Vad ska du bli när du blir stor?

07.02.2019

Det här numret av Kyrkpressen innehåller den årliga utbildningsbilagan.

Den riktar sig särskilt till dem som nu går ut nian eller gymnasiet och funderar över vad de ska göra sedan. För en del är det en efterlängtad tid, en möjlighet att förverkliga en dröm eller en vision. För andra, och ganska många, är det ett trappsteg fullt av tvivel och tvekan. Långt ifrån alla har ett självsäkert svar på frågan ”Vad ska du bli när du blir stor?”. Våndan över att välja väg och yrke kryper allt lägre ner i åldarna, så att redan sjundeklassare kan oroa sig över att de ännu inte har slagit fast sina mål för framtiden.

Känslan av att allt flyter är de unga inte ensamma om. Vi är många som brottas med den. Arbetsliv och yrkesidentitet är inte vad de var för ett par decennier sedan. Förändringen är total och radikal. Kunskaper och färdigheter som en gång var värdefulla på arbetsmarknaden har rasat i värde. Dessutom föråldras de, så att arbetstagare också borde hinna uppdatera sig i takt med de allt snabbare förändringarna. Otillräckligheten blir en ständig följeslagare som sliter på motivation och psyke. För den som jobbat i många år är den förståelig, förnyelse och förändring är viktiga ingredienser för glädje i arbetet. Men när de som inte ens har hunnit stiga ut i yrkeslivet känner uppgivenhet i stället för förväntan är något fel. Det är en nedslående signal för oss alla. De som är unga har rätt att vara glada och modiga. Tids nog hinner de ändå med att ha fel och misslyckas. Om de äldre generationerna har vältrat över sin ångest över de förändringar som sker på de yngre har vi gjort dem en fruktansvärt stor orätt, som i längden slår tillbaka på oss själva.

”Om de äldre generationerna har vältrat över sin ångest över alla förändringar som sker på de yngre har vi gjort dem en fruktansvärt stor orätt.”

Den israeliske historikern och filosofen Yuval Noah Harari hör till en av inneförfattarna just nu. Hans senaste bok 21 tankar om det 21:a århundradet är en samling essäer med observationer av dagens värld. En del handlar om hur den digitala revolutionen, automatiseringen och artificiell intelligens påverkar människors möjligheter att få arbete överhuvudtaget. Hararis analys ter sig dystopisk. Gamla jobb försvinner, samtidigt som de som mist dem inte har kapacitet att ta emot de nya jobb som uppstått. Han konstaterar att bristen på meningsfullhet i vardagen blir en av de stora utmaningarna i ett samhälle – också för den politiska stabiliteten – när artificiell intelligens och robotar gör våra jobb så mycket bättre än vi någonsin klarar av.

Men längtan efter mening, sammanhang, tillfredsställelse över utfört arbete, glädjen över att vara till nytta har inte försvunnit. Sådant har fått människor att skapa, göra innovationer, bygga upp så länge vi har funnits. Därför får alla som står vid vägskäl när det gäller arbete och framtid frimodigt alltid tro på en plats i tillvaron, hur oklar destinationen än ser ut just nu.

May Wikström

kaplansval. Johanna Björkholm-Kallio har valts till kaplan i Jakobstads svenska församling bland tre sökande. Församlingsrådet valde henne i går kväll med rösterna 7 mot 6 för Jan-Gustav Björk. 20.6.2019 kl. 10:06
Árpád Kovács friades av en oenig rätt.

äktenskapsfrågan. Norra Finlands förvaltningsdomstol har omkullkastat Uleåborgs domkapitels beslut – det att domkapitlet gav en skriftlig varning till pastor Árpád Kovács för att han vigt ett par av samma kön. Domkapitlet ansåg att Kovács handlat mot sina prästlöften, domstolen var av annan åsikt. 17.6.2019 kl. 18:09

nytt från domkapitlet. Domkapitlet i Borgå stift hade möte på torsdagen. Bland annat fastställdes resultatet i valet av Berndt Berg till prästassessor. Och bland många ärenden i en diger lista granskades också de sökande till kaplanstjänsten i Vanda svenska församling. 14.6.2019 kl. 12:40
Nils Torvalds pendlar mellan Bryssel, Helsingfors och stugan på Tunhamn, Hitis.

barndom. När Nils Torvalds var fyra år insåg han att han måste försvara sig själv, ingen annan tar hand om honom. 13.6.2019 kl. 14:04
Ilar Gunilla Persson

utställning. Sedan 2014 har den svenska konstnären och fotografen Ilar Gunilla Persson samlat på berättelser av HBTIQ -personer (homo, bi, trans, interkönade, queer) som har en bakgrund i ett religiöst sammanhang eller i en annan stark ideologi. Berättelserna har hon sedan fotograferat. 12.6.2019 kl. 11:02
Anne Immonen är en av dem som lyssnar till besökarna i Kampens kapell.

kampens kapell. Kampens kapell är ett stilla rum mitt i myllret och trafikbruset i centrum av Helsingfors. Många kommer för att söka stillhet – men i kapellet finns också lyssnande öron för den som behöver prata eller söker hjälp. 13.6.2019 kl. 00:01
Camilla Ekholm blir Sibbo svenska församlings nästa kyrkoherde.

kyrkoherdeval. Camilla Ekholm valdes på söndagen till ny kyrkoherde i Sibbo svenska församling. Hon fick 96,3 procent av rösterna. 3.6.2019 kl. 08:58
Anna Övergaard är en samhällsengagerad teologistuderande. Hon trivs i kyrkorummet där historia, kulturarv och traditioner förenas.

profilen. Kan man vara både präst och politiskt aktiv? Ja, svarar Anna Övergaard i Nykarleby. Hon anser att kyrkan primärt har ett samhälleligt uppdrag. 31.5.2019 kl. 09:58
Valarbetet lärde Johan Kvarnström att möta människor.

politiker. Småbarnspappan Johan Kvarnströms nya jobb är att vara riksdagsledamot. Han var en liten planta som stod intill ett stort träd, och nu måste han klara sig ensam. 29.5.2019 kl. 10:24

vm-guld. I Helsingfors ringer kyrkklockorna i dag måndag 27.5 när Finlands ishockeylandslag landar på Helsingfors-Vanda flygfält vid fyratiden. Med klockringningen önskar församlingarna i huvudstaden VM-guldmedaljörerna välkomna hem igen. 27.5.2019 kl. 16:42

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00