"Det finns få saker som gör mig lika irriterad som när människor placeras in i snäva fack och blir fastlåsta vid att vara en enda sak"

03.08.2020
Mathias Rosenlund är författare och bibliotekarie.

Ett av mina favoritcitat är några rader av Nobelpristagaren Tomas Tranströmer, som i en dikt skriver ”Du blir aldrig färdig, och det är som det skall”.

Det är ord som jag hittar både inspiration och tröst i.

Du blir aldrig färdig. En annan kanske tycker att det här låter lite trist. Att inte bli färdig, klar. Att ständigt liksom vara ... ja, vad? Bristfällig? Jag förstår att raderna kan tolkas även på det sättet, men min läsning av dem är annorlunda.

För mig handlar de här orden om att människan och jaget inte är något statiskt, något stillastående och slött. Tvärtom så rör vi på oss, vi färdas i bästa fall inom oss själva för att upptäcka nya facetter, outforskade sidor som plötsligt integreras i oss och blir en del av dem vi är. Det finns faktiskt få saker som gör mig lika irriterad som när människor placeras in i snäva fack och liksom blir fastlåsta vid att vara en enda sak. En människa är mer än de yttre attribut som ges henne.

Och det finns få saker som gör mig lika sprittande av iver som att betänka hur komplexa, djupa och fascinerande människor är. Du blir aldrig färdig, tänk vilket löfte de orden innehåller! Allt du ännu kommer att upptäcka, allt du ännu kommer att lära dig, allt du ännu kommer att få bevittna.

Det här var den inspirerande sidan av Tranströmers ord. Sedan var det trösten.

Under det senaste året har jag tänkt mycket på traumatiska erfarenheter. Både egna sådana, men även andras. Ett trauma förändrar en människa. Ofta på sätt som man inte hade önskat sig.

Jag minns en vän som berättade för mig om de gånger hon blivit våldtagen. Jag minns en vän som tog till kniven för att sorgen över en bortgången familjemedlem var så bottenlös. Jag minns min bror som satt blödandes på trottoaren med uppskurna handleder. Jag minns mig själv liggandes i min säng med desperata tankar om att jag visserligen vill leva men bara just och just.

Du blir aldrig färdig. De här orden kan i bästa fall betyda att du kommer att kunna överkomma mer än du någonsin hade trott möjligt. Att du en dag kommer att kunna se tillbaka och konstatera att du inte brast den gången då du trodde att du gjorde det. Den gång du miste en vän. Den gång någon gjorde ett grovt övergrepp på dig. Den gång du tvivlade på Gud. Den gången var du ännu inte färdig. Och det var som det skall.

Mathias Rosenlund
Biskop Bo-Göran Åstrand och Johan Bärlund, professor i nordisk rätt, kommenterar HFD:s beslut för Kyrkpressen.

äktenskapssyn. I dag kom beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen – Uleåborgs domkapitel hade rätt att utfärda en varning till präst som vigt ett samkönat par. Rättsväsendet griper inte in för att hjälpa kyrkan fatta beslut om äktenskapssynen – men kyrkan måste enligt biskop Bo-Göran Åstrand bestämma sig snart. 18.9.2020 kl. 16:15

Borgå stift. Se alla nyheter från domkapitlet i Borgå inne i artikeln. 18.9.2020 kl. 12:25
I skogen hittar Nina Lindfors tröst och frid.

diakoni. I många år kunde Nina Lindfors andas ut bara om veckosluten – då kom ingen post, och hon slapp högarna av obetalda räkningar och indrivningsbrev. Utan stöd från församlingens diakoniarbetare Taina Sandberg hade hon inte orkat. De brukar mötas på Ninas favoritplats: i skogen. 17.9.2020 kl. 15:20
Finland har handlat proaktivt, och det är bra, säger Peter Strang, professor i palliativ medicin vid Karolinska institutet.

coronaepidemin. Peter Strangs forskning visar att covid-19-döden var svårast för de unga och starka. Han ger Finland goda poäng för proaktivt handlande då coronaepidemin bröt ut. 16.9.2020 kl. 15:45
Ulrika Hansson är redaktör på Kyrkpressen. Jaktlaget är hennes första bok.

romandebut. En måsinvasion, civil olydnad och lojalitet. Förankrad i hembygdens landskap ställer Ulrika Hanssons debutroman frågan: Vad får man vara tacksam för? 16.9.2020 kl. 18:30
Katarina Gäddnäs har varit präst i två år. 
– Men jag började läsa teologi genast efter gymnasiet med inriktning på att bli sjukhuspräst.

döden. Förr höll man nästan alltid en visning av en död anhörig före begravningen. 15.9.2020 kl. 20:12
Helene Liljeström tycker att citatet vid domkyrkan
är väldigt väl valt. På svenska lyder motsvarande bibelställe: ”Jag skall ge er en framtid och ett hopp.”

hopp. Det är okej att vi oroar oss, men Gud har lovat oss ett hopp och en framtid. De orden tröstar Helene Liljeström som tar över som kyrkoherde i Matteus församling en höst när det är svårt att planera för framtiden. 16.9.2020 kl. 00:01
Johan Westerlund är kyrkoherde i Johannes församling. Hans favoritplats i stan: olika kaféer runt järnvägsstationen.

Kyrkflytt. "Om vi inte kan fira gudstjänst, lovsjunga, lyssna och be, så upphör vi att existera som församling." 16.9.2020 kl. 00:01

mathjälp. Helsingfors-hjälpen avslutades för att behoven inte längre ser likadana ut som i våras. Men församlingarna erbjuder fortfarande mathjälp och samtalsstöd, och dörrarna till de gemensamma måltiderna har öppnats på nytt. 16.9.2020 kl. 00:01
Mikaela Björklund har några veckors erfarenhet av stadsdirektörsjobbet. Men i tolv år har arbetet för Närpes tagit upp mycket av hennes tid.

Närpes. Mikaela Björklund är färsk stadsdirektör i Närpes. Bakom sig har hon många år av engagemang i lokalsamhället, med början från när hon var tonåring i församlingen. Tron är grunden hon står på – den gör det naturligt att vilja vara med och bygga samhället för medmänniskorna. 17.9.2020 kl. 10:30