Vad ska du bli när du blir stor?

07.02.2019

Det här numret av Kyrkpressen innehåller den årliga utbildningsbilagan.

Den riktar sig särskilt till dem som nu går ut nian eller gymnasiet och funderar över vad de ska göra sedan. För en del är det en efterlängtad tid, en möjlighet att förverkliga en dröm eller en vision. För andra, och ganska många, är det ett trappsteg fullt av tvivel och tvekan. Långt ifrån alla har ett självsäkert svar på frågan ”Vad ska du bli när du blir stor?”. Våndan över att välja väg och yrke kryper allt lägre ner i åldarna, så att redan sjundeklassare kan oroa sig över att de ännu inte har slagit fast sina mål för framtiden.

Känslan av att allt flyter är de unga inte ensamma om. Vi är många som brottas med den. Arbetsliv och yrkesidentitet är inte vad de var för ett par decennier sedan. Förändringen är total och radikal. Kunskaper och färdigheter som en gång var värdefulla på arbetsmarknaden har rasat i värde. Dessutom föråldras de, så att arbetstagare också borde hinna uppdatera sig i takt med de allt snabbare förändringarna. Otillräckligheten blir en ständig följeslagare som sliter på motivation och psyke. För den som jobbat i många år är den förståelig, förnyelse och förändring är viktiga ingredienser för glädje i arbetet. Men när de som inte ens har hunnit stiga ut i yrkeslivet känner uppgivenhet i stället för förväntan är något fel. Det är en nedslående signal för oss alla. De som är unga har rätt att vara glada och modiga. Tids nog hinner de ändå med att ha fel och misslyckas. Om de äldre generationerna har vältrat över sin ångest över de förändringar som sker på de yngre har vi gjort dem en fruktansvärt stor orätt, som i längden slår tillbaka på oss själva.

”Om de äldre generationerna har vältrat över sin ångest över alla förändringar som sker på de yngre har vi gjort dem en fruktansvärt stor orätt.”

Den israeliske historikern och filosofen Yuval Noah Harari hör till en av inneförfattarna just nu. Hans senaste bok 21 tankar om det 21:a århundradet är en samling essäer med observationer av dagens värld. En del handlar om hur den digitala revolutionen, automatiseringen och artificiell intelligens påverkar människors möjligheter att få arbete överhuvudtaget. Hararis analys ter sig dystopisk. Gamla jobb försvinner, samtidigt som de som mist dem inte har kapacitet att ta emot de nya jobb som uppstått. Han konstaterar att bristen på meningsfullhet i vardagen blir en av de stora utmaningarna i ett samhälle – också för den politiska stabiliteten – när artificiell intelligens och robotar gör våra jobb så mycket bättre än vi någonsin klarar av.

Men längtan efter mening, sammanhang, tillfredsställelse över utfört arbete, glädjen över att vara till nytta har inte försvunnit. Sådant har fått människor att skapa, göra innovationer, bygga upp så länge vi har funnits. Därför får alla som står vid vägskäl när det gäller arbete och framtid frimodigt alltid tro på en plats i tillvaron, hur oklar destinationen än ser ut just nu.

May Wikström
När han mådde så dåligt att färgerna försvann ur hans liv började Matti Aspvik fotografera.

Depression. Vi är alla beroende av något, vi är alla missbrukare, säger Matti Aspvik. 13.12.2019 kl. 17:25
Han kallar sig en rastös rebell som hittat hem. Magnus Persson, tidigare pastor i partykyrkan United är nu lutherska präst.

präst. Han var pastor i en uppmärksammad och framgångsrik pingstförsamling i Malmö. Men ändå saknades något. Det var startskottet för en resa som ledde till Luther och till Evangeliska-Fosterlands Stiftelsen, EFS. Idag är Magnus Persson prästvigd och anställd av EFS. 13.12.2019 kl. 16:05

Esse. En donation på ett sexsiffrigt belopp av två privatpersoner har gett församlingshemmet i Esse en orgel. 13.12.2019 kl. 11:12

film. I Guds namn är en film om den lilla människan som farit illa i den ståtliga institutionen – och som trettio år senare kämpar för upprättelse och för att rättvisa ska skipas. 13.12.2019 kl. 15:28
Måste julklappen vara något man kan paketera?

julklappar. Julklapparna måste inte vara ett hot mot miljön eller plånboken, säger den gröna bloggaren Julia Degerth. Men hon vet att det inte är en enkel fråga. 12.12.2019 kl. 15:11
Jonas Jansson gillar jobbet på Intek i Jakobstad. Men ibland längtar han efter omväxling.

profilen. Jonas Jansson tycker om att prata med Gud och med sina grannar. Han skulle vilja att alla fick känna sig duktiga och fina. – Det viktigaste är att visa omtanke och bära varandras bördor. 13.12.2019 kl. 12:56
Stina Lindgård har tilldelats Pro ecclesia-medalj.

förtjänstmedalj. Kyrkostyrelsen har beviljat Pro ecclesia-utmärkelse till fyra personer. En av dem är Stina Lindgård som är kyrkoherde i Agricola svenska församling. 10.12.2019 kl. 17:28

lediga tjänster. Två tjänster har varit lediganslagna i stiftet och en sökande vardera. 10.12.2019 kl. 16:45
Välkommen till Matteus för att fira jul med bland andra diakoniarbetare Mari Johnson och frivilligarbetarna Marina Alén och Annica Söderström, eller till Petrus där julaftonen firas hemma hos Rebecka och Daniel Björk med familj.

julafton. I Matteus och Petrus församlingar sträcker sig julaftonens gemenskap ännu längre än julbönen. I Matteus firar man tillsammans i kyrkan och i Petrus hemma hos kyrkoherden. 12.12.2019 kl. 00:01
I butiken Lundagård i Jakobstad. Aja Lunds samlande är både jobb och hobby.

samlare. Man ska inte samla skatter på jorden, men tänk om sakerna är terapi, lek, möten och känslobehållare? 7.12.2019 kl. 11:13