Vår tid har sin egen avgud: Vi tror att vi har den yttersta makten över våra liv

27.02.2020
Vår tid har sin egen avgud: Vi tror att vi har den yttersta makten över våra liv

Vi var lite osäkra på om våra församlingsmedlemmar i Mariehamn skulle vara beredda att komma och få ett kors av aska tecknat i sina pannor i askonsdagsmässan. Vi oroade oss i onödan, nästan alla ville.

Det finns en längtan efter påtaglighet, andlig erfarenhet och praxis i vår tid. Vi som kyrka är inte världsbäst på att slösa ur vår flertusenåriga tradition, men det finns hoppfulla tecken på förändring.

Fastetiden är en förberedelsetid. Rannsaka är ett gammalt vackert ord med allvarlig klang - att grundligt tänka igenom mitt liv och mina prioriteringar.

«Fastetiden är en förberedelsetid. Rannsaka är ett gammalt vackert ord med allvarlig klang - att grundligt tänka igenom mitt liv och mina prioriteringar.»

Vad är viktigast i ditt och mitt liv? Vår tid har egna avgudar, om vi med gud menar det som vi tror att har den yttersta makten över våra liv. Våra moderna avgudar är: Pengar, hälsa, framgång, skönhet. Det allvarligaste är kanske att vi sätter oss själva i Guds ställe. Vi tror att vi har den yttersta makten över våra liv.

Jesus gav oss ett ansikte på Guds kärlek, gick själv i döden för att vi skulle få liv och liv i överflöd.

Vi behöver inte plåga oss, fastan är inte till för det, men vi behöver på djupet fundera över våra liv och våra prioriteringar och få möjlighet att omprioritera, göra bot och bättring. Vad kan vi avstå från för att ge plats åt annat?

Vi är alla delar av samma kropp och om någon kroppsdel lider, lider alla, om någon del av gemenskapen lider under förtryck och fångenskap så är alla ofria. Fastan vill uppmuntra oss att frimodigt använda vår kraft och våra resurser för att värna om vår jord och våra medmänniskor. Vi får be om en frihetens och befrielsens fasta.

Vad kan du och jag släppa för att bygga en framtid där relation går före konsumtion, där våra ekologiska fotavtryck står i relation till jordens resurser, där global rättvisa flyttar från dröm närmare verkligheten? Hur kan du och jag be och agera för fred och försoning, bli en motkraft mot det hat som finns?

Jesus sade: ”Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.”

Katarina Gäddnäs
Semestern utmanar parrelationen. I ett parförhållande kan det vara så att den ena parten behöver mer avstånd än den andra.

parrelation. Under semestern blir problem i förhållandet synligare än vanligt. 2.7.2020 kl. 15:52
Morteza Naseri gick från Kabul till Helsingfors.

asylsökande. – Vi var 55 eller 60 personer i en niometers gummibåt. Vatten slog in hela tiden. Jag kunde inte simma. Morteza Naseris väg till Finland är en berättelse om utsatthet, orättvisa och en okuvlig vilja att leva. 1.7.2020 kl. 15:40
Bilden är tagen på de tvåspråkiga ekumeniska kyrkodagar i Åbo i maj 2017.

Kyrkodagar. – Jag hoppas att alla ska tänka: Wow, nu får vi äntligen träffas ansikte mot ansikte, säger direktor Sixten Ekstrand. 30.6.2020 kl. 21:16
Jean d’Amour Banyanga är född och uppvuxen i Rwanda. Bor nu i Eckerö prästgård. Gift och har två flickor och två pojkar i åldern 5 till 14 år.

profilen. Som tolvåring var rwandiern Jean d’Amour Banyanga med om en skakande upplevelse. Efter det ville han jobba för Gud och sina medmänniskor. – Jag är historisk, säger han, som den första mörkhyade prästen i Borgå stift. 30.6.2020 kl. 20:17

samtalstjänst. Samtalen är alltid konfidentiella och anonyma. Hjälp kan man få via telefon, chatt, nättjänst och brev. 29.6.2020 kl. 09:59

bön. Östra Finlands universitet har gjort en undersökning som visar att frågor relaterade till spiritualitet har varit betydelsefulla under coronapandemin. 24.6.2020 kl. 00:00
Nu sänds morgonens radioandakt Andrum kl. 9.54 istället för kl. 9.10.

radio. – Genom att flytta fram sändningstiden hoppas vi att Andrum ska nå en större publik, säger Unni Malmgren. 23.6.2020 kl. 15:53
– Vi ska vara mycket försiktiga med att tolka coronapandemin som ett tecken på att de yttersta tiderna närmar sig, säger Björn Vikström.

orostider. Varför kom den här pandemin – vill Gud straffa mänskligheten? Eller är den ett tecken på att de yttersta tiderna närmar sig? Vi frågar Björn Vikström, universitetslärare i teologisk etik med religionsfilosofi. 18.6.2020 kl. 16:12
Dofterna gör att vi inte bara minns, vi återupplever, skriver Johanna Boholm-Saarinen.

Kolumn. Johanna Boholm-Saarinen är tacksam för att det alltid, oberoende av vad som händer i livet, finns hundlokor och häggar, sandvägar och skogsdungar. 18.6.2020 kl. 13:42

sommar. Vare sig du hör till dem som anser att sommaren är till för att slappna av, eller söker något att underhålla dig med när evenemang och läger är inställda. 21.6.2020 kl. 10:00