Första gången in i valbåset

13.11.2018
LEDARE. Jag träffade några av mina inte-alls-kyrkliga vänner i helgen.

En av dem sa: ”Jag tänker rösta i församlingsvalet för första gången någonsin. Vem ska jag rösta på? Det ska vara någon liberal.”

Liksom jag är hon 48 år.

Någonting är på gång, tänker jag. I det amerikanska mellanårsvalet syntes en Trump-effekt – människor aktiverades av det amerikanska politiska landskapets kraftiga polarisering och sådana som inte tidigare brytt sig om att rösta tog sig till valurnorna.

I Helsingfors tyder siffrorna i förhandsröstningen på en något större aktivitet än tidigare. I mitt sociala medier-flöde syns inlägg där personer uppmanar de passiva kyrkmedlemmarna till kamp för de (liberala) värderingar de saknar i kyrkliga sammanhang. Lämna inte kyrkan, påverka i stället!

När vi talar om valet på redaktionen kommer vi till att läget ser väldigt olika ut beroende på vilken församling vi betraktar.

I många församlingar har lekmannamakten länge koncentrerats till en liten cirkel, inte på grund av att någon ville smida ränker i ett slutet sällskap utan för att ingen annan brydde sig.

Det blev de ”kyrkliga” mot de ”icke-kyrkliga”, och även om de ”icke-kyrkliga” konfirmerades i tiden var det inte för att de sedan skulle kasta sig in i församlingens verksamhet utan för att de fick gå på dans och ta sig en hutt när de blivit tillräckligt gamla för nattvardsvin.

I församlingsrådet satt sedan de ”kyrkliga” och tyckte kanske ofta lite för likadant – inte för att dörren var stängd utan för att ingen annan kom in.

Det är dags att utvidga våra revir.

”Jag oroar mig lite för min kompis som ska rösta i församlingsvalet för allra första gången.”

Men samtidigt oroar jag mig lite för min kompis som ska rösta i församlingsvalet för allra första gången.

Kommer hon bli besviken? Kommer hon om fyra år att konstatera: det blev ingen förändring, kyrkomötet fattar fortfarande beslut som känns inskränkta, församlingen är som den alltid varit, främmande och avlägsen?

Alla organisationer behöver två typer av människor: trotjänare och förändrare. Strukturer förändras inte i ett nafs med nya människor, och strukturer ska inte förändras i ett nafs.

De som suttit i församlingsrådet i tjugo år behövs faktiskt. De behövs även om de tycker att allt var bättre förr. Det allra viktigaste i församlingsvalet är att bilda församlingsråd där människor vill något tillsammans, trots att de kanske vill alldeles olika saker.

Och det som jag önskar min vän och alla andra som för första gången vågar sig till valurnan i ett kyrkligt val är att de får rösta på någon de känner eller åtminstone någon de vågar kontakta.

Någon som de kan skicka e-post till. Någon som de kan uttrycka sitt missnöje för, eller be om något av. Någon som verkligen vill lyssna.

Sofia Torvalds
Maria Åkerblom gjorde redan som ung sensation som sömnpredikant. Oravais teaters version av Under liten himmel inleds med den första dramatiska predikan från sjuksängen.

teater. På Kyroboas möter vi en predikant som är osympatisk redan från början. Under liten himmel är en obehaglig berättelse om maktmissbruk och svårigheten att säga ifrån. 11.7.2019 kl. 14:55

ledarskap. Teemu Laajasalo leder ett brokigt stift där församlingarna trots sina skillnader ställer samma fråga: Hur kan vi tala om evangeliet så att det blir relevant för människor i dag? 11.7.2019 kl. 00:01
Emina Arnautovic
jobbar som Sfp:s kontaktchef i Österbotten. Hon pendlar till jobbet i Vasa från hemmet 
i Närpes.

livsberättelse. En natt under Bosnienkriget drevs Emina Arnautovic genom en svår frontlinje. Granaterna regnade ner runt henne och dottern hon bar i sin famn. – Då tänkte jag att om jag överlever måste jag göra något av mitt liv. 11.7.2019 kl. 12:00
"Musik är inte matematik", säger Nina Åström. Musiken är mer än summan av sina delar.

musik. ”Jag är ju bara från Kokkola”, kan Nina Åström tänka när hon rör sig bland musikvärldens stora eller spelar i ett fängelse. Efter trettio år i branschen och ett femtontal skivor ger hon ut sitt första album på svenska. 28.6.2019 kl. 15:34

pride. Elva ledare för kyrkliga organisationer och väckelserörelser stöder en insändare som publicerades i tidningen Itä-Savo där fyra kyrkoherdar ifrågasätter kyrkans engagemang i Pride. 25.6.2019 kl. 17:33
Fred Wilén fascineras av berättelserna bakom gravstenarna.

jourhavande präst. I sommar har prästerna jour på begravningsplatserna i huvudstadsregionen och hoppas på att få samtala med besökare och anställda om livet, döden och allt som ryms däremellan. 27.6.2019 kl. 00:01

kaplansval. Johanna Björkholm-Kallio har valts till kaplan i Jakobstads svenska församling bland tre sökande. Församlingsrådet valde henne i går kväll med rösterna 7 mot 6 för Jan-Gustav Björk. 20.6.2019 kl. 10:06
Árpád Kovács friades av en oenig rätt.

äktenskapsfrågan. Norra Finlands förvaltningsdomstol har omkullkastat Uleåborgs domkapitels beslut – det att domkapitlet gav en skriftlig varning till pastor Árpád Kovács för att han vigt ett par av samma kön. Domkapitlet ansåg att Kovács handlat mot sina prästlöften, domstolen var av annan åsikt. 17.6.2019 kl. 18:09

nytt från domkapitlet. Domkapitlet i Borgå stift hade möte på torsdagen. Bland annat fastställdes resultatet i valet av Berndt Berg till prästassessor. Och bland många ärenden i en diger lista granskades också de sökande till kaplanstjänsten i Vanda svenska församling. 14.6.2019 kl. 12:40
Nils Torvalds pendlar mellan Bryssel, Helsingfors och stugan på Tunhamn, Hitis.

barndom. När Nils Torvalds var fyra år insåg han att han måste försvara sig själv, ingen annan tar hand om honom. 13.6.2019 kl. 14:04

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00