Ord kan döda eller ge liv

22.01.2019

LEDARE. Diskussionen kring de två Kristinestadsprästernas uttalanden om homosexuella har blivit något av ett råmärke.

Det finns gränser för vad man kan säga också i övertygelsens namn. Och: rentav just i övertygelsens namn. En reflekterande, levande tro handskas nämligen till skillnad från den blinda religionen varsamt med orden. Det är med dem vi möter varandra. Nu förs diskussionen på bred front i hela Borgå stift. Bakgrunden är sorglig, men om det kan komma något hälsosamt ur det hela kan det eventuellt väcka relevanta frågor om vad vi egentligen tror på.

När religion förvrängs och urartar i övergrepp, våld eller terror raserar den naturliga lagar och mönster för mänsklig samexistens. Den vänder vänner och familjemedlemmar mot varandra. Den blir osund, onaturlig och avskyvärd.

De kristendomspräglade samhällena i väst har ingen förståelse för andra religioners och kulturers hedersmord och terror (och ska inte heller ha det). Däremot har kyrkorna haft svårt att erkänna att förkunnelsen och de egna representanternas retorik kring homosexualitet riskerar att slunga in en grupp människor i ett utanförskap likt det konvertiter möter i andra religioner. Allt för ofta har unga fått kämpa ensamma med en sexualitet som inte passat in i mönstret. De lider naturligtvis allra mest. Men det är också många föräldrar som sneglat på bänkgrannarna och trosvännerna i församlingen eller bönehuset och undrat vad de skulle säga om de visste … och vad i friden de ska göra med relationen till sina barn och med livsfrågor som plötsligt hamnat utanför mallen. Många är de som brottats med om den lära de vuxit upp med ska gå före livet och den självklara, inbyggda och naturliga kärleken till sina barn. De har tvingats gå en teologisk brottningsmatch i en ring där många teologer ännu aldrig stigit in på mattan.

”Allt för många har känt sig tvingade att välja mellan tro eller liv med förödande resultat.”

Allt för många har känt sig tvingade att välja mellan tro eller liv, ibland med förödande resultat. Många bär på ärr eller oläkta sår. Därför är kärlekslösa och hårda ord från dem som borde vara trygga vuxna, herdar, trosfäder och – mödrar rena kniven mot strupen på kyrkans barn. Och därför är det viktigt att tydligt ta avstånd från den retorik som har använts i Syd-Österbottens insändarspalter. Biskop Björn Vikström reagerade snabbt och komprimerade allt i en enkel blixtbelysning: Kom ihåg att det handlar om verkliga människor, deras anhöriga och vänner!

Onda och grymma handlingar i avsikt att försvara det goda eller Gud är inte tro. Det är ond religion. Kärlekslösa ord i avsikt att rädda någon från helvetets eld kan vålla människor död och helvete här och nu. De som ändå väljer att ta till sådana måste ställa sig frågan: Varför? För Guds skull? För deras egen? Gud själv påpekar att domen är hans.

Det borde vara tillräckligt för att få vem som helst att stiga åt sidan.

May Wikström
Gud är inte småsint, säger Tuija Tiihonen. Man får komma till honom och gnälla även om man inte höll tät kontakt när allt gick bra.

sjukdom. För knappt två år sedan fick Tuija Tiihonen veta att hon lider av obotlig cancer. Sedan dess har hon börjat måla, blogga och be. Gud har inte gjort henne frisk, men Han har gjort henne hel. 18.4.2019 kl. 14:05

Påsktraditioner. Vilka traditioner hör påsken till? Hur kan påskfirande se ut i Esbo, Karleby och Senegal? Vi diskuterade med tre personer. 17.4.2019 kl. 14:20
Att fira påsk tillsammans med familjen känns viktigt för Merete Mazzarella.

Minnen. Påsken är Merete Mazzarellas favorithögtid. Den är både mörker och ljus. Hon minns allt från hemlagad memma till en ensam påsk som tolvåring. Och hon brukade älska påskalamm, men det fick ett abrupt slut. 17.4.2019 kl. 00:00

pressmeddelande. Styrelsen för Fontana Media meddelar idag att May Wikström avgår som företagets vd och chefredaktör för Kyrkpressen. 15.4.2019 kl. 12:19

sammanslagning. Domkapitlet föreslår nu att de tre församlingarna i Pedersöre ska bli en medan Jakobstads svenska församling fortsätter självständigt som tidigare. 11.4.2019 kl. 16:05
Bo-Göran Åstrand är ny Biskop i Borgå stift.

biskopsval . Det blev Bo-Göran Åstrand som segrade i biskopsvalets andra omgång. Han fick 309 röster och motkandidaten Sixten Ekstrand fick 265 röster. 10.4.2019 kl. 14:09
Glada miner inför biskopsvalets andra omgång.

biskopsval. Snart klarnar det om det är Bo-Göran Åstrand eller Sixten Ekstrand som blir nästa biskop i Borgå stift. 10.4.2019 kl. 12:58
Dagens styrkeövning är knäböj. Ralf Bergholm har lastat vikter på skivstången.

reportage. Kan det vara diakoni att svettas och lyfta vikter? Ja, tycker Heidi Salminen i Vanda svenska församling. Församlingen ser till människan som en helhet och kompletterar mathjälp och själavård med knäböj och axelpressar. 10.4.2019 kl. 09:00
Mia Bäck är kyrkoherde i Åbo svenska församling.

kyrkoherde. Mia Bäck är kyrkoherde och gift med Anna. Ibland måste hon gå in i sammanhang där hon vet att det finns människor som tycker att hennes familj – det finaste Gud gett henne – är ”avskyvärd”. 4.4.2019 kl. 13:36
Ulla-Maj Wideroos

förtroendevald. När Ulla-Maj Wideroos inte ställde upp i riksdagsvalet för fyra år sedan ville hon i stället engagera sig i lokalsamhället i Närpes. Men att det engagemanget skulle vara i församlingen hade hon inte tänkt. 3.4.2019 kl. 07:00

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00