktenskap som omfattar även samkönade par förkastades. Biskopsmötet ska ändå fortsätta utreda alternativ för att lösa kyrkans tudelning i äktenskapsfrågan. En sådan kompromisslösning nådde kyrkomötet på fredagen. 18.5.2018 kl. 12:14

Kyrkomötet. På onsdagskvällen tog kyrkomötet återigen upp frågan om samkönade par kan vigas i kyrkan. När debatten avbröts på torsdag eftermiddag stod många ännu i kö till talarstolen. Däremot kom kyrkomötet till ett beslut om att inte avstå kyrkans vigselrätt. 17.5.2018 kl. 15:58

Kyrkomötet. Valen i kyrkan är problematiska och polariserande, anser en grupp kyrkomötesombud. Ett valsätt där kandidaterna rangordnas kunde vara en bra lösning. Kyrkomötet beslöt jobba vidare med initiativet. 17.5.2018 kl. 10:55
Vår uppgift är att tala sanning i världen, säger Patrick Wingren.

debatt. Tänkaren, youtube-föreläsaren Jordan Peterson väcker starka känslor för eller emot. Nu berättar Patrick Wingren varför han, som kristen, tror att Petersons budskap kan göra världen till en bättre plats 16.5.2018 kl. 06:38

Ă€ktenskap . Regnbågspräster närvarar på kyrkomötet när äktenskapet igen är på agendan. Ett delat konstitutionsutskott håller fast vid äktenskapet mellan man och kvinna. 14.5.2018 kl. 10:14

ekonomi. Vem som helst kan drabbas av ekonomiska utmaningar. Gör upp en realistisk budget och förbered dig på otrevliga scenarier. Numera erbjuder också Helsingforsförsamlingarna ekonomisk rådgivning. 9.5.2018 kl. 16:03
– Jag kan ibland stanna upp och titta på eleverna och känna en stark lycka och tacksamhet över att det gick just så som jag hoppades, säger Sonja Djupsjöbacka.

profilen. Sonja Djupsjöbacka är tacksam för sitt drömjobb, men vägen dit hade sina krokar. – Många gånger kände jag ”kommer det här att lyckas?” Det var för många pusselbitar som skulle falla på plats för att jag skulle kunna bli lärare. 9.5.2018 kl. 14:04
Körerna Jakob Gospel, Adorate, Cantate, Gloriakören, Jakobstads kyrkokör och Betaniakören sjöng på manifestationen.

asylpolitik. Solen sken över ett välfyllt torg i Jakobstad på lördagsförmiddagen. Men det tema som lockat cirka 500 personer dit var inte lika positivt. Manifestationen var ett uttryck för missnöje över det man upplever som en inhuman finländsk flyktingpolitik. 28.4.2018 kl. 13:48
May Wikström och Fontana Medias styrelseordförande Hans Boije på KP-rådslag i Borgå.

Kyrkpressen. En chockhöjning av postens distributionsavgifter tvingar Kyrkpressen till inbesparingar. Under sommarmånaderna utkommer tidningen varannan vecka. 26.4.2018 kl. 20:52

TjĂ€nster. Kyrkoherdetjänsten i Nykarleby har lockat två sökande. 23.5.2018 kl. 15:00

forskning. Nygrundat forskningsinstitut ska befrämja högklassisk teologisk forskning. 17.5.2018 kl. 08:00

biskopsvigning. Domprost Mats Lindgård har utsetts att representera Finlands evangelisk-lutherska kyrka vid en dubbel biskopsvigning i Sverige. 17.5.2018 kl. 07:00