Recensioner

Livsråd av en biskop som lever på övertid

Gustav Björkstrand
Lennart Koskinens bok tar avstamp i en olycka han råkade ut för då han seglade till Spetsbergen som 40-åring.
(Foto: Andreas Andersson/KP-ARKIV.)
Lennart Koskinens bok tar avstamp i en olycka han råkade ut för då han seglade till Spetsbergen som 40-åring. (Foto: Andreas Andersson/KP-ARKIV.)
Livspuzzlet eller vad ska jag göra av resten av mitt liv?

Författare: Lennart Koskinen
Förlag: Storkamp Media 2012

När en nyligen pensionerad biskop skriver en bok över ämnet ”Vad ska jag göra av resten av mitt liv?” tror man att det handlar om hur man efter pensioneringen ska fylla sitt liv med en meningsfull sysselsättning.

Men så är det inte. Tidigare Visbybiskopen Lennart Koskinen, med rötter i Finland, tar sin utgångspunkt i en olycka som han råkade ut för som 40-åring på väg mot Spetsbergen i en segelbåt. En jättevåg kastade honom ur sittbrunnen. Han satt fast vid en livlina och lyckades centimeter för centimeter dra sig tillbaka till båten och upp i den. Sedan dess har han, som han säger, levat på övertid och frågat sig på allvar vad han ska göra av det extra liv han fick.

I sin analys av livspusslet som vi alla lägger rör han sig över ett brett spektrum. Bitarna han granskar är bland annat lycka, livskvalitet, pengar, tid, arbete, vänskap, kärlek, lidandet och döden. Han gör det med all den livserfarenhet och sakkunskap han har som forskare, författare, lärare och präst. Boken innehåller en mängd visdomsord och råd som kan göra våra liv mer meningsfulla. Existentialismen och inte minst Sören Kirkegaard har betytt mycket för honom.

Det finns många pärlor bland råden och aforismerna som på ett förtjänstfullt sätt lyfts fram i den intressanta lay-outen. Också bilderna i färg är väl valda och stimulerar till eftertanke. Jag noterade bland annat att Koskinen inte längre irriterar sig över dåliga predikningar. Som en guldgrävare fäster han sig inte vid gyttjan och sanden – utan vid de guldkorn som faktiskt finns i alla predikningar. Det gäller bara att finna och ta vara på dem.

Hans reflektioner över vad myten står för och vad det är som skiljer människan från djuren är läsvärda. Alla människor tror på någonting och har en livsåskådning – också de som upphöjer vetenskapen till en sådan. Men vetenskapen kan bara svara på en del av de viktiga frågorna i livet. När det gäller helt centrala områden som etik, estetik, meningsupplevelse, lidande och död har den inga svar. Här måste vi söka dem på ett helt annat håll, nämligen i religionen.

Koskinen har gett sin bok titeln Livspuzzlet. Det är träffande med tanke på alla de delområden av livet han behandlar. Men när man lägger ett pussel är målet att man ska nå fram till en helhetsbild som är mer än de olika bitarna. Det kunde ha varit intressant att få veta mera om hur pusslets helhetsbild växer fram och vad som utmärker den, utöver de olika delarna. Men det är väl här som läsarens aktivitet kommer in. Var och en skapar sin egen bild och hurudan den blir kan man inte bestämma på förhand. Men man behöver anvisningar och råd – och dem ger Koskinen rikligt av.


Kristian Willis utanför Dickursby nya kyrka i Vanda.

profilen. – Jag skulle gärna vara med och skapa framtidens folkkyrka, för jag tror att vi inte har något annat val, säger Kristian Willis som snart tar över som kyrkoherde i Vanda svenska församling. 27.4.2021 kl. 15:05
Måste kroppen få så mycket uppmärksamhet? frågar Monica Ålgars.

Kroppen. Hur talar du till din kropp? Vad tänker du om den? 28.4.2021 kl. 00:00

Valborg. Han känner sig taggad inför en annorlunda valborg även om det känns trist att behöva hålla distansen. 26.4.2021 kl. 14:31
Patrik Hagman börjar jobba i Linköpings stift.

Åbo akademi. Vem som har hand om undervisningen i praktisk teologi i höst är oklart. 23.4.2021 kl. 12:14
Bjarne Boije var en av nyckelpersonerna bakom Kyrkpressen för femtio år sedan.

Kyrkpressen. Biskopen var tveksam, men han ville inte vara den som hindrade att Kyrkpressen startade. Om Borgar tar ansvar för innehållet och Boije för ekonomin så måste vi försöka, sade biskopen. Så blev det. (Den här texten publicerades i KP 1/2020. KP publicerar den i repris som en hyllning till Bjarne Boije, 100 år.) 21.4.2021 kl. 12:31
Det blottlagda takvalvet på vilket kyrkvaktmästaren Bengt Norrlin står är det synligaste tecknet på vattenläckaget. Brandverket slängde ut den våta isoleringen under det läckande munstycket.

Läckage. Ett felande sprinklermunstycke sprejade ut vatten över takvalvet i Pedersöre kyrka natten till lördag. På grund av läckaget måste kyrkan stängas för en vecka. 20.4.2021 kl. 12:25
I folkmusikbandet Ratatosk spelar 
Frank Berger vevliran Hildegard.

Åbo. – Hon har öppnat dörrarna till en spännande värld! säger han. 19.4.2021 kl. 10:17
Anne Söderlund tänker ofta att det i en adoptionsberättelse som hennes ju är barnet som är offret. Barnet har inga skyldigheter.

adoption. Anne Söderlund var ett oönskat barn och blev adopterad när hon var sju månader. – Men jag vill inte bli definierad av vad jag inte fick, utan av vad jag fick. 14.4.2021 kl. 09:09
Kristian Willis jobbar för tillfället som pastor för det engelska arbetet i Helsingfors.

kyrkoherdeval. Församlingsrådet i Vanda svenska församling valde Kristian Willis, församlingspastor vid Helsingfors kyrkliga samfällighet, till ny kyrkoherde. 13.4.2021 kl. 19:20
Lennart Ahlvik, Vesa Pöyhtäri och Per-Ole Hjulfors är några av Radio LFF:s medarbetare.

radio. För ett drygt år sedan hade Laestadianernas fridsföreningars förbund LFF fattat ett beslut om att lägga ner sin radiokanal. Nu när coronan begränsar livet och sammankomsterna är de glada att de kom på andra tankar. 14.4.2021 kl. 09:48
– Finland är ett land som fungerar. Människorna är ärliga. Jag har alltid varit lite tystlåten och jag trivs i Finland, säger Stéphane Rosse.

Kulturer. Stéphane Rosse är den tystlåtna fransmannen som har levt i Finland i 30 år. – Jag blev förälskad i en finländsk turist i Paris 1993. Det var kärlek vid första ögonkastet. 14.4.2021 kl. 10:47
Kirkko & Kaupunki rapporterar utförligt om domen och diskussionen kring den på sin webbsida.

massmedier. Tidningen Kirkko ja kaupunki har fällts av opinionsnämnden för massmedier för att ha avlägsnat en omstridd kolumn om köttproduktion från tidningens webbsida. 13.4.2021 kl. 10:24
Elefteria Apostolidou är församlingspastor i Borgå svenska domkyrkoförsamling.

Kolumn. "Även ett digitalt möte får en annan dimension när vi på riktigt stannar upp och ger av vår egen tid", skriver Elefteria Apostolidou. 14.4.2021 kl. 08:30
Kalle Sällström är verksamhetsledare på Församlingsförbundet.

Förnyelse. "Hur skulle vi gå till väga om vi också skulle renovera kyrkan inifrån?" 14.4.2021 kl. 09:00
Tiina Kaaresvirta är studentpräst på Metropolia, Alexandra Eriksson socialpolitiskt ansvarig i Hankens studentkår.

Studerande. Studerande behöver stöd under undantagstiden – och antagligen klarnar det verkliga stödbehovet först när livet börjar normaliseras. 14.4.2021 kl. 00:00

Tuomas Anttila sorterar frimärken som människor donerat och säljer dem vidare för att samla in medel till missionen. Frimärkena från Kyrkpressens krysslösningar har bidragit med tusentals euro genom åren.

FRIMÄRKEN. Tuomas Anttila samlar inte längre frimärken för egen räkning. Det här får många köpare att återvända till hans nätauktioner – de vet att han inte tar undan de bästa märkena till sin egen samling, utan säljer vidare allt som kommer in. 11.5.2021 kl. 16:27
Hemma i Borgå har hon en egen liten ateljé. Under coronatiden har hon sålt en hel del verk via webbsajter för konst försäljning.

SKAPADE. Länge tyckte Linnea Ekstrand att det hon kunde – att jobba med händerna – inte var viktigt eller värdefullt. Idag är skapandet hennes yrke. 11.5.2021 kl. 09:52
Ibland måste man våga göra något oväntat, säger Alaric Mård.

bibeln. Tänk om man skulle fira ner sin vän genom taket för att vännen skulle få träffa Jesus? I den här serien berättar personer om sina favoritdoldisar i Bibeln. Först ute är teologen och författaren Alaric Mård. 10.5.2021 kl. 11:40
Tova Vikström är församlingssekreterare och informatör.

NATURNÄRA. "Då kommer lugnet, som under en andakt, en meditation, de där sista stunderna i yoga då man bara ligger ner." 11.5.2021 kl. 09:00

Bidrag. Fjorton projekt har fått bidrag ur Gunvor och Bo Skogmans fond, meddelar Kristinestads församling. 4.5.2021 kl. 09:59