Säg det med en gåva

29.05.2019

INKAST. När vi går genom varuhuset står det ”Säg det med en gåva” på en skylt.

Budskapet är tydligt: Visa hur mycket du bryr dig om dina respektive genom att köpa dem en liten gåva (och gärna av det som finns på bordet under skylten).

Det här kan våra barn. Ofta blir vi överösta av presenter. Det går inte att ta miste på stoltheten när någon av dem sträcker fram ett knyckligt litet paket omlindat med alltför mycket tejp. Inne i paketet finns ännu ett oidentifierbart alster av papper, lim, snören och tejp. Men det som finns i paketet är inte viktigt. Det är handlingen, att ge och att ta emot, som är det viktiga.

I den åldern är det lätt att ge presenter. Givandet i sig är en kärlekshandling. Men när vi blir lite äldre blir det svårare – presenterna blir dyrare och vi kämpar kanske med att finna den där rätta gåvan för en specifik person. Dessutom, vilket är ännu svårare, vad kan man ge som inte bidrar till social misär eller miljöförstöring?

»Kanske detta kommer nära en gåva given i kärlek?«

Om gåvogivandet är en kärlekshandling, vad är i så fall en bra gåva?

Svaret måste rimligtvis vara något som verkligen visar uppskattning och omtanke – alltså, kärlek. Gåvor som enbart ges för att man ”måste” är ofta sådana som man köper dagen innan, kanske genom att ta något snabbt från godis-, blom-, eller presenthyllan vid det lokala snabbköpet. Vi känner en genuin önskan att visa vår kärlek och uppskattning och vill därför ge en gåva. Men ofta slutar det med att vi ger något som den andra varken önskat sig eller behöver. Vad säger vi med vår gåva i så fall? Jag ger dig den här för att jag måste? Eller, jag ger dig den här för jag hade inte tid med annat?

Som många andra står vi just nu inför behovet av att köpa en tvångsgåva. Barnen ska få sommarlov, och vi vill gärna visa vår uppskattning för deras ”fröknar”. Men om vi vill visa dem kärlek, varför säger vi det bara inte? I år vill vi därför ta tillvara våra barns iver att visa sin kärlek genom gåvor och be dem hjälpa oss att skriva ett brev till var och en av deras fröknar, där vi berättar varför vi uppskattar dem. Fröknar behöver få veta det, för de har inte alltid ett lätt jobb.

Kanske detta kommer nära en gåva given i kärlek? Kanske fler fröknar borde få en sådan gåva i år?

Stefanie Sandbacka-Portin är lärare i Göteborg.
Fredrik Portin är forskare och präst.

Fredrik Portin och Stefanie Sandbacka-Portin

pride. Elva ledare för kyrkliga organisationer och väckelserörelser stöder en insändare som publicerades i tidningen Itä-Savo där fyra kyrkoherdar ifrågasätter kyrkans engagemang i Pride. 25.6.2019 kl. 17:33

kaplansval. Johanna Björkholm-Kallio har valts till kaplan i Jakobstads svenska församling bland tre sökande. Församlingsrådet valde henne i går kväll med rösterna 7 mot 6 för Jan-Gustav Björk. 20.6.2019 kl. 10:06
Árpád Kovács friades av en oenig rätt.

äktenskapsfrågan. Norra Finlands förvaltningsdomstol har omkullkastat Uleåborgs domkapitels beslut – det att domkapitlet gav en skriftlig varning till pastor Árpád Kovács för att han vigt ett par av samma kön. Domkapitlet ansåg att Kovács handlat mot sina prästlöften, domstolen var av annan åsikt. 17.6.2019 kl. 18:09

nytt från domkapitlet. Domkapitlet i Borgå stift hade möte på torsdagen. Bland annat fastställdes resultatet i valet av Berndt Berg till prästassessor. Och bland många ärenden i en diger lista granskades också de sökande till kaplanstjänsten i Vanda svenska församling. 14.6.2019 kl. 12:40
Nils Torvalds pendlar mellan Bryssel, Helsingfors och stugan på Tunhamn, Hitis.

barndom. När Nils Torvalds var fyra år insåg han att han måste försvara sig själv, ingen annan tar hand om honom. 13.6.2019 kl. 14:04
Ilar Gunilla Persson

utställning. Sedan 2014 har den svenska konstnären och fotografen Ilar Gunilla Persson samlat på berättelser av HBTIQ -personer (homo, bi, trans, interkönade, queer) som har en bakgrund i ett religiöst sammanhang eller i en annan stark ideologi. Berättelserna har hon sedan fotograferat. 12.6.2019 kl. 11:02
Anne Immonen är en av dem som lyssnar till besökarna i Kampens kapell.

kampens kapell. Kampens kapell är ett stilla rum mitt i myllret och trafikbruset i centrum av Helsingfors. Många kommer för att söka stillhet – men i kapellet finns också lyssnande öron för den som behöver prata eller söker hjälp. 13.6.2019 kl. 00:01
Camilla Ekholm blir Sibbo svenska församlings nästa kyrkoherde.

kyrkoherdeval. Camilla Ekholm valdes på söndagen till ny kyrkoherde i Sibbo svenska församling. Hon fick 96,3 procent av rösterna. 3.6.2019 kl. 08:58
Anna Övergaard är en samhällsengagerad teologistuderande. Hon trivs i kyrkorummet där historia, kulturarv och traditioner förenas.

profilen. Kan man vara både präst och politiskt aktiv? Ja, svarar Anna Övergaard i Nykarleby. Hon anser att kyrkan primärt har ett samhälleligt uppdrag. 31.5.2019 kl. 09:58
Valarbetet lärde Johan Kvarnström att möta människor.

politiker. Småbarnspappan Johan Kvarnströms nya jobb är att vara riksdagsledamot. Han var en liten planta som stod intill ett stort träd, och nu måste han klara sig ensam. 29.5.2019 kl. 10:24

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00