Han, hon, hen och Gud

30.01.2018
LEDARE. Svenskfinland har fått sin egen släng av den Gud-hen-debatt som rasat i Svenska kyrkan.

Symtomatiskt för den har varit att motiven ibland verkat ha helgat medlen, så att också rena osanningar förts fram i syfte att uppröra massorna. Så var det till exempel när det hette att den nya rikssvenska handboken slopat ”han” för Gud till förmån för ”hen”, vilket inte var sant. Den andra stora debatten kom när en församling i Västerås i sin julannonsering gick in för att inte könsbestämma Jesusbarnet.

I Åbo har kyrkoherden Mia Bäck nyligen fått kritik från en anonym anmälarhop som upprörts av att hon kallat Gud ”hen”. Tillvägagångssättet i anmälan är fegt. Tillspetsat kunde påpekas att den som inte vågar ge sin kritik ansikte, kropp eller identitet överhuvudtaget, hen tige i församlingen.

Biskop Björn Vikström har i ett par intervjuer gått ut och stött Bäck, som alltså inte har ens någon tillfällig avsättning från sin tjänst att vänta.

Gud är större än våra kategorier, och det är bra att försöka hitta positiva associationer. Men för varje gång Gud definieras riskerar vi trampa snett. För en del av kristenheten, till exempel inom den ortodoxa kyrkan, är ödmjukheten inför detta faktum så stor att kyrkan betonar den apofatiska teologin: den som talar om att det är lättare att säga vad Gud inte är.

Samtidigt framhåller Vikström i en intervju för svenska Yle att det är skäl att undvika att göra det till en kamp hur många gånger vi nämner Gud som far eller Gud som mor.

Det finns ett behov av att säga något om Gud trots allt. Där är Bibelns språk det som nötts in i generationer, och det är naturligt att ta till bilderna som erbjuds: Fadern, brudgummen, konungen. Samtidigt är det hälsosamt för alla bibelläsarna att inse att språk alltid handlar om dräkt, en dräkt som ser olika ut för olika folk. Det vi söker ligger bortom orden.

Författaren Olof Lagercrantz skriver om det språk som gick förlorat, Adamspråket, som utmärktes av att varje ord svarade exakt mot sitt innehåll. Det språk vi har kvar är hopplöst oprecist. Det går inte att förneka att de manliga dragen dominerar i Bibeln. Men räcker å andra sidan ett ”hen” till för att bredda synfältet? Ofta framförs finskans könsneutrala ”hän” som den goda och oproblematiska parallellen. Men är den allmänna förståelsen av Jumala och Gud ändå så annorlunda mellan de finsk- och svenskspråkiga i vår tvåspråkiga folkkyrka? Det skulle i så fall betyda att vi har skillnader i gudsuppfattningen mellan språkgrupperna som bottnar i ren lingvistik. Så verkar det inte vara.

Det handlar om mera än ett pronomen. Om hen utses till den stora snubbelstenen blir resan mot Gud bara ett stillastående käbbel i diket. Gud blir inte enbart feminin med hen – men inte heller enbart maskulin utan det. Också nu är Gud hönan som samlar sina kycklingar under vingen, modern som tröstar. Gud är inte människa. Människan är däremot Guds avbild och allt i henne bär ett avtryck av den storhet vi inte kan begripa.

May Wikström

pedersöre. Tiden är nu mogen för en sammanslagning av församlingarna i Pedersöre. Initiativ är att vänta inom kort. 12.10.2018 kl. 17:00
Tuva Korsström är glad över att hennes mammas författarskap idag upplever en ny renässans.

Biografi. När Tuva Korsström var barn blev hennes mamma kristen mystiker och hemmet ett fängelse. På ena sidan fanns Gud, på den andra vansinnet. 4.10.2018 kl. 15:28
Kira Ertman leder stiftets största församling.

esbo. Församlingsrådet valde ny kyrkoherde efter omröstning. 2.10.2018 kl. 19:48

nykarleby. Mia Anderssén-Löf är Nykarlebys nya kyrkoherde. Hon fick 965 röster medan motkandidaten Ulf Sundstén fick 239 röster i valet. Sammanlagt gavs 1 212 röster valet idag. Åtta röster var förkastade. Röstningsprocenten blev 25,5. 30.9.2018 kl. 21:58
Kardinal Anders Arborelius tror att medierna kan vara Guds röst när det gäller att reda ut övergreppsskandalerna.

katolska kyrkan. För att reda ut kaoset efter övergreppsskandalerna måste katolska kyrkan samlas bakom påven, tror kardinal Anders Arborelius. 9.10.2018 kl. 09:39

kyrkbrand. Polisen i Joensuu meddelade på tisdagsmorgonen att man gripit fyra personer med anledning av kyrkbranden i Kiihtelysvaara på söndagsmorgonen. 25.9.2018 kl. 10:25

församlingsvalet. Varken den svenska eller den den finska församlingen i Kristinestad har fått ett tillräckligt antal kandidater till församlingsvalet i november. Den svenska församlingen har endast sex kandidater till sina femton platser i gemensamma kyrkofullmäktige. Den finska församlingen har i sin tur för få kandidater till sitt församlingsråd. 20.9.2018 kl. 13:00

biskopsval . När biskop Björn Vikström nu lämnat in sin formella avskedsansökan blir det bråttom för dem som vill bli biskop i Borgå stift att visa sina kort. Väljarna är få och de binds snabbt upp bakom kandidaterna. 18.9.2018 kl. 14:46
Björn Vikström har verkat som biskop i Borgå stift sedan september 2009.

biskopsval . Vid dagens möte beviljade domkapitlet vid Borgå stift biskop Björn Vikström avsked. Samtidigt fastställde man tidtabellen för valet av ny biskop, den 19 mars 2019 blir det biskopsval i Borgå stift. 18.9.2018 kl. 14:19
Zacharias Topelius avporträtterades av F. Kaschenreuter år 1845, då han var 27 år.

dagbok. I dagböckerna möter vi en ung, social, spontan yngling, en man som senare blev den farbror vi kallar Topelius. 17.9.2018 kl. 11:17

församlingsval. Sammanlagt 16 200 kandidater har ställt upp i församlingsvalet i november. 4.10.2018 kl. 08:00

församlingsval. Det blir sämjoval också i Tammerfors svenska församling i höst. 3.10.2018 kl. 09:00

försoning. Ärkebiskop Tapio Luoma och biskopen i Helsingfors Teemu Laajasalo deltar torsdagen den 4.10 i ett försoningsmöte mellan pingstvänner och lutheraner i Helsingfors. 2.10.2018 kl. 11:10