Många vägar in till kyrkan

23.01.2018
LEDARE. Sträckan till till det bibliska Palestina blir allt längre att vandra tillbaka till. Den är en utmaning för varje predikant, för varje bibelläsare som tvingas gräva igenom lager efter lager av tid och förståelse av omvärlden.

Och samtidigt som kyrkan håller fast vid synen att gudstjänsten är församlingens hjärta blir gudstjänsten också, fastän viktig, allt svårare att ta till sig. Balansen mellan att rucka på gudstjänstens former och utmaningen att förklara den utan att därmed kväva själva livet i den är oerhört svår. Medlemmarna behöver också andra möjligheter att ta sig in i gemenskapen.

Kyrka måste nämligen levas. Det är en av grundförutsättningarna för att man i något skede ska upptäcka att det förhållande man har till den kanske kunde kallas kärlek. Kärlek utan vardag är verklighetsfrämmande fantasier. Och därför är vardagsingångarna, köksvägarna om man så vill, så oerhört viktiga för kyrkan. Utan dem förblir kyrkdörren ofta stängd för alldeles för många medlemmar.

En av dessa slussar fyller femtio i dagarna. Kp har lyft fram Ungdomens Kyrkodagar många gånger, och gör det med särskild glädje också nu när stiftets egen ungdomsriksdag jubilerar. Gammal har den inte blivit. Tack och lov har UK vänligt men bryskt ”puttat ut” gammelfolket till andra arenor när de uppnått mogen ålder. Det systemet har verkat positivt på två sätt.

Dels har beslutsfattarna slagit vakt om arenan, så att de som diskuterar är de unga – just då –utan förlamande dethärharviredanvaritmedom-generationer. Dels har de mognande ungdomarna fått den välbehövliga pushen ut i andra vatten, som ansvarstagare i kyrkan.

Femtioårshistoriken över UK är ett tydligt vittnesbörd om vilken betydelse den årliga samlingen har och har haft för stiftet. De röster som hörts i sammanhangen har många gånger ekat vidare i predikstolar, vid mötesbord och i olika medier. Som fostrare saknar Ungdomens kyrkodagar motstycke inte bara i stiftet, utan i hela rikskyrkan.

Fostran gäller inte bara det rent kyrkliga. Stefan Myrskog, ledande sakkunnig vid Kyrkans central för den svenska verksamheten, lyfter fram den viktiga aspekten som gäller mötet med det ovana, okända och rentav otänkbara. I fem decennier har unga från olika håll och sammanhang fått en glimt av hur ”de andra” har det och tänker. Förmågan att hantera våra olikheter är en överlevnadsfärdighet för kyrkan i dag. Den är för viktig för att lämnas enbart till biskopar, präster och kyrkopolitiker.

Tack UK, för att du håller vår själ ung. Vi behöver dig!

May Wikström

pedersöre. Tiden är nu mogen för en sammanslagning av församlingarna i Pedersöre. Initiativ är att vänta inom kort. 12.10.2018 kl. 17:00
Tuva Korsström är glad över att hennes mammas författarskap idag upplever en ny renässans.

Biografi. När Tuva Korsström var barn blev hennes mamma kristen mystiker och hemmet ett fängelse. På ena sidan fanns Gud, på den andra vansinnet. 4.10.2018 kl. 15:28
Kira Ertman leder stiftets största församling.

esbo. Församlingsrådet valde ny kyrkoherde efter omröstning. 2.10.2018 kl. 19:48

nykarleby. Mia Anderssén-Löf är Nykarlebys nya kyrkoherde. Hon fick 965 röster medan motkandidaten Ulf Sundstén fick 239 röster i valet. Sammanlagt gavs 1 212 röster valet idag. Åtta röster var förkastade. Röstningsprocenten blev 25,5. 30.9.2018 kl. 21:58
Kardinal Anders Arborelius tror att medierna kan vara Guds röst när det gäller att reda ut övergreppsskandalerna.

katolska kyrkan. För att reda ut kaoset efter övergreppsskandalerna måste katolska kyrkan samlas bakom påven, tror kardinal Anders Arborelius. 9.10.2018 kl. 09:39

kyrkbrand. Polisen i Joensuu meddelade på tisdagsmorgonen att man gripit fyra personer med anledning av kyrkbranden i Kiihtelysvaara på söndagsmorgonen. 25.9.2018 kl. 10:25

församlingsvalet. Varken den svenska eller den den finska församlingen i Kristinestad har fått ett tillräckligt antal kandidater till församlingsvalet i november. Den svenska församlingen har endast sex kandidater till sina femton platser i gemensamma kyrkofullmäktige. Den finska församlingen har i sin tur för få kandidater till sitt församlingsråd. 20.9.2018 kl. 13:00

biskopsval . När biskop Björn Vikström nu lämnat in sin formella avskedsansökan blir det bråttom för dem som vill bli biskop i Borgå stift att visa sina kort. Väljarna är få och de binds snabbt upp bakom kandidaterna. 18.9.2018 kl. 14:46
Björn Vikström har verkat som biskop i Borgå stift sedan september 2009.

biskopsval . Vid dagens möte beviljade domkapitlet vid Borgå stift biskop Björn Vikström avsked. Samtidigt fastställde man tidtabellen för valet av ny biskop, den 19 mars 2019 blir det biskopsval i Borgå stift. 18.9.2018 kl. 14:19
Zacharias Topelius avporträtterades av F. Kaschenreuter år 1845, då han var 27 år.

dagbok. I dagböckerna möter vi en ung, social, spontan yngling, en man som senare blev den farbror vi kallar Topelius. 17.9.2018 kl. 11:17

församlingsval. Sammanlagt 16 200 kandidater har ställt upp i församlingsvalet i november. 4.10.2018 kl. 08:00

församlingsval. Det blir sämjoval också i Tammerfors svenska församling i höst. 3.10.2018 kl. 09:00

försoning. Ärkebiskop Tapio Luoma och biskopen i Helsingfors Teemu Laajasalo deltar torsdagen den 4.10 i ett försoningsmöte mellan pingstvänner och lutheraner i Helsingfors. 2.10.2018 kl. 11:10