Vår tid har sin egen avgud: Vi tror att vi har den yttersta makten över våra liv

27.02.2020
Vår tid har sin egen avgud: Vi tror att vi har den yttersta makten över våra liv

Vi var lite osäkra på om våra församlingsmedlemmar i Mariehamn skulle vara beredda att komma och få ett kors av aska tecknat i sina pannor i askonsdagsmässan. Vi oroade oss i onödan, nästan alla ville.

Det finns en längtan efter påtaglighet, andlig erfarenhet och praxis i vår tid. Vi som kyrka är inte världsbäst på att slösa ur vår flertusenåriga tradition, men det finns hoppfulla tecken på förändring.

Fastetiden är en förberedelsetid. Rannsaka är ett gammalt vackert ord med allvarlig klang - att grundligt tänka igenom mitt liv och mina prioriteringar.

«Fastetiden är en förberedelsetid. Rannsaka är ett gammalt vackert ord med allvarlig klang - att grundligt tänka igenom mitt liv och mina prioriteringar.»

Vad är viktigast i ditt och mitt liv? Vår tid har egna avgudar, om vi med gud menar det som vi tror att har den yttersta makten över våra liv. Våra moderna avgudar är: Pengar, hälsa, framgång, skönhet. Det allvarligaste är kanske att vi sätter oss själva i Guds ställe. Vi tror att vi har den yttersta makten över våra liv.

Jesus gav oss ett ansikte på Guds kärlek, gick själv i döden för att vi skulle få liv och liv i överflöd.

Vi behöver inte plåga oss, fastan är inte till för det, men vi behöver på djupet fundera över våra liv och våra prioriteringar och få möjlighet att omprioritera, göra bot och bättring. Vad kan vi avstå från för att ge plats åt annat?

Vi är alla delar av samma kropp och om någon kroppsdel lider, lider alla, om någon del av gemenskapen lider under förtryck och fångenskap så är alla ofria. Fastan vill uppmuntra oss att frimodigt använda vår kraft och våra resurser för att värna om vår jord och våra medmänniskor. Vi får be om en frihetens och befrielsens fasta.

Vad kan du och jag släppa för att bygga en framtid där relation går före konsumtion, där våra ekologiska fotavtryck står i relation till jordens resurser, där global rättvisa flyttar från dröm närmare verkligheten? Hur kan du och jag be och agera för fred och försoning, bli en motkraft mot det hat som finns?

Jesus sade: ”Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.”

Katarina Gäddnäs
Mari Valjakka har återvänt till hemtrakterna i Ivalo.

samiska. Mari Valjakka gläds över att som samepräst kunna bidra till att de samiska språken går vidare till en ny generation – något som inte var självklart när hon själv växte upp. 21.9.2020 kl. 13:16
Biskop Bo-Göran Åstrand och Johan Bärlund, professor i nordisk rätt, kommenterar HFD:s beslut för Kyrkpressen.

äktenskapssyn. I dag kom beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen – Uleåborgs domkapitel hade rätt att utfärda en varning till präst som vigt ett samkönat par. Rättsväsendet griper inte in för att hjälpa kyrkan fatta beslut om äktenskapssynen – men kyrkan måste enligt biskop Bo-Göran Åstrand bestämma sig snart. 18.9.2020 kl. 16:15

Borgå stift. Se alla nyheter från domkapitlet i Borgå inne i artikeln. 18.9.2020 kl. 12:25
I skogen hittar Nina Lindfors tröst och frid.

diakoni. I många år kunde Nina Lindfors andas ut bara om veckosluten – då kom ingen post, och hon slapp högarna av obetalda räkningar och indrivningsbrev. Utan stöd från församlingens diakoniarbetare Taina Sandberg hade hon inte orkat. De brukar mötas på Ninas favoritplats: i skogen. 17.9.2020 kl. 15:20
Finland har handlat proaktivt, och det är bra, säger Peter Strang, professor i palliativ medicin vid Karolinska institutet.

coronaepidemin. Peter Strangs forskning visar att covid-19-döden var svårast för de unga och starka. Han ger Finland goda poäng för proaktivt handlande då coronaepidemin bröt ut. 16.9.2020 kl. 15:45
Ulrika Hansson är redaktör på Kyrkpressen. Jaktlaget är hennes första bok.

romandebut. En måsinvasion, civil olydnad och lojalitet. Förankrad i hembygdens landskap ställer Ulrika Hanssons debutroman frågan: Vad får man vara tacksam för? 16.9.2020 kl. 18:30
Katarina Gäddnäs har varit präst i två år. 
– Men jag började läsa teologi genast efter gymnasiet med inriktning på att bli sjukhuspräst.

döden. Förr höll man nästan alltid en visning av en död anhörig före begravningen. 15.9.2020 kl. 20:12
Helene Liljeström tycker att citatet vid domkyrkan
är väldigt väl valt. På svenska lyder motsvarande bibelställe: ”Jag skall ge er en framtid och ett hopp.”

hopp. Det är okej att vi oroar oss, men Gud har lovat oss ett hopp och en framtid. De orden tröstar Helene Liljeström som tar över som kyrkoherde i Matteus församling en höst när det är svårt att planera för framtiden. 16.9.2020 kl. 00:01
Johan Westerlund är kyrkoherde i Johannes församling. Hans favoritplats i stan: olika kaféer runt järnvägsstationen.

Kyrkflytt. "Om vi inte kan fira gudstjänst, lovsjunga, lyssna och be, så upphör vi att existera som församling." 16.9.2020 kl. 00:01

mathjälp. Helsingfors-hjälpen avslutades för att behoven inte längre ser likadana ut som i våras. Men församlingarna erbjuder fortfarande mathjälp och samtalsstöd, och dörrarna till de gemensamma måltiderna har öppnats på nytt. 16.9.2020 kl. 00:01