Recensioner

Det är en väg, inte ett mål

Sofia Torvalds
I sin färska bok skriver Göran Skytte om sitt liv före och efter en livshotande stroke.
I sin färska bok skriver Göran Skytte om sitt liv före och efter en livshotande stroke. (Foto: KP-arkiv/Johan Sandberg
Förvandlingar – från död till liv

Författare: Göran Skytte
Förlag: Libris 2013

Journalisten, författaren och förkunnaren Göran Skyttes färska bok tar avstamp i Vasa. Genast i andra stycket skriver han att den österbottniska svenskan för honom är vackrare än någon rikssvensk dialekt. Efter en spännande resa med ”magnifika” Sonja Rosbäck och hennes skrothög till bil tar han läsaren till Sionkyrkan i Vasa, till en ganska välfylld sal. På första raden (ovetande om vilka koder som råder i Sionkyrkan) sätter sig en kulturperson vid namn Anna, och efter att Skytte har talat färdigt tror hon att hon kan börja tro.

Skyttes bok Förvandlingar – från död till liv handlar inte bara om folk han träffar under sina resor, om deras väg till tro. Den handlar minst lika mycket om hans egen tro och då framför allt om vad som hände innan och efter att han drabbades av stroke i april 2012. Bitvis känns materialet fragmentariskt, bitvis lite naivt. Naiviteten kommer sig av att Skytte är noga med att granska sitt eget liv och sina egna motiv, men berättelserna om dem han möter blir tunna och glansbildsaktiga i jämförelse.

Själv intresserar jag mig ganska lite för det som händer när någon börjar tro. Jag vill hellre veta hur man fortsätter.

Lyckligtvis går Skytte in också på det. Jag uppskattar mest bokens sista tredjedel som börjar med att Skytte föreläser på ett möte och efteråt träffar en kvinna som vill veta om han är frälst. Han ger ett vagt svar som antagligen gör kvinnan besviken, men sedan beger han sig på en upptäcktsresa med syftet att hitta det rätta svaret. Den resan blir intressant.

Här avtäcks småningom en berättelse om livet före blodpropparna som ledde till hans stroke: ett liv på resa, ett liv med jobb sju dagar i veckan, ett liv där det inte fanns rum att be tidebön tio minuter per dag. Det personliga fungerar som en nyckel till det mer allmänna: att vara frälst är en resa. Det är en fortgående process. Det går inte ”av sig själv” att varken bli eller vara frälst.

Det är intressant att granska just ordet ”frälst” i en tid då man ganska obesvärat kan röra sig från samfund till samfund: träffa Halldorf ena dagen och Stinissen den andra, ösa andlig föda ur frikyrkotraditionen liksom ur den ortodoxa och katolska. I en sådan tid möts personer som menar något särskilt med ”frälst” och sådana som inte riktigt förstår vad ordet betyder. Det är just det mötet som är intressant, det är där det bränner till.

När Göran Skytte låg på sjukhus och inte visste om han skulle leva eller dö eller kanske bli ett kolli som inte kan ta hand om sig själv fylldes han av lugn. I sängarna runtomkring låg människor fulla av dödsångest. Han bad tyst: ”Jesus, jag överlämnar mig i dina händer. Amen.”
I sista kapitlet blir han novis i den ekumeniska kommuniteten Bjärka-Säby. Den här gången klarar han av det där med en tidebön per dag.Samia Abuelfahem kockade palestinskt-jordanskt till Fredskaféet.

INVANDRARARBETE. Församlingscentret vid Lundagatan i Borgå har i åtta år varit centrum och träffpunkt för utlänningar och invandrare i Borgå med Fredscaféet. Eld­själen i arbetet är Domkyrkoförsamlingens kaplan Hanna Eisentraut-Söderström. 29.4.2024 kl. 10:00
Pia Kummel-Myrskog börjar i Petrus församling i juni.

kyrkoherdeval. Domkapitlet fattade beslutet vid sitt möte idag. När församlingsrådet i början av april skulle välja mellan Pia Kummel-Myrskog och församlingens tf kyrkoherde Ronny Thylin föll rösterna jämnt. Därför blev det domkapitlet som fattade beslutet. 29.4.2024 kl. 13:16
– Det beror inte på hur många helger jag jobbar, eller hur många texter jag producerar. Eller hur många förrättningar jag har. Det handlar inte om mig, utan det handlar om kärnan, om vem man tjänar, säger Wilhelmina Oldmark.

profilen. Stiftets yngsta präst – det kan Wilhelmina Oldmark titulera sig. – Jag känner allt större visshet om att det jag gör är viktigt. 29.4.2024 kl. 08:00
Dopet kan se ut hur som helst och kräver inga storsatsningar.

Helsingfors. Nu döps fler barn i Helsingfors, liksom tonåringar som döps i samband med skriftskolan. 24.4.2024 kl. 17:16
Med hjälp av den inhyrda värmeblåsaren håller Sixten Ahlsved kyrkan i Terjärv varm.

FÖRSÄKRINGAR. I januari, när det var som kallast, gick en ventil i fjärrvärmesystemet i Terjärv kyrka sönder och temperaturen inne i kyrkan sjönk snabbt till -10 grader. Värmesystemet frös och måste nu förnyas. Men försäkringsbolaget har avslagit församlingens ersättningsansökan. 26.4.2024 kl. 11:14
Patrica Strömbäck är kaplan i Närpes församling.

Kolumn. Hur personlig är du, Gud? Hur mycket griper du in i världen, i människors liv och mitt liv? Gud, gör du upp planer, ordnar, styr och ställer, och beskyddar? 24.4.2024 kl. 17:41

TIDSKRIFTER. Förbundsarenan i samarbete med Åbo Akademi gjorde i början av året en undersökning där man kartlade finlandssvenskarnas läsvanor av tidskrifter. I rapporten som presenterades i mitten av april framgick att Kyrkpressen är den i särklass mest lästa tidskriften i Svenskfinland. 23.4.2024 kl. 15:15
– För kortare resor ska Svenska kyrkan vara restriktiv med flygandet, tycker biskop Fredrik Modéus. 

sverige. Efter att ha mottagit kritik har Växjö stiftsstyrelses arbetsutskott nu föreslagit att den planerade studieresan till Rom i stället ska gå till Finland. Dessutom har de beslutat att avstå från att flyga, skriver svenska Kyrkans tidning. 23.4.2024 kl. 12:46
Olja kan bli ett element vid konfirmation och vigsel i framtidens kyrkohandbok.

BISKOPSMÖTET. Bikt på webben, välsignelse med olja och tydligare förbön vid konfirmation kan det bli i kyrkohandboken. Det föreslås också bli mer formuleringar om barnfostran, livsmognad tillsammans, kropp och sexualitet när man gifter sig. Temana är många i förarbetet till en ny kyrkohandbok för kyrkan. 19.4.2024 kl. 09:34
Boken "Otillräcklig" har blivit en försäljningsframgång i Danmark. Den har utkommit på svenska och norska, och översätts nu till engelska.

KRAVKULTUREN. Den danska folkhögskolläraren och teologen Christian Hjortkjaer skrev en bok om hur det är att växa upp i ett samhälle där vi får höra: ”Just do it.” 17.4.2024 kl. 15:24
Lina Teir spelar många instrument, men närmast henne är ändå fiolen.

BERÄTTARKONST. Berättarkonstnären och musikern Lina Teirs livsåskådning hör ihop med glädje, inspiration och livsmening. 17.4.2024 kl. 15:05
Sirpa Tolppanen betonar vikten av inkludering i arbetet med att bygga gemenskap från grunden.

profilen. Prästen Sirpa Tolppanen har precis landat i Vanda där hon ska bygga upp en helt ny gemenskap – från grunden. 16.4.2024 kl. 15:34
Tidigare kände sig Beni Karjalainen ensam. Idag har han goda vänner och en sambo. FOTO: PRIVAT

Helsingfors. Beni Karjalainen vet hur det är att vara ensam, men också hur det går att komma ur ensamheten. Årets Gemensamt ansvar-kampanj samlar in pengar för att motarbeta ungas ensamhet. 12.4.2024 kl. 18:56
32 euro per dygn – det får hjälpledarna i snitt betalt enligt KP-enkät.

HJÄLPLEDARE. Sommarjobb eller frivilligkul? Kyrkpressen tittade på vad hjälpledarna får betalt på sommarens konfirmandläger, där de har en viktig roll. På Åland har församlingarna en arvodeskultur som sticker ut. 19.4.2024 kl. 15:53
Harry Holmberg finns i dag till för andra människor – i vården.

PRÄSTER. I Borgå stift är det på sina håll allvarlig brist på präster. Det som förr ofta blev ett livslångt kall är i dag ett yrke där många slutar och gör någonting annat. Forskningen antyder varför. 5.4.2024 kl. 11:23

Att laga mat handlar för Birgitta Udd om glädjen att skapa, men också alla tankar som processen väcker hos henne.

Bok. Våra kroppar behöver föda. Vi behöver också föda för vårt själsliga liv. Birgitta Udd kombinerade behoven och skrev boken "Det smakar liv – Vardagstankar och recept". 15.5.2024 kl. 15:27
Biskop Ivan Laptev - viger han präster i Sankt Petersburg för en utbrytarkyrka i Finland?

INGERMANLANDS KYRKA. Inom maj månad ska två av kyrkans missionsorganisationer förklara varför flera av deras anställda har prästvigts i en luthersk kyrka i Ryssland. Biskop Ivan Laptev i den ingermanländska kyrkan tycker ståhejet är märkligt. 14.5.2024 kl. 10:00
Nya kyrkomötet öppnades med gudstjänst i Åbo domkyrka.

KYRKOMÖTET. Många nya delegater i kyrkomötet. De tunga frågorna som samkönad vigsel eller organisationsreform i kyrkan kommer upp på onsdag. 13.5.2024 kl. 20:10
Verket ”Rebirth” av Kasper Dalkarl är inspirerat av ”Lemmikäinens moder” av Akseli Gallen-Kallela.

FOTOGRAFI. När fotografen Kasper Dalkarls pappa dog blev hans relation med mamma Åsa Dalkarl Gustavsson tätare. De började gå i bastu tillsammans, de blev vänner. Kaspers fotoutställning ”Mor och son” är deras gemensamma projekt. 13.5.2024 kl. 14:36
Jobbet som forskningschef för Stiftelsen för Åbo Akademi konstaterar Ruth Illman att har många likheter med motsvarande post vid SLS.

SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET. Hon går från ett toppjobb till ett annat. Ruth Illman har gått i sina föräldrars fotspår, men motivationen kommer utan tvekan inifrån. Från och med september är hon ny forskningschef vid Svenska litteratursällskapet. 10.5.2024 kl. 19:52