Christian Beijar anser att de åländska församlingarna står som en garant för det svenska språket i kyrkan.
Christian Beijar anser att de ÄlÀndska församlingarna stÄr som en garant för det svenska sprÄket i kyrkan.

"Behörighetskraven mĂ„ste ses över för att mota prĂ€stbristen pĂ„ Åland"

stiftsfullmĂ€ktige. Ålands representant i stiftsfullmäktige vill göra det lättare för präster utbildade i Sverige att jobba i Borgå stift. 29.2.2016 kl. 15:57

Christian Beijar är de åländska församlingarnas nya representant i stiftsfullmäktige. Han anser att kyrkan på Åland mår rätt bra.

– Men det finns förstås en del problem också, det gäller främst ekonomin för de små församlingarna och prästbristen.
Många präster går i pension under de närmaste åren. Bland annat har Mariehamns församling inte fått någon sökande till den nyligen utannonserade kyrkoherdetjänsten.

– Och då måste man beakta att församlingen är välskött, har bra med resurser inom alla verksamheter och en stabil ekonomi.

Beijar anser att Evangelisk-lutherska kyrkan måste se över kompetenskraven för präster i Borgå stift så att präster utbildade i Sverige likställs med sina kolleger utbildade i Finland.

– Annars klarar vi inte av prästbristen.

Egen kyrka?

Under de senaste åren har ett visst missnöje kunnat skönjas när det gäller ålänningarnas möjligheter att verka inom rikskyrkan. Christian Beijar vill aktivt bevaka Ålands intressen i Borgå stift och slå vakt om de svenskspråkigas rättigheter i hela stiftet och vidmakthållandet av det svenska språket i den kyrkliga förvaltningen.

– Men de åländska församlingarna har och ska fortsättningsvis ha en plats i rikskyrkan och tillhöra Borgå stift. Ålands självstyrelse och också de åländska församlingarna står som en garant för det svenska språket och kan därför stöda, påverka och stärka våra svenskspråkiga kolleger i riket och vice versa.

Beijar sitter med i en arbetsgrupp inom stiftet som utarbetat ett förslag till instruktioner för en ny nämnd för åländska frågor.

– Nämnden ska fungera som ett samarbetsorgan och ska dryfta för Åland viktiga ärenden inom stiftet. Förslaget till instruktion har varit ute på remiss under vintern och förväntas fastställas av domkapitlet under våren.

Den låga närvaron på stiftsfullmäktiges möten under den förra perioden tror han beror på att motivationen svikit då många känt att de inte kunnat påverka i tillräcklig utsträckning.

– Min målsättning är att stiftsfullmäktige inte ska vara en gummistämpel.

Christa Mickelsson
Jukka Keskitalo är ny biskop i Uleåborg.

biskopsval. Jukka Keskitalo är ny biskop i Uleåborgs stift. Han fick överlägset flest röster i onsdagens val och efterträder därmed Samuel Salmi som går i pension den första november. 15.8.2018 kl. 15:01
Jukka Hautala, Jukka Keskitalo och Niilo Pesonen är kandidater till biskopsämbetet i Finlands nordligaste stift. 

biskopsval . Landets nordligaste stift väljer ny biskop på onsdag. Första omgången inleds kl. 13. 14.8.2018 kl. 15:33
Roger Rönnberg, här fotad i samband med församlingsvalet 2014, går i pension nästa år.

kyrkoherde. Esbo svenska församlings Kyrkoherde Roger Rönnberg avgår med pension i april 2019. Fyra personer vill efterträda honom. 3.8.2018 kl. 15:12
Utöver hundarna deltog också ungefär 160 människor i gudstjänsten.

HundgudstjĂ€nst. En friluftsgudstjänst i djurens sällskap påminner om respekten för Guds skapelse. 2.8.2018 kl. 00:00
Gunilla Nybäck har både barn och barnbarn med på lägret i Pieksämäki.

lĂ€ger. – Det känns otroligt stort och jätteroligt. Så tycker sommarlägrets grundare Harry Kronqvist då han talar om lägrets 50-årsjubileum. 27.7.2018 kl. 17:11
Andreas von Bergmann säger att han vuxit upp med och in i församlingen.

profilen. Andreas von Bergmann talar varmt för både demokrati och byråkrati inom kyrkan. Dessutom vill han visa att församlingen inte bara är sina anställda, utan vi alla. 31.7.2018 kl. 00:00
Fredrik Kass med sina barn minstingen Hilde, Arvid och Ingrid. Att prata om våra rädslor som föräldrar är något av det viktigaste av allt, anser Fredrik Kass.

Kontroll. Barn blir äldre och mer självständiga, precis som det ska vara. Men hur kommer man till rätta med rädslan för det allra värsta, att något ska hända ens barn? 2.8.2018 kl. 00:00
Bön är ett tema som ligger emeritusbiskop Erik Vikström varmt om hjärtat. Nu kommer hans vardagsböner för året i kortform ut som en liten bönbok.

bön. För flera år sedan skrev biskop Erik Vikström en omfattande andaktsbok för hela året. Nu utkommer en kortvariant, med böner för vardagsbruk för alla som behöver det. 13.7.2018 kl. 14:58
Det finns saker hon kanske inte kommer kunna göra igen. Men Christa Mickelsson blir långsamt bättre, dag för dag, och hon uppskattar varje stund.

Överlevare. I september drabbades Christa Mickelsson av en massiv hjärnblödning. Hon överlevde, men när hon vaknade upp hade hon förlorat talförmågan och högra sidan var förlamad. Då började en lång och tung återhämtning. – Tidigare – före olyckan – tänkte jag att nu kan livet bara bli sämre. Nu tänker jag tvärtom. 4.7.2018 kl. 15:03

Helsingfors pride. Kyrklig vigsel av samkönade par är ett aktuellt tema som lyfts fram under årets Helsingfors Pride-vecka. Församlingar och kristna organisationer deltar också aktivt i programmet. 26.6.2018 kl. 12:52
Slutet nÄtt

Vasa. Två separata kyrkobesvär mot gemensamma kyrkofullmäktiges beslut att säga upp hyresavtalet för Dragnäsbäcks kyrka i Vasa har lämnats in till Vasa förvaltningsdomstol. 4.7.2018 kl. 10:22

regnbĂ„gsfrĂ„gor. Föreningen Malkus började som kamratstöd för kristna som tillhör sexuella minoriteter och könsminoriteter. 4.7.2018 kl. 09:08

Maata nĂ€kyvissĂ€. Det ordnas inga fler mässor under festivalen Maata Näkyvissä i Åbo utan kvinnliga präster. 25.6.2018 kl. 13:17