Vår tid har sin egen avgud: Vi tror att vi har den yttersta makten över våra liv

27.02.2020
Vår tid har sin egen avgud: Vi tror att vi har den yttersta makten över våra liv

Vi var lite osäkra på om våra församlingsmedlemmar i Mariehamn skulle vara beredda att komma och få ett kors av aska tecknat i sina pannor i askonsdagsmässan. Vi oroade oss i onödan, nästan alla ville.

Det finns en längtan efter påtaglighet, andlig erfarenhet och praxis i vår tid. Vi som kyrka är inte världsbäst på att slösa ur vår flertusenåriga tradition, men det finns hoppfulla tecken på förändring.

Fastetiden är en förberedelsetid. Rannsaka är ett gammalt vackert ord med allvarlig klang - att grundligt tänka igenom mitt liv och mina prioriteringar.

«Fastetiden är en förberedelsetid. Rannsaka är ett gammalt vackert ord med allvarlig klang - att grundligt tänka igenom mitt liv och mina prioriteringar.»

Vad är viktigast i ditt och mitt liv? Vår tid har egna avgudar, om vi med gud menar det som vi tror att har den yttersta makten över våra liv. Våra moderna avgudar är: Pengar, hälsa, framgång, skönhet. Det allvarligaste är kanske att vi sätter oss själva i Guds ställe. Vi tror att vi har den yttersta makten över våra liv.

Jesus gav oss ett ansikte på Guds kärlek, gick själv i döden för att vi skulle få liv och liv i överflöd.

Vi behöver inte plåga oss, fastan är inte till för det, men vi behöver på djupet fundera över våra liv och våra prioriteringar och få möjlighet att omprioritera, göra bot och bättring. Vad kan vi avstå från för att ge plats åt annat?

Vi är alla delar av samma kropp och om någon kroppsdel lider, lider alla, om någon del av gemenskapen lider under förtryck och fångenskap så är alla ofria. Fastan vill uppmuntra oss att frimodigt använda vår kraft och våra resurser för att värna om vår jord och våra medmänniskor. Vi får be om en frihetens och befrielsens fasta.

Vad kan du och jag släppa för att bygga en framtid där relation går före konsumtion, där våra ekologiska fotavtryck står i relation till jordens resurser, där global rättvisa flyttar från dröm närmare verkligheten? Hur kan du och jag be och agera för fred och försoning, bli en motkraft mot det hat som finns?

Jesus sade: ”Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.”

Katarina Gäddnäs
– Epidemin har gjort det omöjligt för många att utföra sitt arbete, säger verksamhetsledare Rolf Steffansson.

Coronapandemin. Finska Missionssällskapet inleder samarbetsförhandlingar som berör hela personalen. 1.4.2020 kl. 15:44

Coronapandemin. Det finns gratis hjälp för familjen också under undantagstillståndet via kyrkans familjerådgivning. 1.4.2020 kl. 14:43
De jourhavande har vitt skilda yrken och arbetserfarenheter. De står aldrig ensamma i sin uppgift inom samtalstjänsten.

kyrkans samtalstjänst. Ensamhet, relationsproblem och självkänsla, är sådant som människor grubblar över. Frågor om coronaviruset har också dykt upp nu. 1.4.2020 kl. 13:35

samarbetsförhandlingar. Vasa kyrkliga samfällighet inleder samarbetsförhandlingar med hela personalen. Förhandlingarna kan leda till omorganisering av arbetsuppgifterna eller permitteringar. 27.3.2020 kl. 13:02
Ann-Luise Bertell säger att vi pratar mycket om våra framgångar, men vad gjorde oss till de människor vi är? Det är det vi borde prata om.

arv. Vad som formar oss är något Ann-Luise Bertell grubblat mycket på, inte minst i sin senaste roman Heiman. En berättelse som fångar in österbottnisk mentalitet, krigets antihjältar, elände och livsmod. Förlagan till huvudpersonen Elof är hennes egen farfar. – Hans själ log mot min, säger hon. 27.3.2020 kl. 12:38
Daniel Björk är liturg i gudstjänsten och Bo-Göran Åstrand predikar.

tv-gudstjänst. På söndag sänds en tv-gudstjänst med temat “Hoppet bär oss” och predikan av biskop Bo-Göran Åstrand. 27.3.2020 kl. 13:47

stödtelefon. HelsingforsMission startar en ny telefontjänst, Lyssnande örat, för svenskspråkiga seniorer runt om i landet. 26.3.2020 kl. 14:10
Två gånger har Sanna Karlsson repat sig från arbetsrelaterad utmattning. Nu har hon skapat webbportalen Overload för att informera om utmattning.

utmattning. Två gånger har Sanna Karlsson blivit utmattad, två gånger har hon återvänt till arbetslivet. – Jag har lärt mig att allt inte behöver vara perfekt. Det räcker om det är tillräckligt bra. 26.3.2020 kl. 11:55

samarbetsförhandlingar. Närpes församling har också meddelat om samarbetsförhandlingar. Det är första steget i en process som kan leda till permitteringar av församlingens anställa. 24.3.2020 kl. 08:55
– Det är klart att om läget fortsätter så får det konsekvenser också på lång sikt. Frågan är hur stora de är, säger Sixten Ekstrand.

permitteringar. Kyrkans officiella linje är att församlingarna och kyrkan inte ska permittera sina anställda utgående från den erfarenhet vi har av coronaviruset idag. 23.3.2020 kl. 17:56