Tillsammans klarar vi det

04.09.2019

INKAST.

Efter semestern kan det ibland bli lite utmanande att återvända till arbetet.

En arbetskamrat till mig upptäckte att hon hade glömt lösenorden till sin dator och kyrkans allomfattande IT-system när hon kom tillbaka efter semestern. Då har du haft en verkligt bra semester sade jag. Hjärnan måste ha varit glad som inte behövde bära den belastningen under sommarmånaderna.

Det kan också vara jobbigt att återvända till rutiner, planeringsmöten och en ny termin. Därför har det blivit vanligt med tips och råd för återvändandet till arbetet. Jag såg nyligen en lista med 10 punkter på internet – ett tips var att tänka på att sommaren ännu inte är slut. Ett annat tips var att försöka göra något roligt på kvällarna.

Jag tänker att det är lika bra att erkänna att övergången från en semester med långa morgnar och frihet att själv bestämma över klockan till rutinerat arbete inte alltid är så lätt. Det är inte alls ovanligt att känna en viss ångest inför det. Jag tror att det är viktigt att vi är ärliga mot oss själva och våra känslor. Säger vi som det är, så finns också möjligheten att dela upplevelserna med arbetskamraterna och upptäcka styrkan i att det ju är vi tillsammans som ska starta upp höstens arbete. Om vi gör så, brukar ångesten ge med sig och vi kan ta oss an arbetsuppgifterna, en i taget.

»Vi har pratat, kommit ihåg, skrattat och gråtit. 23 år i samma hus är en lång tid.«

Jag och min fru Karin lever i brytningstider. Semestern gick i sin helhet åt till att packa, sortera, ta tillvara och slänga inför flytten till Borgå. Barnens teckningar och kramdjur sedan många år tillbaka har granskats – en del har vi avstått från och en del ska vi behålla. Karin har burit ut och jag har kollat påsarna och burit in en del igen. Så har vi hållit på, pratat, kommit ihåg, skrattat och gråtit. 23 år i samma hus är en lång tid.

Sakerna går det nu allt lättare att avstå från. Människorna är det betydligt svårare att lämna. Vi har så många minnen från upplevelser, samtal och möten med människorna i Jakobstad. Det känns vemodigt att lämna dem. Men samtidigt värmer det – för vi inser hur värdefullt allt det här har varit och är för oss. Och minnena bär vi ju med oss.

Nu ser vi mycket fram emot att bo i ett nytt hem här i Borgå och att få träffa människorna här och runt om i stiftet. Det är spännande att flytta in i ett nytt hem och att börja våra arbeten. Varje arbete såväl i samhället som i kyrkan har sina utmaningar. Ingen har allt som behövs i arbetet och behöver inte heller ha det. För det är tillsammans, med gemensamma krafter och med Guds hjälp vi går till arbetet. Om vi hjälps åt, samarbetar där vi kan, uppmuntrar varandra och arbetar sida vid sida ska det nog gå.

Bo-Göran Åstrand är biskop i Borgå stift.

Bo-Göran Åstrand
– Höstdagarna tappar inte hoppet, fast det känns lite hopplöst, säger Patricia Högnabba.

Höstdagarna. I år ordnas Höstdagarna virtuellt. Dagarna brukar samla hundratals ungdomar varje höst. – Det var både ett svårt och lätt beslut, säger Patricia Högnabba. 26.10.2020 kl. 16:01
Virva Nyback, Bo-Göran Åstrand och Ann-Christine Wiik bekräftar att digitala anteckningar inte förs inom kyrkans själavård och arbetshandledning.

dataintrång. Vi för inga anteckningar om själavårdssamtal, säger diakoniarbetare Ann-Christine Wiik på tal om dataläckan vid vårdbolaget Vastaamo. 26.10.2020 kl. 12:40

FDUV. Nalle Öhman tilldelas Sigfrid Törnqvist-priset för att han på ett banbrytande sätt utvecklat samspelet med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Sigfrid Törnqvist-priset är instiftat av FDUV:s styrelse. 24.10.2020 kl. 11:00
Biskoparna är eniga om att varningar inte löser en fråga där det råder djup oenighet.

vigsel. Biskoparna är eniga om det att man utdelar varningar till präster som viger par av samma kön inte är rätt väg att gå. 22.10.2020 kl. 13:48
Linus Stråhlman, Harry S. Backström och Rune Johansson ser kaplansvalet från olika håll.

Kaplansval. Det uppskjutna kaplansvalet i Houtskär fortsätter att dela åsikterna. Ordföranden i kapellrådet betecknar det som en delseger. Kyrkoherden frågar sig om det är juridiskt hållbart. Och domkapitlet hänvisar till kyrkoordningen. 22.10.2020 kl. 12:21
Houtskär får igen en tf kaplan, bestämde domkapitlet idag.

domkapitlet. Kaplanstjänsten i Houtskärs kapellförsamling tillsätts inte utan ledigförklaras på nytt nästa år. Pastor Peter Blumenthal förordnas till tf. kaplan och sköter tjänsten fram till slutet av juni, meddelar domkapitlet idag. 20.10.2020 kl. 17:20
Rex Hartman och Jonas Nygård tycker om att röra på sig tillsammans.

vänskap. Alla förtjänar en kompis som ringer och frågar: Ska vi gå på kaffe? eller Kommer du med till gymmet? Vänverksamhet hjälper personer med funktionsnedsättning att hitta den kompisen. 16.10.2020 kl. 13:06
Emil Anton har skrivit en bok om sin fars familjs troshistoria.

historia. När Emil Anton började skriva om den kristna trons historia i Irak upptäckte han sina egna rötter. Men boken resulterade också i en kamp med Gud som nästan kostade honom hans tro. 15.10.2020 kl. 16:01

Nekrolog. Det sociala engagemanget för de svagaste i världen utgjorde den bärande linjen för Ulf Särs under flera årtionden. Hans frånfälle var helt oväntat. 15.10.2020 kl. 17:14
Mikaela Björk är prästfru, trebarnsmamma, teolog och kock.

Kolumn. Förr eller senare kommer vi alla att avlövas, skriver Mikaela Björk. 15.10.2020 kl. 16:20