Ord kan döda eller ge liv

22.01.2019

LEDARE. Diskussionen kring de två Kristinestadsprästernas uttalanden om homosexuella har blivit något av ett råmärke.

Det finns gränser för vad man kan säga också i övertygelsens namn. Och: rentav just i övertygelsens namn. En reflekterande, levande tro handskas nämligen till skillnad från den blinda religionen varsamt med orden. Det är med dem vi möter varandra. Nu förs diskussionen på bred front i hela Borgå stift. Bakgrunden är sorglig, men om det kan komma något hälsosamt ur det hela kan det eventuellt väcka relevanta frågor om vad vi egentligen tror på.

När religion förvrängs och urartar i övergrepp, våld eller terror raserar den naturliga lagar och mönster för mänsklig samexistens. Den vänder vänner och familjemedlemmar mot varandra. Den blir osund, onaturlig och avskyvärd.

De kristendomspräglade samhällena i väst har ingen förståelse för andra religioners och kulturers hedersmord och terror (och ska inte heller ha det). Däremot har kyrkorna haft svårt att erkänna att förkunnelsen och de egna representanternas retorik kring homosexualitet riskerar att slunga in en grupp människor i ett utanförskap likt det konvertiter möter i andra religioner. Allt för ofta har unga fått kämpa ensamma med en sexualitet som inte passat in i mönstret. De lider naturligtvis allra mest. Men det är också många föräldrar som sneglat på bänkgrannarna och trosvännerna i församlingen eller bönehuset och undrat vad de skulle säga om de visste … och vad i friden de ska göra med relationen till sina barn och med livsfrågor som plötsligt hamnat utanför mallen. Många är de som brottats med om den lära de vuxit upp med ska gå före livet och den självklara, inbyggda och naturliga kärleken till sina barn. De har tvingats gå en teologisk brottningsmatch i en ring där många teologer ännu aldrig stigit in på mattan.

”Allt för många har känt sig tvingade att välja mellan tro eller liv med förödande resultat.”

Allt för många har känt sig tvingade att välja mellan tro eller liv, ibland med förödande resultat. Många bär på ärr eller oläkta sår. Därför är kärlekslösa och hårda ord från dem som borde vara trygga vuxna, herdar, trosfäder och – mödrar rena kniven mot strupen på kyrkans barn. Och därför är det viktigt att tydligt ta avstånd från den retorik som har använts i Syd-Österbottens insändarspalter. Biskop Björn Vikström reagerade snabbt och komprimerade allt i en enkel blixtbelysning: Kom ihåg att det handlar om verkliga människor, deras anhöriga och vänner!

Onda och grymma handlingar i avsikt att försvara det goda eller Gud är inte tro. Det är ond religion. Kärlekslösa ord i avsikt att rädda någon från helvetets eld kan vålla människor död och helvete här och nu. De som ändå väljer att ta till sådana måste ställa sig frågan: Varför? För Guds skull? För deras egen? Gud själv påpekar att domen är hans.

Det borde vara tillräckligt för att få vem som helst att stiga åt sidan.

May Wikström

skidolycka. Krishjälp och samling för den som behöver samtala. 17.2.2019 kl. 14:16

nytt från domkapitlet. Två präster klara för ny post och en ledig kyrkoherdestol i Sibbo, i senaste nytt från domkapitlet. 8.2.2019 kl. 15:34
Varje dag avslutas med att Leif läser en andakt för Gita.

demens. För fyra år sedan förändrades Gita och Leif Lindgrens liv när Gita fick diagnosen pannlobsdemens. 8.2.2019 kl. 13:12
Hilkka Olkinuora är präst, journalist och författare. – Godhet är ingen prestation, säger hon.

Rannsakan. Får jag göra goda saker för att själv må bättre? Och hur mycket goda handlingar måste jag utföra? Kan jag sitta på min kammare och vara god? – Godhet är en horisont vi styr mot enligt bästa förmåga, säger Hilkka Olkinuora. 7.2.2019 kl. 10:06
Markus Engström

Kristinestad. Biskop Björn Vikström har gett kaplanen Markus Engström i Kristinestad en varning för det språkbruk som han använt i en insändare i tidningen Syd-Österbotten. 4.2.2019 kl. 14:18
Itohan okundaye från Nigeria var människohandelsoffer i Italien i sex år. Tillammans med Eva Biaudet pratade hon om människohandel under Blomma-konferensen i september i Helsingfors. 

människohandel. Ett offer är inte nödvändigtvis inlåst, utan låset utgörs av psykologisk makt. 14.11.2017 kl. 00:00
Itohan Okundaye säger att hon inte kunnat berätta om beslutet än för sin son. – Han har haft så höga förväntningar.

Asyl. Itohan Okundaye är ett människohandelsoffer med en son född i Finland. Efter ytterligare ett avslag från Migri kan de hämtas när som helst av polisen. 1.2.2019 kl. 18:21

biskopsvalet 2019. En biskop mitt i hjorden, en kyrka som bär mening, att börja med bön, att gå tillsammans. De är fyra kandidater med fyra livsberättelser och fyra perspektiv på vad det innebär att vara biskop. 30.1.2019 kl. 11:00
Fr.v. församlingsrådsmedlem Gun Monto, ungdomsarbetsledare Ann-Mari Karlsson och Dan Krogars, kyrkoherde Stina Lindgård och kaplan Robert Lemberg.

agricola församling. På söndag firas Svenskfinlands nyaste församling. Skönt att äntligen komma igång och roligt med fler kollegor, tycker medarbetarna i Agricola svenska. Utmaningar finns också, i ekonomin och de större geografiska avstånden. 29.1.2019 kl. 09:05
En hjärtlig hälsning från Ungdomens Kyrkodagar 2019.

ungdomens kyrkodagar. Hållbar konsumtion, ensamhet och psykisk ohälsa, sexuella trakasserier och vem som ska jobba i kyrkan i framtiden – Ungdomens kyrkodagar vidrör många brännande teman. 25.1.2019 kl. 19:34

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00