SjÀl handlar om nÀrvaro

05.06.2018
LEDARE. I helgen installerades biskop Tapio Luoma i sitt nya uppdrag som ärkebiskop för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, under högtidliga former och med systerkyrkor från när och fjärran representerade.

Hans företrädare Kari Mäkinen steg in i rollen för åtta år sedan, relativt okänd, med en nästan irriterande försynt utstrålning. Till en början var det allmänna omdömet att det var svårt att få grepp om vad ärkebiskopen egentligen tänkte och ville: Sällan log han, och när han talade var det eftertänksamt, sirligt formulerat – så lyriker han var och är – och ofta med ett språk som gled undan det klassiska kristna språkbruket.

Efterhand har det visat sig att Kari Mäkinen kommer att gå till kyrkohistorien som en av de ärkebiskopar som visat en sällsynt begåvad lyhördhet mot allmänheten. Den kom att prägla kyrkan i en tid när vårt sätt att hantera åsikter överlag är en vandring med nitroglycerin i ryggsäcken.

I en avskedsintervju i Kotimaa erkänner emeritusbiskopen villigt att medierollen inte var något han kände sig bekväm med, han beskriver sig som ”en av dem i bortre raden”. Men kanske just därför blev hans bidrag annorlunda i en brytningstid som är långt ifrån över. Det är att önska ärkebiskop Luoma samma mått av lyhördhet – i kombination med hans egna styrkor och personlighetsdrag – på den fortsatta vägen.

Därför var det lovande att höra Luoma resonera i installationsgudstjänsten om själen. När han lade ut texten över bibelordet om hur det kvittar om man vinner hela världen men förlorar sin själ på kuppen, snuddade han också vid ett annat viktigt begrepp.

Det mest tragiska med att förlora sig själv beskrev Luoma i termer av närvaro. Den som tappar greppet om själen, om det som är kärnan i varje människa, förlorar också förmågan att vara närvarande. Då försvinner förmågan till empati, medkänsla och sant lyssnande. I förhållande till andra –och i förhållande till sig själv.

”Relevans är ett viktigt nyckelord för dagens kyrka.

Det här är kyrkans utmaning, och den nya ärkebiskopen beskriver med de orden sin egen match. Han leder nu tillsammans med de andra biskoparna en kyrka som mer än någonsin borde kunna lyssna, samverka, känna med sina medlemmar – samtidigt som den inte förlorar greppet om sin egen kärna och själ. Relevans är ett viktigt nyckelord för dagens kyrka. Det gör ont att vakna upp och inse att man kanske inte längre spelar en roll i någon annans liv. För allt fler finländare är det så i det nedärvda förhållandet till Finlands evangelisk-lutherska kyrka. Då hjälper det inte för den ratade parten att trösta eller försvara sig med att ”det ju fortfarande ändå är så många andra med i skocken”.

Liknelsen om det förlorade fåret har också den en kärna i det här sammanhanget. Det finns en udd i berättelsen som handlar om självkritik, om att inte stelna i sitt uppdrag, om att se verkligheten för hjorden sådan som den är – inte sådan man ville att den skulle vara.

May Wikström

kyrkbrand. Polisen i Joensuu meddelade på tisdagsmorgonen att man gripit fyra personer med anledning av kyrkbranden i Kiihtelysvaara på söndagsmorgonen. 25.9.2018 kl. 10:25

församlingsvalet. Varken den svenska eller den den finska församlingen i Kristinestad har fått ett tillräckligt antal kandidater till församlingsvalet i november. Den svenska församlingen har endast sex kandidater till sina femton platser i gemensamma kyrkofullmäktige. Den finska församlingen har i sin tur för få kandidater till sitt församlingsråd. 20.9.2018 kl. 13:00

biskopsval . När biskop Björn Vikström nu lämnat in sin formella avskedsansökan blir det bråttom för dem som vill bli biskop i Borgå stift att visa sina kort. Väljarna är få och de binds snabbt upp bakom kandidaterna. 18.9.2018 kl. 14:46
Björn Vikström har verkat som biskop i Borgå stift sedan september 2009.

biskopsval . Vid dagens möte beviljade domkapitlet vid Borgå stift biskop Björn Vikström avsked. Samtidigt fastställde man tidtabellen för valet av ny biskop, den 19 mars 2019 blir det biskopsval i Borgå stift. 18.9.2018 kl. 14:19
Zacharias Topelius avporträtterades av F. Kaschenreuter år 1845, då han var 27 år.

dagbok. I dagböckerna möter vi en ung, social, spontan yngling, en man som senare blev den farbror vi kallar Topelius. 17.9.2018 kl. 11:17
Tomas Karf och Jan-Gustav Björk gör podcasten Tror gör man i kyrkan? Det går också att följa podden på Facebook och Instagram.

podd. Mer vardagstro än teologiska frågor när ungdomsarbetsledare och präst gör podcast. 14.9.2018 kl. 13:23

sexualitet. Predikanten levde ett dubbelliv. I över 20 år försökte han förtränga sina känslor och bad till Gud om helande. Idag vill Anthony Venn-Brown berätta öppet om vad självhatet gjorde med honom. Hans berättelse har även hjälpt andra. 13.9.2018 kl. 14:48
Påve Francikus senaste drag är att sammankalla biskopar till möte kring övergreppsskandalerna.

Analys. Katolska kyrkan är i så djup kris att många undrar om den ska överleva. Nu blir kraven på att påven ska avgå allt mer högljudda. 13.9.2018 kl. 10:30

Helsingfors . Ett drömjobb att få vara med om att utveckla kyrkan i Helsingfors. Stefan Forsén är motiverad att jobba för fungerande samarbete mellan församlingar och samfällighet. 7.9.2018 kl. 14:59

bokhandel. Allkristen bokhandel i Jakobstad stänger av ekonomiska orsaker i mars nästa år. Bokhandeln i Karleby fortsätter men på mindre yta. 3.9.2018 kl. 11:40

Åland. På lördag sänds Helgmålsringning i SVT från Sankt Mikaels kyrka i Finström. 20.9.2018 kl. 10:00

BorgĂ„ stift. Tre diakoner vigdes till tjänst i Borgå domkyrka förra söndagen. 13.9.2018 kl. 09:00

Offer. USKOT-RESA-forumet inleder tillsammans med Brottsofferjouren en insamling av uppgifter om hatbrott i Finland. 12.9.2018 kl. 14:00