Christian Beijar anser att de åländska församlingarna står som en garant för det svenska språket i kyrkan.
Christian Beijar anser att de åländska församlingarna står som en garant för det svenska språket i kyrkan.

"Behörighetskraven måste ses över för att mota prästbristen på Åland"

stiftsfullmäktige. Ålands representant i stiftsfullmäktige vill göra det lättare för präster utbildade i Sverige att jobba i Borgå stift. 29.2.2016 kl. 15:57

Christian Beijar är de åländska församlingarnas nya representant i stiftsfullmäktige. Han anser att kyrkan på Åland mår rätt bra.

– Men det finns förstås en del problem också, det gäller främst ekonomin för de små församlingarna och prästbristen.
Många präster går i pension under de närmaste åren. Bland annat har Mariehamns församling inte fått någon sökande till den nyligen utannonserade kyrkoherdetjänsten.

– Och då måste man beakta att församlingen är välskött, har bra med resurser inom alla verksamheter och en stabil ekonomi.

Beijar anser att Evangelisk-lutherska kyrkan måste se över kompetenskraven för präster i Borgå stift så att präster utbildade i Sverige likställs med sina kolleger utbildade i Finland.

– Annars klarar vi inte av prästbristen.

Egen kyrka?

Under de senaste åren har ett visst missnöje kunnat skönjas när det gäller ålänningarnas möjligheter att verka inom rikskyrkan. Christian Beijar vill aktivt bevaka Ålands intressen i Borgå stift och slå vakt om de svenskspråkigas rättigheter i hela stiftet och vidmakthållandet av det svenska språket i den kyrkliga förvaltningen.

– Men de åländska församlingarna har och ska fortsättningsvis ha en plats i rikskyrkan och tillhöra Borgå stift. Ålands självstyrelse och också de åländska församlingarna står som en garant för det svenska språket och kan därför stöda, påverka och stärka våra svenskspråkiga kolleger i riket och vice versa.

Beijar sitter med i en arbetsgrupp inom stiftet som utarbetat ett förslag till instruktioner för en ny nämnd för åländska frågor.

– Nämnden ska fungera som ett samarbetsorgan och ska dryfta för Åland viktiga ärenden inom stiftet. Förslaget till instruktion har varit ute på remiss under vintern och förväntas fastställas av domkapitlet under våren.

Den låga närvaron på stiftsfullmäktiges möten under den förra perioden tror han beror på att motivationen svikit då många känt att de inte kunnat påverka i tillräcklig utsträckning.

– Min målsättning är att stiftsfullmäktige inte ska vara en gummistämpel.

Christa Mickelsson

Kyrkomötet. Initiativet om ett äktenskap som omfattar även samkönade par förkastades. Biskopsmötet ska ändå fortsätta utreda alternativ för att lösa kyrkans tudelning i äktenskapsfrågan. En sådan kompromisslösning nådde kyrkomötet på fredagen. 18.5.2018 kl. 12:14

Kyrkomötet. På onsdagskvällen tog kyrkomötet återigen upp frågan om samkönade par kan vigas i kyrkan. När debatten avbröts på torsdag eftermiddag stod många ännu i kö till talarstolen. Däremot kom kyrkomötet till ett beslut om att inte avstå kyrkans vigselrätt. 17.5.2018 kl. 15:58

Kyrkomötet. Valen i kyrkan är problematiska och polariserande, anser en grupp kyrkomötesombud. Ett valsätt där kandidaterna rangordnas kunde vara en bra lösning. Kyrkomötet beslöt jobba vidare med initiativet. 17.5.2018 kl. 10:55
Vår uppgift är att tala sanning i världen, säger Patrick Wingren.

debatt. Tänkaren, youtube-föreläsaren Jordan Peterson väcker starka känslor för eller emot. Nu berättar Patrick Wingren varför han, som kristen, tror att Petersons budskap kan göra världen till en bättre plats 16.5.2018 kl. 06:38

äktenskap . Regnbågspräster närvarar på kyrkomötet när äktenskapet igen är på agendan. Ett delat konstitutionsutskott håller fast vid äktenskapet mellan man och kvinna. 14.5.2018 kl. 10:14

ekonomi. Vem som helst kan drabbas av ekonomiska utmaningar. Gör upp en realistisk budget och förbered dig på otrevliga scenarier. Numera erbjuder också Helsingforsförsamlingarna ekonomisk rådgivning. 9.5.2018 kl. 16:03
– Jag kan ibland stanna upp och titta på eleverna och känna en stark lycka och tacksamhet över att det gick just så som jag hoppades, säger Sonja Djupsjöbacka.

profilen. Sonja Djupsjöbacka är tacksam för sitt drömjobb, men vägen dit hade sina krokar. – Många gånger kände jag ”kommer det här att lyckas?” Det var för många pusselbitar som skulle falla på plats för att jag skulle kunna bli lärare. 9.5.2018 kl. 14:04
Körerna Jakob Gospel, Adorate, Cantate, Gloriakören, Jakobstads kyrkokör och Betaniakören sjöng på manifestationen.

asylpolitik. Solen sken över ett välfyllt torg i Jakobstad på lördagsförmiddagen. Men det tema som lockat cirka 500 personer dit var inte lika positivt. Manifestationen var ett uttryck för missnöje över det man upplever som en inhuman finländsk flyktingpolitik. 28.4.2018 kl. 13:48
May Wikström och Fontana Medias styrelseordförande Hans Boije på KP-rådslag i Borgå.

Kyrkpressen. En chockhöjning av postens distributionsavgifter tvingar Kyrkpressen till inbesparingar. Under sommarmånaderna utkommer tidningen varannan vecka. 26.4.2018 kl. 20:52
Jordan Peterson är en karismatisk talare, som gärna föreläser om bibliska myter.

PROFET. Jordan Peterson är Youtube-ålderns vishetslärare, och unga män följer honom i stora skaror. Kan en äldre herre som uppmanar killar att rycka upp sig och stå raka i ryggen vara farlig? Kanske. 26.4.2018 kl. 16:48
Slutet nått

forskning. Nygrundat forskningsinstitut ska befrämja högklassisk teologisk forskning. 17.5.2018 kl. 08:00

biskopsvigning. Domprost Mats Lindgård har utsetts att representera Finlands evangelisk-lutherska kyrka vid en dubbel biskopsvigning i Sverige. 17.5.2018 kl. 07:00

Övertramp. Paige Patterson som är en av de tongivande personerna inom Southern Baptist Convention, erkänner att han fällt ”olämpliga” och ”sårande” kommentarer under åren 2000 till 2014. 16.5.2018 kl. 11:00