Första gången in i valbåset

13.11.2018
LEDARE. Jag träffade några av mina inte-alls-kyrkliga vänner i helgen.

En av dem sa: ”Jag tänker rösta i församlingsvalet för första gången någonsin. Vem ska jag rösta på? Det ska vara någon liberal.”

Liksom jag är hon 48 år.

Någonting är på gång, tänker jag. I det amerikanska mellanårsvalet syntes en Trump-effekt – människor aktiverades av det amerikanska politiska landskapets kraftiga polarisering och sådana som inte tidigare brytt sig om att rösta tog sig till valurnorna.

I Helsingfors tyder siffrorna i förhandsröstningen på en något större aktivitet än tidigare. I mitt sociala medier-flöde syns inlägg där personer uppmanar de passiva kyrkmedlemmarna till kamp för de (liberala) värderingar de saknar i kyrkliga sammanhang. Lämna inte kyrkan, påverka i stället!

När vi talar om valet på redaktionen kommer vi till att läget ser väldigt olika ut beroende på vilken församling vi betraktar.

I många församlingar har lekmannamakten länge koncentrerats till en liten cirkel, inte på grund av att någon ville smida ränker i ett slutet sällskap utan för att ingen annan brydde sig.

Det blev de ”kyrkliga” mot de ”icke-kyrkliga”, och även om de ”icke-kyrkliga” konfirmerades i tiden var det inte för att de sedan skulle kasta sig in i församlingens verksamhet utan för att de fick gå på dans och ta sig en hutt när de blivit tillräckligt gamla för nattvardsvin.

I församlingsrådet satt sedan de ”kyrkliga” och tyckte kanske ofta lite för likadant – inte för att dörren var stängd utan för att ingen annan kom in.

Det är dags att utvidga våra revir.

”Jag oroar mig lite för min kompis som ska rösta i församlingsvalet för allra första gången.”

Men samtidigt oroar jag mig lite för min kompis som ska rösta i församlingsvalet för allra första gången.

Kommer hon bli besviken? Kommer hon om fyra år att konstatera: det blev ingen förändring, kyrkomötet fattar fortfarande beslut som känns inskränkta, församlingen är som den alltid varit, främmande och avlägsen?

Alla organisationer behöver två typer av människor: trotjänare och förändrare. Strukturer förändras inte i ett nafs med nya människor, och strukturer ska inte förändras i ett nafs.

De som suttit i församlingsrådet i tjugo år behövs faktiskt. De behövs även om de tycker att allt var bättre förr. Det allra viktigaste i församlingsvalet är att bilda församlingsråd där människor vill något tillsammans, trots att de kanske vill alldeles olika saker.

Och det som jag önskar min vän och alla andra som för första gången vågar sig till valurnan i ett kyrkligt val är att de får rösta på någon de känner eller åtminstone någon de vågar kontakta.

Någon som de kan skicka e-post till. Någon som de kan uttrycka sitt missnöje för, eller be om något av. Någon som verkligen vill lyssna.

Sofia Torvalds

skidolycka. Krishjälp och samling för den som behöver samtala. 17.2.2019 kl. 14:16

nytt från domkapitlet. Två präster klara för ny post och en ledig kyrkoherdestol i Sibbo, i senaste nytt från domkapitlet. 8.2.2019 kl. 15:34
Varje dag avslutas med att Leif läser en andakt för Gita.

demens. För fyra år sedan förändrades Gita och Leif Lindgrens liv när Gita fick diagnosen pannlobsdemens. 8.2.2019 kl. 13:12
Hilkka Olkinuora är präst, journalist och författare. – Godhet är ingen prestation, säger hon.

Rannsakan. Får jag göra goda saker för att själv må bättre? Och hur mycket goda handlingar måste jag utföra? Kan jag sitta på min kammare och vara god? – Godhet är en horisont vi styr mot enligt bästa förmåga, säger Hilkka Olkinuora. 7.2.2019 kl. 10:06
Markus Engström

Kristinestad. Biskop Björn Vikström har gett kaplanen Markus Engström i Kristinestad en varning för det språkbruk som han använt i en insändare i tidningen Syd-Österbotten. 4.2.2019 kl. 14:18
Itohan okundaye från Nigeria var människohandelsoffer i Italien i sex år. Tillammans med Eva Biaudet pratade hon om människohandel under Blomma-konferensen i september i Helsingfors. 

människohandel. Ett offer är inte nödvändigtvis inlåst, utan låset utgörs av psykologisk makt. 14.11.2017 kl. 00:00
Itohan Okundaye säger att hon inte kunnat berätta om beslutet än för sin son. – Han har haft så höga förväntningar.

Asyl. Itohan Okundaye är ett människohandelsoffer med en son född i Finland. Efter ytterligare ett avslag från Migri kan de hämtas när som helst av polisen. 1.2.2019 kl. 18:21

biskopsvalet 2019. En biskop mitt i hjorden, en kyrka som bär mening, att börja med bön, att gå tillsammans. De är fyra kandidater med fyra livsberättelser och fyra perspektiv på vad det innebär att vara biskop. 30.1.2019 kl. 11:00
Fr.v. församlingsrådsmedlem Gun Monto, ungdomsarbetsledare Ann-Mari Karlsson och Dan Krogars, kyrkoherde Stina Lindgård och kaplan Robert Lemberg.

agricola församling. På söndag firas Svenskfinlands nyaste församling. Skönt att äntligen komma igång och roligt med fler kollegor, tycker medarbetarna i Agricola svenska. Utmaningar finns också, i ekonomin och de större geografiska avstånden. 29.1.2019 kl. 09:05
En hjärtlig hälsning från Ungdomens Kyrkodagar 2019.

ungdomens kyrkodagar. Hållbar konsumtion, ensamhet och psykisk ohälsa, sexuella trakasserier och vem som ska jobba i kyrkan i framtiden – Ungdomens kyrkodagar vidrör många brännande teman. 25.1.2019 kl. 19:34

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00