Vad ska du bli när du blir stor?

07.02.2019

Det här numret av Kyrkpressen innehåller den årliga utbildningsbilagan.

Den riktar sig särskilt till dem som nu går ut nian eller gymnasiet och funderar över vad de ska göra sedan. För en del är det en efterlängtad tid, en möjlighet att förverkliga en dröm eller en vision. För andra, och ganska många, är det ett trappsteg fullt av tvivel och tvekan. Långt ifrån alla har ett självsäkert svar på frågan ”Vad ska du bli när du blir stor?”. Våndan över att välja väg och yrke kryper allt lägre ner i åldarna, så att redan sjundeklassare kan oroa sig över att de ännu inte har slagit fast sina mål för framtiden.

Känslan av att allt flyter är de unga inte ensamma om. Vi är många som brottas med den. Arbetsliv och yrkesidentitet är inte vad de var för ett par decennier sedan. Förändringen är total och radikal. Kunskaper och färdigheter som en gång var värdefulla på arbetsmarknaden har rasat i värde. Dessutom föråldras de, så att arbetstagare också borde hinna uppdatera sig i takt med de allt snabbare förändringarna. Otillräckligheten blir en ständig följeslagare som sliter på motivation och psyke. För den som jobbat i många år är den förståelig, förnyelse och förändring är viktiga ingredienser för glädje i arbetet. Men när de som inte ens har hunnit stiga ut i yrkeslivet känner uppgivenhet i stället för förväntan är något fel. Det är en nedslående signal för oss alla. De som är unga har rätt att vara glada och modiga. Tids nog hinner de ändå med att ha fel och misslyckas. Om de äldre generationerna har vältrat över sin ångest över de förändringar som sker på de yngre har vi gjort dem en fruktansvärt stor orätt, som i längden slår tillbaka på oss själva.

”Om de äldre generationerna har vältrat över sin ångest över alla förändringar som sker på de yngre har vi gjort dem en fruktansvärt stor orätt.”

Den israeliske historikern och filosofen Yuval Noah Harari hör till en av inneförfattarna just nu. Hans senaste bok 21 tankar om det 21:a århundradet är en samling essäer med observationer av dagens värld. En del handlar om hur den digitala revolutionen, automatiseringen och artificiell intelligens påverkar människors möjligheter att få arbete överhuvudtaget. Hararis analys ter sig dystopisk. Gamla jobb försvinner, samtidigt som de som mist dem inte har kapacitet att ta emot de nya jobb som uppstått. Han konstaterar att bristen på meningsfullhet i vardagen blir en av de stora utmaningarna i ett samhälle – också för den politiska stabiliteten – när artificiell intelligens och robotar gör våra jobb så mycket bättre än vi någonsin klarar av.

Men längtan efter mening, sammanhang, tillfredsställelse över utfört arbete, glädjen över att vara till nytta har inte försvunnit. Sådant har fått människor att skapa, göra innovationer, bygga upp så länge vi har funnits. Därför får alla som står vid vägskäl när det gäller arbete och framtid frimodigt alltid tro på en plats i tillvaron, hur oklar destinationen än ser ut just nu.

May Wikström

skidolycka. Krishjälp och samling för den som behöver samtala. 17.2.2019 kl. 14:16

nytt från domkapitlet. Två präster klara för ny post och en ledig kyrkoherdestol i Sibbo, i senaste nytt från domkapitlet. 8.2.2019 kl. 15:34
Varje dag avslutas med att Leif läser en andakt för Gita.

demens. För fyra år sedan förändrades Gita och Leif Lindgrens liv när Gita fick diagnosen pannlobsdemens. 8.2.2019 kl. 13:12
Hilkka Olkinuora är präst, journalist och författare. – Godhet är ingen prestation, säger hon.

Rannsakan. Får jag göra goda saker för att själv må bättre? Och hur mycket goda handlingar måste jag utföra? Kan jag sitta på min kammare och vara god? – Godhet är en horisont vi styr mot enligt bästa förmåga, säger Hilkka Olkinuora. 7.2.2019 kl. 10:06
Markus Engström

Kristinestad. Biskop Björn Vikström har gett kaplanen Markus Engström i Kristinestad en varning för det språkbruk som han använt i en insändare i tidningen Syd-Österbotten. 4.2.2019 kl. 14:18
Itohan okundaye från Nigeria var människohandelsoffer i Italien i sex år. Tillammans med Eva Biaudet pratade hon om människohandel under Blomma-konferensen i september i Helsingfors. 

människohandel. Ett offer är inte nödvändigtvis inlåst, utan låset utgörs av psykologisk makt. 14.11.2017 kl. 00:00
Itohan Okundaye säger att hon inte kunnat berätta om beslutet än för sin son. – Han har haft så höga förväntningar.

Asyl. Itohan Okundaye är ett människohandelsoffer med en son född i Finland. Efter ytterligare ett avslag från Migri kan de hämtas när som helst av polisen. 1.2.2019 kl. 18:21

biskopsvalet 2019. En biskop mitt i hjorden, en kyrka som bär mening, att börja med bön, att gå tillsammans. De är fyra kandidater med fyra livsberättelser och fyra perspektiv på vad det innebär att vara biskop. 30.1.2019 kl. 11:00
Fr.v. församlingsrådsmedlem Gun Monto, ungdomsarbetsledare Ann-Mari Karlsson och Dan Krogars, kyrkoherde Stina Lindgård och kaplan Robert Lemberg.

agricola församling. På söndag firas Svenskfinlands nyaste församling. Skönt att äntligen komma igång och roligt med fler kollegor, tycker medarbetarna i Agricola svenska. Utmaningar finns också, i ekonomin och de större geografiska avstånden. 29.1.2019 kl. 09:05
En hjärtlig hälsning från Ungdomens Kyrkodagar 2019.

ungdomens kyrkodagar. Hållbar konsumtion, ensamhet och psykisk ohälsa, sexuella trakasserier och vem som ska jobba i kyrkan i framtiden – Ungdomens kyrkodagar vidrör många brännande teman. 25.1.2019 kl. 19:34

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00