Christian Beijar anser att de åländska församlingarna står som en garant för det svenska språket i kyrkan.
Christian Beijar anser att de åländska församlingarna står som en garant för det svenska språket i kyrkan.

"Behörighetskraven måste ses över för att mota prästbristen på Åland"

stiftsfullmäktige. Ålands representant i stiftsfullmäktige vill göra det lättare för präster utbildade i Sverige att jobba i Borgå stift. 29.2.2016 kl. 15:57

Christian Beijar är de åländska församlingarnas nya representant i stiftsfullmäktige. Han anser att kyrkan på Åland mår rätt bra.

– Men det finns förstås en del problem också, det gäller främst ekonomin för de små församlingarna och prästbristen.
Många präster går i pension under de närmaste åren. Bland annat har Mariehamns församling inte fått någon sökande till den nyligen utannonserade kyrkoherdetjänsten.

– Och då måste man beakta att församlingen är välskött, har bra med resurser inom alla verksamheter och en stabil ekonomi.

Beijar anser att Evangelisk-lutherska kyrkan måste se över kompetenskraven för präster i Borgå stift så att präster utbildade i Sverige likställs med sina kolleger utbildade i Finland.

– Annars klarar vi inte av prästbristen.

Egen kyrka?

Under de senaste åren har ett visst missnöje kunnat skönjas när det gäller ålänningarnas möjligheter att verka inom rikskyrkan. Christian Beijar vill aktivt bevaka Ålands intressen i Borgå stift och slå vakt om de svenskspråkigas rättigheter i hela stiftet och vidmakthållandet av det svenska språket i den kyrkliga förvaltningen.

– Men de åländska församlingarna har och ska fortsättningsvis ha en plats i rikskyrkan och tillhöra Borgå stift. Ålands självstyrelse och också de åländska församlingarna står som en garant för det svenska språket och kan därför stöda, påverka och stärka våra svenskspråkiga kolleger i riket och vice versa.

Beijar sitter med i en arbetsgrupp inom stiftet som utarbetat ett förslag till instruktioner för en ny nämnd för åländska frågor.

– Nämnden ska fungera som ett samarbetsorgan och ska dryfta för Åland viktiga ärenden inom stiftet. Förslaget till instruktion har varit ute på remiss under vintern och förväntas fastställas av domkapitlet under våren.

Den låga närvaron på stiftsfullmäktiges möten under den förra perioden tror han beror på att motivationen svikit då många känt att de inte kunnat påverka i tillräcklig utsträckning.

– Min målsättning är att stiftsfullmäktige inte ska vara en gummistämpel.

Christa Mickelsson

andlighetsstörning. En kväll satt jag i soffan och grät över att min kristna tro kändes som skådespel och inbillning. Det som skulle vara stadigt var egentligen vingligt och snett. Det här är vad som hände sedan. 22.2.2018 kl. 10:02
Säg din åsikt!

enkät. Vad tyckte du om denna veckas nummer av KP. För att utveckla tidningen gör vi under vintern några enkäter för att få en tydligare uppfattning om vad ni läsare gillar att läsa. Vi är jättetacksamma för att du tar dig tid! 22.2.2018 kl. 09:47
En känsla av frid kan vara ett tecken på att du är på rätt väg.

Guds ledning. Att fatta stora livsbeslut hör till det mest skrämmande som finns. 15.2.2018 kl. 12:44
Mikael Lindfelt är professor i systematisk teologi och dekanus för fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid ÅA.

Vaccin. Vilken roll har synen på hälsa i en människas liv? Har attityd till vaccin samband med andra övertygelser? Teologer och psykologer från Åbo Akademi och Åbo universitet startade ett nytt forskningsprojekt. 15.2.2018 kl. 10:11
Valpanelerna har varit för snälla, säger Kari Latvus och hoppas på vassare frågor inför andra omgången.

Analys. Kari Latvus tror att ärkebiskopsvalets andra valomgång blir mycket jämn, men att biskop Tapio Luoma har ett litet försprång. Han hoppas på vassare frågor inför andra omgången. 8.2.2018 kl. 17:34
Det ser ut att bli en spännande andra omgång i ärkebiskopsvalet. Vem ärver Heli Inkinens, Ville Auvinens och Ilkka Kantolas röster?

ärkebiskopsval. Borgå stifts biskop Björn Vikström och Esbo stifts biskop Tapio Luoma har gått vidare till ärkebiskopsvalets andra omgång. – Nu gäller det att kavla upp ärmarna, säger biskop Björn Vikström. 8.2.2018 kl. 15:05
Thomas Erikson är föreläsare och författare. Han har också skrivit thrillers.

psykopater. Beteendevetaren Thomas Erikson menar att vi träffar så många personer med psykopatiska drag att vi måste klara av att känna igen dem. 2.2.2018 kl. 09:20
Ilkka Kantolas kandidatur i ärkebiskopsvalet väckte förvåning i vissa kretsar. "Kyrkan är mitt hem" säger han själv.

ärkebiskopsval 2018. Ilkka Kantola är redo att förena sina riksdagserfarenheter och sin kärlek till kyrkan i en comeback i kyrkans lila. 30.1.2018 kl. 15:17
UK:s presidium, från vänster Ossian Beukelman, Kajsa Lassila, Fredrik Kass (KCSA) och Måns Vikström.

ungdomens kyrkodagar. Ungdomsarbete och fred är i fokus när UK jubilerar. Ordförandeklubban svingas av Kajsa Lassila. 26.1.2018 kl. 11:29
Ville Auvinen talar flytande svenska tack vare studierna vid Åbo Akademi.

ärkebiskopsval 2018. Ville Auvinen har klassats som den ”konservativa” ärkebiskopskandidaten. Men han vill inte 
definieras av det han motsätter sig, utan av det han tror att vi behöver. 26.1.2018 kl. 09:08
Slutet nått

ställningstagande. Det kokar i stiftsfullmäktige i Helsingfors. Det här på grund av att stiftsfullmäktigeordförande Johanna Korhonen gått ut i offentligheten med sina frågor kring Helsingforsbiskopen Teemu Laajasalos kreditkortsanvändning. 21.2.2018 kl. 09:06

samarbetsförhandlingar. Nykarleby församling avslutade sina samarbetsförhandlingar. 21.2.2018 kl. 08:56

kyrkoherdeinstallation. Vasa svenska församlings nya kyrkoherde Mikael Forslund installerades på söndagen i tjänst i en välfylld kyrka av biskop Björn Vikström. 24.1.2018 kl. 09:56