Vår död är inte ett sista solo

07.03.2023
Vår död är inte ett sista solo
Jan-Erik Andelin är redaktör för opinion och samhälle vid Kyrkpressen.

MANNEN heter Gus och är dödligt sjuk, uppenbarligen i cancer, men vårdas hemma av sin fru och sina närmaste. Han får kraftig kemo­terapi som varje gång gör honom utmattad och desorien­terad.

Hans delstat i USA är en av nio där läkare får skriva ut en dödlig dos barbiturater för den som i terminalskedet vill avsluta sitt liv. Gus och Rihanna har preparaten hemma i en liten kartong för den dag Gus bestämmer sig för att han inte längre vill leva.

Stämningen kring sjuksängen med vuxna barn och ett litet, tultande barnbarn är avspänd, men ofta känslosam. Det är beslutat att den dag Gus har velat gå ska de anhöriga fira honom med Dom Perignon-champagne.

Scenen är ur den brittiska BBC-journalisten Louis Therouxs fina dokumentär Choosing Death (Att välja döden) från 2018 – fin för att den belyser de många dilemman som omger friheten att dö sin egen död.

"Eutanasi och påskyndad död handlar inte om det där enda argumentet."

EN EUTANASILAG väntas med stöd av en ny folkaktion komma upp i Finlands riksdag på nytt under nästa mandatperiod. I en opinionsmätning 2016 vill över 70 procent av finländarna införa eutanasi.

År 2018 föll ett medborgarinitiativ om saken med klara siffror i riksdagen, trots över 60 000 underskrifter. Två år senare visade en enkät inom Finlands läkar­förbund att närmare hälften av läkarna är för dödshjälp. Själva förbundet säger dock fortfarande nej.

Eutanasi eller assisterad frivillig död är tillåten i en handfull EU-länder, men ingenstans i Norden. Kanada har en eutanasilag; tre procent av dem som dör uppges göra det genom en dödlig injektion av en läkare.

BBC-DOKUMENTÄREN för tittaren ut på djupt vatten. Vi hör de kända argumenten för assisterad, självvald död – men mot amerikans­ka bakgrundskulisser.

Man vill dö för att man trots en god medel­klassekonomi ändå inte har råd med de hundra­talstusen dollar en dräglig demensvård livet ut kostar.

Man vill dö för att man har varit mån om att vara familjens role model och upplever det som så främmande att vara hjälplös och inte längre stark.

Den dag Gus fru Rihanna, även hon en stark kvinna, bryter samman beslutar Gus sig för att ta drogerna i papplådan och dö. Vara stark, eller död. Reportern från Europa frågar spontant och häpet ute i köket: Varför har ni aldrig gråtit och sörjt tillsammans förut?

I Finland är våra kulturmönster andra. Det är ingen hedersförlust eller social skam här att vara svag, blottad, beroende. Vana vid välfärdssamhället låter vi oss självklart falla i dess skyddsnät och famn.

ALL RESPEKT för det amerikanska paret, för deras livssyn och beslut. De bäddade också för ett slags lättnad, och till och med för en glädje över Gus liv som var vacker i sorgen.

Men vad vi måhända kan ta med oss är att eutanasi och en påskyndad död inte bara handlar om det ofta enda argumentet, att som individ slippa bli inlåst i ett smärthelvete för sina sista dagar och veckor i livet.

Utan att vi också, medan vi går friska och raka på gatan, också tänker på eutanasi i termer av hur vi kommer att dö som sociala varel­ser, med hänsyn till andra och dem som står oss nära. Eller på att kanske dö som medborgare i ett samhälle som svek sitt löfte att göra allt som stod i dess makt för att vi ska ha det möjligast bra i alla våra livs dagar.

Det här är inget enkelt ja eller nej.

Foto: Unsplash–Dominik Lange

Jan-Erik Andelin
– Jag kände i många år att jag höll på med något som jag egentligen inte ska göra, säger Ester Rudnäs.

Personligt. Ester Rudnäs önskar att någon berättat för henne att det hör till att det kommer jobbiga perioder i ett äktenskap. Efter snart nio år som gift och sedan hon hittat rätt i yrkeslivet valde hon att berätta om utmaningarna för att hjälpa andra. 5.12.2023 kl. 18:00
 – Jag klarar mig utan julklappar. Det låter klyschigt att säga så, men det är faktiskt sant, säger Kajsa Sjöström.

jul. 19-åriga Kajsa Sjöström från Mariehamn älskar julen så mycket att hon lyssnar på julmusik året om och gläds över att den affär hon jobbar i inleder julen i oktober. 4.12.2023 kl. 14:29
FMS arbetar bland annat i Mauretanien.

FMS. Finska Missionssällskapets omställningsförhandlingar innebär att personalstyrkan minskar med 42 årsverken genom uppsägningar och pensioneringar. Den svenska verksamheten påverkas också, men det är ännu oklart i vilken mån. 1.12.2023 kl. 14:23
Emma Audas, Göran Stenlund, Gun Geisor, Stefan Myrskog och Jan-Erik Lindqvist har förlänats Mikael Agricola-medaljen.

MIKAEL AGRICOLA MEDALJEN. I samband med Borgå domkapitels jubileumssammanträde förlänade biskop Bo-Göran Åstrand Mikael Agricola-medaljen åt fem personer; Emma Audas, Gun Geisor, Jan-Erik Lindqvist, Stefan Myrskog och Göran Stenlund. Medaljen är avsedd att ges som hedersbetygelse och gåva åt personer som verkat i Mikael Agricolas anda. 1.12.2023 kl. 16:59
Vid det Borgå domkapitels första möte den 1 december år 1923 var det dåvarande biskopen Max von Bonsdorff som svingade ordförandeklubban. År 2023 var det nuvarande biskopen Bo-Göran Åstrand som skötte det uppdraget.

BORGÅ STIFT 100 ÅR. Borgå stift har sedan årsskiftet firat att det i år gått 100 år sedan stiftet grundades. Idag, den 1 december, är ändå det närmaste en officiell födelsedag man kan komma, eftersom det första domkapitelsmötet de facto hölls den 1 december år 1923. Dagen till ära hölls ett jubileumssammanträde i exakt samma rum där det första mötet gick av stapeln för 100 år sedan. 1.12.2023 kl. 16:31
Lucas Snellman tror valet blir spännande.

KYRKOMÖTET. Borgå stift har sex ombud i kyrkomötet: två präster, tre lekmän och ett ombud från Åland. Fyra av de tidigare ombuden ställer inte upp för omval. Det innebär ett spännande val för Borgå stift. 29.11.2023 kl. 16:48
Ifjol deltog 47 488 unga i konfirmandundervisningen.

KONFIRMANDTIDEN. Ungefär 68 procent av unga som konfirmerades i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland under 2023 tycker att konfirmandtiden har påverkat deras psykiska välbefinnande på ett positivt sätt. Det här kommer fram i kyrkans nationella självutvärdering för konfirmander. 29.11.2023 kl. 08:00
Församlingsförbundets  verksamhetsledare Kalle Sällström, pristagaren Stefan Härus och biskop Bo-Göran Åstrand.

kulturpris. I trettio år var Stefan Härus redaktör för programmet Tack och lov i Yle Vega. Programmet presenterade andlig musik enligt lyssnarnas önskemål, och präglades starkt av Härus röst, personlighet, närvaro och kunskap. Dessa motiveringar lyftes fram när Stefan Härus fick Församlingsförbundets kulturpris år 2023. 28.11.2023 kl. 15:33

NYTT FRÅN DOMKAPITLET. Vem har sökt tjänsten som ledande kaplan i Väståbolands svenska församling? Vem blir citykaplan i Johannes församling? Läs mera i notisen från domkapitels senaste sammanträde. 28.11.2023 kl. 13:58
När Torsten Sandell tar emot gäster hemma i Helsingfors bjuder han ofta på turkiskt te.

KORANFORSKARE. Många muslimer upplever pressen från västvärlden som outhärdlig, säger Torsten Sandell, som bott länge i Turkiet och forskat i Koranen. 23.11.2023 kl. 08:00
För Mari Koli blev utmattningen och den påföljande pilgrimsvandringen den livsförändring hon behövde.

livskris. När hon var fem år hittade Mari Koli sin pappa död. Det är egentligen där berättelsen om krig, en utbränd vd och att vandra sig frisk börjar. – Jag hörde en röst som sa: Du måste gå till Santiago de Compostela. 22.11.2023 kl. 13:01
Mikael Nylund har hållit i trådarna för projektet från början, men hela församlingen har stått bakom projektet.

EKENÄS. I tider när kyrkobyggnader blir nattklubbar eller bostäder går Betesdaförsamlingen i Ekenäs mot strömmen. Frikyrkan har köpt och renoverar den mer än 150 år gamla träbyggnaden Ekenäs seminarium. 21.11.2023 kl. 18:19
Patrik Hagman är besviken efter sin senaste period som ombud.

KYRKOMÖTET. Ombuden Ulla-Maj Wideroos, Patrik Hagman och Rolf Steffansson har meddelat att de inte ställer upp för omval när ett nytt kyrkomöte ska väljas i februari. Kyrkpressen bad dem sammanfatta de senaste fyra åren och slutsatsen blev – det går kanske framåt, men framför allt går det långsamt. 20.11.2023 kl. 13:11
Elis Storsjö år i nian i Strandnäs skola i Mariehamn.

HÖSTDAGARNA. I år reste hela 600 ungdomar från olika håll i Svenskfinland till Höstdagarna i Toijala. Elis Storsjö från Mariehamn var en av dem. 20.11.2023 kl. 12:54
Kyrkomötet är kyrkans riksdag.

KYRKLIGA VAL. Kandidatnomineringen inför kyrkomötesvalet och valet av stiftsfullmäktige avslutades i onsdags. Här följer en preliminär sammanställning av listorna och kandidaterna. 17.11.2023 kl. 16:10

Lucas Snellman tror valet blir spännande.

KYRKOMÖTET. Borgå stift har sex ombud i kyrkomötet: två präster, tre lekmän och ett ombud från Åland. Fyra av de tidigare ombuden ställer inte upp för omval. Det innebär ett spännande val för Borgå stift. 29.11.2023 kl. 16:48
Ifjol deltog 47 488 unga i konfirmandundervisningen.

KONFIRMANDTIDEN. Ungefär 68 procent av unga som konfirmerades i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland under 2023 tycker att konfirmandtiden har påverkat deras psykiska välbefinnande på ett positivt sätt. Det här kommer fram i kyrkans nationella självutvärdering för konfirmander. 29.11.2023 kl. 08:00
Församlingsförbundets  verksamhetsledare Kalle Sällström, pristagaren Stefan Härus och biskop Bo-Göran Åstrand.

kulturpris. I trettio år var Stefan Härus redaktör för programmet Tack och lov i Yle Vega. Programmet presenterade andlig musik enligt lyssnarnas önskemål, och präglades starkt av Härus röst, personlighet, närvaro och kunskap. Dessa motiveringar lyftes fram när Stefan Härus fick Församlingsförbundets kulturpris år 2023. 28.11.2023 kl. 15:33

NYTT FRÅN DOMKAPITLET. Vem har sökt tjänsten som ledande kaplan i Väståbolands svenska församling? Vem blir citykaplan i Johannes församling? Läs mera i notisen från domkapitels senaste sammanträde. 28.11.2023 kl. 13:58
När Torsten Sandell tar emot gäster hemma i Helsingfors bjuder han ofta på turkiskt te.

KORANFORSKARE. Många muslimer upplever pressen från västvärlden som outhärdlig, säger Torsten Sandell, som bott länge i Turkiet och forskat i Koranen. 23.11.2023 kl. 08:00